Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

A Childhood in a Welsh Mining Valley

Vivian Jones  Llyfrau eraill gan Vivian Jones

Cofnod cynnes o blentyndod Vivian Jones yn rhan o deulu dosbarth gweithiol mewn pentref glofaol bychan yn ne Cymru yn y 1930au. Llwyddir i ddwyn y cyfnod, y lle a'i ddiwylliant yn fyw i'r darllenydd, gan gyfleu gwerthfawrogiad o'r dylanwadau a'r amgylchfyd a fu'n gyfrifol am ddatblygu cymeriad yr awdur.

ISBN: 9781784613754

Adran: Cofiannol Hanes

Iaith: Saesneg

9.99     
Adolygiadau

  "Ni allwn adael y gyfrol o'm dwylo. Darllenais hi i gyd ar un eisteddiad. Dyna y thrill i chwithau a bryna'r gyfrol am atgofion y plentyn bach a dyfodd yn ddiwynydd cyffrous ac un o hoelion wyth Muiad Cristnogaeth 21. " - D Ben Rees, Yr Angor

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304