Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Cofiannol

Cofiannol

Darganfuwyd 257 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
7.95

Aeryn Llangwm: Moch Bach mewn Basged Ddillad   (Aeryn Jones)
Prinhau medden nhw y mae cymeriadau cefn gwlad, ond mae rhai ar ôl o hyd, a dyma gyfrol yn adrodd hanes un ohonyn ...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Aled a'r Fedal Aur   (Aled Sion Davies)
Ym mis Medi 2012 daeth enw Aled Sion Davies yn gyfarwydd drwy'r byd i gyd wrth iddo ennill medal aur am daflu'r ddisgen ...

Ewch | Go
1.99

Ali Yassine: Llais yr Adar Gleision   (Ali Yassine)
Mi fydd dilynwyr yr Adar Gleision yn nabod Ali Yassine fel llais clwb pel-droed Caerdydd. Fe sy'n cynhesu'r dorf a'i joc...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Allan o'r Cysgodion   (Julian Lewis Jones)
Dyma hunangofiant agos-atoch un sydd wedi gwneud enw iddo'i hun fel actor yng Nghymru ac yn Hollywood.; Hogyn o Sir F&oc...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Allet ti Beswch!   (Ieuan Rhys)
Ieuan Rhys yn Dathlu 30 Mlynedd Fel Actor; Mae Ieuan Rhys, yr actor a'r diddanwr adnabyddus o Aberdâr, yn dathlu 3...

Ewch | Go
9.95

Alwyn Humphreys: Yr Hunangofiant   (Alwyn Humphreys)
Hunangofiant gonest a dadlennol yr arweinydd a'r darlledwr adnabyddus, Alwyn Humphreys. O orfod byw gyda salwch fu bron ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Annette: Bywyd ar ddu a gwyn   (Annette Bryn Parri)
Mae bywyd Annette Bryn Parri, y gyfeilyddes o Ddeiniolen, wedi bod ynghlwm â nodau du a gwyn y piano er pan oedd h...

Ewch | Go
14.95

Annwyl DJ   (Emyr Hywel)
Yn y gyfrol hon fe gyhoeddir am y tro cyntaf ddetholiad o'r ohebiaeth rhwng tri o brif lenorion Cymru - Saunders, Kate a...

Ewch | Go
8.95

Anodd Credu - Hunangofiant Meddyg   (Joshua Gerwyn Elias)
Goeliech chi byth y rhyfeddodau sydd ynghlwm wrth fywyd meddyg - y gwyrthiau a'r trasiediau sy'n adlewyrchu rhyfeddodau'...

Ewch | Go
9.95

Appy: Bont, Busnes a Byd y Bl   (Meirion Appleton)
Fuodd Meirion Appleton erioed ofn mentro. Roedd hynny'n amlwg hyd yn oed pan oedd yn blentyn yn tyfu i fyny yng Nghapel ...

Ewch | Go
7.95

Ar Bwys y Ffald   (Gwilym Jenkins)
Hanes bywyd Gwilym Jenkins yn ffermio ar ffermydd Tynygraig a Tanyrallt yn Nhalybont, Ceredigion. Dyma olwg onest a natu...

Ewch | Go
14.99

Ar Drywydd Meic Stevens: Y Swynwr o Solfach   (Hefin Wyn)
Medrai Meic ei gyflwyno ei hun yn ei noethni emosiynol nes ein syfrdanu.; Yn y cofiant manwl a dadlennol hwn ceir blas a...

Ewch | Go
14.95

Ar Drywydd Waldo (Ar Gewn Beic)   (Hefin Wyn)
Ni wnaeth Waldo Williams erioed yrru car. Ond seiclodd filoedd o filltiroedd ymhob tywydd. Pa well ffordd, felly, o geis...

Ewch | Go
9.95

Arfon Haines Davies: Mab y Mans   (Arfon Haines Davies)
Cofi dre, chwaraewr tennis, athro, dyn trenau, beirniad Miss Rhyl, "Seren" pop, Mab y Mans...; Dyna rai yn uni...

Ewch | Go
8.99

Argyfwng Hunaniaeth a Chred   ((gol.) E Gwynn Matthews)
Cyfuniad prin iawn yw'r cyfuniad o'r athronyddol a'r proffwydol mewn un person, ond dyna gafwyd ym mherson J. R. Jones. ...

Ewch | Go
5.95

Atgof a Cherdd   (J R Jones)
Casgliad o atgofion y bardd, adroddwr, beirniad a'r arweinydd eisteddfodol adnabyddus o Dalybont. Llu o straeon o'r byd ...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Atgofion Hen Wanc   (David R Edwards)
Yn y gyfrol hon ceir stori unigryw un o arwyr y sin roc Gymraeg, yn syml ac yn onest yn ei eiriau ei hun. O gael ei flas...

Ewch | Go
9.95

Bois y Loris   (Owain Llyr)
Pwy yw'r dynion a'r menywod sy'n gyrru loris ar yr heol agored? Pwy yw'r cymeriadau sy'n aelodau o Glwb Bois y Loris Ger...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Bron yn Berffaith   (Heulwen Haf)
"Oedden nhw'n deud wrthai fod gen i ganser yn fy mron? Bloody Hell. Fi? Canser? Heulwen Haf, cyflwynydd teledu, act...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Brychan Llyr: Hunan-Anghofiant   (Brychan Llyr)
Tan yn ddiweddar roedd Brychan Llyr yn yfed chwe photel o win y dydd. Ond yn 2011 fe roddodd y gorau i yfed yn sydyn, yn...

Ewch | Go
8.95

Byd y Nofelydd   (Sioned Puw Rowlands)
Deg cyfweliad gyda rhai o brif nofelwyr cyfoes Cymru yn cynnwys Angharad Tomos, Bethan Gwanas, Mihangel Morgan, Martin D...

Ewch | Go
9.95

Bydoedd: Cofiant Cyfnod   (Ned Thomas)
Ganwyd Ned Thomas i rieni Cymraeg a'i fagu yn Lloegr, Cymru, yr Almaen a'r Swistir. Cafodd yrfa amrywiol fel awdur a new...

Ewch | Go
1.99

Bywyd yn y Coal House: Y Teulu Griffiths   (Y Teulu Griffiths)
Ers ymddangos ar y rhaglen Coal House ar BBC Wales, newidiodd bywydau Cerdin, Debra a'u teulu dros nos. Daeth eu bywydau...

Ewch | Go
9.95

Cam o'r Tywyllwch   (Rhys Mwyn)
O deithio Ewrop gyda'r Anhrefn, cyhoeddi recordiau tanddaearol arloesol, rheoli degau o fandiau a threfnu cannoedd o gig...

Ewch | Go
12.99

Carl Clowes: Super Furries, Prins Seeiso, Miss Siberia - A Fi   (Carl Clowes)
Dr Carl Iwan Clowes meddyg, Is-gennad, gwladgarwr ac entrepreneur cymdeithasol.; Symudodd Carl Clowes o'i swydd arbeni...

Ewch | Go
14.99

Carwyn: Yn Erbyn y Gwynt   (Alun Gibbard)
Roedd Carwyn James yn athrylith. Roedd hefyd yn enaid clwyfus. Mae'r ddwy ochr i fywyd Carwyn James yn cael eu hamlygu y...

Ewch | Go
9.95

Charles: Cofio'r Dyn a'i Ddigrifwch   (Idris Charles)
Mi fyddai'r digrifwr Charles Williams yn dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed eleni. Yn y portread gonest hwn mae Idris Charl...

Ewch | Go
14.99

Cofiant Cledwyn Hughes   (D Ben Rees)
Bu Cledwyn Hughes yn aelod seneddol Môn rhwng 1951 a 1979 ac roedd yn ffigwr amlwg yn llywodraethau Llafur 60au a ...

Ewch | Go
24.99

Cofiant Cledwyn Hughes (clawr caled)   (D Ben Rees)
Bu Cledwyn Hughes yn aelod seneddol Môn rhwng 1951 a 1979 ac roedd yn ffigwr amlwg yn llywodraethau Llafur 60au a ...

