Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : = Music

Music

95 records were found.

Books in English
Ewch | Go
£7.95

Brothers, Sing On!   (Eric Jones)
2010 marks the fiftieth anniversary of the establishment of Pontarddulais Male Choir. "Brothers, Sing On!" is ...

Ewch | Go
£9.95

Solva Blues   (Meic Stevens)
Autobiography of the genius from Solva, described by Bob Dylan as Britain's best songwriter. Experience the euphoria of...

Ewch | Go
£6.95

Stand Up and Sing   (Beatrice Smith)
A pictorial history of Côr Cochion Caerdydd, 1983-2003, tracing its contribution as a supporting group in various ...

Ewch | Go
£2.95

The Six Nations Rugby Songbook   (Y Lolfa)
This book is a must for rugby fans everywhere. Whether you're watching the game in the pub, on TV, or in the stadium its...

Ewch | Go
£3.95

Welsh Songs   (Lefi Gruffudd (ed.))
Popular and traditional Welsh language folk songs, with English translations.; ; Contents: ; Ar Lan y Môr; Blae...

Books in Welsh
Ewch | Go
£11.95

'Sneb yn Becso Dam   (Mari Rhian Owen)
Brand new musical drama, based on the songs of Edward H Dafis, for young people, includes an original script and 12 song...

Ewch | Go
£14.95

100 o Ganeuon Gwerin   (Meinir Wyn Edwards)
Following the succcess of 100 o Ganeuon Pop, this is a collection of 100 of Wales's most popular folk songs, including t...

Ewch | Go
£14.95

100 o Ganeuon Pop   (Meinir Wyn Edwards)
A collection of 100 popular Welsh songs - classics that have retained their popularity for the last 20 years and recent ...

Ewch | Go
£4.95

Alawon Dwynant   (J Eirian Jones)
Original cerdd dant melodies, including set pieces for the Urdd Eisteddfod. ; Contents:; Brondeifi; Bryn Hafod; Carillo...

Ewch | Go
£9.95

Ar Noson Oer Nadolig   (Meinir Wyn Edwards (gol.))
This is a collection of 11 Christmas songs, including old favourites like "Nadolig? Pwy a Wyr?", with new arra...

Ewch | Go
£6.95

Atgofion Hen Wanc   (David R Edwards)
This is the autobiography of one of the heroes of the Welsh rock scene, written simply and in his own words. From his fi...

Ewch | Go
£2.00 Add eBook to your cart
£2.00

Ave Maria A Fflat   (Gilmor Griffiths)

Ewch | Go
£2.00 Add eBook to your cart
£2.00

Ave Maria F Fwyaf   (Gilmor Griffiths)

Ewch | Go
£14.95

Be Bop a Lula'r Delyn Aur   (Hefin Wyn)
A full account of the development of Welsh pop music, from early folk music to the popular bands of the late 70s.

Ewch | Go
£14.95

Ble Wyt Ti Rhwng?   (Hefin Wyn)
A history of Welsh popular music between 1980 and 2000.

Ewch | Go
£2.00

Breuddwydion   (Gilmor Griffiths)

Ewch | Go
£4.95

Byd Plentyn   (E Olwen Jones)
A collection of simple songs and carols for small children. ; List of songs:; Amser; Balwn Aer Poeth; Cân Mair; C...

Ewch | Go
£3.00

Cân Mandela   (Robat Arwyn & Robin Llwyd ab Owain)
Copy of the song chosen as the Yr 7-9 Boys Solo, Urdd Eisteddfod, Flintshire 2016.; Music: Robat Arwyn; Lyrics: Robin Ll...

Ewch | Go
£5.95

Cana'r Ffliwt   (Wyn Thomas)
The first Welsh flute tutor for beginners.

Ewch | Go
£3.95

Caneuon Clinc a Chlonc a Chlec   (Falyri Jenkins)
Eighteen nursery school songs. ; List of songs:; Croesi'r Bont; Croesi'r Stryd; Dannedd; Goleuadau'r Ffair; Jac Codi Ba...

Ewch | Go
£5.95

Caneuon Ems   (Emyr Huws Jones)
25 classic Welsh songs by one of the most popular Welsh composers. ; List of songs:; Cannwyll; Ceidwad y Goleudy; Cofio...

Ewch | Go
£6.95

Caneuon Ffaldi-Rwla-la   (Mair Tomos Ifans)
What about learning the various songs about your favourite characters from Gwlad y Rwla? ; A CD is included to help you ...

Ewch | Go
£1.95

Caneuon Heddwch   (Lleucu Roberts)
Peace Songs for all occasions (words only).

Ewch | Go
£4.50

Caneuon Islwyn Ffowc Elis   (Islwyn Ffowc Elis)
Twelve charming songs arranged for piano, voice and guitar. ; List of songs:; Avignon; Ar Lan yr Afon; Cariad; Fy Llong...

