Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Fiction

Fiction

Darganfuwyd 328 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

20 Stori Fer: Cyfrol 1   ((gol.) Emyr Llywelyn)
Cyfrol o ugain stori fer wedi eu dewis a'u dethol gan Emyr Llywelyn. Ynddi ceir clasuron o waith Maupassant a Chekov a a...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

20 Stori Fer: Cyfrol 2   ((gol.) Emyr Llywelyn)
Ugain stori fer ar themau amrywiol megis Unigrwydd, Perthynas, Cariad, Siom ac Arswyd. Gwnaed y detholiad gan Emyr Llywe...

Ewch | Go
7.99

60   (Mihangel Morgan)
Tic toc, tic toc, medd cloc y dref wrth i'r adar brith fynd o gwmpas eu busnes am awr.; Dim ond am awr.; Sgerbwd o ddyn ...

Ewch | Go
8.95

Aderyn Brith   (Rhiannon Gregory)
Pan syrthia Ffrainc i ddwylo'r Almaenwyr adeg yr Ail Ryfel Byd mae Maï ar Manac'h a'i morwyn, Henriette, yn cael eu...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Afallon   (Robat Gruffudd)
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2012; Mae Rhys John yn dychwelyd i Abertawe ar ôl gweithio am ugain mlynedd i gwm...

Ewch | Go
6.95

Alias, Myth a Jones: Comic gan Y Dyn Dwad   (Dafydd Huws)
Sioni-pob-swydd fu'r Dyn Dwad ar hyd ei oes ond braidd yn hwyr yn y dydd, ac yntau yn ei ddeugeiniau, penderfynodd Goron...

Ewch | Go
5.95

Amdani!   (Bethan Gwanas)
Nofel am griw o ferched yn sefydlu tim rygbi. Od fel mae ambell un yn newid yn llwyr ar ol dianc oddi wrth y swnian.

Ewch | Go
4.95

Ar Ynys Hud   (Mabli Hall)
Dyddiadur Cymraes ifanc sydd yn mynd i weithio mewn gwesty ar Ynys Iona. Ychwanegir at naws hudolus y gwaith gan luniau ...

Ewch | Go
6.95

Atyniad   (Fflur Dafydd)
Ynys Enlli yw prif gymeriad y nofel hon - yr ynys a'i hatyniad sy'n rheoli llanw a thrai teimladau'r cymeriadau lliwgar,...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Awr y Locustiaid   (Fflur Dafydd)
Naw stori fer drawiadol gan yr amryddawn Fflur Dafydd.; O'r Cymreig i'r Ewropeaidd, ac o'r dychanol i'r myfyriol, dyma g...

Ewch | Go
14.99

Awst yn Anogia   (Gareth F Williams)
Nofel ysgytwol wedi'i seilio ar erchyllterau'r Ail Ryfel Byd ar ynys Creta. Cafodd yr awdur ei syfrdanu gan yr hanesion;...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Baba Hyll   (Manon Steffan Ros)
Roedd rhywbeth rhyfedd am y goedwig. Rhyw awyrgylch anghynnes. Roedd swn sgrechian yn dod ohoni weithiau. Tylluanod? Llw...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Beti Bwt   (Bet Jones)
Dyma nofel am blentyntod mewn pentref chwarelyddol yn ystod y 1950au yn llais yr hoffus a'r ddiniwed Beti Bwt.; Mae pob ...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
1.95

Bitsh!   (Eirug Wyn)
Pwy yw'r bitsh sy'n corddi Abi, y bachgen ysgol nwydus ond ansicr? Yng nghanol bwrlwm y chwedegau, daw i nabod sawl merc...

Ewch | Go
3.95

Blas yr Afal   (Eifion Lloyd Jones)
Cafodd Gruffudd Owen un wythnos nefolaidd o bleser benthyg ym Mhorth y Gest - ond oes o fyw gyda'r atgof a'r canlyniadau...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Blasu   (Manon Steffan Ros)
"Ai gwallgofrwydd oedd o, cymylau henaint yn tynnu pethau ddoe yn ddigon agos i'w cyffwrdd, i'w harolgi, i'w blasu?...

Ewch | Go
4.95

Blodyn Tatws   (Eirug Wyn)
Nofel ffantasïol yng Nghymru'r dyfodol lle mae ymgais dechnolegol i greu y ferch berffaith yn mynd allan o reolaeth...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Bore Da   (Gwennan Evans)
Mae Alaw Mai wedi cael llond bol o weithio fel cynhyrchydd ar raglen foreol Pawb FM. A hithau wedi rhoi pymtheg mlynedd ...

Ewch | Go
5.95

Bran ar y Crud   (Martin Davis)
Pwy sydd ag achos i ddial ar y Cynghorydd Ted Jevans, un o bileri'r gymdeithas? Wrth ddadlennu'r ateb mae'r awdur yn cod...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Brithyll   (Dewi Prysor)
Mae 'na dawelwch nefolaidd yn Tyddyn Tatws Trout - rhan o ymerodraeth rech Walter Sidney Finch - nes i Pero, ci seicotig...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Broc Rhyfel   (Martin Davis)
Mae'r rhyfel mwyaf ffyrnig ar dir Ewrop ers hanner can mlynedd yn rhwygo'r hen Iwgoslafia'n ddarnau mân.; Wrth idd...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Brodyr a Chwiorydd   (Geraint Lewis)
Bydd Mali'n treulio'r Nadolig gyda'i chwaer eleni. Mae ganddi rywbeth i'w ddweud ond a fydd Megan am ei glywed?; Mae'r R...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Bryn y Crogwr   (Bethan Gwanas)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Nofel arswyd am goediwr (tree surgeon) sy'n cael profiadau rhyfe...

Ewch | Go
3.95

Budapest   (Elin Meek)
Pan oedd yn gweithio yn Budapest mae Gwyn yn gweld merch o'r enw Margit, ei hen gariad yn y coleg dros bymtheg mlynedd y...

Ewch | Go
2.00

Bwrw Hiraeth   (Dafydd Parri)

Ewch | Go
8.95

Byd y Nofelydd   (Sioned Puw Rowlands)
Deg cyfweliad gyda rhai o brif nofelwyr cyfoes Cymru yn cynnwys Angharad Tomos, Bethan Gwanas, Mihangel Morgan, Martin D...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Caersaint   (Angharad Price)
Nofel drefol yw Caersaint sy'n dilyn ymdrechion Jaman Jones i'w "ganfod ei hun" wedi iddo etifeddu ty Arfonia ...

Ewch | Go
4.95

Cansen y Cymry   (Marcel Williams)
Nofel hwyliog wedi ei lleoli yng nghefn gwlad Cymru yn nyddiau'r Welsh Not, pan oedd arolygwyr ysgolion fel y merchetwr ...

Allan o brint
2.00

Carchar   (Meg Elis)

Ewch | Go
4.95

Cardinal Ceridwen   (Marcel Williams)
Sut daeth brodor o Gwmtwrch i fod yn Bab a phennaeth Eglwys Rufain? Ceir yr ateb ym myd gwallgof, digrif, cnawdol-ysbryd...

Ewch | Go
5.95

Cariadau   (Kate Bosse-Griffiths)
Storiau gwreiddiol, myfyriol am wahanol fathau o berthynas - rhwng y rhywiau, rhwng y cenhedlaethau, a rhwng merch a'r g...

Ewch | Go
7.95

Carnifal   (Robat Gruffudd)
Nofel ddychanol am rai o fawrion y genedl Gymreig yn crwydro o Fae Caerdydd i garnifalau a chynadleddau Ewropeaidd.

Ewch | Go
6.95

Cathod a Chwn   (Mihangel Morgan)
Straeon dychanol eu naws ar destunau amrywiol; y Camera Obscura yn Aberystwyth, amryfal academwyr, y byd hoyw a'i wahano...

Ewch | Go
6.95

Cestyll yn y Cymylau   (Mihangel Morgan)
Yn 1993 bu farw J Howard Beynon, Cymro a'r artist pwysicaf a fu'n trigo yn ein gwlad erioed - a wyddai neb am ei dalent ...

Ewch | Go
5.95

Chwarter Call   (Dafydd Huws)
Dilyniant i'r clasur Cymraeg, "Dyddiadur Dyn Dwad". Mwynhewch helyntion chwarter call Gron yn ystod chwarter ...

Ewch | Go
8.99

Chwynnu   (Sioned Wiliam)
Llyfodd Meriel yr amlen.; "Ha!" meddyliodd gan wenu. "Fe geith e uffarn o sioc pan ddaw'r llythyre 'na i'...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Cig a Gwaed   (Dewi Prysor)
Tydi sgerbwd teuluol y Bartis ddim mewn cwpwrdd. Mae o â'i draed yn rhydd, yn gysgod ar y gorwel sy'n bygwth tarfu...

Ewch | Go
6.99

Cipior Llyw   (Awen Schiavone)
Rhowch un cyfle i mi. Bydd un fordaith yn ddigon i wireddu fy mreuddwydion i. Un cyfle, dyna i gyd, erfyniodd.; Aeth H...

Ewch | Go
2.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Clec Amdani   (Esyllt Maelor)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Ond baglu a llithro nath o.; Rha...

Ewch | Go
2.00

Cliff Preis: Darlithydd Coleg   (Tim Saunders)
Mae Cliff Preis, Gohebydd Arbennig bellach yn Gymrawd yng Nholeg Padarn. Darganfyddir corff marw Syr Rhys Prys yn nofio...