Ewch | Go
14.95

Cofiant Hedd Wyn   (Alan Llwyd)
Dyma gofiant cynhwysfawr i un o feirdd mwyaf eiconaidd Cymru, gyda gwybodaeth am y bardd nas cyhoeddwyd o'r blaen.; Ffrw...

Ewch | Go
24.95 Ychwanegu eLyfr i
13.95

Cofiant Jim Griffiths: Arwr Glew y Werin (Clawr Caled)   (D Ben Rees)
Bywgraffiad un o wleidyddion Cymraeg bwysicaf ail hanner yr ugeinfed ganrif a Gweinidog Gwladol cyntaf Cymru, Jim Griffi...

Ewch | Go
14.95

Cofiant Jim Griffiths: Arwr Glew y Werin (Clawr Meddal)   (D Ben Rees)
Bywgraffiad un o wleidyddion Cymraeg bwysicaf ail hanner yr ugeinfed ganrif a Gweinidog Gwladol cyntaf Cymru, Jim Griffi...

Ewch | Go
5.95

Cofiant Ryan   (Rhydderch Jones)
Cyhoeddiad newydd o gofiant Ryan Davies, un o ddiddanwyr mwyaf talentog Cymru erioed. Yn ganwr, actor, clown a cherddor,...

Ewch | Go
6.95

Cofio Eirug   (Emyr Llewelyn Gruffudd)
Cyfrol o deyrngedau, storiau, lluniau ac atgofion am awdur amryddawn, gwr busnes byrlymus, dychanwr deifiol, stompiwr a ...

Ewch | Go
5.00

Cofio Grav   ((gol.) Keith Davies)
Ni chafwyd erioed y fath ymateb i farwolaeth Cymro na phan gollwyd Ray Gravell yn Hydref 2007. Ni theimlwyd erioed y fat...

Ewch | Go
14.99

Cofio Hedd Wyn   (Robin Gwyndaf)
Tystiolaeth o lygad y ffynnon rhai o gyfeillion hoff Hedd Wyn. Hefyd detholiad cynhwysfawr o gerddi difyr a dwys y bardd...

Ewch | Go
9.95

Cofio Tomos: Teyrngedau ac Erthyglau Tomos Owen   ((gol.) D Huw Owen)
Yn y gyfrol hon cyflwynir detholiad o'r teyrngedau a'r negeseuon a gyflwynwyd er cof am Tomos Befan Owen, Cynhyrchydd Ch...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Cofnodion   (Meic Stephens)
Yn "Cofnodion" mae Meic Stephens yn edrych yn ôl ar ei fywyd fel llenor, golygydd, swyddog Cyngor y Celf...

Ewch | Go
9.95

Cred, Lln a Diwylliant   ((gol.) E Gwynn Matthews)
Cyfrol o ysgrifau teyrnged i'r diweddar Athro Dewi Z. Phillips gan gyfeillion a chydweithwyr. Yn ei deyrnged i Dewi dywe...

Ewch | Go
9.99

Cymro ai Lyfrau   (Gerald Morgan)
Dim ond naw oed oedd Gerald Morgan pan ddechreuodd gasglu llyfrau gyda'i arian poced. Erbyn hyn, mae'n berchen ar lyfrge...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.45

Cymru Howard Marks   (Howard Marks)
Dyma stori un gafodd ei alw yn brif smyglwr cyffuriau'r byd, Howard Marks o Fynydd Cynffig. Ond er ei eni yn Gymro Cymra...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Cymry Man U   (Gwyn Jenkins)
Man U efallai ydy clwb pel-droed enwoca'r byd ac mae miloedd o gefnogwyr yn byw yng Nghymru.; Ond faint sy'n gwybod mai ...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Cymry Mentrus   (John Meurig Edwards)
Mae nifer o Gymry'r gorffennol yn enwog am fynd ar deithiau peryglus a heriol. A heddiw mae pobl fel Lowri Morgan, Eric ...

Ewch | Go
6.95

Cynnal y Fflam - Golwg ar Annibynwyr Sir Benfro   (Eirwyn George)
Cyfrol amrywiol sy'n bwrw golwg ar rai o weithgareddau Annibynwyr Sir Benfro. Mae yma bortreadau o gyn-lywyddion yr Unde...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Dal Fy Nhir   (Dafydd Jones)
Ers i fi fod yn grwt ysgol ifanc iawn yn Aberaeron, roedd Mam yn dweud yr un peth wrtha i bob tro cyn i fi gamu ar y cae...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Dala'r Slac yn Dynn: Hunangofiant John Davies   (John Davies)
Dyma hunangofiant diflewyn ar dafod, yn llawn emosiwn a hiwmor y prop a'r ffermwr o ogledd Sir Benfro.; Enillodd John Da...

Ewch | Go
9.99

Dechrau Canu, Dechrau Wafflo   (Kees Huysmans)
Hunangofiant y canwr a'r dyn busnes llwyddiannus, Kees Huysmans a symudodd i gefn gwlad Cymru o'r Iseldiroedd yn yr 1980...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Delme: Hunangofiant   (Delme Thomas)
Dyma hunangofiant gonest arwr timau rygbi Llanelli, Cymru a'r Llewod, Delme Thomas. Cyrhaeddodd y brig gyda'i glwb, ei w...

Allan o brint
3.95

Dewi Morgan   (Nerys Ann Jones)
Cofiant bardd, newyddiadurwr ac ysgolhaig o ogledd Ceredigion.

Ewch | Go
12.99

Di-Ben-Draw   (D Ben Rees)
Dyma gyfrol sydd yn olrhain taith D Ben Rees o'i fagwraeth yn Llanddewibrefi yng Ngheredigion i ddinas fyrlymus Lerpwl, ...

Ewch | Go
6.95

Diolch i Nhrwyn   (Rocet Arwel Jones)
Dyddiadur difyr yn adrodd hanes ymweliad yr awdur ag India yn ystod Tachwedd/Rhagfyr 1999. 15 ffotograff a 7 cartwn du-a...

Ewch | Go
6.99 Ychwanegu eLyfr i
4.99

Dirfodaeth, Cristnogaeth a'r Bywyd Da   ((gol.) E Gwynn Matthews)
Pumed gyfrol y gyfres Astudiaethau Athronyddol yn cynnwys casgliad o ysgrifau darllenadwy gan John Heywood Thomas, awdur...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Dwayne Peel: Hunangofiant   (Dwayne Peel)
Enillodd Dwayne Peel 76 cap am chwarae rygbi dros ei wlad, mwy nag unrhyw fewnwr arall o Gymro, a bu'n ddewis cyntaf i d...

Ewch | Go
6.95

Dyddiaduron India   (R Gerallt Jones)
Dyddiaduron hynod ddadlennol am ei gyfnodau yn teithio a gweithio yn India. Ceir sylwebaeth bersonol, straeon difyr a ph...

Ewch | Go
5.95

Dyfal Donc - Hunangofiant Hilda Hunter   (Hilda Hunter)
Cafodd Hilda Hunter ei geni yng Nghanolbarth Lloegr yn 1919. Dyma bortread o'i bywyd o'r cyfnod wedi iddi adael yr ysgol...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Dyfroedd Dyfnion: Hunangofiant John Elfed Jones   (John Elfed Jones)
John Elfed yn ddiflewyn-ar-dafod am ddwr, yr iaith a'r mewnlifiad; Ac yntau'n un o bersonoliaethau mwyaf dadleuol a difl...

Ewch | Go
1.99

Dyn y Syrcas   (Derfel Williams)
"Gwallgof neu beidio, roeddwn i wedi gwirioni 'mhen efo'r syrcas. Rhaid 'mod i'n rel niwsans, yn eistedd ar y wal w...

Ewch | Go
1.95

Dynion Dieflig   (Dyfed Edwards)
Disgrifiwyd Peter Moore fel un o'r bobl beryclaf i osod troed yng Ngogledd Cymru erioed, ar ol ymosod ar ddegau o ddynio...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Eirwyn George: Fel Hyn y Bu   (Eirwyn George)
Brodor o ardal y Preseli yng ngogledd Sir Benfro yw'r Prifardd Eirwyn George. Gadawodd Ysgol Ramadeg Arberth yn 15 oed p...

