Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Bargains

Bargains

Darganfuwyd 41 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
2.00

Cliff Preis: Darlithydd Coleg   (Tim Saunders)
Mae Cliff Preis, Gohebydd Arbennig bellach yn Gymrawd yng Nholeg Padarn. Darganfyddir corff marw Syr Rhys Prys yn nofio...

Ewch | Go
2.00

Cliff Preis: Gohebydd Arbennig   (Tim Saunders)
Mae corff milwr yn cael ei ddarganfod ar draeth yn Sir Benfro. I ddarganfod y gwirionedd anfonwch am CLIFF PREIS - GOHEB...

Ewch | Go
2.00

Cwis a Phos   (Hafina Clwyd)
Pa mor glyfar y'ch chi? Pa mor wybodus y'ch chi? Profwch eich hunan - a'ch ffrindiau - yn y llyfr cwis Cymraeg gorau eto...

Ewch | Go
2.00

Cyfrinach y Castell   (Stephen Griffiths)
Nofel yn seiliedig ar hanes gwir Letty Landon.

Ewch | Go
9.95

Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf   (Gwyn Jenkins)
Hanes profiadau'r Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan gynnwys milwyr, morwyr, nyrsys, munitionettes a heddychwyr o bo...

Ewch | Go
2.00

Cywydd y Gl   (Dafydd ap Gwilym)

Ewch | Go
1.95

Dan Leuad Llyn   (Penri Jones)
Cyfres yr Arddegau; Cyfnod helbulus a chyffrous i griw o ffrindiau yn un o drefi glan môr gogledd Cymru. Yn gefndi...

Ewch | Go
2.00

Dawns Angau   (Eirwen Gwyn)
Dyma lyfr anhebyg i ddim a gyhoeddwyd o'r blaen yn Gymraeg. Mae'n cynnwys hud a lledrith, ysbrydion, sgerbydau, anghenf...

Ewch | Go
6.95

Delweddau o'r Ymylon   ((gol.) Mary Lloyd Jones, Ceridwen Lloyd Morgan)
Cyfrol o waith un o artistaid creadigol blaenaf Cymru, sydd yr un mor gartrefol yn creu tirluniau dychmygus ag yn creu p...

Ewch | Go
2.00

Doctor Alun   (Melfyn R. Williams)

Ewch | Go
1.95

Dynion Dieflig   (Dyfed Edwards)
Disgrifiwyd Peter Moore fel un o'r bobl beryclaf i osod troed yng Ngogledd Cymru erioed, ar ol ymosod ar ddegau o ddynio...

Ewch | Go
2.00

Eglwysi Cymru   (Mari Elis, Marged Dafydd)
Cyfeirlyfr i Eglwysi Cymru

Ewch | Go
2.00

Ewyllys i Ladd   (Heini Gruffudd)

Ewch | Go
2.00

Fyny Yma   (Iolo ap Gwyn, Brynmor Williams)
Llyfr am fynydda a dringo, a gyhoeddir mewn cydweithrediad â'r BBC sy'n sôn am hanes ffilmio'r gyfres deledu...

Ewch | Go
1.95

Gwylliaid Glyndwr   (Daniel Davies)
Ar Fawrth y chweched 1406 ysgrifennwyd Llythyr Pennal - un o lythyrau pwysicaf hanes Cymru, yn datgan breuddwyd Owain Gl...

Ewch | Go
9.95

Gwynfor: Rhag Pob Brad   (Rhys Evans)
Mae'r gyfrol hon yn garreg filltir bwysig yn hanesyddiaeth Cymru. Ceir yma ddadansoddiad manwl o yrfa gwladgarwr Cymrei...

Ewch | Go
2.00

Gwyr y Ffedog Wen   (Harri Samuel)
Dyma lyfr sy'n cyfyngu portreadau o gymeriadau lliwgar a rhan unigryw o hanes economaidd Cymru, sef Gwaith Tun y Cyfyng ...

Ewch | Go
2.00

Hiwmor y Glwr   (Edgar ap Lewys)

Ewch | Go
2.00

Hwyl o Fro'r Glwr   (Edgar ap Lewys)
Atgofion, penillion a darnau dwys a doniol am yr hen Gwm Tawe. Wrth droi'r tudalennau, cawn ein hudo a'n cludo yn &ocir...