Ewch | Go
2.00

Cliff Preis: Gohebydd Arbennig   (Tim Saunders)
Mae corff milwr yn cael ei ddarganfod ar draeth yn Sir Benfro. I ddarganfod y gwirionedd anfonwch am CLIFF PREIS - GOHEB...

Ewch | Go
6.95

Clwyfau   (Penri Jones)
Nofel rymus am y clwyfau corfforol a seicolegol dirdynnol a ddioddefodd un milwr ifanc o Eifionydd ym mrwydr Coed Mametz...

Ewch | Go
5.95

Cnawd   (Dyfed Edwards)
Cyfrol o storïau iasoer sy'n cyfuno elfennau o fywyd bob dydd ag elfennau o isfyd arswydus.

Ewch | Go
5.50

Corff yn y Capel   (Urien Wiliam)
Llofruddiaeth mewn capel! Beth yw arwyddocad arwydd y Seiri Rhyddion? Roedd cymar y Prif Arolygydd Mair Jeremy, hyd yn o...

Ewch | Go
7.95

Crac Cymraeg   (Robat Gruffudd)
Nofel gyffrous am uchelgais bersonol a gwleidyddol ynghylch bygythiad i ddatblygu pentref yn y canolbarth. Symuda'r nofe...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Craciau   (Bet Jones)
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013.; Dydd Llun, 30 Mawrth, ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Crawia   (Dewi Prysor)
Mae'r Nadolig yn agosau, ac mae trigolion Graig yn hel celc ar gyfer y dathliadau. Ond mae rhyw ddihirod ar waith yn y g...

Ewch | Go
7.95

Croniclau Pentre Simon   (Mihangel Morgan)
Nofel ddifyr yn portreadu creadigaeth ddyfeisgar y prif gymeriad, sef cofnod o fywydau lliwgar a thrasig trigolion pentr...

Ewch | Go
8.99

Cuddwas   (Gareth Miles)
Paid â dweud dy hanes i gyd yr un pryd. Paid ag anghofio: targedau ydy'r bobol ti'n nabod, nid cyfeillion. Paid &a...

Ewch | Go
6.95

Cwlwm Gwaed   (Gwen Parrot)
Nofel iasoer go iawn wedi ei leoli mewn ardal ddirwasgiedig yn Ne Cymru. Daw creithiau ei gorffenol, trais ei brawd, a d...

Ewch | Go
4.95

Cwpan y Byd a dramu eraill   (John O Evans)
Tair comedi lwyfan ysgafn am wendidau bydol a materol dynion - delfrydol ar gyfer cymdeithasau drama, clybiau ieuenctid...

Ewch | Go
3.95

Cwrt y Gwr Drwg   (Roy Lewis)
Yn ôl y wasg mae'r Athro John Griffiths wedi saethu ei hun mewn bwthyn unig ar ben clogwyn anghysbell ym Mhenryn G...

Ewch | Go
4.95

Cyffur Cariad   (Urien Wiliam)
Nofel dditectif sy'n arwain y swyddog tollau, Lyn Owen, ar draws dau gyfandir wrth iddo geisio dod o hyd i lofrudd ei ga...

Ewch | Go
2.00

Cyfrinach y Castell   (Stephen Griffiths)
Nofel yn seiliedig ar hanes gwir Letty Landon.

Ewch | Go
5.95

Cyfryngis   (Alwen Williams)
Nofel ddychanol ac arbennig o ddoniol am ragrith a maswedd ymhlith cyfryngis a chynullis Caerdydd.

Allan o brint
2.00

Cymry ar Wasgar   (Gareth Miles)

Ewch | Go
5.95

Cyw Dl   (Twm Miall)
Crwydra Bleddyn o fflat i fflat, o swyddfa dôl i swyddfa Post, o'r New Ely i'r Claude, o Nerys i Karen - nes cael ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Cyw Haul   (Twm Miall)
Argraffiad newydd o nofel arloesol Twm Miall, gyda rhagair gan Dewi Prysor.; Nofel liwgar, wreiddiol am lencyndod mewn p...

Ewch | Go
9.99

Dadeni   (Ifan Morgan Jones)
Pan aiff lladrad yn Nhwr Llundain o chwith, caiff yr archeolegydd Bleddyn Cadwaladr a'i fab Joni Teifi eu galw i ddatrys...

Ewch | Go
6.95

Dal Hi!   (Caryl Lewis)
Nofel ym mowld "Amdani" am ferched sydd wedi ei deall hi - tynnu rhaffau, tynnu dynion, meddwi a mwynhau. Duw ...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Dal i Fynd   (Sioned Wiliam)
Dyw Anwen ddim yn siwr pa un sydd waethaf - magu tri o blant, bod yn gadeirydd PTA yr ysgol, neu wrando ar Rhys, ei gwr,...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Dan Gadarn Goncrit   (Mihangel Morgan)
Nofel ddirgelwch sy'n llawn cymeriadau diddorol a gwahanol, o ddarlithwyr prifysgol i'r digartref, gyda sylwebaeth graff...

Ewch | Go
5.95

Dant at Waed   (Dyfed Edwards)
Nofel arswyd sydd a'i gwreiddiau ym myd gwaedlyd fampirod. Cyfrol gyffrous llawn tensiwn sy'n hyrddio'r nofel Gymraeg i ...

Ewch | Go
2.00

Dawns Angau   (Eirwen Gwyn)
Dyma lyfr anhebyg i ddim a gyhoeddwyd o'r blaen yn Gymraeg. Mae'n cynnwys hud a lledrith, ysbrydion, sgerbydau, anghenf...

Ewch | Go
6.95

Dial yr Hanner Brawd   (Arwel Vittle)
Nofel dditectif fyrlymus am lofrudd cyfresol sy'n targedu unigolion amlwg yn y gymdeithas Gymreig, yn cynnwys newyddiadu...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Diawl y Wasg   (Geraint Evans)
Y noson ar ôl traddodi beirniadaeth cystadleuaeth y Gadair o lwyfan y Brifwyl, mae Meurig Selwyn - bardd a phennae...

Allan o brint
4.45

Diawl y Wenallt   (Marcel Williams)
Ym Mawrth 1953, arhosodd y Bardd Mawr, Dylan Thomas, dros nos ym mhentref Cwmsylen. Nid yw'r pentrefwyr byth wedi maddau...

Ewch | Go
5.95

Dim Heddwch   (Lyn Ebenezer)
Helyntion ymweliad cyfryngi canol oed a'r Eisteddfod Genedlaethol. Tra'n yfed yn un o fariau'r dre mae'n cwrdd a hen gyf...

Ewch | Go
2.00

Dinas Barhaus   (W S Jones)

Ewch | Go
7.95

Dirgel Ddyn   (Mihangel Morgan)
Nofel gelfydd, osgeiddig, dynn ei gwead. Mae Dirgel Ddyn, gyda'i chefndir dinesig, ei blas cyfoes, Ewropeaidd a'r panor...

Ewch | Go
6.95

Dirmyg Cyfforddus   (Androw Bennett)
Ar wyliau yng Nghymru y mae Tom pan ddaw ar draws Anna, Americanes nwydus, dinboeth. Yn wir - ie, hon yw hi - y nofel er...

Ewch | Go
4.95

Diwrnod Da o Waith   (Meleri Wyn James)
Straeon cyfoes o fyd y cyfryngau, ffilmiau a chanu pop sydd yn llawn dychan a hiwmor; darlun gwahanol a swrealaidd o Gym...

Ewch | Go
5.95

Diwrnod Hollol Mindblowing Heddiw   (Owain Meredith)
Dyddiadur gonest a chignoeth gwr ifanc sy'n crwydro o un sesh i'r llall o gwmpas Cymru, ac yn cwympo mewn ac allan o gar...

Ewch | Go
2.00

Doctor Alun   (Melfyn R. Williams)

Ewch | Go
5.95

Dyddiadur Alci Hypocondriac   (Gruff Meredith)
Dyddiadur unigryw am fywyd yn gaeth i fedsits, alcohol a salwch o bob math gan yr awdur, cyfansoddwr a rapiwr poblogaidd...

Ewch | Go
2.00

Dyfroedd Dieflig   (Stokes Day)

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Dyn Pob Un   (Euron Griffith)
"Ti heb weld dim byd? Ti'n dallt 'ngwas i?"; Ond mi ydw i. A rwan dwi mewn twll go iawn.; Mae yna nofel fawr y...

Allan o brint
3.95

Dyn y Mynci   (W S Jones)
Storïau yn byrlymu o hiwmor a phathos sy'n portreadu'r gymdeithas naturiol Gymraeg a gwiriondeb sylfaenol y natur d...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Ebargofiant   (Jerry Hunter)
Mae Ed yn byw yn y dyfodol pell yn dilyn chwalfa ecolegol. Mae bywyd yn anodd ac yn fyr.; Yn dilyn marwolaeth ei dad, ma...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Eilian a'r Eryr   (Euron Griffith)
"Ti 'di eistedd ar adain Boeing 737 o'r blaen?"; Does dim byd arbennig am Eilian. Mae'n codi, mynd i'r ysgol, ...

Ewch | Go
4.95

Elvis: Diwrnod i'r Brenin   (Eirug Wyn)
Cyfrol sy'n rhoi Brenin Roc a Rôl ar brawf. Cewch wybod y gwir i gyd, a'r gau am fywyd Elvis Aaron Presley. Ffugle...

Ewch | Go
7.95

Esgyrn Bach   (Tony Bianchi)
Nofel ddirgelwch a dychan sy'n dilyn trywydd cais am gymhorthdal ac yn arwain Stefffan, y prif gymeriad obsesiynol ar hy...