Ewch | Go
5.95

Elfed: Cawr ar Goesau Byr   (Ioan Roberts)
Atgofion a hanesion am Elfed, un o gymeriadau difyraf Cymru. Ceir cyfweliadau â ffrindiau a theulu Elfed sydd yn r...

Ewch | Go
12.95 Ychwanegu eLyfr i
12.95

Elystan: Atgofion Oes   (Elystan Morgan)
Cyfrol o atgofion gan y gwleidydd Elystan Morgan. Mae Elystan yn un o gymeriadau amlycaf Ceredigion, yn gyn-Aelod Senedd...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Fflach o Ail Symudiad: Stori Richard a Wyn   (Richard Jones, Wyn Jones)
Dyma gyfrol syn olrhain hanes y ddau frawd diymhongar a gweithgar Richard a Wyn Jones a'r band Ail Symudiad - band sydd ...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Foxy'r Llew   (Jonathan Davies)
Dyma stori am lwyddiant rhyfeddol "Foxy", y canolwro bentre Bancyfelin. Daeth yn enwog drwy'r byd wrth helpu'r...

Ewch | Go
12.95

Fy Hanner Canrif I   (Emyr Price)
Cronicl difyr o gyfnod pwysig yn hanes Cymru trwy lygaid Emyr Price - hanesydd, golygydd papur newydd, gohebydd teledu, ...

Allan o brint
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Fyny Gyda'r Swans   (Owain Tudur Jones)
Roedd arwyddo i'r Swans yn freuddwyd i Owain Tudur Jones.; A bu byw y freuddwyd honno'n wefr anhygoel iddo, yn arbennig ...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Gadael Lennon   (Bet Jones)
Yesterday, all my troubles seemed so far away,; Now it looks as though they're here to stay...; Mae'r Beatles ar eu hant...

Ewch | Go
7.99

Galar a Fi   (Amrywiol)
Galaru yw'r ymateb greddfol ar ôl colli rhywun sy'n annwyl. Mae person sy'n galaru yn mynd trwy ystod eang o emosi...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Gareth Jones: Y Dyn oedd yn Gwybod Gormod   (Alun Gibbard)
Mae stori bywyd Gareth Jones yn darllen fel cyfuniad o storiau Indiana Jones a James Bond.; Fel newyddiadurwr ar ddechra...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

George North   (George North)
George North ydi Jonah Lomu Cymru, yn ôl rhai.; Daeth y cawr o Sir Fôn i gael ei adnabod fel y Seren o'r Gog...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Geraint Lloyd: Y Dyn Tu ol i'r Llais   (Geraint Lloyd)
Oes, mae yna ddyn diddorol y tu ôl i'r llais, un fu mewn sawl swydd heb geisio am yr un ohonynt nac erioed gael cy...

Ewch | Go
19.99

Gwenallt: Cofiant D Gwenallt Jones 1899-1968   (Alan Llwyd)
Portread o fardd gwrthryfelgar ac o lenor aflonydd a geir yn y cofiant hwn. Mae ynddo ddeunydd newydd sbon, gan gynnwys ...

Ewch | Go
9.95

Gwyn Griffiths: Ar Drywydd Stori   (Gwyn Griffiths)
"Does dim byd sy'n rhoi mwy o bleser i mi na tharo ar stori dda."; Mab tyddyn ar gyrion Cors Caron yn Nhregaro...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Gwyn y Mans - Hunangofiant Gwyn Elfyn   (Gwyn Elfyn)
Fel Denzil ar Pobol y Cwm y mae Gwyn Elfyn fwyaf adnabyddus, ac yntau wedi chwarae rhan y cymeriad yn yr opera sebon bob...

Ewch | Go
9.95

Gwynfor: Rhag Pob Brad   (Rhys Evans)
Mae'r gyfrol hon yn garreg filltir bwysig yn hanesyddiaeth Cymru. Ceir yma ddadansoddiad manwl o yrfa gwladgarwr Cymrei...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.99

Gyrru Drwy Storom   ((gol.) Alaw Griffiths)
Mae 1 o bob 4 yn dioddef o salwch meddwl.; Mae'r gyfrol arloesol hon yn cynnwys dyddiaduron a llythyron a ysgrifennwyd m...

Ewch | Go
9.95

Hanes Hen Feddyg   (Dr E Tudor Jones)
Fel hogyn ifanc yn Nyffryn Ogwen mae Dr Tudor yn cofio treulio oriau ar lethrau'r Carneddau yn chwilio am weddillion awy...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Hanes Rhyw Gymraes   (Sharon Morgan)
Dyma stori menyw sydd â'i gwreiddiau'n ddwfn yng nghefn gwlad Sir Gâr ond a fynnodd ddilyn ei breuddwyd, tor...

Ewch | Go
9.95

Hanesion Tre'r Cofis   (T Meirion Hughes)
Cyfrol llawn ysgrifau a lluniau difyr am hanes Caernarfon a'i phobl, sy'n cynnig blas o'r hyn mae darllenwyr Papur Dre w...

Allan o brint
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Hanner Amser   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd ...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.95

Hartson   (John Hartson)
Pel-droediwr a ddaeth yn ffefryn cenedl, yn chwaraewr caled a dawnus yn rhoi o'i orau wrth chwarae dros Gymru.; Cawn ei ...

Ewch | Go
6.95

Hawliau Iaith: Cyfrol Deyrnged Merd   ((gol.) E Gwynn Matthews)
Aeth dros hanner canrif heibio ers i Saunders Lewis draddodi ei ddarlith enwog Tynged yr Iaith, a diau i'r weithred hon ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Hunangofiant John Davies: Fy Hanes I   (John Davies)
Dyma hanes John Davies, Bwlch-llan, yn ei eiriau ei hun - dyn sydd wedi gwneud cyfraniad aruthrol i fywyd, hanes a diwyl...

Ewch | Go
9.95

Hunangofiant y Brawd Houdini   (Meic Stevens)
Hunangofiant lliwgar Meic Stevens, canwr a chyfansoddwr a gyfrannodd yn helaeth i faes cerddoriaeth bop Cymru yn ystod d...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.99

Huw Erith: Llanw Braich, Trai Bylan   (Huw Erith)
Bardd a 'sgotwr crancod a chimychiaid o ben draw Llyn yw Huw Erith ac yn y gyfrol hon cawn ddod i adnabod ei fro, ei deu...

Ewch | Go
9.99

Hywel Emrys: Hunangofiant Dyn Lwcus   (Hywel Emrys)
'Yn ystod fy wythnos gynta yn yr ysgol uwchradd fe gwrddes â dosbarth 3H... Cododd merch ifanc ar ei thraed a gofy...

Ewch | Go
9.99

Ibuprofen Sil Vous Plait Mwy na stori bel-droed   (Dewi Prysor)
Roedd byw y freuddwyd wrth ddilyn ymgyrch arwrol Cymru yn Ewro 2016 yn waith sychedig.; Wrth i Gymru fach, ei hiaith a...

Ewch | Go
9.95

Idris Charles: Heb y Mwgwd   (Idris Charles)
Adnabyddir Idris Charles fel diddanwr hwyliog sydd wrth ei fodd yn gwneud i bobl chwerthin. Cafodd yrfa ddisglair yn per...

Ewch | Go
9.95

Insbector Ken: Atgofion Plismon yn y Gorllewin Gwyllt   (Ken Lewis)
Mae Insbector Ken, neu Ken 64, yn enw cyfarwydd yn ardaloedd Llanelli, Glan-y-fferi, Rhydaman, Caerfyrddin a Llanbed wed...

Ewch | Go
6.95

Jambo Caribw - Taith i Borth Uffern   (Rocet Arwel Jones)
Hanes difyr taith gerdded a wnaeth yr awdur i Kenya er budd yr elusen iechyd meddwl Mind, yn cynnwys ei ymateb i'r wlad ...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Jamie: Y Llew yn Ne Affrica   (Jamie Roberts)
Doedd hi ddim yn syndod i neb pan ddewiswyd Jamie Roberts yn chwaraewr gorau'r Llewod wedi'r daith i Dde Affrica yn 2009...

