Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Gwleidyddiaeth

Gwleidyddiaeth

Darganfuwyd 67 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
£2.00

Achub Cymru   (Heini Gruffudd)

Ewch | Go
£14.95

Agoriad yr Oes   (Dafydd Glyn Jones)
Erthyglau am hanes, llên a gwleidyddiaeth Cymru gan un o'n meddylwyr mwyaf gwreiddiol a mentrus. O drafod beirdd a...

Ewch | Go
£14.95

Annwyl DJ   (Emyr Hywel)
Yn y gyfrol hon fe gyhoeddir am y tro cyntaf ddetholiad o'r ohebiaeth rhwng tri o brif lenorion Cymru - Saunders, Kate a...

Allan o brint
£2.00

Areithiau Emyr Llywelyn   (Emyr Llywelyn)

Ewch | Go
£2.00

Awdurdod Iaith i Gymru (Cynulliad 7)   (Heini Gruffudd)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Ewch | Go
£12.99

Carl Clowes: Super Furries, Prins Seeiso, Miss Siberia - A Fi   (Carl Clowes)
Dr Carl Iwan Clowes – meddyg, Is-gennad, gwladgarwr ac entrepreneur cymdeithasol.; Symudodd Carl Clowes o'i swydd arbeni...

Ewch | Go
£14.99

Cofiant Cledwyn Hughes   (D Ben Rees)
Bu Cledwyn Hughes yn aelod seneddol Môn rhwng 1951 a 1979 ac roedd yn ffigwr amlwg yn llywodraethau Llafur 60au a ...

Ewch | Go
£24.99

Cofiant Cledwyn Hughes (clawr caled)   (D Ben Rees)
Bu Cledwyn Hughes yn aelod seneddol Môn rhwng 1951 a 1979 ac roedd yn ffigwr amlwg yn llywodraethau Llafur 60au a ...

Ewch | Go
£14.95

Cofiant Jim Griffiths: Arwr Glew y Werin (Clawr Meddal)   (D Ben Rees)
Bywgraffiad un o wleidyddion Cymraeg bwysicaf ail hanner yr ugeinfed ganrif a Gweinidog Gwladol cyntaf Cymru, Jim Griffi...

Ewch | Go
£5.95

Cofio Capel Celyn   (Watcyn L. Jones)
Hanner canrif ers boddi Capel Celyn fe ddaeth yna lawer o wybodaeth newydd i'r fei i roi darlun cliriach o'r hyn ddigwyd...

Ewch | Go
£4.95

Cymru Fach   (Leopold Kohr)
Erthygliadau pryfoclyd am Gymru, a rhinweddau'r bach eu maint, gan feddyliwr ac economegydd byd-enwog.

Ewch | Go
£4.95

Cymru'n Deffro   ((gol.) John Davies)
Antur fawr sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru a hanes ei hanner canrif cyntaf gan wyth a fu'n agos at y digwyddiadau.

Ewch | Go
£2.00

Cynulliad i Genedl (Cynulliad 8)   (Dewi Watkin Powell)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Ewch | Go
£7.95

Cythral o Dân   (Arwel Vittle)
75 mlynedd ar ôl llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhenyberth ar 8 Medi 1936 a charcharu Saunders Lewis, D J Williams a Lewi...

Ewch | Go
£2.00

Diwedd Prydeindod   (Gwynfor Evans)
Cyfres y Cynulliad. Pamffled Wleidyddol yn trafod agweddau o fywyd Cymru gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad ...

Ewch | Go
£2.00

Diwylliant Poblogaidd ar Gymraeg (Cynulliad 2)   (Simon Brooks)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Ewch | Go
£12.95 Ychwanegu eLyfr i
£12.95

Elystan: Atgofion Oes   (Elystan Morgan)
Cyfrol o atgofion gan y gwleidydd Elystan Morgan. Mae Elystan yn un o gymeriadau amlycaf Ceredigion, yn gyn-Aelod Senedd...

Ewch | Go
£9.95

Geiriau Gwynfor   ((gol.) Peter Hughes-Griffiths)
Detholiad o'r geiriau a lefarodd ac ysgrifennodd Gwynfor Evans yn ystod oes hir o ymgyrchu diflino dros achos Cymru. Mae...