Ewch | Go
2.00

Ewyllys i Ladd   (Heini Gruffudd)

Ewch | Go
8.99

Fabula   (Llyr Gwyn Lewis)
Yn y bwlch rhwng hanes, stori a diddymdra, mae gwyfynod y gyfrol hon yn hedfan i Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Fel Aderyn   (Manon Steffan Ros)
Hanes teuluol chwe chenhedlaeth o ferched a'u perthynas a'i gilydd ac a'r dynionyn eu bywydau a gawn yn y nofel rymus, o...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Ffawd Cywilydd a Chelwyddau   (Llwyd Owen)
Thriller anghonfensiynol am daith erchyll un dyn ifanc i ddyfnderoedd tywyll ei gefndir, ei ffawd ac i Uffern. Nofel her...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Ffydd Gobaith Cariad   (Llwyd Owen)
Gorffennol. Presennol. Dyfodol. Mae popeth yn gysylltiedig. Mae Alun Brady, dyn ar drothwy ei 30 oed, wedi byw bywyd taw...

Ewch | Go
7.99

Fi a Mr Huws   (Mared Lewis)
Lle oedd pawb? Roedd distawrwydd yn fy nychryn i. Ro'n i ar fin gweiddi Ben? Caio?, ond stopiais i. Doedd 'na ddim pwy...

Ewch | Go
4.95

Fory Ddaw   (Shoned Wyn Jones)
Nofel am flys, am ieuenctid, am briodasau amherffaith, ac am gyfeillgarwch clos rhwng dwy ferch o gefndiroedd gwahanol.

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Gabriela   (John Roberts)
"Mae'r diwrnod cynta yn lladdfa, Gabriela bach, dringo fyddi di am oria. Dilyn y ffordd fawr sydd orau i ti, mae o ...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Gadael Lennon   (Bet Jones)
Yesterday, all my troubles seemed so far away,; Now it looks as though they're here to stay...; Mae'r Beatles ar eu hant...

Ewch | Go
4.95

Genod Neis   (Eleri Llewelyn Morris)
Dwsin o straeon syml, crefftus am gymeriadau a'u hofnau a'u siomedigaethau (ond hefyd eu hiwmor a'u hafiaeth)

Ewch | Go
9.99

Gwales   (Catrin Dafydd)
Mae Brynach Yang am orffen popeth. Ac mae'n mynd i'w wneud e. Heno. Ond beth fydd yn digwydd i Gymru wedyn? Mae ymgyrch ...

Ewch | Go
4.50

Gwalia ar Garlam   (Marcel Williams)
Mae Cymru'n rhydd o'r diwedd, ond pery'r Saeson i'w defnyddio fel maes ymarfer milwrol. Camgymeriad Syr Oliver Singleton...

Ewch | Go
1.95

Gwylliaid Glyndwr   (Daniel Davies)
Ar Fawrth y chweched 1406 ysgrifennwyd Llythyr Pennal - un o lythyrau pwysicaf hanes Cymru, yn datgan breuddwyd Owain Gl...

Ewch | Go
2.00

Hapus Dyrfa   (Trefor Griffiths)

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Hei-Ho!   (Daniel Davies)
"Amser byr byr yn ol mewn gwlad agos agos iawn gwnaed saith o bobl yn ddi-waith yn sgil yr hyn roedd pobl yn ei alw...

Ewch | Go
3.95

Hen Fyd Hurt   (Angharad Tomos)
Hanes merch yn gadael coleg ac yn cael ei dadrithio gan argyfwng yr iaith a diweithdra nes iddi glywed llais Llywelyn yn...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Heulfan   (Llwyd Owen)
Dau dditectif. Dwy ffrind. Dau frawd. Un dyn drwg.; Yn y dyfodol agos mewn gwlad debyg iawn i'r Gymru gyfoes, mae lladro...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Hi Oedd fy Ffrind   (Bethan Gwanas)
Sequel to the novel "Hi yw Fy ffrind".; Nia has started university and despite promising to behave herself, ha...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Hi yw fy Ffrind   (Bethan Gwanas)
Nofel fywiog sy'n portreadu cyfeillgarwch dwy ferch wrth iddynt brofi hwyl a dwyster tyfu i fyny yng nghefn gwlad sir Fe...

Ewch | Go
3.95

Hogia'r Milgi   (Eirug Wyn)
Un o brif smyglwyr gogledd Cymru a pherchennog tafarn yw Ned Pyrs. Ond pan ddaw swyddogion y tollau i'w herio ef a'i fei...

Ewch | Go
3.95

Hon   (Eirwen Gwyn)
Y dewis olaf i Syr Hugh Rowlands yw ble i ymddeol; i Loegr neu i'w hen gartref yn Arfon? Edrycha'n ol dros ei yrfa, a sy...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Hunllef   (Manon Steffan Ros)
Dyma nofel ddirgelwch yn llawn tensiwn am wr sy'n symud yn ôl i dref ei blentyndod er mwyn dechrau pennod newydd y...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Hwdi   (Gareth F Williams)
"Pan faglodd i'r ty a chau'r drws yn frysiog, gallai fod wedi taeru iddi gau'r drws yn wyneb rhywun."; Nid yw ...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

I Ble'r Aeth Haul y Bore?   (Eirug Wyn)
Nofel hanesyddol gyffrous a dirdynol am ymgais y dyn gwyn i symud llwyth o Navaho oddi ar eu tir adeg y rhyfel cartref y...

Ewch | Go
8.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

I Botany Bay   (Bethan Gwanas)
"Byddai'n mynd i uffern, yn siwr. Dyna oedd y dylluan - arwydd gan Dduw ei fod wedi ei gweld hi. Arwydd y byddai'n ...

Ewch | Go
5.95

I Dir Neb   (Eirug Wyn)
Nofel hanesyddol am effeithiau trychinebus y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddau deulu yn Sir Fon sy'n byw'n agos at ei gilydd - y...

Ewch | Go
2.00

I'r Gd!   (Meg Elis)

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Iesu Tirion   (Lleucu Roberts)
Nofel fywiog, llawn hiwmor am y chwerthin a'r cwympo mas rhwng rhieni ysgol feithrin.

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Igam Ogam   (Ifan Morgan Jones)
Pan gaiff Tomos Ap alwad ffon gan ei dad mabwysiedig yn ei alw adref, mae'n amau mai cynllwyn yw'r cyfan i'w orfodi i gy...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Inc   (Manon Steffan Ros)
Lluniau ar groen, dyna'r cyfan ydi tatws. Ond i'r rhai sy'n dod i stiwdio tatws Ows - ac i Ows ei hunan - maen nhw'n sym...

Allan o brint
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Jackie Jones   (Caryl Lewis)
"Maverick lawyer gets Biggs off." Dyna'r pennawd papur newydd a roddodd yr enw i Jackie Jones o fod yn un o'r ...

Ewch | Go
7.99

Jwg ar Seld   (Lleucu Roberts)
Yr eliffant hardd, y rhodd fregus, y llifeiriant yn y pen a'r bachyn yn y galon: mae hi yma yn ei hamryfal liwiau y Gy...

Ewch | Go
4.95

Jyst Jason   (Glyn Evans)
Dilyniant o straeon trwy lygad y gwrtharwr, Jason Gerwyn. Portread llawn pathos a dychan o ddiflastod bywyd mewn byd afr...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Kate Roberts a'r Ystlum, a dirgelion eraill   (Mihangel Morgan)
Sut y byddai Caradog Prichard yn ymdopi â cholli ei gof? Beth ddigwyddodd i Evan Roberts ar ôl i fwrlwm y Di...

Ewch | Go
4.50

Lara   (Eirug Wyn)
Nofel gyffrous a leolir yng Nghymru, Iwerddon a Phortiwgal yn y dyfodol agos. Ai putain a lofruddiwyd gan un o'i chleien...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Leni Tiwdor   (Euron Griffith)
"Mae 'O' sigledig y binoculars yn setlo ar y bariau haearn o gwmpas gardd gefn rhif 23... Dwi'n teimlo ias yn rhede...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Lladd Duw   (Dewi Prysor)
"Gwranda arna fi os wyt ti isio byw..."; Mae gangstyrs peryclaf dwyrain Ewrop am waed Jojo a Didi. Rhaid iddyn...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Llafnau   (Geraint Evans)
Mewn cyfarfod tanbaid ynglyn a datblygiad melinau gwynt yn neuadd bentre Esgair-goch, cafodd Martin Thomas, y Cnwc, newy...

Ewch | Go
5.95

Llais y Llosgwr   (Dafydd Andrews)
Mae newyddiadurwr sy'n ymchwilio i achos llosgi tai haf yn derbyn galwdau ffon bygythiol. Wrth iddo geisio darganfod cym...

Ewch | Go
2.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Llanast   (Gwen Lasarus)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Weithiau, mae dau lwybr yn croes...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Llanw   (Manon Steffan Ros)
Nofel arall eithriadol gan awdures Blasu... Mae Llanw yn byw mewn ty ar y traeth gyda Gorwel, ei hefell, a'u nain. Ond e...

Ewch | Go
3.95

Lleucu   (Eifion Lloyd Jones)
Bywyd un ferch mewn cyfres o olygfeydd cofiadwy: ar ei thaith olaf, mae'n cofio am ei thaith gyntaf. Ai dyna'r cyfan y b...

Ewch | Go
6.95

Lliwiau Liw Nos   (Fflur Dafydd)
Bloc o dri fflat mewn dinas sy'n byrlymu o gyfrinachau, lle'n llawn unigedd adoddefaint distaw yw cefndir y nofel. Nofel...