Ewch | Go
9.95

John Meirion Morris: Artist   (John Meirion Morris)
John Meirion Morris yw cerflunydd cyfoes amlycaf Cymru, ac yn y gyfrol gain hon mae Gwyn Thomas, â'i ddawn dweud n...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

John Meredith: Yr Hwn Ydwyf   (John Meredith)
Ydwyf. Nid yw'n air y bydd crwt o'r Bont yn arfer ei ddefnyddio. Ond dyna'r union air a ddefnyddiodd John Meredith i gyf...

Ewch | Go
29.95

Kate: Cofiant Kate Roberts 1891-1985 (caled)   (Alan Llwyd)
Kate Roberts oedd "Brenhines ein Llên", yn ôl y disgrifiad poblogaidd ohoni, ac o'r diwedd dyma go...

Ewch | Go
19.95

Kate: Cofiant Kate Roberts 1891-1985 (meddal)   (Alan Llwyd)
Kate Roberts oedd "Brenhines ein Llên", yn ôl y disgrifiad poblogaidd ohoni, ac o'r diwedd dyma go...

Ewch | Go
14.95

Llwch - Hunangofiant Elvey MacDonald   (Elvey MacDonald)
Dyma hunangofiant "Mr Patagonia" ei hun, Elvey MacDonald. Ganwyd a magwyd Elvey yn llwch y Wladfa a chyflwynir...

Ewch | Go
9.99

Lolian   (Robat Gruffudd)
Dyma'r dyddadur ecsentrig, rhy onest a gadwodd sylfaenydd Y Lolfa ers y chwedegau ac na fwriadodd ei gyhoeddi. Ond yna...

Ewch | Go
8.04 Ychwanegu eLyfr i
8.04

Mab y Mynydd (Elyfr)   (Gareth Wyn Jones)
Hunangofiant un o sêr cynnar y rhaglen Fferm Ffactor, Gareth Wyn Jones.; Mae Gareth yn ffarmwr parod ei farn, ac m...

Ewch | Go
12.95

Mab y Pregethwr   (Cynog Dafis)
Hunangofiant llawn a gonest un o wleidyddion craffaf a mwyaf dylanwadol Cymru: darllen hanfodol i bawb sy'n ymddiddori y...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Malcolm Allen: Hunangofiant   (Malcolm Allen)
Dyma hunangofiant emosiynol a gonest un o bel-droedwyr mwyaf adnabyddus Cymru a bendiliodd o uchelfannau i iselfannau'r ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Mas o 'Ma   (Meic Stevens)
Daeth tro ar fyd Meic Stevens yn ddiweddar. Ar ôl bywyd llawn hynt a helynt, penderfynodd ymfudo i dawelwch Dyffry...

Ewch | Go
1.99

Mefin, i Gymru yn l   (Mefin Davies)
"Ma' stori hir tu cefen i'r penderfyniad wnes i i fynd i Loegr i chwarae."; Yn y llyfr hwn cawn ateb i'r cwest...

Ewch | Go
9.99

Merd: Dyn ar Dn   ((gol.) Eluned Evans, Rocet Arwel Jones)
Ddechrau 2015, collwyd cawr o ddyn oedd ar dân dros Gymru a'r Gymraeg. Yn y gyfrol deyrnged ddadlennol hon, dan ol...

Ewch | Go
2.00

Myfi Derec   (Derec Tomos)
Hunangofiant cwbl onest bardd ifanc disgleiriaf a mwyaf cynhyrchiol Cymru heddiw.

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Non: Yn Erbyn y Ffactore   (Non Evans)
"Does ond un Non Eleri," meddai un o'r bobol oedd yn ei nabod hi orau am y bencampwraig dalentog hon o Bontard...

Ewch | Go
8.99

O Gell y Cof   (T Melfydd George)
Mae Tomos Melfydd George yn gymeriad adnabyddus yn ei ardal, sef gogledd Sir Benfro a de Sir Aberteifi. Ac yntau bellach...

Ewch | Go
6.95

O Gricieth i Kathmandu: Atgofion Llawfeddyg o Lyn   (Bob Owen)
Dyma hunangofiant yr Athro Robert Owen OBE, llawfeddyg orthopedig amlwg o Gymru sydd wedi byw bywyd i'r eithaf. ; Fe'i m...

Ewch | Go
9.95

O Lwyfan i Lwyfan: Hunangofiant   (Peter Hughes-Griffiths)
Mae'n debyg mai fel arweinydd nosweithiau llawen y bydd Peter Hughes Griffiths yn fwyaf cyfarwydd i bobl Cymru, ac yntau...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

O'r Llinell Biced i San Steffan   (Sian James, Alun Gibbard)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. 30 mlynedd yn ôl chwaraeodd Siân rôl allweddol...

Dim stoc dros dro
9.99

Osian Roberts: Mn, Cymru a'r Bl   (Osian Roberts)
Hunangofiant is-reolwr tim pêl-droed Cymru, Osian Roberts. Yn ogystal ag edrych yn ôl ar ei fywyd fel chwara...

Ewch | Go
20.00

Pecyn o 3 o lyfrau Meic Stevens   (Meic Stevens)
Pecyn o dri hunangofiant Meic Stevens am bris arbennig! ; Cynnwys:; Y Brawd Houdini; Y Crwydryn a Mi; Mas o 'Ma; (Mae'r ...

Ewch | Go
1.99

Peter Moore:Y Gwaethaf o'r Gwaethaf   (Dyfed Edwards)
Yn y llyfr hwn ceir hanes dau o'r achosion troseddol enwocaf yng Nghymru.; Disgrifiwyd Peter Moore fel un o'r bobl beryc...

Ewch | Go
9.99

Pobol   (Dafydd Iwan)
Yn y gyfrol hyfryd hon mae un o bobol enwocaf y Gymru gyfoes yn ysgrifennu am rai o fawrion ein cenedl. ; O Lewis Valent...

Ewch | Go
14.95

Prif Weinidog Answyddogol Cymru   (Gwyn Jenkins)
Dyma'r cofiant cyntaf i un o gymeriadau mwyaf deniadol a dylanwadol gwleidyddiaeth Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Ac yntau...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Pygiana ac Obsesiynau Eraill   (Mihangel Morgan)
Beth ydy eich obsesiwn personol chi? Trenau... adar... neu bêl-droed? "Nid yw pawb yn gwirioni'r un fath"...

Ewch | Go
12.95

R S Thomas a'i Gerddi   (Tom Ellis)
Dyma ddetholiad o ysgrifau disglair y cyn-aelod Seneddol, Tom Ellis. Maent yn adlewyrchu ei ddiddordeb mewn barddoniaeth...

Ewch | Go
1.00

Rhwng y Pyst   (Owain Fn Williams)
Dyma hanes gonest, tu ôl i'r llenni, tîm pêl-droed Cymru adeg Pencampwriaeth Ewro 2016, gan un o'r chw...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Rhys Meirion: Stopio'r byd am funud fach   (Rhys Meirion)
Daeth newid byd i Rhys Meirion ar ôl ennill y Rhuban Glas yn 1996 ac yntau'n brifathro ifanc ar y pryd.Gwnaeth ben...

Dim stoc dros dro
1.99

Shane Williams: Ar Ben y Byd   (Shane Williams)
Bu 2008 yn flwyddyn anhygoel i Shane Williams. Ennillodd wobr Chwaraewr Rygbi Gorau'r Byd yr IRB, a Phersonoliaeth Chwar...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Stagio Dre   (Emrys Llewelyn)
Mae Stagio dre yn llyfr o atgofion, llyfr taith a llyfr hiwmor gan un o gymeriadau amlycaf Caernarfon, Emrys Llewelyn. W...

Allan o brint
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Stephen Jones: O Clermont i Nantes   (Stephen Jones)
Ar ol cael ei ddewis yn faswr y flwyddyn yn Ffrainc a dod yn arwr i gefnogwyr Clermont Auvergne, roedd dod nol i'r Strad...

Ewch | Go
2.00

Stori Dda   (Glyn Russel Owen)
Atgofion newyddiadurwr

Ewch | Go
19.95

Taliesin o Eifion a'i Oes   (Robin Gwyndaf)
Portread difyr o'r bardd o Langollen. Roedd yn beintiwr ac yn addurnwr dawnus yn ogystal â bod yn awdur cerddi hwy...

