Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Barddoniaeth

Barddoniaeth

Darganfuwyd 75 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
£5.95

A Gymri di Gymru?   (Robat Gruffudd)
Dros drigain o gerddi syml, swynol, dwys a doniol am Gymru ac am fyw.

Ewch | Go
£3.95

Aber   (John Rowlands)
Un o gyfres y beirdd answyddogol.; Rhestr o Gerddi:; dychwelyd; Pen Dinas; gwaeidd-dra; i'm mab; digwyddiad; awen; aros ...

Ewch | Go
£2.00

Ac Ystrydebau Eraill   (Cris Dafis)
Rhestr o Gerddi:; Hunandosturi Rhwystredig; Y Gwyfyn; Rhiw Yw; Enfys; Cerdd am Gath; Y Fersiwn Ddiwygiedig; Lili; Ffatri...

Ewch | Go
£3.95

Al Mae'n Urdd Camp   (David R Edwards)
Casgliad o gerddi.

Ewch | Go
£14.95

Ar Drywydd Waldo (Ar Gewn Beic)   (Hefin Wyn)
Ni wnaeth Waldo Williams erioed yrru car. Ond seiclodd filoedd o filltiroedd ymhob tywydd. Pa well ffordd, felly, o geis...

Ewch | Go
£5.95

Atgof a Cherdd   (J R Jones)
Casgliad o atgofion y bardd, adroddwr, beirniad a'r arweinydd eisteddfodol adnabyddus o Dalybont. Llu o straeon o'r byd ...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Banerog   (Hywel Griffiths)
Dyma gasgliad cyntaf Hywel o gerddi. Ysbrydolwyd y teitl Banerog gan ei brofiadau yn ystod ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iai...

Ewch | Go
£3.95

Blwyddyn a 'Chydig   (Alun Llwyd)
Rhestr o Gerddi:; Chwerw; 30.7.88; Mewn Siom; Eiliad o Chwefror; I'r Ymchwiliad; Colli; Dychwelyd; I'r 14; Geiriau; Stor...

Ewch | Go
£1.95

Caneuon Heddwch   (Lleucu Roberts)
Casgliad o ganeuon Cymraeg cyfarwydd, a rhai llai cyfarwydd, addas i'w canu neu gydganu mewn cyfarfodydd heddwch; geiria...

Ewch | Go
£4.50

Caneuon o Ben Draw'r Byd   (Mererid Puw Davies)
Ail gyfrol barddoniaeth Mererid Puw Davies. Ysgrifennwyd nifer o'r cerddi yn ystod blwyddyn a dreuliwyd yn Penn-ar-Bed (...

Ewch | Go
£2.95

Canwn   (Gwilym Rees)
Dros 100 o ganeuon poblogaidd i'w cydganu unrhyw bryd; maint bach, poced; geiriau'n unig.

Ewch | Go
£6.95

Cerddi Bob Lliw   (Olwen Canter)
Lliwiau natur, lliwiau'r misoedd, lliwiau bywyd: dyma gasgliad o gerddi amryliw, synhwyrus gan y bardd Olwen Canter, sy'...

Allan o brint
£2.00

Cerddi Cairo   (J Gwyn Griffiths)

Ewch | Go
£5.95

Cerddi'r Coleg a'r Coler   (Dafydd Marks)
I'r sawl a'i hadnabu, roedd Dafydd Marks yn sant o ddyn - yn Gristion gloyw, yn wr doeth a dysgedig ac yn gwmniwr diddan...

Ewch | Go
£4.95

Cerddi'r Galon   (Susan May)
Cerddi i ddysgwyr gan ddysgwraig, dyma a geir yn y gyfrol hon, gyda geirfa hwylus ochr yn ochr a phob cerdd. Mae'r cerdd...

Ewch | Go
£3.95

Chwain y Mwngrel   (Martin Davis)

Ewch | Go
£14.95

Cofiant Hedd Wyn   (Alan Llwyd)
Dyma gofiant cynhwysfawr i un o feirdd mwyaf eiconaidd Cymru, gyda gwybodaeth am y bardd nas cyhoeddwyd o'r blaen.; Ffrw...

Ewch | Go
£14.99

Cofio Hedd Wyn   (Robin Gwyndaf)
Tystiolaeth o lygad y ffynnon rhai o gyfeillion hoff Hedd Wyn. Hefyd detholiad cynhwysfawr o gerddi difyr a dwys y bardd...

Ewch | Go
£3.95

Creision Hud   (Mihangel Morgan)
Barddoniaeth wallgo a doniol am greaduriaid rhyfedd fel y Gwbiwe, y Crilion, y Besychgath a'r Entrychfil. Yn cynnwys dar...