Ewch | Go
3.95

Llosgi'r Bont   (Martin Davis)
Pum stori ffres, ddoniol, dwys a deifiol am anallu criw brith o gymeriadau pentrefol, yn Gymry a Saeson, i gyfathrebu &a...

Ewch | Go
5.95

Llwybrau Tywyll   (Dyfed Edwards)
Nofel ddictectif gyntaf Dyfed Edwards lle mae'r heddlu'n peryglu bywydau eu hunain wrth erlid llofrudd gorffwyll.

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Llwyth   (Bethan Gwanas)
"Rheda! Rheda nes byddi'n methu rhedeg mwy!"; Mae Bleddyn, 14 oed, yn ddewr, yn gyfrwys ac yn chwip o ddyn gyd...

Ewch | Go
1.95

Llygad y Ddraig   (Dyfed Glyn)
Yr ymryson rhwng Morgan Morgan, y cyfalafwr Cymreig, a Samuel Chan, y Tsinewr cas, i gael yr emrallt sydd yn Llygad y Dd...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Llythyrau yn y Llwch   (Sion Hughes)
Yn 1942 taflai'r Ail Ryfel byd ei gysgod hir thywyll dros Brydain - ond gyda'r Americanwyr yn ymuno â'r rhyfel, r...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Mab y Cychwr (Elyfr)   (Haf Llewelyn)
Dolgellau, 1603. Wedi blynyddoedd cythryblus mae Rhys ap Gruffydd wedi llwyddo i greu bywyd newydd tawel iddo'i hun fel ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Madarch   (Dewi Prysor)
Mae rhyw hud yng Nghwm Derwyddon - cwm sy'n llawn o hanes a chwedlau. A chyfrinachau.; Mae'r Dybyl-Bybyls yn cynnal &quo...

Ewch | Go
7.95

Mae Llygaid gan y Lleuad   (Elin Llwyd Morgan)
Ar ol i'w chyn-gariad cenedlaetholgar ddiflannu, mae Ielena yn dychwelyd i'r coleg yn Aberystwyth i wynebu cwestiynau ga...

Ewch | Go
3.95

Mamarswpial   (Pam Thomas)
Anturiaethau Lowri a'i brawd, Gwyndaf, pan dry eu mam yn gangarw! Lluniau gan Ann Lewis.

Ewch | Go
1.75

Marc Daniel   (Dafydd Parri)
Ditectif preifat o Gymro - James Bond Cymraeg - ar antur gynhyrfus, beryglus ar draws Ewrop ac at lethrau'r Alpau.

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Martha, Jac a Sianco   (Caryl Lewis)
Dyma nofel i'ch llyncu a'ch dryllio. Mae'r Graig-ddu yn lle brawychus ac amgylchiadau'n carcharu'r trigolion. Mae'r chwa...

Ewch | Go
5.95

Merch Fach Ddrwg   (Lyn Ebenezer)
Pedair stori arswyd penigamp yn arddull Stephen King, wedi eu lleoli yng Ngwlad Groeg, Michigan a Chymru.

Ewch | Go
7.99

Morffin a Ml   (Sion Hughes)
Nofel gyffrous wedi ei lleoli yn Llydaw, Paris a Chymru adeg yr Ail Ryfel Byd. Mae Ricard yn fiolinydd dawnus ond pan dd...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Mr Blaidd   (Llwyd Owen)
Stori dditectif o ddyfnderoedd tywyll dychymyg Llwyd Owen, awdur "Ffydd Gobaith Cariad" (a enillodd wobr Llyfr...

Ewch | Go
5.95

Mwys a Macbr   ((gol.) Delyth George)
Casgliad o straeon byrion hunllefus eu naws a fydd yn gwneud i chi eistedd ar flaen eich sedd!

Ewch | Go
2.00

Myfi Derec   (Derec Tomos)
Hunangofiant cwbl onest bardd ifanc disgleiriaf a mwyaf cynhyrchiol Cymru heddiw.

Ewch | Go
4.99

Na, Nel! Shhh!   (Meleri Wyn James)
Ydy, mae Nel yn gallu gwneud swn MAWR. Ond dyma'r swn GWAETHAF mae hi wedi ei wneud ERIOED.; Shhh! Mae gan Nel gyfrinach...

Ewch | Go
8.95

Naw Mis   (Caryl Lewis)
"Mae hi'n cymryd tua naw mis i ddechrau dygymod a galar. Yr un faint yn union o amser ag ma hi'n 'i gymryd i ffurfi...

Ewch | Go
2.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Ni'n Dau   (Ceri Elen)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Hawys: Does arna i ddim isio wyn...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Nico   (Leusa Fflur Llewelyn)
"Helôô! Mae Nico Morgan isho gwybod oes 'na rywun yna?" ; "Nac oes," atebodd y gwynt, a ...

Allan o brint
5.50

Noson yr Heliwr   (Lyn Ebenezer)
Pan ddarganfyddir corff myfyrwraig ifanc yn harbwr tref brifysgol Aber, mae'r Athro Gareth Thomas yn cynnig helpu'r Arol...

Ewch | Go
4.95

O Ddawns i Ddawns   (Gareth F Williams)
Wedi noson yng nghefn y Queens ym Mhorthmadog, mae Gwenno, merch ysgol 16 oed, yn disgwyl plentyn. Yn ei huffern fach, g...

Ewch | Go
6.95

O'r Canol i Lawr   (Emyr Huws Jones)
Nofel ddychanol o ddoniol gan un o gyfansoddwyr caneuon poblogaidd mwyaf toreithiog chwarter olaf yr ugeinfed ganrif, yn...

Ewch | Go
9.95

Os Dianc Rhai   (Martin Davis)
Nofel hanesyddol afaelgar a byrlymus sy'n ein hysgubo i fywydau tri chymeriad cofiadwy ar lwyfan yr Ail Ryfel Byd yn yr ...

Dim stoc dros dro
1.99

Os Mts   (Bethan Gwanas)
Mae Ann yn mynd i briodi Dylan. Ond mae'n rhaid iddi fynd ar benwythnos cwennod (hen weekend) yn gynta. Hanna, ei met go...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Oswald   (Lleucu Roberts)
Newyddiadurwr wedi ymddeol yw Oswald, a'i waith oedd ysgrifennu teyrngedau mewn papurau newydd.; Fe gollodd ei swydd ar ...

Ewch | Go
8.99

Pam?   (Dana Edwards)
Tri ffrind. Un noson. Cyfrinach farwol.; Mae'r nofel gyffrous hon yn dilyn Pam, Gwennan a Rhodri wrth iddyn nhw adael co...

Ewch | Go
5.95

Pan Oeddwn Fachgen   (Mihangel Morgan)
Nofel am blentyndod a ieuenctid anhapus bachgen ifanc yn ne- ddwyrain Cymru sy'n ceisio dod i delerau â'i rywiolde...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Pantglas   (Mihangel Morgan)
Mae trigolion pentre dychmygol Pantglas, de Cymru, yn wynebu newid byd wrth i'r gwaith mawr ar yr argae dyfu o'u cwmpas....

Ewch | Go
7.99

Pantywennol   (Ruth Richards)
Flynyddoedd wedyn, roedd pobol yn dal i sôn am y gwynt a'r hetia... Ond, cofiwch chi hyn, yn y ty ro'n i. Sut afl...

Ewch | Go
10.00

Pecyn o 3 o lyfrau Daniel Davies   (Daniel Davies)
Pecyn o dri o lyfrau Daniel Davies, awdur Gwobr Goffa Daniel Owen 2011, yn cynnwys "Twist ar 20", "Hei-Ho...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Pedwar   (Lleucu Roberts)
"Fe wnaf i'n siwr ein bod ni'n pedwar yn aros gyda'n gilydd - beth bynnag sy'n digwydd."; Mae'n hawdd gwneud a...

Ewch | Go
5.95

Pele, Gerson a'r Angel   (Daniel Davies)
Nofel ddychanol a doniol am haf o feddwi, gamblo a mercheta, yng nghwmni rhai o gymeriadau lliwgar Aberystwyth. ; "...

Ewch | Go
5.95

Pictiwrs Picasso   (Vivian Wynne Roberts)
Helyntion Picasso wrth ei waith fel peintiwr mewn gwersyll gwyliau yng Nghogledd Cymru, ar drip i rasus Caer gyda chriw ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Plu   (Caryl Lewis)
Dyma ddeuddeg o storiau cyfareddol sy'n darlunio'r berthynas rhwng dyn a'i gyd-ddyn. Gyda natur yn gefnlen a hwnnw'n new...

Ewch | Go
5.95

Post Mortem   (Elis Ddu)
Gweledigaeth uffernol o ddoniol - yn llythrennol felly - o'r Gymru Hon; stori feistrolgar o ddychanol am farwolaeth Aelo...

Ewch | Go
8.95

Pryfeta   (Tony Bianchi)
Mae Jim yn chwe blwydd oed. Wrth chwarae gyda thrychfilod yn yr ardd, mae'n gweld ei dad yn cwympo oddiar y to a marw. O...

Ewch | Go
7.99

Rebel Rebel   (Jon Gower)
Ambell waith mae stori fel breuddwyd, yn cyrraedd ganol nos, yn gwyfynu'n dawel drwy ffenest â swn pitw, pitw, fel...

Ewch | Go
4.95

Rhithiau   (Martin Davis)
Wyth o straeon tyn a gafaelgar gyda lleoliadau yn amrywio o Gymru'r dyfodol i Ddwyrain Ewrop heddiw.