Ewch | Go
2.00

Hyfryd Iawn   (Eirwyn Pontshan)
Llyfr llawn storiau doniol gydag elfen o ddychan crafog a phathos.

Ewch | Go
2.00

Joio Mas Draw   (Ieuan Rhys)
Yr ail gasgliad o gêmau, cwisiau, cartwnau a diddanion gyda manylion am rai o sêr y cyfryngau.

Ewch | Go
2.00

Llyfr i Blant Dan Gant   (Dewi Pws Morris)
Un stori sy'n rhedeg drwy'r llyfr mewn penillion.

Ewch | Go
2.00

Miri Meithrin   (Margaret Cyril Hughes)

Ewch | Go
5.95

Mr-Ladron Cymru   (Dafydd Meirion)
Hanes rhai o arwyr, dihirod a throseddwyr enwocaf Cymru a ddaeth yn adnabyddus trwy'r byd am ei campau morwrol: Harri Mo...

Ewch | Go
2.00

Myfi Derec   (Derec Tomos)
Hunangofiant cwbl onest bardd ifanc disgleiriaf a mwyaf cynhyrchiol Cymru heddiw.

Ewch | Go
2.00

Papur 10 Owain Glyndwr   (Sion Jones)
Pump papur £10 Cymreig wedi eu cyflwyno mewn waled arbennig.

Ewch | Go
60.00

Pecyn Cyfres Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Yn cynnwys 34 o lyfrau:; Cam y Dewin dwl (8 llyfr); Cam Rwdlan (8 llyfr); Cam Rala Rwdins (6 llyfr); Cam y Dewin Doeth (...

Ewch | Go
10.00

Pecyn o 3 o lyfrau Daniel Davies   (Daniel Davies)
Pecyn o dri o lyfrau Daniel Davies, awdur Gwobr Goffa Daniel Owen 2011, yn cynnwys "Twist ar 20", "Hei-Ho...

Ewch | Go
20.00

Pecyn o 3 o lyfrau Meic Stevens   (Meic Stevens)
Pecyn o dri hunangofiant Meic Stevens am bris arbennig! ; Cynnwys:; Y Brawd Houdini; Y Crwydryn a Mi; Mas o 'Ma; (Mae'r ...

Ewch | Go
2.00

Pen i Gamp   (BBC)

Ewch | Go
2.00

Stamp Owain Glyndwr   (Margaret Jones)
dau ddwsin o stampiau dosbarth cyntaf a argraffwyd gan Wasg y Lolfa i ddathlu chwe chan mlwyddiant cychwyn gwrthryfel Gl...

Ewch | Go
2.00

Stori Dda   (Glyn Russel Owen)
Atgofion newyddiadurwr

Ewch | Go
2.00

Teithio'r Sahel   (Stephen Griffiths)

Allan o brint
2.00

Treffin   (Gareth Miles)

Ewch | Go
2.95

Troi Clust Fyddar   (Lleucu Roberts)
Ar dren i Lundain, mae Siw'n hel meddyliau am ei pherthynas a'i gwr Pete, a'r cyfeillgarwch a fu rhyngddi a Noi a Dan. N...

Ewch | Go
3.95

Y Brenin Arthur   (Gwyn Thomas)
Chwedl enwog y Brenin Arthur trwy lygaid Cymreig. Yma mae Arthur yn ennill yn ol y lle a fu iddo yn nychymyg y Cymry ar ...

Ewch | Go
2.00

Y Carlwm   (Judith Maro)

Ewch | Go
2.00

Y Cloc Tywod   (Gwyn Williams)

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
9.95

Eternal Wales   (Gwynfor Evans, Marian Delyth)
Un o brif ffotograffwyr creadigol Cymru yn cydweithio â' i phrif wladweinydd i greu golwg hollol newydd ar Gymru a...

Ewch | Go
9.95

Gwynfor Evans: A Portrait of a Patriot   (Rhys Evans)
Cyfieithiad Saesneg o "Gwynfor: Rhag Pob Brad", cofiant meistrolgar gan Rhys Evans.

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
4.95

Cestyll Cymru Mewn Croesbwyth / Welsh Castles   (Gareth James)
Llyfr dwyieithog gyda chyfarwyddiadau a siartiau clir i bwytho cestyll enwocaf Cymru. Rhwymiad Sbeiral
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304