Ewch | Go
£9.95

Gwynfor: Rhag Pob Brad   (Rhys Evans)
Mae'r gyfrol hon yn garreg filltir bwysig yn hanesyddiaeth Cymru. Ceir yma ddadansoddiad manwl o yrfa gwladgarwr Cymrei...

Allan o brint
£7.95

Hawl i'r Gymraeg   (Gwion Lewis)
Dyma'r gyfrol gyntaf i osod y Gymraeg yng nghyd-destun cyfreithiau rhyngwladol ac Ewropeaidd. Yn ol yr awdur, ni fydd y ...

Ewch | Go
£29.95

I'r Gad - Hanner Canrif o Brotestio dros y Gymraeg (clawr caled)   ((gol.) Arwel Vittle)
Llyfr lluniau a geiriau sy'n olrhain hanes protest yng Nghymru hyd heddiw. Am y tro cyntaf, mae Arwel Vittle wedi casglu...

Ewch | Go
£19.95

I'r Gad - Hanner Canrif o Brotestio dros y Gymraeg (clawr meddal)   ((gol.) Arwel Vittle)
Llyfr lluniau a geiriau sy'n olrhain hanes protest yng Nghymru hyd heddiw. Am y tro cyntaf, mae Arwel Vittle wedi casglu...

Ewch | Go
£5.95

Llythyrau at Seimon Glyn   ((gol.) Simon Brooks)
Detholiad o lythyrau a dderbyniodd Seimon Glyn yn dilyn ei sylwadau am argyfwng yr iaith Gymraeg a'r mewnlifiad yn 2001....

Ewch | Go
£12.95

Mab y Pregethwr   (Cynog Dafis)
Hunangofiant llawn a gonest un o wleidyddion craffaf a mwyaf dylanwadol Cymru: darllen hanfodol i bawb sy'n ymddiddori y...

Ewch | Go
£9.99

Merêd: Dyn ar Dân   ((gol.) Eluned Evans, Rocet Arwel Jones)
Ddechrau 2015, collwyd cawr o ddyn oedd ar dân dros Gymru a'r Gymraeg. Yn y gyfrol deyrnged ddadlennol hon, dan ol...

Ewch | Go
£9.95

O Lwyfan i Lwyfan: Hunangofiant   (Peter Hughes-Griffiths)
Mae'n debyg mai fel arweinydd nosweithiau llawen y bydd Peter Hughes Griffiths yn fwyaf cyfarwydd i bobl Cymru, ac yntau...

Ewch | Go
£9.95

O Wythnos i Wythnos   (R Gerallt Jones)
Yn wythnosol o Fehefin 1960 i Fehefin 1962 bu R Gerallt Jones yn ysgrifennu erthygl i'r Llan, wythnosolyn yr Eglwys yng ...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

O'r Llinell Biced i San Steffan   (Sian James, Alun Gibbard)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. 30 mlynedd yn ôl chwaraeodd Siân rôl allweddol...

Ewch | Go
£2.00

Pa Ddiben Protestio Bellach? (Cynulliad 1)   (Dylan Phillips)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Ewch | Go
£2.00

Pa Ddyfodol i'r Fro Gymraeg? (Cynulliad 6)   (Robyn Parri)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Ewch | Go
£4.95

Pe Bai Cymru'n Rhydd   (Gwynfor Evans)
Cymharu Cymru â naw gwlad fach Ewropeaidd sydd wedi ennill mesur o ryddid cenedlaethol yn cynnwys Estonia a Latfia...

Ewch | Go
£14.95

Prif Weinidog Answyddogol Cymru   (Gwyn Jenkins)
Dyma'r cofiant cyntaf i un o gymeriadau mwyaf deniadol a dylanwadol gwleidyddiaeth Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Ac yntau...

Ewch | Go
£9.95

Sefyll yn y Bwlch - Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965   (W M Rees)
Dyma'r gyfrol gyntaf gynhwysfawr i adrodd hanes brwydr a ddisgrifiodd Gwynfor Evans fel 'un o'r penodau disgleiriaf yn h...