Ewch | Go
5.95

Rhosod a Chwyn   ((gol.) Delyth George)
Amrywiadau cyfoes ar thema oesol serch a chariad - cymysgedd o chwerthin a dagrau.

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Rhwng Dau Fyd   (Mared Lewis)
Nofel afaelgar yn troi o gwmpas Gwen a Rosa. Mae Gwen yn dechrau ar ei swydd gyntaf fel athrawes a Rosa, yn ei hwythdega...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Rhwng Edafedd   (Lleucu Roberts)
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.; Mae Eifion ar fin neidio oddi ar Bont Bor...

Ewch | Go
6.95

Rhwng Godro a Gwely   (Harri Gwyn)
Helyntion a thrafferthion ffermwr a'i deulu estynedig o wraig, mab ac amrywiol anifeiliaid; cartwnau gan Elwyn Ioan. Cyh...

Ewch | Go
6.95

Rhwng y Nefoedd a Las Vegas   (Elin Llwyd Morgan)
Ffantasi a realiti am hanes bywyd gwraig sy'n ei chael yn anodd wynebu'r ffaith ei bod hi'n heneiddio.

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Rhyw Fath o Ynfytyn   (Lleucu Roberts)
Eiliad o wallgofrwydd...; Dyna oedd hi i Patrick, gwr cyffredin mewn sefyllfa amhosib.; Yn ei orffennol pell, fe ildiodd...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Rhyw Flodau Rhyfel   (Llyr Gwyn Lewis)
Mae cyfrol ryddiaith gyntaf Llyr Gwyn Lewis yn blethiad hyfryd o ffaith a ffuglen a'i chanolbwynt ar y cof a sut yr ydym...

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Rifiera Reu   (Dewi Prysor)
"Pryd stopiodd y byd gael parti?"; Wedi achub jiwcbocs rhag y sgip, mae criw o drop-owts canol oed yn cael syn...

Ewch | Go
7.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Saith Cam Iolo   (Aled Evans)
Cyhuddiad mawr... hen berthynas ar ben... a thaith gyffrous yn dechrau...; Buddsoddodd Owain Myfyr ffortiwn mewn cyhoedd...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Saith Oes Efa   (Lleucu Roberts)
Enillydd y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.; Cefnogi Seimon mae gwraig fferm Cesel Ucha yn e...

Ewch | Go
5.95

Saith Pechod Marwol   (Mihangel Morgan)
Cyfrol o straeon ffraeth, cynnil eu harddull, am gymeriadau pechadurus - ond yna'n sydyn mae realiti ei hun yn wahanol. ...

Ewch | Go
3.95

Samhain   (Andras Millward)
Nofel ffantasi i'r arddegau. Wrth deithio trwy wlad ddychmygol mae'r arwr yn cyfarfod â llu o greaduriaid ffantasi...

Ewch | Go
5.95

Sbectol Gam   ((gol.) Delyth George)
Byd hurt, byd ar ogwydd a bortreadir yma - cyfrol o sgrifennu brathog a hiwmor sych gan awduron sy'n mynnu rhoi pwniad i...

Ewch | Go
5.95

Senedd a Satan   (Marcel Williams)
Merch alluog, hyderus, rywiol, a hynod ddigywilydd yw Ffiona Degwel. Trwy lofruddio Brenin Lloegr adeg seremoni ei chade...

Ewch | Go
6.95

Si Hei Lwli   (Angharad Tomos)
Mae dwy ferch mewn car yn gwneud yr un daith, ond ar gyflymder gwahanol; mae pellder oes yn eu gwahanu, ond ar eiliad fe...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
1.95

Si So Jac y Do   (Lyn Ebenezer)
Nofel dditectif am gymeriadau yr Heliwr, y gyfres deledu boblogaidd ar S4C a dilyniant i'r nofel Noson yr Heliwr. Dilyn ...

Ewch | Go
6.95

Smc Gron Bach   (Eirug Wyn)
Mae criw o wyr busnes am chwalu rhes o dai er mwyn codi stiwdio deledu: nofel sy'n disgrifio gwrthdaro rhwng y Gymru new...

Ewch | Go
4.50

Sodom a Seion   (Marcel Williams)
Nid angladd cyffredin gafodd Ivor Mostyn, gwr Harriet a chariad Kilvert, y ficer. O dan arweiniad gweinidog Seion, mae p...

Ewch | Go
8.95

Stad   (Guto Dafydd)
"Roedd hi - a'i styfnigrwydd a'i noethni a'i hud - wedi argyhoeddi Theo mai'r plas hwn oedd ei le a'i bwrpas yn y b...

Allan o brint
4.95

Stripio   (Meleri Wyn James)
Casgliad o storiau bachog, tro-yn-y-gynffon gan awdur ifanc, talentog.

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Tacsi i Hunllef   (Gareth F Williams)
Kelly, Kirsty a Karina - KKK - tair o ferched caled y dref fel y Ku Klux Klan. Dyna rai o drigolion stad Rhyd-y-felin.; ...

Allan o brint
1.99

Tacsi i'r Tywyllwch   (Gareth F Williams)
Dau gorff i ddechrau. Anodd eu nabod o ganlyniad i'r tan. Ac mae llaw hefyd, yn perthyn i gorff arall. Ond mae'r heddlu'...

Ewch | Go
8.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Taffia   (Llwyd Owen)
Mae Ditectif Danny Finch yn colli ei swydd ar ôl cael ei gyhuddo o dwyll, gan golli popeth - ei swydd, ei bensiwn ...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Tair Rheol Anhrefn   (Daniel Davies)
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2011!; Rheol 1; Allwch chi ddim ennill y gêm; Rheol 2; Yr unig ganlyniad posib fy...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Talcen Caled   (Alun Gibbard)
Nofel wedi ei gosod yn ystod cyfnod cythryblus Streic Glowyr Prydain yn 1984/85, streic a welodd ddiwedd diwydiant glo d...

Ewch | Go
7.95

Talu'r Pris   (Arwel Vittle)
Nofel ffantasïol, ddychanol am Gymru ac Ewrop ar ddiwedd yr 20fed ganrif, lle mae Prydain dlawd a threisgar yn ceis...

Ewch | Go
12.95

Teithiau'r Meddwl   (Kate Bosse-Griffiths)
Casgliad o ysgrifau llenyddol gan awdur ac ysgolhaig a ffôdd i Gymru o'r Almaen; gyda hanes ei bywyd a llyfryddiae...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Teulu   (Lleucu Roberts)
Ffrind bore oes Margaret Morris, Coed Ffynnon, yw John, mab y gwas. Wrth i'w perthynas dyfu'n fwy na chyfeillgarwch, gwe...

Ewch | Go
4.95

Titrwm   (Angharad Tomos)
Nofel farddonol am ferch fud a byddar sy'n rhoi cyfrinachau bywyd i'r baban yn ei chroth.

Ewch | Go
5.95

Tocyn Tramor   ((gol.) Delyth George)
Casgliad o straeon gydag amrywiaeth o leoliadau tramor yn gefndir iddynt.

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Tonnau Tryweryn   (Martin Davis)
Yn 1955, cyhoeddodd Cyngor Dinas Lerpwl ei fwriad i foddi Cwm Tryweryn er mwyn cyflenwi dwr i'r ddinas. Dyna ddechrau ar...

Ewch | Go
3.95

Torri'n Rhydd   (Eirwen Gwyn)
Nofel am y tyndra rhwng dau efaill - ond hefyd am y tyndra rhwng gyrfa a theulu, a rhwng dyheadau personol a disgwyliada...

Ewch | Go
8.99

Tri Deg Tri   (Euron Griffith)
Mae bywyd yn eithaf normal i Meirion Fôn, pedwar deg rhywbeth...; Mae'n gweithio fel hitman i gadw'i fam gegog m...

Ewch | Go
5.95

Tri Mochyn Bach   (Eirug Wyn)
Nofel arobryn cystadleuaeth Medal Lenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Llanelli a'r Cylch 2000, sy'n symud yn gelfydd trw...

Ewch | Go
1.95

Tro i'r Castell (Nofel aml-ddewis)   (Eleri Davies)
Cyfres Amlddewis. Antur yng Nghastell Dinefwr, llys y Tywysog Rhys ap Tomos. Antur aml-ddewis i blant sydd yn nofel hane...

Ewch | Go
2.95

Troi Clust Fyddar   (Lleucu Roberts)
Ar dren i Lundain, mae Siw'n hel meddyliau am ei pherthynas a'i gwr Pete, a'r cyfeillgarwch a fu rhyngddi a Noi a Dan. N...

Ewch | Go
2.95

Trwy Ogof Arthur (Nofel aml-ddewis)   (Angharad Puw Davies, Mererid Puw Davies)
Antur aml-ddewis - y dasg yw darganfod Arthur ac achub Cymru, pan lania lloeren ar Ynys Enlli, a channoedd o fodau glas ...

Ewch | Go
6.95

Twist ar 20   (Daniel Davies)
Prynwch y llyfr hwn, ewch adre, rhowch y tegell ymlaen a rhowch eich traed lan gyda phot o de (4 bag) a phaced o fisgedi...

Ewch | Go
5.95

Twyll Diderfyn   (Urien Wiliam)
Mae twyll rhwng gwr a gwraig yn arwain at garcharu Peter Vaughan am flynyddoedd maith. Ar ol cael ei draed yn rhydd dim ...

Ewch | Go
4.95

Twyll Dyn   (Eirwyn Pontshan, Lyn Ebenezer)
Safbwynt yr Athro Emeritws Eirwyn Pontshân ar Bechod Adda, Darwiniaeth, Dylanwad Syr John Buckley, 4ydd sumffoni T...

