Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Hiwmor

Hiwmor

Darganfuwyd 72 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
6.95

Alias, Myth a Jones: Comic gan Y Dyn Dwad   (Dafydd Huws)
Sioni-pob-swydd fu'r Dyn Dwad ar hyd ei oes ond braidd yn hwyr yn y dydd, ac yntau yn ei ddeugeiniau, penderfynodd Goron...

Allan o brint
6.95

Anecdotau Llenyddol   (Tegwyn Jones)
Casgliad o hanesion personol, amharchus a doniol am enwogion llen Cymru drwy'r canrifoedd; addurnwyd â chartwnau g...

Ewch | Go
5.95

Chwarter Call   (Dafydd Huws)
Dilyniant i'r clasur Cymraeg, "Dyddiadur Dyn Dwad". Mwynhewch helyntion chwarter call Gron yn ystod chwarter ...

Ewch | Go
7.95

Cythrel Cerdd   (Alwyn Humphreys)
"Y broblem gydag opera ydi bod gormod o ganu," meddai debussy; yn ol Aaron Copland, "mae gwrando ar Bumed...

Ewch | Go
4.95

Dyddiadur Ffarmwr Ffowc   (David Ffowc)
Does dim byd yn well na chlasur o nofel - cael stori am broblemau bywyd mewn iaith rymus, ffres. Does dim byd yn well ga...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Ffowc o Flwyddyn   (David Ffowc)
Mae wedi bod yn flwyddyn a hanner i Ffarmwr Ffowc dros y deuddeg mis diwethaf! Ers llwyddiant ysgubol "Dyddiadur Ff...

Ewch | Go
4.95

Hiwmor Clive   (Clive Rowlands)
Prin bydd diwrnod yn mynd heibio pan na chaiff coes Clive ei thynnu am ei gicio di-baid yn y gêm enwog honno ym Mu...

Ewch | Go
3.95

Hiwmor Dai Jones   (Dai Jones)
Y llyfr cyntaf mewn cyfres hwyliog yn canolbwyntio ar hiwmor rhai o gymeriadau enwocaf a doniolaf Cymru. Yn y gyfrol hon...

Ewch | Go
3.95

Hiwmor Dilwyn Morgan   (Dilwyn Morgan)
Llyfr bwrdd coffi, llyfr ty bach a llyfr arbennig ar gyfer y Nadolig - dyna yw'r gyfrol hon, yn ol yr awdur, Dilwyn Morg...

Ewch | Go
4.95

Hiwmor Garnon   (Garnon Davies)
Mae yna rai pobol sy'n dwyn llawenydd i unrhyw gwmni a dyna Garnon i chi. Fe ddywedodd S B Jones am rywun, "Fe ddaw...

Ewch | Go
4.95

Hiwmor Idris a Charles   (Idris Charles)
Dyw Idris Charles ddim yn ffan o lyfrau jocs! Mae'n well ganddo glywed joc yn cael ei dweud yn dda. Dyna pam, meddai, y ...

Ewch | Go
3.95

Hiwmor Ifan Tregaron   (Ifan Gruffydd)
Yn ol Ifan Gruffydd, ma' joc dda yn ddrama fach - yn llawn cymeriadau o gig a gwaed, ac yn y gyfrol hon cewch fwynhau ll...

Ewch | Go
4.95

Hiwmor John Ogwen   (John Ogwen)
Mae John Ogwen yn mwynhau chwerthin ac yn mwynhau gwneud i bobol eraill chwerthin. Yn y gyfrol hon, y ddegfed yng nghyfr...

Ewch | Go
3.95

Hiwmor Lyn Ebenezer   (Lyn Ebenezer)
Llwyth o storiau doniol am gymeriadau Tregaron a Ffair Rhos, hefyd blas ar hiwmor y Gwyddel, gyda sawl stori wir am Bren...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Hiwmor Nigel   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn cael ei nabod fel un o ddyfarnwyr gorau'r byd. Ond mae hefyd yn ddigrifwr llwyddiannus sydd wrth ei f...

Ewch | Go
3.95

Hiwmor Pontshan   ((gol.) Lyn Ebenezer)
Disgrifiwyd Eirwyn pontshan fel un a oedd yn storiwr stand-yp cyn i'r ymadrodd gael ei fathu. Ar yr un pryd roedd yn gyn...

Ewch | Go
3.95

Hiwmor Pregethwr   (Goronwy Evans)
Pwy ond gweinidog sydd yno ar amseroedd mwyaf tyngedfennol bywyd - o'r bedydd, i'r briodas a'r angladd. Fe sy'n gwrando ...