Ewch | Go
£5.95

Caneuon John ac Alun   (John ac Alun)
Songs by the hugely popular duo. ; List of songs:; Crwydryn; Cwrw Noson Cynt; Chwarelwr; Dwi'm Isio Dy Garu; Dy Golli D...

Ewch | Go
£4.50

Caneuon Llifon   (Llifon Hughes-Jones)
A dozen songs for children with full piano arrangement. ; List of songs:; Cân y Melinydd; Cymylau; Gwelais Bren; ...

Ewch | Go
£5.95

Caneuon Ryan   (Ryan Davies)
The best songs of the legendary Ryan Davies. ; List of songs:; Bore; Cân y St Johns; Della; Dim Ond Troi; Isabell...

Ewch | Go
£5.95

Caneuon Tecwyn Ifan   (Tecwyn Ifan)
Twenty of his most famous songs arranged simply for vocal and guitar in order for everyone to sing and enjoy them.

Out of print
£1.95

Caneuon y Creaduriaid   (Falyri Jenkins)
20 catchy songs, about animals, for little children. ; List of songs:; Anifeiliaid y Fferm; Barti Ddu; Buwch Goch Gota;...

Ewch | Go
£6.95

Caneuon y Talwrn ac eraill   (E Olwen Jones)
Brand new collection of songs for children and teenagers between 8 and 14 years of age. List of songs: Choucounne Fenw...

Ewch | Go
£2.95

Canwn   (Gwilym Rees)
Over 100 of the most popular Welsh songs in a small, handy booklet. ; Contents:; Anthem Gen. Undeb y Tancwyr; Arglwydd ...

Ewch | Go
£5.95

Carol yr Alarch   (Llifon Hughes-Jones)
Six songs for children suitable for concerts and eisteddfodau. ; Contents:; Carol yr Alarch; Llygoden Eglwys; Titw Tomo...

Ewch | Go
£6.95

Carolau Gilmor   (Gilmor Griffiths)
Eleven charming carols. ; Contents:; Anwylyn Mair; Ave Maria; Beth Yw'r Seren Dlos?; Carol Ben-blwydd; Carol Parsal (a)...

Ewch | Go
£6.95

CD Rala la la   (Mair Tomos Ifans)
Here are the songs you hear in Gwlad y Rwla - the home of Rala Rwdins, Rwdlan and their friends. The book "Rala la ...

Ewch | Go
£5.95

Ceidwad y Gannwyll   (Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain)
Ten lively songs for children on National Curriculum subjects. ; Contents:; Cân Mandela; Ceidwad y Gannwyll; Duw ...

Ewch | Go
£5.95

Cerddoriaeth y Cymry   (Arfon Gwilym)
Wales has a long and rich musical tradition, which is presented in this easily readable volume. From the tradition of si...

Reprinting soon
£25.00

Cerddtastic   (Geraint Thomas a Christine Hall)
Bilingual introduction to Welsh music in all its variety specially prepared for Key Stages 1 & 2; with 2 CDs + 1 CD-...

Ewch | Go
£8.95

Clap a Chân i Dduw   (Eddie Jones a Falyri Jenkins)
A tremendously popular modern hymn book for children. Essential resource for schools and chapels.

Ewch | Go
£7.95

Codi bawd a dweud helô   (Falyri Jenkins)
A collection of popular songs for children under 7.; Contents:; Adar Bach; Ambarel; Anifeiliaid y Fferm; Barti Ddu; Ble ...

Ewch | Go
£1.50 Add eBook to your cart
£1.50

Cofi o Dre   (Eddie Jones)
The dance "Lord Caernarfon's Jig" (Cofi o Dre) from the book "Dawnsie Twmpath", by Eddie Jones.

Ewch | Go
£7.95

Cynghanedd Cariad   (J Eirian Jones)
16 songs for schools by an experienced composer. ; Contents:; Bendithion y Tymhorau; Canwn Gân; Coed Anna; Curwn ...

Ewch | Go
£7.95

Cythrel Cerdd   (Alwyn Humphreys)
A collection of anecdotes from the world of classical music, put together in this volume by Alwyn Humphreys.

Ewch | Go
£6.50

Dwylo ar y Piano   (Sw Gerallt Jones)
A popular, useful piano tutor with Welsh melodies.

Ewch | Go
£6.95

Dwylo ar y Piano 3: Dawnsiau Celtaidd   (Sw Gerallt Jones)
A fresh new collection of dances from the Celtic nations, arranged for those learning to play the piano and have mastere...

Ewch | Go
£4.50

Dwylo Eto ar y Piano   (Sw Gerallt Jones)
A valuable piano tutor for young children offering exercises, piec es to play and theory notes. It follows on from Dwylo...