Ewch | Go
4.50

Un Cythraul yn Ormod   (Andras Millward)
Nofel ffantasïol, llawn arswyd. Caiff Cantrell, yr ymchwilydd preifat, ei dynnu i fyd o laddwyr milain, asiantau'r ...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Un Ddinas, Dau Fyd   (Llwyd Owen)
Aeth deg mlynedd heibio ers i Luc Swan ladd dau aelod o'r boy band 'Fflach!' ac i Emlyn Eilfyw-Jones brofi ei lwyddiant ...

Ewch | Go
7.95

Un Nos Ola Leuad   (Caradog Pritchard)
Argraffiad newydd o glasur Caradog Prichard am blentyndod cythryblus mewn pentref chwarelyddol yn Nyffryn Ogwen. Un o'r ...

Ewch | Go
2.95

Un Peth 'Di Priodi, Peth Arall Di Byw   (Dafydd Huws)
Goronwy Jones, y Dyn Dwad, a'i ymgais i ymaelodi â dosbarth canol Cymraeg Caerdydd. Clasur o nofel gyfoes yn llawn...

Ewch | Go
8.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Veritas   (Mari Lisa)
'Estynnodd TL ei ddwy law am y blwch, a chodi'r clawr. Gwelwodd. Gwyddai'r ddau arall ar unwaith fod rhywbeth o'i le ......

Ewch | Go
2.95

Waliau   (Bedwyr Rees)
Un o 5 drama Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Josh: Ma'n rhaid i chdi ga'l hel...

Ewch | Go
6.95

Wele'n Gwawrio   (Angharad Tomos)
Nofel llawn dychymyg am Ennyd Fach a'i ffrindiau sy'n dal i herio confensiwn, ac wrth i'r milflwydd newydd wawrio maent ...

Ewch | Go
8.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Y Bwthyn   (Caryl Lewis)
"Yn cerdded tua'r bwthyn, yn llwybr y defaid, roedd ffigwr yn cario pac ar ei gefn - yn anymwybodol o'r anhrefn a'r...

Ewch | Go
2.00

Y Carlwm   (Judith Maro)

Ewch | Go
2.00

Y Cloc Tywod   (Gwyn Williams)

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Y Cylch Brith   (Arthur Conan Doyle)
Addasiad Cymraeg, gan Eurwyn Pierce Jones, o The Speckled Band, stori fer enwocaf Syr Arthur Conan Doyle am un o ddirgel...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Y Daith   (Lloyd Jones)
"Heddiw, o'r diwedd, rwyf am gychwyn ar y daith. Taith i ffeindio Meg, taith i ffeindio fi fy hunan hefyd...";...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Y Ddyled   (Llwyd Owen)
Mae Llwyd Owen, prif "gymeriad" y nofel hon, yn awdur enwog sydd wedi blasu llwyddiant llenyddol mawr yn Ameri...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Ddynes Ddirgel   (Mihangel Morgan)
Dilyniant i'r clasur Dirgel Ddyn. Dychwelwn i fyd rhyfedd Mr Cadwaladr yn y ddinas brysur, beryglus, llawn dieithriaid a...

Ewch | Go
3.95

Y Drych Tywyll a Storau Eraill   (Eirug Wyn)
Tair ar ddeg o storiau yn olrhain bywyd o'r groth i'r gwely angau, a hiwmor du yn treiglo trwyddynt fel triog.

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Y Dwr   (Lloyd Jones)
Mae hi'n argyfwng yn Nolfrwynog. Bwyd yn brin, yr ieir yn marw fesul un, a'r fferm yn cysgu yn yr haul gaeafol.; Rhygnu ...

Ewch | Go
7.95

Y Dyn Dwad: Nefar in Ewrop   (Dafydd Huws)
Llyfr taith newydd cyffrous gan y Dyn Dwad. Trydedd gyfrol "Trioleg y Trai", ei atsudiaethau swmpus a chraff a...

Ewch | Go
7.95

Y Dyn Dwad: Walia Wigli   (Dafydd Huws)
Mae'r Dyn Dwad yn ôl! Bellach mae Goronwy Jones yn wr lled-barchus, yn dad i Gwenllian Gwawr Arianrhod, ac yn trio...

Ewch | Go
6.95

Y Dyn Handi   (Sion White, Catrin Dafydd)
"Gwisgodd Warren grys glan a meddwl am Sue wrth wneud. Pa mor hir y gallai hyn bara? Byddai'n siwr o gael ei ddal r...

Ewch | Go
5.95

Y Dyn yn y Cefn Heb Fwstash   (Eirug Wyn)
14 o storïau byrion cyfoes a chrafog. "Medd ar afael gyhyrog ar air ac idiom, sensitifrwydd, doniolwch, dawn d...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Y Ferch ar y Ffordd   (Lleucu Roberts)
Athro Cymraeg parod i ymddeol yw Glyn ac mae ei wraig barchus, y "Difa", yn hyfforddi partion cerdd dant a lle...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Y Fro Dywyll   (Jerry Hunter)
Nofel hanesyddol gyffrous sy'n symud o Gymru i feysydd y Rhyfeloedd Cartref yn Lloegr ac i goedwigoedd gogledd America, ...

Ewch | Go
8.95

Y Gelyn Cudd   (Geraint Evans)
Pedwaredd nofel dditectif yn y gyfres boblogaidd am Gareth Prior a'i dîm. ; Ar fore braf o wanwyn mae'r cyn-wleidy...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Y Gemydd   (Caryl Lewis)
Dyma bortread grymys o gymeriadau brith sy'n byw ar gyrion cymdeithas. Cymeriadau unig a'u bywoliaeth yn ddibynnol ar y ...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
0.99

Y Gosb   (Geraint Evans)
Mae Erin yn meddwl ei bod hi wedi cyflawni'r llofruddiaeth berffaith. Ond gwnaeth un camgymeriad mawr.; Dirgelwch arall ...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Graig   (Haf Llewelyn)
Ym Meirionnydd y lleolwyd fferm fynyddig Y Graig. Mae'n fferm nodweddiadol Gymreig sy'n wynebu argyfwng dilyniant wrth i...

Ewch | Go
7.99

Y Gwreiddyn   (Caryl Lewis)
Straeon yn ymwneud â natur, perthynas dyn â'i gyd-ddyn, henaint, cariad a cholled sydd yma. Mae pob stori, f...

Ewch | Go
2.95

Y Gwyliwr   (Lowri Cynan)
Un o 5 drama Cyfre Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.
; Mair: Shwt? O't ti ddim wedi ...

Ewch | Go
6.95

Y Llosgi   (Robat Gruffudd)
Un bore wedi noson gyda'I gariad, mae uchel swyddog yng Nghyngor Datblygu Cymru yn canfod fod ei BMW newydd sbon wedi ei...

Dim stoc dros dro
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Y Llwybr   (Geraint Evans)
Ar ol noson o rialtwch ac yfed yn nawns Gwyl Ddewi yn Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth, daw llofruddiaeth erchyll ar y llwyb...

Dim stoc dros dro
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Y Llyfrgell   (Fflur Dafydd)
Ar fore oer o Chwefror, yn y flwyddyn 2020, mae Dan, un o borthorion Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrthi'n cyflawni ei d...

Ewch | Go
7.99 Ychwanegu eLyfr i
5.99

Y Nant   (Bet Jones)
Digon brith yw'r cymeriadau sy'n treulio'r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn, Gloywi eu Cymraeg yw'r bwriad, ond mae lladd ar...

Allan o brint
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Y Rhwyd   (Caryl Lewis)
Mae Meic mewn cariad a'i wraig Eirlys ac wrth ei fodd gyda'i ddau blentyn ifanc, Beca a Jac. Pam yn y byd mae e'n chwili...

Ewch | Go
1.00

Y Stelciwr   (Manon Steffan Ros)
Mae BoiIawn27 yn gyfrwys yn stelciwr ac yn dwyllwr.; Mae Einir yn wan ac yn hawdd ei thrin. Caiff ei rhwydo.; Nofel la...

Ewch | Go
5.95

Y Syrcas   (Dyfed Edwards)
Nofel arswyd am gymeriadau mewn syrcas anghyffredin yn temtio plant i weld sioe sy'n dychryn ac yn lladd.

Ewch | Go
8.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Y Traeth   (Haf Llewelyn)
Ers i Margaret Cave briodi'r uchelwr Siôn Wynne o Wydir, pan nad oedd fawr hyn na phlentyn, roedd hi wedi ceisio'i...

Ewch | Go
5.95

Y Twll yn y Wal   (Dafydd Andrews)
Ceir newidiadau annisgwyl ym mywyd dyn ifanc pan mae'n darganfod un diwrnod fod ganddo chwarter miliwn o bunnoedd yn ei ...

Ewch | Go
3.95

Y Ty ar Lon Glasgoed   (Sonia Edwards)
Nofel fywiog ond iasoer sy'n mynd a dwy ffrind i fyd ysbrydion.

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Y Ty Ger y Traeth   (Gareth F Williams)
Yn y ty ger y traeth mae tair cenhedlaeth o'r un teulu yn cael eu gorfodi i wynebu eu gorffennol, eu presennol a'u dyfod...

Ewch | Go
3.95

Yma o Hyd   (Angharad Tomos)
Disgrifiad anghysurus o onest am fywyd mewn carchar merched ac am deimladau cymysg, cignoeth Cymraes ifanc yn y fath le....