Ewch | Go
£5.95

Cydio'n Dynn   (Gerwyn Williams)
Cyfrol o gerddi'r Prifardd Gerwyn Wiliams, sy'n gasgliad o gerddi newydd yn bennaf, gan gynnwys pymtheg cerdd i'w ferch ...

Ewch | Go
£3.95

Cymru yn fy Mhen   ((gol.) Dafydd Morgan Lewis)
Casgliad o gerddi gwlatgarol, cyfoes gan ddetholiad eang o feirdd, o Dewi Pws i Ieuan Wyn.; Rhestr o Gerddi:; Iaith, Per...

Ewch | Go
£2.00

Cywydd y G‚l   (Dafydd ap Gwilym)

Ewch | Go
£3.95

Diwrnod Bant   (Cen Llwyd)
Rhestr o Gerddi:; Dyn; Rhyfel; Bro; Rhyfeloedd Gwaedlyd; Gwaed; Dydd Gwy; Dewi; Cyngor yr Iaith; Cymro ar Wasgar; Cymyla...

Ewch | Go
£3.95

Du   (Sheelagh Thomas)
Rhestr o Gerddi:; apêl; jiwdas iscariot; jim morrison; i'r iddew; ebrill 19 1979; cenfigenu wrthi; taith ar fws gr...

Ewch | Go
£3.95

Duwieslebog   (Elin Llwyd Morgan)
Casgliad o gerddi.

Ewch | Go
£3.95

Dysgwr Dan Glo   (Fryen ab Ogwen)
Rhestr o Gerddi:; Mihangel; Wyt Ti'n Cofio; Mae Gen i Gariad; Cerdd ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 22ain, 1979; Pe baet ti'n fe...

Ewch | Go
£2.00

Englynion Piws   (Anhysbys)
Y casgliad gwarthus o englynion coch a glas; mewn cwdyn plastig.; ANADDAS I BLANT!

Ewch | Go
£3.95

Gweld yr Haul   (Heini Gruffudd)
Rhestr o Gerddi:; Yr Haul a Rhyddid Cymru; Noson Fawr; Yr Ysgol Gyfun; Baled Siôn y Bêl; Yr Achos Cenedlaeth...

Ewch | Go
£19.99

Gwenallt: Cofiant D Gwenallt Jones 1899-1968   (Alan Llwyd)
Portread o fardd gwrthryfelgar ac o lenor aflonydd a geir yn y cofiant hwn. Mae ynddo ddeunydd newydd sbon, gan gynnwys ...

Ewch | Go
£19.95

Hog dy Fwyell   (J Gwyn Griffiths)
Yn y gyfrol hon casglwyd ynghyd holl gerddi J. Gwyn Griffiths, ysgolhaig, llenor, gwleidydd a bardd amlwg yng Nghymru'r ...

Ewch | Go
£9.95

Holl Ganeuon Dafydd Iwan   (Dafydd Iwan)
Dros 150 o ganeuon amrywiol a gwlatgarol canwr mwyaf poblogaidd Cymru, ar gyfer piano; cordiau gitâr, a sol-ffa. H...

Ewch | Go
£3.95

Holl Garthion Pen Cymro Ynghyd   (Ifor ap Glyn)
Yr unfed gyfrol ar hugain yng Nghyfres Beirdd 'Answyddogol' y Lolfa yn cynnwys deg ar hugain o gerddi crafog, afieithus....

Ewch | Go
£3.95

Jazz yn y Nos   (Steve Eaves)
Rhestr o Gerddi:; jazz yn y nos; eirlysiau cyntaf y flwyddyn; putain yn y gaeaf; Auschwitz; boi'r lori laeth; ofn; crist...

Ewch | Go
£4.95

Kerddi (Dwl) Kev   (Kevin Davies)
14 o gerddi dwl a gwallgo i bob oed!; Ydych chi eisiau gwybod hanes go iawn hen fenyw fach Cydweli a'r ddau gi bach?; Be...

Ewch | Go
£3.95

Llyfr Bach Cynnas   (Gorwel Roberts)
Rhestr o Gerddi:; Cysgod Cwmwl...; U.F.O. (1); U.F.O. (2); Gwanwyn; Switch on Weather; Anfodoli; Anfodoli (2); Codwch yn...

Ewch | Go
£3.95

Lodes Fach Neis   (Carmel Gahan)
Rhestr o Gerddi:; Bod; rwy'n ferch dda; eglurder; Asen Adda; dillad caru; gwely angau; aileni; baled; Testun Siarad; Cam...

Ewch | Go
£3.95

Mae Teithio'n Agor y Meddwl   (Gwyn Edwards)
Rhestr o Gerddi:; Achub Ein Ffordd Ni o Fyw; Mae'n Job Cael Job; Ar y "Dole"; Lladd Merlod; Mae Teithio'n Agor...