Ewch | Go
2.00

Teithiau Gerallt   (R Gerallt Jones, Eric Hall)
Dyddiaduron diddorol awdur, athro ac addysgwr dylanwadol

Ewch | Go
12.95

Teithiau'r Meddwl   (Kate Bosse-Griffiths)
Casgliad o ysgrifau llenyddol gan awdur ac ysgolhaig a ffôdd i Gymru o'r Almaen; gyda hanes ei bywyd a llyfryddiae...

Ewch | Go
2.00

Teithio'r Sahel   (Stephen Griffiths)

Ewch | Go
14.95

Tony ac Aloma: Cofion Gorau   (Tony Jones ac Aloma Jones)
Stori Tony. Stori Aloma. Stori Tony ac Aloma.; Dyma hanes hirddisgwyliedig y ddau benfelyn o Fôn a ddaeth yn un o ...

Ewch | Go
9.99

Tra Bo Dai   (Dai Jones)
'Ry'n ni'n gorfod bod yn ofalus iawn yn y cyfryngau i beidio â dweud popeth sydd ar ein meddwl. Ond yma, fe fedra ...

Ewch | Go
9.95

Trebor Edwards: Un Dydd ar y Tro   (Trebor Edwards)
Trebor Edwards yw un o'r tenoriaid Cymraeg mwyaf poblogaidd erioed. Prin i unrhyw gantor Cymraeg gael y fath lwyddiant, ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Tro ar Fyd   (Diarmuid Johnson, Amanda Reid)
Cofio'r enwogion mae hanes yn y pen draw, ond mynd yn ei flaen mae bywyd a chael y deupen ynghyd yw'r gamp i'r werin ddi...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Tu l i'r Tiara: Bywyd Miss Cymru   (Courtenay Hamilton)
Gwnaeth Coutenay Hamilton enw iddi hi ei hun ar ôl ennill teitl Miss Cymru. Ond bywyd gwahanol iawn sydd ganddi y ...

Ewch | Go
9.99

Tweli Griffiths: Yn ei Chanol Hi   (Tweli Griffiths)
Beth oedd ymateb Gaddafi i gwestiynau Tweli Griffiths? Ble mae Arch y Cyfamod? Ac a oes modd ffeindio'r plentyn amddifad...

Ewch | Go
14.95

Valentine   (Arwel Vittle)
Un o genedlaetholwyr Cymreig ac arweinwyr Cristnogol mwyf Cymru yn yr ugeinfed ganrif oedd Lewis Valentine. I Gwynfor Ev...

Ewch | Go
29.95

Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr caled)   (Alan Llwyd)
Ffigwr eiconaidd yw Waldo Williams yng Nghymru; yn wir, yn ôl un a fu'n gyfaill agos iddo, Bobi Jones: 'Cymeriad m...

Ewch | Go
19.95

Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr meddal)   (Alan Llwyd)
Ffigwr eiconaidd yw Waldo Williams yng Nghymru; yn wir, yn ôl un a fu'n gyfaill agos iddo, Bobi Jones: 'Cymeriad m...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Wyn Mel: Y Fi a Mistar Urdd a'r Cwmni Da   (Wynne Melville Jones)
Dyma stori un o gymeriadau enwocaf Cymru erioed. Bu'n ymweld a gorsaf ofod ryngwladol, bu'n destun caneuon gan Ray Grave...

Ewch | Go
5.00

Y Blew a Buddugoliaeth Gwynfor   (Dafydd Evans)
Detholiad difyr o gynnwys dyddiaduron plentyndod a chyfnod coleg Dafydd Evans rhwng 1954 a 1967, gitârydd bas y gr...

Ewch | Go
14.95

Y Cawr o Rydcymerau: Cofiant D.J. Williams   (Emyr Hywel)
Yn ogystal a bod yn llenor nodedig, D.J. oedd un o genedlaetholwyr pwysicaf Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Credai'n ddiysg...

Ewch | Go
9.95

Y Crwydryn a Mi   (Meic Stevens)
Mae'r gyfrol hon yn dilyn helyntion Meic Stevens yn Llydaw ar ddechrau'r saithdegau wrth iddo grwydro o un wyl a sesiwn ...

Ewch | Go
14.99

Y Crysau Cochion   (Gwynfor Jones)
Dyma gyfrol anhepgor i holl gefnogwyr pêl-droed Cymru. Mae'n drysorfa o wybodaeth a storiau am bob un o'r chwaraew...

Allan o brint
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Y Cymro Cryfa   (Robin Mcbryde)
Bu ennill gwobr "Y Cymro Cryfa" yn boendod parhaus i Robin McBryde - cafodd ei herio a'i atgoffa o'r peth ar h...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Y Faciwi   (Barbara Davies)
Dyma stori ryfeddol Barbara Davies a adawodd Lerpwl yng nghyfnod yr Ail Ryfel Byd fel faciwî, "yn Saesnes uni...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Gymraes o Ganaan   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Allan o brint
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Y Jobyn Gorau yn y Byd   (Gary Slaymaker)
Pwy yw'r person lwcus sy 'di cwrdd a Stan Lee, y gwr a greodd y comics Spider-man, yr Incredible Hulk a'r Fantastic Four...

Ewch | Go
29.95

Y Llaw Broffwydol   (Gareth Alban Davies)
Astudiaeth ddarluniadol o fywyd a gwaith Owen Jones (1809-74), pensaer a chynllunydd, argraffydd a dylunydd arloesol o d...

Ewch | Go
4.95

Y Llew a'i Deulu   (Tegwyn Jones)
Hanes teulu a drigai yng ngogledd Ceredigion yn ail hanner y ddeunawfed ganrif, a'r penteulu yn digwydd bod o'r dynion m...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Yogi: Mewn Deg Eiliad   (Bryan Davies)
Ar bnawn Sadwrn 21 Ebrill 2007 clywodd Yogi glec anferth yn ei ben. Wrth i sgrym gyntaf y gem rhwng y Bala a Nant Conwy...

Allan o brint
19.95

Yr Erlid (clawr caled)   (Heini Gruffudd)
Llwyddodd Kate Bosse-Griffiths i ffoi o'r Almaen i wledydd Prydain yn 1937. Caru, priodi, cychwyn llenydda yng Nghymru a...

Ewch | Go
12.95 Ychwanegu eLyfr i
12.95

Yr Erlid (meddal)   (Heini Gruffudd)
Llwyddodd Kate Bosse-Griffiths i ffoi o'r Almaen i wledydd Prydain yn 1937. Caru, priodi, cychwyn llenydda yng Nghymru a...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.99

Zonia Bowen - Dy Bobl Di Fydd fy Mhobl I   (Zonia Bowen)
Perl o gyfrol gan gymeriad arbennig ac unigryw. Dyma hanesSaesnes a briododd Gymro a dysgu Cymraeg ymhell cyn dyddiau gw...

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
9.99

A Childhood in a Welsh Mining Valley   (Vivian Jones)
Cofnod cynnes o blentyndod Vivian Jones yn rhan o deulu dosbarth gweithiol mewn pentref glofaol bychan yn ne Cymru yn y ...

Ewch | Go
7.95

A Doctor's Tale   (Joshua Gerwyn Elias)
Goeliech chi byth y rhyfeddodau sydd ynghlwm wrth fywyd meddyg - y gwyrthiau a'r trasiediau sy'n adlewyrchu rhyfeddodau'...

Ewch | Go
5.95

A Flat-pack in Greece   (Eva Goldsworthy)
Yn dilyn ysgariad, fe allfudodd Eva Goldsworthy i Groeg. Ymwelodd a'r mannau hynny a ddarllenodd amdanynt tra'n blentyn ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

A Haven from Hitler   (Heini Gruffudd)
Mae'r llyfr yn adrodd hanes Kate Bosse-Griffiths a'i theulu cyn, ac yn ystod, yr Ail Ryfel Byd, ac yn disgrifio effeithi...

Ewch | Go
5.95

A Leather Dog Collar   (Charles Stallard)
Casgliad doniol a chynnes o straeon wedi eu hysbrydoli gan ac yn adlewyrchu profiadau'r awdur yn ystod ei gyfnod fel off...

Ewch | Go
9.99

A Life in History   (John Davies)
Fersiwn Saesneg o hunangofiant yr hanesydd Cymreig John Davies, wedi ei gyfiethu gan Jon Gower.