Ewch | Go
8.99

Ymbelydredd - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2016   (Guto Dafydd)
Beth sy'n digwydd pan fo'n rhaid i wr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Yr Argraff Gyntaf   (Ifan Morgan Jones)
Mae'n wythnos fawr yn hanes Caerdydd. Mae'r clwb pel-droed ar ei ffordd i Wembley a'r Brenin ar fin agor giatiau Amguedd...

Ewch | Go
5.95

Yr Eithin Pigog   (Eileen Beasley)
Casgliad o ddeg stori wedi eu seilio ar hanes Marged, "angor" o wraig a frwydrodd i gadw bywyd ei theulu yn gr...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Yr Ergyd Olaf   (Llwyd Owen)
Ergydiwr Cyndyn. Puteiniaid. Pimpiaid. Angylion Uffern. Dynion Drwg. Cerddor Enwoca'r Eidal. Heddlu Llwgr. Garddwyr. Per...

Ewch | Go
3.95

Ysglyfaeth   (Harri Pritchard Jones)
Stori am berthynnas Cymro a hanner Gwyddeles danbaid yng nghanol berw dryslyd, gwaedlyd Gogledd Iwerddon.

Ewch | Go
2.00

Ystyriwch Lili   (Mari Elis)

Llyfrau Saesneg
Dim stoc dros dro
7.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

A Dragon to Agincourt   (Malcolm Pryce)
Nofel hanesyddol sy'n adrodd stori trwy lygaid rhai o gysylltiadau agosaf Owain Glyndwr.

Ewch | Go
7.95

A Servant of the Governor   (Paul Duthie)
Nofel hanesyddol wedi'i seilio ar ddigwyddiadau go iawn yn ystod cyfnod y Terfysgoedd Swing yn swydd Hampshire yn 1830. ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

A Welsh Dawn   (Gareth Thomas)
Nofel am y tensiwn rhwng y rhai oedd am gadw'r diwylliant yn fyw a'r rhai oedd am gyfoeth ar unrhyw gost yng Nghymru wle...

Ewch | Go
6.95

Aberystwyth Boy   (Gwynn Davis)
Tair ar ddeg o straeon byrion - pob un heblaw am un ohonynt wedi eu lleoli yn Aberystwyth pan oedd yr awdur rhwng 10 a 1...

Ewch | Go
9.99

Always the Love of Someone   (Huw Lawrence)
Mae yna gymhellion sinistr y tu ol i bortreadau cymeradwyol Greg o'i wraig. Mae Mair, actores ddi-waith, yn caru ei gwr ...

Ewch | Go
9.99

Bamboo Grove   (Romy Wood)
Ceir yn y nofel hon gymysgedd o gymeriadau, gan gynnwys mynach Bwdhaidd, mewnfudwr anghyfreithlon, bachgen yn ei arddega...

Ewch | Go
5.95

Barking Mad   (Phillip Lemon)
Anturiaethau merch yn ei harddegau sydd yn ofni cwn.

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Blood Month   (William Vaughan)
Nofel dditectif wedi'i lleoli yn ac o amgylch Llanover Grange, ysgol breswyl i fechgyn ym Mro Morgannwg, yn hydref 1971....

Ewch | Go
9.99

Bumping   (Tony Bianchi)
Mae'r nofel hon wedi'i lleoli yn Tyneside, ac mae iddi dair stori sy'n gwau drwy'i gilydd. Mae pob un yn cyflwyno cymeri...

Ewch | Go
5.95

Cunval's Mission   (David Hancocks)
Caiff Cunval, offeiriad newydd-ordeiniedig, diriogaeth i'w drawsnewid i Gristnogaeth, sy'n arwain at anturiaethau cyffro...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Dark Covenant   (Peter Luther)
Nofel afaelgar yn llawn tyndra, hud a dirgelwch. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae llyfr sinistr yn trawsnewid putai...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Dead Man Airbrushed   (Ieuan M Pugh)
Nofel wedi ei lleoli mewn coleg celf ar ddechrau'r 60au.

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Demons Walk Among Us   (Jonathan Hicks)
Ail nofel, sy'n ddilyniant i The Dead of Mametz, yn dilyn hanes yr heddwas milwrol Thomas Oscendale.

Ewch | Go
9.99

Dovetail   (Jeremy Hughes)
Cafodd Tim ei fwlio'n ddifrifol pan oed yn blentyn. Nawr yn ddyn, mae'n mynd ati i gynllwynio'r llofruddiaeth perffaith ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Dr Volkisch and the Stempelhorst Legacy   (Rob Atenstaedt)

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Dragonrise   (David Morgan Williams)
Nofel antur i blant 9-12 oed wedi ei lleoli yng Nghymru a byd dirgel chwedloniaeth Gymreig.

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Ebony and Ivory   (David Morgan Williams)
Mae Huw yn deffro o dduwch, ei ben yn brifo. Pam fod ei draed a'i ddwylo wedi'u rhwymo, yng nghefn tryc, yn gyrru ar gyf...

Ewch | Go
9.99

Faith, Hope and Love   (Llwyd Owen)
Dyma gyfieithiad o'r nofel "Ffydd, Gobaith, Cariad" gan Llwyd Owen.
; Gorffennol. Presennol. Dyfodol. Mae p...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Feet of Clay   (Sheila Morgan)
Dilyniant i "Olicka Bolick and Pink Bluebells". Ar ddechrau'r 1950au, mae teuluoedd cymoed y de sydd wedi goro...

Dim stoc dros dro
8.95

Fireside Tales   (Daniel Owen)
Cyfieithiad o glasur Daniel Owen, 'Straeon y Pentan.'

Ewch | Go
5.95

Germs   (Dai Vaughan)
Casgliad amrywiol o 77 o ddarnau rhyddiaith byr, yn cynnwys delweddau du a thelynegol ynghyd â sefyllfaoedd cyfarw...

Ewch | Go
17.95

Gimme Shelter (hardback)   (Rob Gittins)
Nofel gyffrous am ferch ifanc, sy'n gweithio fel swyddog diogelwch. Mae'n ymladd i gadw tyst yn ddiogel rhag seicopath p...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Gimme Shelter (pb)   (Rob Gittins)
Nofel gyffrous am ferch ifanc, sy'n gweithio fel swyddog diogelwch. Mae'n ymladd i gadw tyst yn ddiogel rhag seicopath p...

Ewch | Go
7.99

Glyndwr to Arms!   (Moelwyn Jones)
Ail gyfrol trioleg Moelwyn Jones am yr arwr chwyldroadol, Owain Glyndwr. Ynddi, mae Gruffudd ap Caradog, bardd llys Glyn...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Glyndwr's Daughter   (John Hughes)
Nofel afaelgar sy'n adrodd hanes Gwenllian, merch Owain Glyndwr, a'r effaith a gafodd rhyfel ei thad ar ei bywyd. Mae'r ...

Ewch | Go
6.99

Glyndwr: Son of Prophecy   (Moelwyn Jones)
Nofel ddychmygol wedi'i seilio ar fywyd a gwrthryfel Owain Glyndwr. Y nofel gyntaf yn y drioleg.

Allan o brint
19.99

Investigating Mr Wakefield (hb)   (Rob Gittins)
Nofel iasoer seicolegol sy'n astudio chwant y gwryw i berchnogi, rheoli a gwylio'r un a gâr.

Ewch | Go
8.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Investigating Mr Wakefield (pb)   (Rob Gittins)
Nofel iasoer seicolegol sy'n astudio chwant y gwryw i berchnogi, rheoli a gwylio'r un a gâr.

Dim stoc dros dro
8.99

Last Rites   (John Humphries)
Mae galwad am gymorth ar ffôn a fu, unwaith, yn eiddo i'r KGB, yn arwain y newyddiadurwr ymchwiliol Jack Flynt i y...

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
9.99

Liminal   (Chris Keil)
Mae Aled wei hen arfer clywed storiau ei dad, Geraint, am wylfa rhyw sant, neu am deml Groegaidd yn gwesteia puteiniaid ...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.99

Llywelyn   (John Hughes)
Mae arwres y nofel hon yn canfod ei hun yng nghanol y cynllwynion gwleidyddol a'r gwrthdaro o fewn llys Llywelyn ein Lly...

Ewch | Go
6.95

Llywelyn ap Gruffudd: The Life and Death of a Warrior Prince   (Peter Gordon Williams)
Nofelig yn seiliedig ar fywyd Llywelyn ein Llyw Olaf, a adroddir yng ngeiriau'r tywysog ei hun.

Ewch | Go
8.95

Love Child   (Herbert Williams)
Pan mae Steve Lewis, newyddiadurwr Stryd Flyd, yn mynd i adrodd ar sgandal sy'n ymglymu prifathro prifysgol a seren ffil...

Ewch | Go
5.95

Manawl's Treasure   (Liz Whitaker)
Dyma'r olaf o gyfres o dair nofel. Helyntion ac anturiaethau Ginny a Leo a'u gwahanol ffrindiau wrth iddynt geisio dychw...

Ewch | Go
4.95

Mrs GwraK   (Morgan Tomos)
Stori arswyd i blant. Mae hi'n wrach, ac mae David yn gwybod ei bod hi'n wrach! Gall weld drwy ei chuddwisg! Ond nid yw ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Olicka Bolicka & Pink Bluebells   (Sheila Morgan)
Nofel gyntaf, medrus, gan Sheila Morgan sy'n adrodd stori bywyd mewn pentref lofaol yn ne Cymru yn ystod yr Ail Ryfel By...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Owain Glyndwr: The Last Prince of Wales   (Peter Gordon Williams)
Nofel hanesyddol yn seiliedig ar fywyd Owain Glyndwr, ffigwr eiconig yn hanes Cymru, a'r prif ladmerydd ar gyfer annibyn...