Ewch | Go
3.95

Hiwmor Pws   (Dewi Pws Morris)
Disgrifiwyd Dewi Pws gan rai fel y gwningen yn yr hysbyseb Duracel - does dim stop arno fe a'i jocs a'i gastie dwl. A do...

Ewch | Go
3.95

Hiwmor Sir Benfro   (Mair Garnon)
Yn ol Emyr Llywelyn, Mair Garnon yw brenhines digrifwyr Dyfed. Dros gyfnod o hanner can mlynedd mae hi wedi teithio cann...

Ewch | Go
4.95

Hiwmor Sir Gar   (Peter Hughes-Griffiths)
Cafodd Peter Hughes griffiths ei fagu mewn ardal yn llawn cymeriadau ffraeth eu tafodau a lle roedd doniolwch llafar yn ...

Ewch | Go
4.95

Hiwmor y Cardi   (Emyr Llywelyn)
Cyfoeth o straeon wedi eu gwreiddio yn nhir Ceredigion. Hefyd darlun o gymeriadau'r sir ac atgofion Emyr ei hun o fyw a ...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Hiwmor Y Cofi   (Dewi Rhys)
Co Dre, Co Wlad, Co Bach, Co Mawr a phob Cofi arall - straeon amdanoch chi sy'n y gyfrol hon. Ceir straeon difyr am gyme...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Hiwmor y Cymoedd   (Cennard Davies)
Yn y dyddiau caled a pheryglus pan oedd y pyllau glo yn eu bri, roedd hiwmor yn arf a ddefnyddiai'r glowyr yn eu brwydr...

Ewch | Go
2.00

Hiwmor y Glwr   (Edgar ap Lewys)

Ewch | Go
4.95

Hiwmor y Preseli   (Eirwyn George)
Fel rhywun sydd wedi ei eni a'i fagu yn ardal Twffton, yng ngogledd Sir Benfro, mae gwreiddiau Eirwyn George yn ddwfn yn...

Ewch | Go
3.95

Hwyl yr Wyl   (Tegwyn Jones)
Canrif a Mwy o Gartwnau'r Eisteddfod ; Casgliad unigryw o gartwnau Cymreig, rhai ohonynt yn dyddio'n ôl i ganol y ...

Ewch | Go
2.00

Hyfryd Iawn   (Eirwyn Pontshan)
Llyfr llawn storiau doniol gydag elfen o ddychan crafog a phathos.

Ewch | Go
10.00

Hyfryd Iawn Argraffiad Cyfyngedig   (Eirwyn Pontshan)
Fersiwn arbennig o argraffiad cyntaf y llyfr cyntaf a gyhoeddwyd erioed gan Y Lolfa, Hyfryd Iawn gan Eirwyn Pontshan (19...

Ewch | Go
3.95

Ifas eto Fyth!   (W S Jones)
Barn barod Ifans ar bopeth o Marged Snatcher i'r Ingland Refiniw. Llawn cartwnau - y gorau eto!

Ewch | Go
4.95

Jiwbilol   ((gol.) Eirug Wyn)
25 mlynedd o dorion, atgofion a malu cachion am hen steddfodau a thrafferthion cylchgrawn mwyaf gwarthus y genedl; 176 t...

Ewch | Go
3.95

Jcs Cefn Gwlad   (Glan Davies)
Casgliad amrywiol o jôcs gwreiddiol am sefyllfaoedd doniol ac am gymeriadau lliwgar gan un o arweinyddion Noson La...

Ewch | Go
3.95

Jcs Glan   (Glan Davies)
Casgliad o jôcs byr, jôcs hir ... jôcs o bob math gan un o ddiddanwyr gorau Cymru. Cartwnau gan Elwyn ...

Ewch | Go
4.95

Jcs Noson Lawen   ((gol.) Lefi Gruffudd)
Casgliad jocs gorau y gyfres deledu. Ceir jocs gan Dai Jones Llanilar, Dilwyn Pierce, Dyfan Roberts, John Ogwen, Glan Da...

Ewch | Go
4.95

Kerddi (Dwl) Kev   (Kevin Davies)
14 o gerddi dwl a gwallgo i bob oed!; Ydych chi eisiau gwybod hanes go iawn hen fenyw fach Cydweli a'r ddau gi bach?; Be...

Ewch | Go
4.95

Llyfr Hwyl Y LOLfa   (Huw Aaron)
Jôcs twp! Posau anodd! Comics dwl! Cyngor amheus!; Dwedwch 'Shw mae!' wrth Pwdu-Man, Capten Clonc, Bloben, Coesau ...