Ewch | Go
£2.00

Seneddau a Sofraniaeth (Cynulliad 4)   (Dafydd Glyn Jones)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Ewch | Go
£9.99

Tweli Griffiths: Yn ei Chanol Hi   (Tweli Griffiths)
Beth oedd ymateb Gaddafi i gwestiynau Tweli Griffiths? Ble mae Arch y Cyfamod? Ac a oes modd ffeindio'r plentyn amddifad...

Ewch | Go
£14.95

Valentine   (Arwel Vittle)
Un o genedlaetholwyr Cymreig ac arweinwyr Cristnogol mwyf Cymru yn yr ugeinfed ganrif oedd Lewis Valentine. I Gwynfor Ev...

Ewch | Go
£6.95

Y Byd a'r Betws: Colofnau Angharad Tomos   (Angharad Tomos)
Detholiad o golofnau mwya cofiadwy Angharad Tomos yn yr Herald: gwleidyddiaeth, iaith a theithio, i grefydd a heddychiae...

Ewch | Go
£2.00

Y Cyfryngau Wedi'r Cynulliad (Cynulliad 9)   (Alun Ffred Jones)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Llyfrau Saesneg
Allan o brint
£2.95

Anglomaniac Anthem Poster   (Harri Webb)
Poster wleidyddol enwog o eiriau grymus Harri Webb

Ewch | Go
£14.95

Atlas of Stateless Nations in Europe   (Mikael Bodlore-Penlaez)
Mae'r atlas unigryw yma yn ein tywys ar daith o amgylch cenhedloedd di-wladwriaeth Ewrop heddiw. Mae'n mapio eu cymeriad...

Ewch | Go
£9.95

Celtic Dawn   (Peter Berresford Ellis)
Hanes y mudiad pan-Geltaidd hyd at ddiwedd yr ugeinfed ganrif gan awdur 'The Celtic Revolution'.

Ewch | Go
£9.95

Dreaming a City: From Wales to Ukraine   (Colin Thomas)
Dyma hanes un dref yn Wcrain, microcosm o Rwsia. Roedd Hughesovka (Stalino a Donetsk yn hwyrach) yn dref mwyngloddio a d...

Ewch | Go
£7.95

Fighting for Wales   (Gwynfor Evans)
Dyma un o wleidyddion pennaf Cymru yn arolygu rhai o ymgyrchoedd cenedlaetholgar y ganrif hon ac yn archwilio'r consesiy...

Ewch | Go
£2.00

Growing Up at Last (Cynulliad 5)   (Gareth Elwyn Jones)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Ewch | Go
£9.95

Gwynfor Evans: A Portrait of a Patriot   (Rhys Evans)
Cyfieithiad Saesneg o "Gwynfor: Rhag Pob Brad", cofiant meistrolgar gan Rhys Evans.

Ewch | Go
£12.95

Land of My Fathers   (Gwynfor Evans)
Cyfrol gynhwysfawr, 500-tudalen, darluniadol o hanes Cymru sydd wedi profi i fod yn glasur.

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Neighbours from Hell?   (Mike Parker)
Cyfrol ffraeth yn edrych ar agweddau'r Saeson tuag at y Cymry. Edrychir ar ystrydebau yn cynnwys y cymeriad Cymreig (anw...

Ewch | Go
£9.95

No Half-Way House   (Harri Webb)
Detholiad o Newyddiaduriaeth Gwleidyddol 1950-1977.

Ewch | Go
£14.95

Our Children's Language   ((ed.) Iolo Wyn Williams)
Hanes y brwydro a fu er mwyn sefydlu ysgolion Cymraeg yng Nghymru. Gydag atgofion, ystadegau a darluniau.

Ewch | Go
£4.95

Real Wales   (Heini Gruffudd)
Cyflwyniad i Gymru: ei dechreuad, oes y Tywysogion Cymreig, ei hiaith a'i hadfywiad, a'r frwydr am hunaniaeth wleidyddol...

Ewch | Go
£19.95

Rebuilding the Celtic Languages   (Diarmuid O Neill)
Llyfr sy'n canolbwyntio ar gymdeithaseg iaith a'r diffyg sylw a roddir i rai o ieithoedd Celtaidd, i gymharu gyda ieitho...