Ewch | Go
6.95

Parang   (Gareth Ellis)
Mae'r nofel yn rhychwantu 40 mlynedd ac yn datgelu un o gyfrinachau milwrol tywyllaf yr ugeinfed ganrif. Daw criw o filw...

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
8.99

Perfect Architect   (Jayne Joso)
Pensaer oedd Charles, gwr Gaia. Caiff sioc enfawr wrth ddarganfod llythyrau caru yn dilyn ei farwolaeth sydyn. Aiff ati ...

Ewch | Go
8.95

Precious Cargo   (Peter Luther)
Nofel gyffrous, arallfydol, yn seiliedig ar y syniad o griw satanaidd cudd yn gweithredu fel clinig ffrwythlondeb, gan d...

Ewch | Go
9.95

Prichard's Nose   (Sam Adams)
Dyma nofel gyntaf gan un o lenyddion disgleiriaf Cymru.; Dyma stori gan Sam Adams, bardd, beirniad a golygydd, am Martin...

Ewch | Go
8.99

Return from Darkness   (Graham Jones)
Caiff bywyd David ei newid er gwell wedi iddo gael sgwrs gyda phrifathro rhyfedd ei ysgol, cyfrinydd a chyfarwydd sy'n a...

Ewch | Go
9.99

Salvage   (Gee Williams)
Mae gwyliau byr mewn bwthyn glan-môr yn le delfrydol i frwydro'ch problemau. Dyma gyfle perffaith i Elly a Martin ...

Ewch | Go
17.95

Secret Shelter (hardback)   (Rob Gittins)
Stori iasoer sy'n ddilyniant i Gimme Shelter (2013) yn parhau hanes y swyddog gwarchod tystion Ros Gilet.

Ewch | Go
8.95

Secret Shelter (paperback)   (Rob Gittins)
Stori iasoer sy'n ddilyniant i Gimme Shelter (2013) yn parhau hanes y swyddog gwarchod tystion Ros Gilet.

Ewch | Go
5.95

Seven Tales of Centrix   (Sara John)
Straeon am gymeriadau ecsentrig sy'n byw mewn cymuned bentrefol; yr arddull yn null Dylan Thomas.

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Soothing Music for Stray Cats   (Jayne Joso)
Mae Mark yn gorfod ail-asesu ei fywyd pan mae ei ffrind gorau yn neidio o'r ugeinfed llawr. Dyma nofel llawn cynhesrwydd...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Standing on the Giant's Grave   (Paul Duthie)
Wedi'i gosod yn Lloegr a Chymru taleithiol, mae "Standing on the Giant's Grave" yn nofel afaelgar ac emosiynol...

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The Banquet of Esther Rosenbaum   (Penny Simpson)
Berlin, 1929. Mae'r ddinas yn nesau at drychineb yn wyneb chwyddiant economaidd, ond mae'r plentyn amddifad saith-troedf...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

The Carmarthen Underground   (Gaynor Madoc Leonard)
Mae tref hynafol Caerfyrddin yn debyg iawn i unrhyw dref arall, gyda siopau cadwyn a marchnad, ond o dan y strydoedd pry...

Ewch | Go
9.95

The Church Warden   (Lilian Comer)
Nofel hanesyddol, wedi'i gosod yng Nghymru, Lloegr a Chyfandir Ewrop yn ystod y 19eg a'r 20fed ganrif.

Ewch | Go
5.99

The Crystal Fountain   (David Morgan Williams)
Nofel wedi'i gosod yn Ethiopia am ddau blentyn yn achub alpafr o dirlithriad, ac yn ei chynorthwyo i gael adferiad llwyr...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The Dead of Mametz   (Jonathan Hicks)
Dyma nofel am drachwant dynol, hyd yn oed adeg rhyfel.; Dechrau Gorffennaf 1916, trydedd blwyddyn y Rhyfel Byd Cyntaf. M...

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The Deer Wedding   (Penny Simpson)
Nofel wedi'i gosod yn yr 1940au a'r 1990au, yn Split, Zagreb a Hvar. Mae'r cerflunydd, Antun, a'r myfyriwr, Dagmar, yn a...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The Dragon Wakes   (Jim Wingate)
Nofel wreiddiol am argyfwng mewn pentref Gymraeg, wedi'i gosod yn ac o amgylch y dafarn.

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

The Geometry of Love   (Jane Blank)
Nofel gomedi dywyll, wedi'i gosod yn Sheffield yn ystod y 1980au, lle mae'r New Romatics a'r Northersn Soulers yn cystad...

Ewch | Go
8.95

The Hokey Pokey Man   (Anita Arcari)
Dyma saga deuluol sy'n ymestyn dros genedlaethau ac wedi'i gosod gyda dwy ryfel byd Ewrop yn gefndir iddi. Dilynwn helyn...

Ewch | Go
6.95

The Janus Effect   (Alan Cash)
Nofel ffug-wyddonol gyffrous wedi'i lleoli yn y 2040au. Mae Prydain dan rym unbennaeth ac mae'r Prosiect Genom wedi cael...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

The Last Hit   (Llwyd Owen)
Addasiad Saesneg Yr Ergyd Olaf, nofel arloesol Llwyd Owain am is-fyd gangiau treisgar yn ne Cymru, lle mae llofruddio'n ...

Ewch | Go
8.99

The Last House Officer   (Gwyn Williams)
Nofel gyfoes am feddyg ifanc sy'n ceisio sefydlu gyrfa iddo'i hun o fewn y Gwasanaeth Iechyd. Yn anffodus, cymwysterau b...

Ewch | Go
8.99

The Lost Welsh Kingdom   (John Hughes)
Nofel wedi ei gosod yn ystod teyrnasiad Gruffudd ap Llywelyn (1039-63), gwr treisgar a phenderfynol a ddaeth yn frenin d...

Ewch | Go
7.95

The Mourning Vessels   (Peter Luther)
Y gyntaf mewn cyfres o nofelau am Honeyman, eglwyswr o Gymro sydd â'r dasg o ddinistrio temlau sect satanaidd. Yn ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

The Mystical Milestone   (Peter Griffiths)
Nofel wedi ei lleoli ar benrhyn Gwyr yn ystod y 1980au, sy'n trafod obsesiwn, cyfriniaeth, ffyddlondeb a ffydd.

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

The Poet and the Private Eye   (Rob Gittins)
Nofel am ddyddiau olaf Dylan Thomas yn Efrog Newydd, 1953.; (Clawr caled ar gael)

Ewch | Go
14.95

The Poet and the Private Eye (hardback)   (Rob Gittins)
Nofel am ddyddiau olaf Dylan Thomas yn Efrog Newydd, 1953.; (Clawr meddal ar gael)

Ewch | Go
8.99

The Shadow of Nanteos   (Jane Blank)
Nofel serch hanesyddol am fywyd aelodau'r teulu Powell o blasty Nanteos ger Aberystwyth. Gosodir y stori mewn ardal a ly...

Ewch | Go
9.99

The Sleepwalkers Ball   (Alan Bilton)
Mae Hans yn freuddwydiwr, yn weinydd, yn swyddog diogelwch, yn ddyn ifanc yn gofalu am rieni oedrannus, yn ddiogyn, yn h...

Ewch | Go
9.95

The Stoat   (Judith Maro)
Priodas Geltaidd, rhwng Gwyddel a Chymraes sy'n ffurfio cefndir i ddirgelwch sy'n amgau dwy fferm gyfagos ym mryniau Mei...

Ewch | Go
7.99

The Untogether   (Jeb Loy Nichols)
Stori serch - cyfarwydd a gwresog, gyda hiwmor sych - am y rhannau hynny o'n bywydau sydd ar goll, a'r pethau a ddefnydd...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

The Vanity Rooms   (Peter Luther)

Ewch | Go
7.99

The Way Things Are   (Peter Gordon Williams)
Casgliad o gerddi a streaon byrion.

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

To Win Against the Odds   (Thomas T Moynihan)
Dyma stori am fywyd hynod Thomas Jones, a dyfodd i fyny heb dad a chael ei fwlio yn yr ysgol yng Nghymoedd de Cymru. I a...

Ewch | Go
9.95

Tongue Tied   (Peter Griffiths)
Ym 1876 cawn ein cyflwyno i Elfed Evans ac Edward Jones - Elfed o Gwm Tryweryn ac Edward o'r Celyn, dau fachgen a'u cyfe...

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Twenty Thousand Saints   (Fflur Dafydd)
Cyfieithiad o "Atyniad".; Mae archeolegydd Deian yn dychwelyd i ynys ei blentyndod, ble diflannodd ei fam. Mae...

Ewch | Go
9.95

Until Aber Falls Into the Sea   (Frances Myers)
Nofel llawn bwrlwm am ganlyniadau dinistriol campau rhywiol gwyllt myfyrwraig ym mhrifysgol Aberystwyth yn nechrau'r 198...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

Water   (Lloyd Jones)
Addasiad o Y Dwr. Nofel wedi ei lleoli ar fferm anghysbell ar lan llyn yng ngogledd Cymru, yng nghwmni teulu sy'n byw by...

Ewch | Go
6.95

When the Kids Grow Up   (Ken James)
Nofel wedi ei gosod ym mhentref glofaol Dowlais o'r 1930au hyd yr 1950au yn adlewyrchu brwydr un teulu i oroesi mewn amg...

Allan o brint
5.95

With Madog to the New World   (Malcolm Pryce)
Hanes Madog - tywysog Cymreig, a'i ffrindiau, a'i daith am fywyd newydd.
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304