Ewch | Go
2.00

Llyfr i Blant Dan Gant   (Dewi Pws Morris)
Un stori sy'n rhedeg drwy'r llyfr mewn penillion.

Ewch | Go
4.95

Llyfr Jcs Y LOLfa   (Y Lolfa)
100 a mwy o'r jôcs mwya' doniol erioed, gan Dewi Pws, plant Cymru a'r LOLfa!

Ewch | Go
14.99

Llyfr Mawr LOL: Hanner Canrif o Hiwmor, Enllib a Rhyw   ((gol.) Arwel Vittle)
Does dim cylchgrawn tebyg i LOL, na llyfr chwaith fel y llyfr hwn, sy'n gasgliad o'r cartwnau a'r straeon a'r dychan a'r...

Ewch | Go
7.95

Madamrygbi: Y Briodas   (Rhian Madamrygbi Davies)
Dwy flynedd fythgofiadwy o rygbi. Dau gyfandir. Un briodas.; Dyma fy stori.; Ers 2010 fi wedi dilyn tîm rygbi Cymr...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Meddyliau Eilir   (Eilir Jones)
Mae Eilir Jones wedi bod yn hel meddyliau ac wedi sylweddoli ei fod yn byw ar blaned sy'n llawn o bobl wallgo.; Mae'n rh...

Ewch | Go
3.95

Mwy o Sgymraeg   ((gol.) Meleri Wyn James)
Prin yw'r llyfrau sy'n achosi i chi chwerthin yn uchel neu hyd at ddagrau. Ond fe ddigwyddodd hynny i sawl un wrth droi ...

Ewch | Go
9.99

Popeth Pws   (Dewi Pws)
Dewi Pws: cerddor, digrifwr, seren deledu. Ond yn y gyfrol hon mae hefyd ym amlygu ei ddawn fel athronydd aruchel a bard...

Allan o brint
3.50

Pws!   (Dewi Pws Morris)
Ymysg yr adroddiadau digri, esboniadau gwallgo, cartwnau, cerddi a darlithoedd mae 20 o'i ganeuon poblogaidd enwocaf fel...

Ewch | Go
4.95

Pwy Faga Ddefed?   (Ifan Gruffydd)
Yn ol rhai mae'r llyfr yma'n gyfuniad o rants Jeremy Clarkson a hiwmor cefn gwlad. Dyma Ifan Gruffydd ar ei focs sebon y...

Ewch | Go
4.95

Sgymraeg   ((gol.) Meleri Wyn James)
Yr arwydd enwog ger Treforys ar flaen y gyfrol hon yw un o arwyddion enwocaf Cymru, a'r enghraifft orau erioed o "S...

Ewch | Go
2.95

Un Peth 'Di Priodi, Peth Arall Di Byw   (Dafydd Huws)
Goronwy Jones, y Dyn Dwad, a'i ymgais i ymaelodi â dosbarth canol Cymraeg Caerdydd. Clasur o nofel gyfoes yn llawn...

Ewch | Go
7.95

Y Dyn Dwad: Nefar in Ewrop   (Dafydd Huws)
Llyfr taith newydd cyffrous gan y Dyn Dwad. Trydedd gyfrol "Trioleg y Trai", ei atsudiaethau swmpus a chraff a...

Llyfrau Saesneg
Allan o brint
3.95

100 Cracking Jokes   (David Jandrell)
Dyma gyfrol sy'n llawn o jocs a gasglwyd gan yr awdur, David Jandrell, wrth iddo sgwrsio gydag unigolion mewn tafarnau a...

Ewch | Go
3.95

Celtic Jokes   (Dilwyn Phillips)
Casgliad difyr o dros 200 o jôcs o'r gwledydd Celtaidd yn cyffwrdd ag amrywiaeth eang o bynciau megis crefydd a ch...

Ewch | Go
3.95

Cwmtwp: Gossip From the Valleys   (David Jandrell)
Mae "Cwmtwp" yn gyfuniad o hiwmor y Cymoedd a pharodi o bapurau newydd lleol.; Ymhell yn y dyfodol, mae archeo...

Ewch | Go
3.95

Golfing Jokes   (Dilwyn Phillips)
Mae dilwyn Phillips wedi rhoi'r casgliad hon o hanesion, jocs a storiau doniol o fyd golffio at ei gilydd. Mae Tiger Woo...

