Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Learners

Learners

Darganfuwyd 61 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
4.95

Ar Garlam - Lefel 3 Canolradd   ((gol.) Meleri Wyn James)
Y llyfr darllen cyntaf yn y gyfres newydd i ddysgwyr ar gyfer Lefel 3: Canolradd.; Am y tro cyntaf, dyma gyfres o chwech...

Ewch | Go
3.95

Budapest   (Elin Meek)
Pan oedd yn gweithio yn Budapest mae Gwyn yn gweld merch o'r enw Margit, ei hen gariad yn y coleg dros bymtheg mlynedd y...

Ewch | Go
4.95

Camu Ymlaen - Lefel 1 Mynediad   ((gol.) Meleri Wyn James)
Y llyfr darllen cyntaf yn y gyfres newydd i ddysgwyr ar gyfer Lefel 1: Mynediad gan yr awdur a'r tiwtor iaith profiadol,...

Ewch | Go
4.95

Cath i Gythraul - Lefel 3 Canolradd   ((gol.) Meleri Wyn James)
'Dych chi'n dysgu Cymraeg ers dros ddwy flynedd? 'Dych chi'n dysgu ar gwrs Canolradd? Dyma ddeunydd Cymraeg i chi fwynha...

Ewch | Go
4.95

Cerddi'r Galon   (Susan May)
Cerddi i ddysgwyr gan ddysgwraig, dyma a geir yn y gyfrol hon, gyda geirfa hwylus ochr yn ochr a phob cerdd. Mae'r cerdd...

Ewch | Go
3.95

Cyfle i Siarad   (Heini Gruffudd)
Dewch gyda'r awdur i dafarnau a chlybiau Cymraeg, i ymuno â chymdeithasau a gweithgareddau Cymraeg o bob math, ym ...

Ewch | Go
14.95

Cymraeg Da   (Heini Gruffudd)
Llyfr gramadeg cynhwysfawr gyda lluniau a chartwnau. Ysgrifennwyd y gyfrol ar gyfer disgyblion ail iaith Safon Uwch, ond...

Dim stoc dros dro
3.95

Cymry Ddoe   (Catrin Stevens)
Deuddeg o'r cymeriadau mwyaf pwysig yn hanes Cymru o'r chweched ganrif hyd at yr ugeinfed ganrif.

Ewch | Go
3.95

Cymry wrth eu Gwaith   (Elin Meek)
Cyfle i chi gael cipolwg ar ddeuddeg o Gymry Cymraeg wrth eu gwaith.

Ewch | Go
3.95

Ffilmiau Cymraeg Enwog   (Philip Wyn Jones)
Cyflwyniad i ddadansoddiad o 12 ffilm Gymraeg enwog.

Ewch | Go
7.99

Fi a Mr Huws   (Mared Lewis)
Lle oedd pawb? Roedd distawrwydd yn fy nychryn i. Ro'n i ar fin gweiddi Ben? Caio?, ond stopiais i. Doedd 'na ddim pwy...

Ewch | Go
3.95

Gwerth y Byd yn Grwn   (Duncan Brown)
Hanes datblygiad amgylchedd Cymru ac ystyriaeth o'r ffordd y mae pobl yn trin yr amgylchedd heddiw, wedi ei ysgrifennu a...

Ewch | Go
4.95

Ling-di-long - Lefel 1 Mynediad   ((gol.) Meleri Wyn James)
'Dych chi'n dechrau dysgu Cymraeg? 'Dych chi'n dysgu ar gwrs Mynediad? A 'dych chi eisiau darnau byr i ddechrau darllen ...

Ewch | Go
3.95

Llyfrau Cymraeg Enwog   (Glenys M Roberts)
Mae'r Cymry Cymraeg yn falch iawn o'u llenyddiaeth a'u hen, hen hanes. Ffordd i mewn i'r llenyddiaeth honno, drwy gyfrw...

Ewch | Go
3.95

Mynd am Dro   (Dyfed Elis-Gruffydd)
Casgliad diddorol o ddwsin o deithiau cerdded amrywiol o ran hyd ac anhawster mewn sawl ardal yng Nghymru, yn cynnwys ma...