Ewch | Go
£3.95

Magnifikont   (Derec Tomos)

Ewch | Go
£4.95

O Ben yr Aber   (O T Evans)
Brodor o Rydlewis oedd y Parchedig O T Evans. Mab ffarm ydoedd a fawrygai gymeriadau a gwerthoedd y gymdeithas wledig a ...

Ewch | Go
£3.95

Odl a Chodl   ((gol.) Jini Owen, Tegwyn Jones)
Blodeugerdd wahanol, answyddogol, bryfoclyd i blant 5-8 oed, wedi ei darlunio drwyddi gan Wil Rowlands.

Ewch | Go
£4.95

Oedi   ((gol.) Nerys Ann Jones)
Blodeugerdd ddarluniadol o waith dwsin o feirdd o'r ardal hon heddiw.

Ewch | Go
£1.45

Pethau Brau   (Elin ap Hywel)
Rhestr o Gerddi:; Pethau Brau; Cyn Oeri'r Gwaed; Brodwaith; Cennin Pedr; Ynfytyn; Rhagluniaeth Fawr y Nef; Y Creadur; Do...

Ewch | Go
£4.95

Poeth! Cerddi Poeth ac Oer   ((gol.) Non ap Emlyn)
Bron i gant o gerddi i bobl ifanc gan feirdd blaenllaw, yn cynnwys Myrddin ap Dafydd, Grahame Davies, Tudur Dylan Jones ...

Ewch | Go
£9.99

Popeth Pws   (Dewi Pws)
Dewi Pws: cerddor, digrifwr, seren deledu. Ond yn y gyfrol hon mae hefyd ym amlygu ei ddawn fel athronydd aruchel a bard...

Ewch | Go
£3.95

Pum Munud Arall   (Lona Mari Walters)
Rhestr o Gerddi:; Rhosys Cochion; Putain; Addewid; Nadolig; Cathedral Road; Alun; Gwacter; Guto; Hi; Cweryl; Nadolig 198...

Allan o brint
£3.50

Pws!   (Dewi Pws Morris)
Ymysg yr adroddiadau digri, esboniadau gwallgo, cartwnau, cerddi a darlithoedd mae 20 o'i ganeuon poblogaidd enwocaf fel...

Ewch | Go
£12.95

R S Thomas a'i Gerddi   (Tom Ellis)
Dyma ddetholiad o ysgrifau disglair y cyn-aelod Seneddol, Tom Ellis. Maent yn adlewyrchu ei ddiddordeb mewn barddoniaeth...

Ewch | Go
£7.95

Sbectol Inc   ((gol.) Eleri Ellis Jones)
Cyfrol swmpus o gerddi ar themâu oesol fel ieuenctid, serch dynol a gwlatgarol, ac anobaith a marwolaeth, gan feir...

Ewch | Go
£6.95

Stori Dafydd ap Gwilym   (Gwyn Thomas)
Drwy dynnu ar straeon o gerddi'r bardd a hanesion sydd wedi wedi eu cadw amdano fe gyflwynir stori Dafydd mewn deuddeg p...

Ewch | Go
£3.95

Teithiau   (Tim Saunders)
Rhestr o Gerddi:; Deilfaich; Ymddiheuriad; Aros 'Roedd; Pregethu ar Dri Phen; Palestina; Di-deitl; Dwr; Y Boen; Iaith; C...

Ewch | Go
£3.95

TrÍn y Chwyldro   (Robat Gruffudd)
Cyfrol gyntaf Cyfres y Beirdd Answyddogol; Rhestr o Gerddi:; O Achos; Wyt Ti'n Cofio; Hwre i'r Dyn Cilbrandyn; Melys Yw;...

Ewch | Go
£19.95

Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr meddal)   (Alan Llwyd)
Ffigwr eiconaidd yw Waldo Williams yng Nghymru; yn wir, yn ôl un a fu'n gyfaill agos iddo, Bobi Jones: 'Cymeriad m...

Ewch | Go
£4.95

Y Babi a'r Inc ac ati   (Tegwyn Jones)
Casgliad amrywiol o dros drigain o gerddi ysgafn, limrigau a beddargraffiadau gan gyfrannwr ffraeth i'r rhaglenni radio ...

Ewch | Go
£7.95

Y Casgliad Answyddogol   ((gol.) Elena Gruffudd)
Y goreuon o'r Gyfres Answyddogol. Dyma ddetholiad o gerddi gorau a mwyaf beiddgar o'r gyfres chwyldroadol ac anghonfensi...