Ewch | Go
3.95

Hospital Jokes   (Dilwyn Phillips)
Casgliad arall o jocs gan Dilwyn Phillips - yn edrych ar bob agwedd o salwch a'r rheiny sy'n delio ag ef, o'r gweithwyr ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Lord Forgive Me, but I was a (Business) Bullshit Consultant   (Anthony Bunko)

Ewch | Go
3.95

More Welsh Jokes   (Dilwyn Phillips)
Casgliad difyr o jôcs yn portreadu hynodrwydd a ffraethineb y Cymry, bywyd teuluol, addysg a chrefydd, gwaith a ma...

Ewch | Go
3.95

More Welsh Valleys Humour   (David Jandrell)
Dyma'r dilyniant hir-ddisgwyliedig i Welsh Valleys Humour (2004) gan David Jandrell.

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Neighbours from Hell?   (Mike Parker)
Cyfrol ffraeth yn edrych ar agweddau'r Saeson tuag at y Cymry. Edrychir ar ystrydebau yn cynnwys y cymeriad Cymreig (anw...

Ewch | Go
3.95

Rugby Trip Stories   (David Jandrell, Matthew Tucker)
Storiau difyr o'r "gemau oddi cartref" - i'r gwragedd ddeall beth yw'r atyniad, ac i'r dynion ddarllen am beth...

Ewch | Go
3.95

The A-Z of Welsh Rugby   (Richard Rowe)
Storiau difyr yn ymwneud a byd rygbi Cymru.

Ewch | Go
5.95

The Chronicles of Gwynfor Cornetti   (Ian Ashton)
Casgliad o gerddi doniol wedi'u seilio ar gymeriadau a bywyd Cymreig, fel Gwynfor Cornetti, y dyfeisiwr anobeithiol o Be...

Ewch | Go
3.95

The Half-Tidy Book of Welsh Jokes   (Huw James)
Dyma gasgliad o jocs, wedi'u cyflwyno i bobl Sir Geredigion - y Cardis - heb eu hymroddiad diflino i beidio gwario ceini...

Ewch | Go
9.95

The Jenkins's's's's's   (Chris Needs)
Blwyddyn ym mywyd creadigaeth enwog Chris Needs, teulu'r Jenkins's's's's's, sydd yma, ar ffurf dyddiadur Gladys, sef mam...

Ewch | Go
4.95

Vicar Joe's Religious Joke Book   (Kevin Johns)
Vicar Joe yw'r cefnogwr pel-droed a hunan arall y diddanwr o Abertawe, Kevin Johns. Yn dilyn dwy ddrama lwyddianus, &quo...

Ewch | Go
3.95

Wacky Wales   (Colin Palfrey)
Dyma arweinlyfr personol, digri i Gymru ond ymysg yr hwyl a'r dychan mae yma ddarnau o wybodaeth defnyddiol am ddigwyddi...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Welsh Choirs on Tour: Tales from a tour organizer   (Alan Maggs)
Storiau difyr am y Cymry ar daith - gan ganolbwyntio ar gantorion a chorau

Ewch | Go
3.95

Welsh Jokes   (Dilwyn Phillips)
Llyfr o jocs addas i'w hadrodd mewn unrhyw sefyllfa.

Ewch | Go
3.95

Welsh Nicknames   (Les Chamberlain)
Mae'r Cymry yn adnabyddus am ddyfeisio llysenwau, megis Wmffra 'Sgodyn Mawr, Owen Llaw Goch, Pregeth Chwarter Awr a Wil ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Welsh Rarebits   (Aubrey Malone)

Ewch | Go
3.95

Welsh Valleys Characters   (David Jandrell)
Golwg ysgafn a difyr ar hiwmor a hynodrwydd rhai o gymeriadau stoc cymoedd de Cymru. 11 llun du-a-gwyn.

Ewch | Go
3.95

Welsh Valleys Humour   (David Jandrell)
Cyfeirlyfr tafod-yn-y-boch i dafodiaith a hiwmor unigryw cymoedd de Cymru, yn cynnwys cyflwyniad ysgafn i hynodrwydd yr ...

Ewch | Go
3.99

Welsh Valleys Phrasebook   (David Jandrell)
Canllaw doniol i ddiwylliant a iaith sgwrsio cymoedd de Cymru.

Ewch | Go
5.95

Welsh Wit and Wisdom   (Aubrey Malone)
Detholiad o ddyfyniadau ffraeth a doniol gan Gymry enwog, megis Tom Jones, Barry John, Richard Burton, Charlotte Church...

Ewch | Go
3.95

Welsh XXX Jokes   (Miles Jeffreys)
Casgliad o 80 o straeon coch iawn iawn am y Cymry.
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304