Ewch | Go
19.95

A Life of Guto'r Glyn   (E. A. Rees)
Hanes Guto'r Glyn, un o feirdd amlycaf y bymthegfed ganrif a ysgrifenodd ei farddoniaeth mwyaf llwyddiannus rhwng tua 14...

Ewch | Go
6.95

A Life's Journey   (Adrian M Evans)
Dyma atgofion Adrian Evans, cyn uwch-weinyddwr gyda'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, dros gyfnod o wythdeg o flynyddoed...

Ewch | Go
12.99

A Welsh Wander   (Tom Davies)
Taith hudol o gwmpas Cymru ar hyd llwybrau Clawdd Offa ac Arfordir Cymru, yn cynnwys sylwadau cynnes a gonest am yr her ...

Ewch | Go
9.99

Aberfan   (Gaynor Madgwick)
Ar 21 Hydref 1966, llifodd miloedd o dunelli o wast glô i lawr y mynydd gan ddifrodi pentref glofaol Aber-fan. Lla...

Ewch | Go
6.95

Across the Severn   (Eva Goldsworthy)
Hanes teulu'r awdur yn cael eu gorfodi i symud i ochr draw'r afon Hafren, i Sir Gaerloyw, yn dilyn bywyd caled yng nglof...

Allan o brint
14.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Ashley Williams: My Premier League Diary   (Ashley Williams)
Dyma ddyddiadur Ashley Williams dros gyfnod o dymor gyda'r Elyrch a Chymru - blas ar fywyd fel chwaraewr yn yr Uwch Gyng...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Black Mountains   (David Barnes)
Taith o ddechrau'r 20fed ganrif, o dlodi cefn gwlad Sir Fynwy, drwy ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf, i gymoedd glofaol Morga...

Ewch | Go
6.95

Choose Life   (Phyllis Oostermeijer)
Canllaw defnyddiol ar gyfer pobl sy'n dymuno newid eu ffordd o fyw, yn cynnwys cyngor ymarferol ar feithrin meddwl cadar...

Ewch | Go
9.95

Chris Needs: And There's More   (Chris Needs)
Yn dilyn llwyddiant "Like It Is", dyma ail gyfrol yn hunangofiant Chris Needs. Cawn ragor o hanesion digri, tr...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Chris Needs: Highs and Lows   (Chris Needs)
Pan fu Chris Needs yn ddifrifol sal o ganlyniad i sgil-effeithiau ei feddyginiaeth, daeth ei ffrindiau a'i wrandawyr yng...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Chris Needs: Like It Is   (Chris Needs)
Hunangofiant hynod boblogaidd yr enwog Chris Needs. Ceir hanes ei blentyndod cythryblus, ei yrfa, ei waith elusennol, ei...

Ewch | Go
5.95

Clare's Dream   (J Gillman Gwynne)
Darganfyddwch ddulliau o reoli'ch hagwedd tuag at eich llefydd gwaith a'ch cyd-weithwyr er mwyn ysgogi'ch hunain tuag at...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Congo Calling   (Margaret Maund)
Dilyniant i gofiant y nyrs a'r weinidog ordeiniedig, Margaret Maund. In y gyfrol hon, mae'n canolbwyntio ar y blynyddoed...

Ewch | Go
5.95

Dafydd ap Llywelyn: The Shield of Wales   (Steve Griffiths)
Hanes y tywysog Dafydd ap Llywelyn, "Tarian Cymru", hoff fab Llywelyn Fawr.

Ewch | Go
9.95

Dan Jenkins: A Biography   (Alan Leech)
Dyma hanes Dan Jenkins (1856-1946), arloeswr dros yr iaith Gymraeg. Hyrwyddodd ddefnydd ehangach o'r iaith yn y cwricwlw...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Decades of Discovery   (Margaret Maund)
Mae Margaret Maund wedi byw bywyd anghyffredin iawn. Fe'i ganwyd yng nghymoedd de Cymru a bu'n gweithio fel nyrs a bydwr...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Delme: The Autobiography   (Delme Thomas)
Dyma hunangofiant gonest arwr timau rygbi Llanelli, Cymru a'r Llewod, Delme Thomas. Cyrhaeddodd y brig gyda'i glwb. Ei w...

Ewch | Go
9.95

Departing from Logic   (John Llewelyn)
Hanesion bywyd teuluol yn nyffryn Ebwy rhwng y 1930au a'r 1950au, yna o deithiau tramor ymhell oddi draw i Glawdd Offa, ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Despite the Knock-backs   (Lynn Howells)
Profodd Lynn Howells, cyn-hyfforddwr y Celtic Warriors ac un o gyd-hyfforddwyr Graham Henry yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd 1...

Ewch | Go
19.95

Diaries from Hell: More Prison Diaries   (Charles Bronson)
Ail gasgliad o atgofion gan y carcharor, Charles Bronson, sy'n cynnwys cerddi, darluniau, llythyron ac ysgrifau.

Ewch | Go
9.95

Diary of a Soul   (Pennar Davies, BBC)
Mae'r llyfr hwn yn cynnwys cyfaddefiadau didwyll a brawychus un o'r ffigurau mwyaf parchus yng Nghymru'r ugeinfed ganrif...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Dixie: The Autobiography of Dixie McNeil   (Dixie McNeil)
Dyma gofiant Dixie McNeil, saethwr pel-droed a fu'n chwarae dros gyfnod o dri degawd. Chwaraeodd i dimau Leicester, Exet...

Ewch | Go
12.95

Dylan Thomas - The Biography   (Paul Ferris)
Cofiant cynhwysfawr a chydymdeimladol sydd bellach yn un o'r llyfrau mwyaf anhepgor a rhagorol sy'n son am fywyd y bardd...

Ewch | Go
9.95

Dylan Thomas: Portrait of a Friend   (Gwen Watkins)
Stori onest iawn Gwen Watkins am gyfeillgarwch ei gwr, y bardd Vernon Watkins, a Dylan Thomas.

Ewch | Go
9.95

Easter's Rising   (Simon Easterby)
Simon Easterby. Caled. Digyfaddawd. Asgellwr ffyrnig. Beasterby i'w alw wrth ei lysenw. Mae ambell wrthwynebwr, a'i anaf...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

El Bandito: Orig Williams, The Autobiography   (Orig Williams)
Ym Mhacistan rhaid oedd iddo ffoi am ei fywyd wrth i'r dorf daflu cerrig ato ar Faes Criced Lahore. Yn Nhwrci llosgodd y...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.99

Esme - Guardian of Snowdonia   (Teleri Bevan)

Ewch | Go
7.99

Evacuee   (Barbara Davies)
Dyma stori ryfeddol Barbara Warlow Davies a adawodd Lerpwl am Dalgarreg yng Ngheredigion yng nghanol yr Ail Ryfel Byd fe...

Ewch | Go
7.95

Fifty Years Within Station Limits   (John M Morgan)
Bu'r awdur yn geithio ar y rheilffydd am dros hanner canrif. Dyma gofnod o'r effaith a gafodd y rheilffyrdd ar bentref y...

Ewch | Go
12.99

Flame in the Mountains   (H A Hodges)
Emynyddiaeth yw un o binaclau llenyddiaeth Gymraeg. Yn y gyfrol hon, mae'r Athro E. Wyn James, arbenigwr cydnabyddedig a...

Ewch | Go
6.95

From Criccieth to Kathmandu: The memoirs of an orthopaedic surgeon   (Bob Owen)
Hunangofiant yr Athro Robert Owen OBE, llawfeddyg orthopaedig sydd wedi byw bywyd llawn iawn. Wedi magwraeth ar fferm ge...

Ewch | Go
9.95

From Harriet with Love   (Kit, John Davis)
Stori Harriet Davis, merch yr awduron, oedd yn dioddef o glefyd dirywiol anghyffredin. Bu farw yn 11 mlwydd oed. Er cof ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Garry Monk: Loud, Proud & Positive   (Garry Monk)
Hunangofiant capten yr Elyrch, Garry monk. Arweiniodd ei dîm at ddyrchafiad ar dri achlysur yn ystod y saith mlyne...