Ewch | Go
£8.95

Spreading the Word   (John Aitchison, Harold Carter)
Yr iaith Gymraeg a chyfrifiad 2001 - golwg ar gyflwr yr iaith ar adeg trobwynt hanfodol yn ei hanes hir.

Allan o brint
£5.95

The ABC of the Welsh Revolution   (Derrick Hearne)
Llyfr uchelgeisiol sy'n cynnig ideoleg newydd radical ac yn disgrifio bywyd mewn Gwladwriaeth Budd Gymunedol annibynol.

Ewch | Go
£6.50

The Academic Inn   (Leopold Kohr)
Mae'r Athro Kohr yn edrych ar brifysgolion, eu pwrpas, maint ac annibyniaeth, ac yn ein gorfodi i ail-edrych ar ein syni...

Ewch | Go
£7.95

The Celtic Revolution   (Peter Berresford Ellis)
Astudiaeth o hanes gwleidyddol a diwylliannol y chwe chenedl Geltaidd, gan ddisgrifio ymdrech y gwledydd hynny i oroesi ...

Ewch | Go
£6.95

The Fight For Welsh Freedom   (Gwynfor Evans)
Cyflwyniad hawdd-ei-darllen i 2,000 o flynyddoedd o hanes Cymru yn cynnwys portreadau cryno o arwyr Cymru drwy'r oesau a...

Ewch | Go
£9.99

The Greasy Poll   (Mike Parker)
Dewiswyd Mike Parker fel ymgeisydd Plaid Cymru i Geredigion yn etholiad cyffredinol 2015. Dyma ddyddiadur ei ymgyrch.

Ewch | Go
£7.95

The Green Casanova   (Mike Bloxsome)
Cofiant hynod Peter Freeman (1888-1956), AS Llafur Casnewydd, yn adrodd hanes caledi ei fywyd cynnar yn nwyrain Llundain...

Ewch | Go
£6.50

The Inner City   (Leopold Kohr)
Pam fo dinasoedd yn tyfu ac yn dadfeilio? Pam fod cynllunio biwricrataidd yn fethiant bob tro? Dyma'r Athro Kohr yn cymh...

Ewch | Go
£3.95

The Joy of Freedom   (Derrick Hearne)
Erthyglau'n amlinellu ideoleg o ryddid fydd yn caniatau i Gymru oresgyn Oes Prinder; yn cynnwys trafodaeth am dechnegau ...

Ewch | Go
£2.00

The Welsh Budget (Cynulliad 3)   (Phil Williams)
Cyfres o bamffledi gwleidyddol yn trafod agweddau gwahanol o fywyd Cymru, gyda sylw arbennig i gyfrifoldebau'r Cynulliad...

Allan o brint
£5.95

The Welsh Extremist   (Ned Thomas)
Traethodau ar lenyddiaeth, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru fodern.

Ewch | Go
£9.95

To Dream of Freedom   (Roy Clews)
Hanes gyffrous MAC a'r Free Wales Army, y bobl a fu wrthi yn y 1960au yn herio llywodraeth Lloegr yn y gwrthyrfel arfog ...

Ewch | Go
£4.95

Welsh National Heroes   (Alun Roberts)
Casgliad o fywgraffiadau byrion o 61 arwr ac arwres Gymreig ym meysydd gwleidyddiaeth a'r celfyddydau, crefydd ac addysg...

Ewch | Go
£4.95

Yesterday's Tomorrow   (Alun Rees)
Casgliad o gerddi grymus sosialaidd gan Alun Rees, bardd o Ferthyr.

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
£7.00

Annibyniaeth yn Dy Boced / Independence in Your Pocket   (Yes Cymru)
Bwriad y llyfr hwn yw cyflwyno ein hachos o blaid ein gallu i lywodraethu ein materion ein hunain. Ein cwestiwn, yn wyne...

Ewch | Go
£12.50

Etholiadau'r Ganrif / Welsh Elections   (Beti Jones)
Etholiadau Seneddol 1885-1997; Canlyniadau holl etholiadau Cymru hyd at sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol, yn cynnwys yr ...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304