Ewch | Go
£4.95

Y TrÍn Olaf Adref   ((gol.) Steve Eaves)
Casgliad arloesol o 108 o gerddi pop gwleidyddol gan yr holl brif grwpiau.

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
£19.95

A Life of Guto'r Glyn   (E. A. Rees)
Hanes Guto'r Glyn, un o feirdd amlycaf y bymthegfed ganrif a ysgrifenodd ei farddoniaeth mwyaf llwyddiannus rhwng tua 14...

Ewch | Go
£4.95

A Pocketful of Myrrh   (Peter Walker)
Casgliad o gerddi gan Peter Walker.

Ewch | Go
£5.95

A Song for Owain   ((ed.) Rhys Parry)
Cyfrol o gerddi yn talu teyrnged i Owain Glyndwr, gan feirdd Cymraeg ac Eingl-Gymraeg, yn cynnwys rhai o'n beirdd mwyaf ...

Ewch | Go
£6.95

Bard Time   (Jason A Dever)
Dyma gasgliad unigryw o gerddi gan Jason A. Dever, bardd o Awstralia. Mae ei farddoniaeth yn ymdrin âg amryw o byn...

Ewch | Go
£5.95

Burning Down the Dosbarth   (David Greenslade)
Rhestr o Gerddi:; The Clichés of IT; Sick Note; A Learner's Tale; Gallery; Border; You've Travelled a Little; Gra...

Ewch | Go
£9.95

Castles of our Princes / Time Lines   (Glyn Rhys)
Casgliad o soneddau Shakespearaidd mewn dwy ran; y cyntaf yn canolbwyntio ar naw o gestyll Cymru a'r ail, dan y teitl Ti...

Ewch | Go
£4.95

Listening to Zappa   (Peter Walker)
Trydydd casgliad o gerddi'r offeiriad Anglicanaidd Peter Walker, sy'n archwilio thema ysbrydolrwydd oddi fewn ac oddi al...

Ewch | Go
£5.95

Looking Up England's Arsehole   (Harri Webb)
Cerddi cenedlaetholgar Harri Webb, gyda chartwnau gan Mumph.

Ewch | Go
£5.95

Lost Head in Cors Caron   (Glyn Rhys)
Casgliad o gerddi a ysgrifenwyd yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, gyda'r rhan fwyaf yn berthnasol i Gymru ac i Geredigion...

Ewch | Go
£5.95

Missed Chances   (Sam Adams)
Dyma gasgliad o gerddi gan Sam Adams. Ysgrifenwyd hwy dros nifer o flynyddoedd, ac adlewyrchir ynddynt ei ddiddordeb mew...

Ewch | Go
£4.95

Old Men in Jeans   (Peter Walker)
Casgliad o gerddi gan offeiriad anglicanaidd yn Llanelwy, Peter Walker. Mae ei farddoniaeth yn cwmpasu pethau mân ...

Ewch | Go
£4.95

Penmon Point   (Peter Walker)
Dyma gasgliad unigryw o gerddi sy'n trafod moesoldeb, amheuaeth a gwreiddiau Celtaidd yr ysbrydoliaeth Gristnogol yng Ng...

Ewch | Go
£4.95

Plain Poems   (Gerrie Clancy)
Casgliad o gerddi am brofiadau'r bardd yn Efrog Newydd a Chymru.

Ewch | Go
£5.95

Seasons in the Son   (Rhidian Jones)
Barddoniaeth o sail uchel gan yr awdur profiadol hwn.

Ewch | Go
£5.95

The Chronicles of Gwynfor Cornetti   (Ian Ashton)
Casgliad o gerddi doniol wedi'u seilio ar gymeriadau a bywyd Cymreig, fel Gwynfor Cornetti, y dyfeisiwr anobeithiol o Be...

Ewch | Go
£6.95

The Story of Dafydd ap Gwilym   (Gwyn Thomas)
Drwy dynnu ar straeon o gerddi'r bardd a hanesion sydd wedi wedi eu cadw amdano fe gyflwynir stori Dafydd mewn deuddeg p...

Ewch | Go
£7.99

The Way Things Are   (Peter Gordon Williams)
Casgliad o gerddi a streaon byrion.

Ewch | Go
£4.95

Travelling with the Saints   ((ed.) Peter Walker)

Ewch | Go
£4.95

Yesterday's Tomorrow   (Alun Rees)
Casgliad o gerddi grymus sosialaidd gan Alun Rees, bardd o Ferthyr.

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
£4.95

Du a Gwyn   ((gol.) Dewi Morris Jones, Mikael Madeg)
Cerddi Cyfoes o Lydaw ; Cerddi gan 30 o feirdd ifainc o Lydaw, gyda chyfieithiadau Cymraeg.
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304