Ewch | Go
9.99

Gasmasks and Garston: A Liverpool Childhood (1937-1953)   (Beatrice Smith)
Hunangofiant difyr am fagwraeth merch o deulu mawr o gapelwyr o'r dosbarth gweithiol yn Lerpwl rhwng Dirwasgiad y 1930au...

Ewch | Go
9.95

General Practice as it was   (Dewi Rees)
Dyma hanes meddyg a ddechreuodd ei yrfa yn ne Cymru yn ystod y 1950au cynnar, cyn symud i Labrador yng Nghanada. Dychwel...

Ewch | Go
9.99

Goughy - A Tough Lock to Crack   (Ian Gough)
Hunangofiant y seren rygbi Ian Gough. Yn enillydd y Gamp Lawn ddwywaith, mae gyrfa rygbi penigamp Gough yn ymestyn yn &o...

Ewch | Go
9.95

Gwynfor Evans: A Portrait of a Patriot   (Rhys Evans)
Cyfieithiad Saesneg o "Gwynfor: Rhag Pob Brad", cofiant meistrolgar gan Rhys Evans.

Allan o brint
14.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Half Time (hardback)   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd ...

Ewch | Go
9.95

Half Time (paperback)   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd ...

Ewch | Go
5.95

Harry's Troubled Life   (Joshua Hartzenberg)
Stori am gamdrin ac artaith yn Ne Cymru. Hanes bachgen ifanc a'i fywyd yn troi ben i waered wedi iddo gael damwain ac yn...

Ewch | Go
19.95

Harvest Moon: The life and work of artist Aneurin Jones (pb)   (Aneurin Jones)

Ewch | Go
7.95

In Garni's Wake   (John Rees)
Hunangofiant y diweddar John Rees, Brysgaga, Bow Street, Ceredigion, bridiwr Gwartheg Duon Cymreig o fri, yn olrhain y n...

Ewch | Go
5.99

In Pursuit of Saint David, Patron Saint of Wales   (Gerald Morgan)
Cyfrol gyfansawdd am nawdd sant Cymru, Dewi Sant, yn cynnwys gwybodaeth am ei fywyd a'i ffydd, y chwedlau a gysylltir ag...

Ewch | Go
9.95

In Search of Welshness   (Peter Daniels)
Beth sy'n eich gwneud yn Gymro? Canu ar dop eich llais ym Mharc y Sgarlets ar brynhawn Sadwrn oer a gwlyb? Cyfeillgarwch...

Ewch | Go
14.99

Into the Wind - The Life of Carwyn James   (Alun Gibbard)
Cofiant cynhwysfawr i un o bersonoliaethau mwyaf eiconig Cymru yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif, mewn meysydd amry...

Ewch | Go
14.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

JJ Williams: the life and times of a rugby legend (hb)   (JJ Williams, Peter Jackson)
Hunangofiant y chwaraewr rygbi chwedlonol, J. J. Williams. Yn athro wrth ei alwedigaeth, bu'n bencampwr can medr Prydain...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

John Dawes: The Man who changed the world of Rugby   (Ross Reyburn)
Cofiant am fywyd cynnar a gyrfa chwarae John Dawes, capten timau Cymry Llundain, y Llewod (1971) a'r Barbariaid. Mae'r c...

Ewch | Go
9.99

John Dawes: The Man who changed the world of Rugby (Updated Edition)   (Ross Reyburn)
Cofiant am fywyd cynnar a gyrfa chwarae John Dawes, capten timau Cymry Llundain, y Llewod (1971) a'r Barbariaid. Mae'r c...

Ewch | Go
3.95

Life in the Coal House   (The Griffiths Family)
Ers ymddangos ar y rhaglen Coal House ar BBC Wales, newidiodd bywydau Cerdin, Debra a'u teulu dros nos. Daeth eu bywydau...

Ewch | Go
6.95

Life in the Welsh Guards   (Sydney Pritchard)
Cofnodion milwr o'r Ail Ryfel Byd.; Gadawodd yr awdur ei gartref yn Aberdar ym 1939 ar ol ymuno a'r Warchodlu Gymreig. C...

Ewch | Go
9.95

Mr Swansea   (Mel Nurse)
Mae Mel Nurse wedi bod yn chwaraewr, yn gefnogwr ac yn achubwr i'w dim peldroed lleol. Chwaraeodd i Swansea Town ddwywai...

Ewch | Go
14.95

My Kingdom of Books   (Richard Booth)
Hunangofiant Richard Booth, gwerthwr llyfrau hynod a mentrwr anarchaidd, sydd wedi ennill clod a gwrth-glod fel gwerthwr...

Ewch | Go
9.95

My People's Pilgrimage   (Diana Gruffydd Williams)
Llyfr diddorol yn dilyn hanes teulu Diana Gruffydd Williams ers y 19eg ganrif. Defnyddia'r awdur ffeithiau, ei chof, ei ...

Ewch | Go
9.95

My Shoulder to the Wheel: An Autobiography   (Meic Stephens)
Hunangofiant Meic Stephens, cyn-gyfarwyddwr llenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, newyddiadurwr llên, bardd, goly...

Ewch | Go
9.95

Never Again... No Bloody Fear!   (Ceiriog Gwynne Evans)
Atgofion yr awdur o'i brofiadau gwahanol: doniol, trasic a thrychinebus yn ystod ei gyrchoedd i fyd theatr amatur, canu ...

Allan o brint
6.95

No, I Live Here   (Sylvia Jones)
Hunangofiant Sylvia Jones sy'n cofnodi ymweliad, a barodd dri mis, i Gonwy a arweiniodd at gyfeillgarwch ddofn gyda dyn ...

Dim stoc dros dro
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Of Boys, Men and Mountains - Life in the Rhondda   (Roy Tomkinson)
Hanes magwraeth Roy Tomkinson yng Nghwm Rhondda a'r gymdeithas lofaol, glos. Edrycha yn ol ar y cymeriadau brith a ddyla...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Oh Yes It Is!   (Kevin Johns)
Hunangofiant y perfformiwr, actor, darlledydd radio, ffanatig pel-droed a'r dyn sy'n dal y meic pan fo Abertawe yn chwar...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Old Enough to Know Better   (Mal Pope)
Mae bywyd Mal Pope yn un llawn cyferbyniadau. Pan yn fabi ym mreichiau ei fam, aed ag ef i'r capel i wrando ar emynau Cy...

Ewch | Go
14.95

Once Upon a Time in Goginan   (Ceiriog Gwynne Evans)
Hanes Goginan, pentref yn y bryniau uwchlaw Aberystwyth. Cawn storiau am gymeriadau lleol anghofiadwy, y capeli a'r tafa...

Ewch | Go
8.95

Out of the Valley   (Richard Lewis)
Roedd Richard Lewis, a anwyd yn Nhon Pentre, Y Rhondda, yn gynhyrchydd a chyfarwyddwr i'r BBC yn ystod "Oes Aur&quo...

Ewch | Go
12.95

Owen Money: Money Talks   (Owen Money)
Owen Money - trefnydd, mentrwr, dyngarwr - dyma rai o'r geiriau all ddisgrifio'r dyn hoffus o Ferthyr Tudful. Yn ei ardd...

Ewch | Go
9.99

Penny Lane and All That   (Ann Carlton)
Dathliad o'r profiad o dyfu fyny yng nghymuned Penny Lane, Lerpwl yn ystod yr 1940au a'r 1950au, sef yr ardal a anfarwol...

Ewch | Go
8.99

Percy Bush: Welsh Rugby's Little Marvel   (Ken Poole)
Mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes y chwaraewr rygbi enwog, Percy Bush. Roedd ganddo bersonoliaeth hynod ar y cae ac oddi...

Ewch | Go
12.99

Pilgrim of Peace: A Life of George M. Ll. Davies   (Jen Llywelyn)
Cofiant George M. Ll. Davies (1880-1949), heddychwr Cymreig ac Aelod Seneddol Prifysgol Cymru (1923-24).