Ewch | Go
4.95

Mynd Amdani - Lefel 2 Sylfaen   ((gol.) Meleri Wyn James)
Y llyfr darllen cyntaf yn y gyfres newydd i ddysgwyr ar gyfer Lefel 2: Sylfaen.; Am y tro cyntaf, dyma gyfres o chwech o...

Ewch | Go
4.95

Nerth dy Draed - Lefel 2 Sylfaen   ((gol.) Meleri Wyn James)
'Dych chi'n dysgu Cymraeg ers blwyddyn neu ddwy? 'Dych chi'n dysgu ar gwrs Sylfaen? Dyma ddarnau Cymraeg byr i chi fwynh...

Ewch | Go
3.95

Ofn yn y Nos   (Greville James)
Yn hollol annisgwyl iddo, tra ar wyliau, daw Gareth Prys yn rhan o ymgyrch y gwasanaethau cudd i ddrysu cynllwyn gan far...

Ewch | Go
19.95

Pecyn Cyfres Ar Ben Ffordd   (Meleri Wyn James)
Casgliad cyflawn o'r holl lyfrau yng nghyfres Ar Ben Ffordd, sy'n ddeunydd darllen amrywiol i ddysgwyr Cymraeg. Am y tro...

Ewch | Go
3.95

Sr Heddiw   (Elin Meek)
Cyfweliadau gyda deuddeg o ddynion/ferched poblogaidd Cymru.

Dim stoc dros dro
3.95

Sgyrsiau Dros Baned   (Elwyn Hughes)
Storiau ac anecdotau gan diwtor Cymraeg.

Ewch | Go
3.95

Teithiau Car   (Sion Meredith)
Teithiau car i rai o'r llefydd mwyaf diddorol a phrydferth yng Nghymru.

Ewch | Go
6.95

Y Daith   (Mairwen Thorne)
Cred yr aboriginiaid fod bywyd yn gylch, ac yn y gyfrol hon o ysgrifau mae Mairwen Thorne yn son am deithiau gwahanol sy...

Allan o brint
3.95

Y Gymraeg Ddoe a Heddiw   (Cennard Davies)
Hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg.

Allan o brint
3.95

Y Sin Roc   (Kate Crockett)
Cyfweliadau diddorol a doniol gyda deuddeg band Cymreig.

Ewch | Go
3.95

Y Ty ar Lon Glasgoed   (Sonia Edwards)
Nofel fywiog ond iasoer sy'n mynd a dwy ffrind i fyd ysbrydion.

Ewch | Go
8.99

Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg   (Gwyn Thomas)
Y mae Gwyn Thomas yn Athro Emeritws a chyn-Bennaeth Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor; y mae'n fardd, yn un sydd wedi...

Ewch | Go
3.95

Ymarferion Cymraeg Da   (Heini Gruffudd)
2,000 o ymarferion ychwanegol ar gyfer Cymraeg Da.

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
5.95

BBC Learn Welsh   (BBC)
Gramadeg Cymraeg hynod ddefnyddiol maint llyfr poced wedi ei seilio ar y safle we boblogaidd o'r un enw, yn cynnwys canl...

Ewch | Go
4.95

Cornish is Fun   (Heini Gruffudd)
Cwrs anffurfiol a hwyliog ar gyfer dysgu'r iaith Gernyweg lafar yn cynnwys ymadroddion a chyfarchion defnyddiol, nodiada...

Ewch | Go
5.95

Dysgu Cymraeg / Venturing into Welsh   (Hilda Hunter, Carol Williams)
Y profiad o ddysgu Cymraeg yw thema'r ysgrifau hyn. Trafodir sut bydd unigolyn yn dysgu iaith a beth yw safon y Gymraeg ...

Ewch | Go
9.95

Hands-Free Welsh   (Heini Gruffudd)
Pecyn yn cynnwys llyfryn 56-tudalen a dau CD ar gyfer dysgwyr. Yn addas ar gyfer y car, ar y traeth neu yn y bath!

