Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

A Welsh Wander

Tom Davies  Llyfrau eraill gan Tom Davies

Taith hudol o gwmpas Cymru ar hyd llwybrau Clawdd Offa ac Arfordir Cymru, yn cynnwys sylwadau cynnes a gonest am yr her enfawr o gwblhau'r daith. Bydd brwdfrydedd yr awdur yn siwr o ysbrydoli darllenwyr i fentro ar y llwybrau eu hunain, er mwyn blasu rhyfeddodau Cymru.

ISBN: 9781784614508

Adran: Cofiannol Hamdden

Iaith: Saesneg

12.99     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304