Ewch | Go
9.95

Pink Ribbons for April: in Memory of April Jones   (Alun Gibbard)

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Prisons Exposed   (Michael OBrien)
Mewnwelediad i fywyd bob dydd mewn carchar a sut mae'r system yn gweithio mewn gwirionedd. Bu Michael O'Brien yn garchar...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Raising an Echo - The Autobiography of Glyn Mathias   (Glyn Mathias)
Gyda dros 30 blynedd o brofiad fel newyddiadurwr, dyma hunangofiant Glyn Mathias, a weithiodd fel golygydd gwleidyddol i...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Rick O'Shea: It's All Rugby   (Rick O'Shea)
Hunangofiant y cyflwynydd a'r pyndit rygbi poblogaidd Rick O'Shea. Daw o deulu rygbi da, gan i'w dad gynrychioli Cymru a...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Roberto: Kicking Every Ball   (Roberto Martinez)
Hunangofiant Roberto Martinez - yn wreiddiol o Balaguer yng Nghatalonia, chwaraeodd bel droed i'r dref cyn symud i chwar...

Ewch | Go
6.95

Ryan: A Biography   (Rhydderch Jones)
Cofiant y diddanwr galluog, gyda chyflwyniad gan ei ferch.; Cyfieithiad Saesneg o "Cofiant Ryan".

Ewch | Go
9.95

Saintly Enigma   (Ivor Thomas Rees)
Cofiant Pennar Davies (1911-96), ysgolhaig, bardd, nofelydd, adolygydd, hanesydd a diwinydd a chwaraeodd ran bwysig ym m...

Ewch | Go
9.95

Salem Soldier   (Brian Davies)
Dyma stori tad a mab, Elfed a Brian Davies, y ddau ohonynt wedi eu magu mewn pentrefi bach yng ngogledd Ceredigion, Sale...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Shadow: The Dai Morris Story   (Dai Morris)
Hunangofiant y chwaraewr rygbi chwedlonol, Dai Morris, oedd yn aelod o dîm fwyaf llwyddiannus 1970au Cymru -dyn fy...

Ewch | Go
9.95

Solva Blues   (Meic Stevens)
Hunangofiant yr athrylith o Solfach. Fersiwn Gymraeg ar gael - "Hunangofiant y Brawd Houdini".

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.99

Start the Clock and Cue the Band - A Life in Television   (David Lloyd)
Hunangofiant David Lloyd a dreuliodd ei oes yn gyfarwyddwr rhaglenni teledu. Teithiodd i sawl man, o Aberystwyth i Lunda...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Staying Strong: My Story So Far   (Robin Mcbryde)
Cyfieithiad o "Y Cymro Cryfa".; Bu ennill gwobr "Y Cymro Cryfa" yn boendod parhaus i Robin McBryde -...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Still Rockin': Tom Jones, A Biography   (Aubrey Malone)
Dyma gipolwg ar fywyd Tom Jones, o strydoedd cefn Pontypridd i Las Vegas a thu hwnt, wrth iddo barhau i ail-ddyfeisio'i ...

Ewch | Go
9.95

Tales of an Aber Lad   (David Lloyd)
Cyfrol sy'n darlunio bywyd yn Aberystwyth yn ystod y 1940au a '50au. Ceir yma atgofion yr awdur o'r hen sinemau, y syrca...

Ewch | Go
9.99

Terry Davies: Waless First Superstar Fullback   (Terry Davies, Geraint Thomas)
Hanes bywyd y seren rygbi rhyngwladol Terry Davies, a chwaraeodd i Gymru ac i'r Llewod. Cwmpasir ei blentyndod yn Bynea ...

Ewch | Go
5.95

The Chalk Bandit   (Doreen Howels)
Stori bywyd Doreen Howells a sefydlodd goleg yn Zimbabwe yn y chwedegau. Cafodd ei hymdrechion eu difa gan lywodraeth y ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The Death of Justice   (Michael OBrien)
Cofiant Michael O'Brien, dyn dieuog a dreuliodd un mlynedd ar ddeg mewn carchar am lofruddiaeth. Cawn ei hanes yn ceisio...

Ewch | Go
9.99

The Greasy Poll   (Mike Parker)
Dewiswyd Mike Parker fel ymgeisydd Plaid Cymru i Geredigion yn etholiad cyffredinol 2015. Dyma ddyddiadur ei ymgyrch.

Ewch | Go
7.95

The Green Casanova   (Mike Bloxsome)
Cofiant hynod Peter Freeman (1888-1956), AS Llafur Casnewydd, yn adrodd hanes caledi ei fywyd cynnar yn nwyrain Llundain...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

The Hill Farmer   (Gareth Wyn Jones)
Hunangofiant Saesneg un o sêr cynnar y rhaglen Fferm Ffactor, Gareth Wyn Jones.; Mae Gareth yn ffarmwr parod ei fa...

Ewch | Go
14.95

The Honest Heretique   (John I. Morgans)
Cofiant William Erbery (1604-1654), offeiriad a diwinydd annibynnol radical. Mae'r gyfrol yn cynnwys cyflwyniad i'w fedy...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

The Ladies of Blaenwern   (Teleri Bevan)
Dyma hanes tair menyw a ffurfiodd partneriaeth gerddorol o'r enw The Dorian Trio ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganri...

Ewch | Go
9.95

The Last Evacuee: Reflections upon a Changing Window   (Lilian White, Stephen White)
Hanes Lilian White yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Ewch | Go
6.99

The Manchester United Welsh   (Gwyn Jenkins, Ioan Gwyn)
Hanes y Cymry fu'n chwarae ac hyfforddi i Manchester United.

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

The Mike Hall Story   (Mike Hall, Hamish Stuart)

Ewch | Go
9.95

The Scrum that Changed my Life   (Bryan Davies)
Cyfieithiad o'r fersiwn Cymraeg, "Yogi". Hunangofiant dirdynnol Bryan 'Yogi' Davies, y chwaraewr rygbi a barly...

Ewch | Go
9.95

The Sledgehammer Pastor Daniel Hughes 1875-1972   (Ivor Thomas Rees)
Cofiant gweinidog Anghydffurfiol anghonfensiynol a weinidogaethodd gydag eglwysi nifer o enwadau amrywiol yn swyddi Lanc...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

The Welsh Lady from Canaan   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Ewch | Go
12.99

Thomas Jones Pencerrig   (Richard Veasey)
Bywgraffiad yr arlunydd tirlun o'r 18eg ganrif Thomas Jones (1742-1803)

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Tryweryn: A Nation Awakes - The Story of a Welsh Freedom Fighter   (Owain Williams)
Hunangofiant Owain Williams, yr ymgyrchydd a'r cenedlaetholwr (a chynghorydd yn ddiweddarach) a garcharwyd yn 1963 am ff...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Two Dragons   (Howard Marks)
Anfarwolwyd Howard Marks oherwydd ei weithgareddau troseddol. Mae stori ei fywyd yn gymysgedd feddwol o ffaith a ffuglen...

Ewch | Go
7.95

Was it something I said?   (Ali Yassine)
Hunangofiant un o ffans enwocaf tim pêl-droed Caerdydd. Llyfr am bêl-droed, ond hefyd am gymeriad diddorol i...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Welsh Drinkers   (Aubrey Malone)
Dyma olwg ysgafn ar bedwar Cymro sydd wedi'u hanfarwoli am eu hoffter o'r ddiod gadarn: Richard Burton, Dylan Thomas, Ra...

Ewch | Go
12.95 Ychwanegu eLyfr i
12.95

Welsh Lives: Gone but not forgotten   (Meic Stephens)
Casgliad o ysgrifau coffa, a gyhoeddwyd yn gyntaf ym mhapur newydd yr Independent. Yn cynnwys: Stuart Cable, Huw Ceredig...

Ewch | Go
7.95

Williams, The Llawnt   (Derek R Williams)
Dyma gofiant y Parch. Robert Williams (1810-81), ysgolhaig Celtaidd a dreuliodd yr rhan fwyaf o'i fywyd gwaith fel cleri...

Ewch | Go
9.95

Years on Air   (Teleri Bevan)
Huangofiant dadlennol un o ffigyrau amlycaf BBC Cymru dros y degawdau diwethaf.

Allan o brint
5.95

You Don't Speak Welsh!   (Sandi Thomas)
Merch o'r Unol Daleithiau yn olrhain ei brwydr i ddysgu Cymraeg ar gwrs Wlpan. Agwedd newydd ar bobl a diwylliant Cymru.
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304