Ewch | Go
3.95

Irish is Fun!   (Aodn Mac Poilin)
Cwrs hwyliog ar gyfer y sawl sy'n dechrau dysgu Gwyddeleg, gyda chartwnau du-a-gwyn a 17 gwers wedi eu graddio'n ofalus ...

Allan o brint
3.95

Irish is Fun-tastic!   (Sean O'Riain)
Llawlyfr dysgu'r Wyddeleg fydd o gymorth i'r sawl sydd â pheth gwybodaeth o'r iaith eisoes. Dilyniant i'r llyfr Ir...

Ewch | Go
6.95

It's Welsh!   (Heini Gruffudd)
Mae'r cwrs Cymraeg hwn wedi ei ysgrifennu yn bwrpasol ar gyfer bobl ifanc yn eu harddegau, a gall gael ei ddefnyddio ar ...

Ewch | Go
5.95

Lazy Way to Gaelic   (George Jones)
Cyflwyniad drwy gyfrwng cartwnau hwyliog i eiriau, ymadroddion a brawddegau sylfaenol Gaeleg.

Ewch | Go
5.95

Lazy Way to Irish   (Flann O'Riain)
Cyfrol hwyliog i gynorthwyo dechreuwyr i ddysgu siarad Gwyddeleg trwy gyfrwng cartwnau yn cynnwys gwersi gramadeg a geir...

Ewch | Go
5.95

Lazy Way to Welsh   (Flann O'Riain)
Ffordd ddiog iawn o ddechrau dysgu Cymraeg; dim gwersi - dim ond swigenod a chartwnau gyda llinellau eglurhaol. Gallwch...

Ewch | Go
6.95

Live Welsh   (Heini Gruffudd)
Mae'r llyfr dysgu Cymraeg llafar hwn yn cyflwyno'r iaith ar ei symlaf, fel nad oes raid i ddysgwyr ddysgu llu o ffurfiau...

Ewch | Go
5.99

Speak Welsh Outside Class You Can Do It!   (Dr Lynda Pritchard Newcombe)
Llyfryn i gynorthwyo dysgwyr y Gymraeg i ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd ganddynt yn y dosbarth yn eu bywyd cymdeithasol.

Ewch | Go
4.95

Street Welsh   (Heini Gruffudd)
Llyfr ar gyfer dysgwyr sydd am ddysgu hanfodion y Gymraeg - yn cynnwys geiriadur, rheolau gramadeg ac ymadroddion pwysig...

Ewch | Go
5.95

The Pan-Celtic Phrasebook   (Liam Knox)
Llyfryn defnyddiol iawn i unrhyw un sydd a diddordeb yn yr ieithoedd Celtaidd. Cyflwynir chi yn Saesneg a Ffrangeg, a m...

Ewch | Go
6.95

The Welsh Learner's Dictionary   (Heini Gruffudd)
O'r diwedd dyma eiriadur yn cynnwys 20,000 o eiriau ac ymadroddion. 256 tudalen yn llawn esiamplau.

Ewch | Go
3.95

The Welsh Learner's Dictionary Mini Edition   (Heini Gruffudd)
Fersiwn maint poced o'r geiriadur poblogaidd.

Ewch | Go
5.95

Welcome to Welsh   (Heini Gruffudd)
Cwrs Cymraeg 15-rhan mewn un llyfr, yn defnyddio cartwnau, gramadeg, ymarferion, trafodaethau a geirfa. Dechrau da i'r ...

Ewch | Go
9.95

Welcome to Welsh CD   (Heini Gruffudd)
Dau CD sy'n gydymaith i Welcome to Welsh, y cwrs dysgu Cymraeg. Gellir gwrando ar y cryno-ddisgiau gyda'r llyfrau neu he...

Ewch | Go
19.95

Welsh for Parents   (Lisa Jones)
Dyma gwrs 3-CD i ddysgwyr sy'n dechrau dysgu Cymraeg (3 x CD 80 munud). Wedi ei ddylunio, ei brofi a'i sgwennu gan genhe...

