Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddi eich llyfr


Does dim angen cyflwyno'r Lolfa i awduron Cymru! Mae'r llyfrau'r wasg yn enwog am fod yn boblogaidd a deniadol, am safon uchel eu gwaith golygyddol, ac am y ffordd fywiog ac ymosodol mae'r wasg yn eu hyrwyddo a'u marchnata. Ymhlith awduron proffesiynol, mae gan Y Lolfa hefyd enw da am drin awduron yn deg, ac am dalu breindaliadau'n gyson ac yn llawn.

Hwyliwch trwy'r wefan hon i weld pa mor amrywiol yw'r dewis: nofelau cyfoes, cofiannau, cyfresi lliwgar i blant, llyfrau ffeithiol cyffredinol, a llyfrau bywiog i ddysgwyr ac ymwelwyr i Gymru. A mwy!

Os oes gennych lyfr yr hoffech chi ni gyhoeddi, cysylltwch yn y lle cyntaf a neu ffoniwch 01970 832 304. Bydd un o'n golygyddion yn eich cynghori ar sut orau i gyflwyno eich gwaith i ni.

Cyfraniad awdur
Mae llawer o'n llyfrau Cymraeg yn derbyn grant gan y Cyngor Llyfrau. Ond mae rhai mathau (e.e. llyfrau lleol) sy'n rhy arbenigol, ac yn annhebyg, heb grant, o ennill digon mewn gwerthiant i dalu am eu costau. Yn aml iawn mae'r llyfrau hyn yn rhai ardderchog, ond bod y farchnad ar eu cyfer yn gyfyng. Mewn achosion fel hyn, mae gennym gynllun lle rydym yn gwahodd cyfraniad gan yr awdur tuag at y costau cynhyrchu yn gyfnewid am freindal uwch na'r cyffredin, a gwarant i gadw'r llyfr mewn print. Cyhoeddir y llyfrau hyn yn y ffordd arferol dan wasgnod Y Lolfa. Holwch am fanylion ac i drefnu sgwrs.

Mae gennym dros 500 o awduron ar ein rhestrau erbyn hyn. Sut bynnag yr hoffech chi gyhoeddi eich llyfr, mae croeso i chi ymuno â nhw!

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Cofiant Cledwyn Hughes
Cofiant Cledwyn Hughes
D Ben Rees
£14.99
manylion llawn

Clawr | Cover Gwales
Gwales
Catrin Dafydd
£9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Anne Elizabeth Williams
£19.99
manylion llawn

Clawr | Cover Dechrau Canu, Dechrau Wafflo
Dechrau Canu, Dechrau Wafflo
Kees Huysmans
£9.99
manylion llawn