Ewch | Go
9.95

Welsh for Parents - A Learner's Handbook   (Lisa Jones)
Dyma lyfr canllaw unigryw gan awdur Welsh for Parents, cyfres o 3 CD gyda llyfr o ymarferion hynod lwyddiannus.

Ewch | Go
7.95

Welsh in a Year!   (Jen Llywelyn)
Dysgwch Gymraeg mewn blwyddyn! Ydy, mae'n bosibl! Dyma wnaeth Jen Llywelyn - tra'n gweithio llawn amser ac astudio hanes...

Ewch | Go
3.95

Welsh in Your Pocket   (Y Lolfa)
Llyfryn bach hwylus fydd yn gymorth i ddysgu'r Gymraeg. Mae'r llyfryn yn cynnig rheolau sylfaenol gramadeg y Gymraeg: Tr...

Ewch | Go
3.95

Welsh is Fun!   (Heini Gruffudd, Elwyn Ioan)
Cyflwyniad i'r Gymraeg i oedolion: mae 17 o wersi cartwnaidd gydag ymarferion, gramadeg a geirfa.

Ewch | Go
3.95

Welsh is Fun-tastic!   (Heini Gruffudd, Elwyn Ioan)
Llyfr sy'n ddilyniant i 'Welsh is Fun!'. Dyma ragor o gartwnau doniol sy'n ddull di-boen o ddysgu Cymraeg lafar, fodern....

Ewch | Go
4.95

Welsh on the Wall Poster   (Y Lolfa)
Poster deniadol a lliwgar sy'n cyflwyno'r Gymraeg mewn ffordd syml a chlir i ddysgwyr. Geirfa defnyddiol wedi'i gyflwyno...

Ewch | Go
6.95

Welsh Phrases for Learners   (Leonard Hayles)
Geiriadur o'r idiomau a'r ymadroddiadau Cymreig sy'n cael eu defnyddio yn ddyddiol, wedi ei ysgrifennu gan ddysgwr ar gy...

Ewch | Go
14.95

Welsh Rules   (Heini Gruffudd)
Gramadeg Cymraeg cynhwysfawr i ddysgwyr o oedolion sy'n dymuno defnyddio'r iaith Gymraeg mewn sefyllfaoedd pob dydd, wed...

Ewch | Go
3.95

Welsh Rules Exercises   (Heini Gruffudd)
2,000 o ymarferion am gyfieithu, treiglo, cywiro camgymeriadau a dewis geiriau eich hunan. Wedi ei gyhoeddi ynglhwm a '...

Ewch | Go
3.95

Welsh Talk   (Heini Gruffudd)
Casgliad hylaw o eiriau, ymadroddion a brawddegau llafar defnyddiol ar gyfer dysgwyr y Gymraeg mewn sefyllfaoedd pob dyd...

Ewch | Go
4.95

Welsh Words: Core vocabulary with phrases (North Wales)   (Steve Morris, Paul Meara)
Dydi Welsh Words ddim yn rhestr hir o bob gair Cymraeg!; Geirfa Graidd ydi hi - geiriau y bydd angen i chi eu gwybod erb...

Ewch | Go
4.95

Welsh Words: Core vocabulary with phrases (South Wales)   (Steve Morris, Paul Meara)
Dyw Welsh Words ddim yn rhestr hir o bob gair Cymraeg!; Geirfa Graidd yw hi - geiriau y bydd angen i chi eu gwybod erbyn...

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Gwnewch y Pethau Bychain / Do the little things   ((gol.) Ffion Heledd Gruffudd)
Rhagair gan Nigel Owens.; Dyma lyfr sy'n llawn syniadau am y pethau bach, ond pellgyrhaeddol, y gall pob un ohonom eu gw...

Ewch | Go
2.95

Yec'hed Mat / Iechyd Da   (Zonia Bowen)
Geiriau a brawddegau Cymraeg a Llydaweg - ar gyfer gwyliau yn Llydaw.
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304