Out of print
£2.00

Emynau Cymru   (Gwynn ap Gwilym)
List of hymns:; Angrhediniaeth, gad fi lonydd; Arglwydd, gad im dawel orffwys; Arglwydd Iesu, Arwain F'Enaid; Ai am fy m...

Ewch | Go
£8.95

Er Mwyn Yfory   (Robat Arwyn, Derec Williams a Penri Roberts)
"For the Sake of Tomorrow": one of the most successful Welsh musicals ever. ; Contents:; Colli'r Cyfan; Daeth...

Ewch | Go
£3.95

Ffitian Ffatian   (Falyri Jenkins)
20 amusing, appealing songs for the very young. Contents: ; Ble Mae'r Llygoden? ; Cân y Cynhaeaf ; Cnoc Cnoc ; D...

Ewch | Go
£3.95

Gilmora   (Gilmor Griffiths)
15 cerdd dant melodies. ; Contents:; Aberderfyn; Breuddwyd y Frenhines; Bryn Elwy; Carnguwch; Cefni; Dyffryn Maelor; Er...

Ewch | Go
£6.95

Gwin Beaujolais   (Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain)
Twelve favourite songs by these talented composers - all fully arranged with accompaniment. ; Contents:; Byw Fyddi Nant...

Ewch | Go
£2.00 Add eBook to your cart
£2.00

Gwylanod (Cywair E)   (Gilmor Griffiths)
Sheet music of the song 'Gwylanod' (Seagulls) by Gilmor Griffiths, published in the volume Hwyl ar y Gân. Lyrics b...

Ewch | Go
£14.95

Hela'r Hen Ganeuon   (Meredydd Evans)
This book is the product of many years labour. It looks at the collecting of Welsh folk songs from the time of Iolo Morg...

Ewch | Go
£7.95

Hen Garolau Plygain   (Geraint Vaughan-Jones (gol.))
A collection of 24 traditional Welsh carols. Contents: Yr Aderyn Difyrrwch Gwyr y Gogledd (Llon) Y Ceiliog Gwyn (neu C...

Ewch | Go
£9.95

Holl Ganeuon Dafydd Iwan   (Dafydd Iwan)
The essential collection of Wales' most popular singer. ; Contents:; Awel yr Wylfa; A Chofiwn ei Eni Ef; A Gwn Fod Pope...

Ewch | Go
£9.95

Hunangofiant y Brawd Houdini   (Meic Stevens)
The colourful autobiography of Meic Stevens, a singer and composer who contributed immensely to Welsh popular music duri...

Out of print
£1.95

Huwcyn Puwcyn   (Hawys Glyn ac Eunice Williams)
24 simple songs for young children, each presenting a new Welsh idiom. ; Contents:; Bam Bidi Bam; Beth Sy' yn y Bocs?; ...

Ewch | Go
£3.45

Hwyl a Mawl   (Hawys Glyn)
Simple bilingual melodic songs for primary school children. ; Contents:; Baled y Rhondda; Carol y Drwm; Clychau'r Nadol...

Ewch | Go
£5.95

Hwyl ar y Gân   (Gilmor Griffiths)
Seven songs for children with accompaniment. ; Contents:; Breuddwydio; Cwymp y Dail; Gwylanod; Lliwiau'r Hydref; Santa ...

Ewch | Go
£19.95

Hwyl gyda'r Delyn   (Mair Roberts)
A comprehensive harp tutor for beginners.

Ewch | Go
£6.95

Iarlles y Ffynnon   (Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain)
An enchanting musical with eight songs. ; Contents:; Cadw'n y Ffynnon; Cymer Fy Llaw; Daw'n Rhydd; Dilyn Fi; Drwg yn y ...

Out of print
£1.95

Llinyn   (Hawys Glyn)
A bilingual collection of songs and carols.

Ewch | Go
£2.00 Add eBook to your cart
£2.00

Lliwiau'r Hydref   (Gilmor Griffiths)
Lliwiau'r Hydref, a song by Gilmor Griffiths

Ewch | Go
£1.95

Llyfryn geiriau Clap a Chân i Dduw   (Eddie Jones a Falyri Jenkins)
Words only for Clap a Chân i Dduw.

Ewch | Go
£1.45

Llyfryn geiriau Mwy o Glap a Chân i Dduw   (Eddie Jones ac Ann Morgan)
Words only for Mwy o Glap a Chân.

Ewch | Go
£1.95

Map o Gymru   (T Gwynn Jones)
A song reminiscing about the old Welsh shires.

Ewch | Go
£6.95

Miwsig y Misoedd   (Robat Arwyn)
Twenty original, melodic songs, fully arranged - ideal for schools. ; Contents:; Blwyddyn Newydd Dda; Cân Mair; C...

Ewch | Go
£4.95

Mwy o Garolau Plygain   (Geraint Vaughan-Jones (gol.))
More spellbinding, traditional Welsh carols. ; Contents:; Agoriad y Melinydd; Bryniau Iwerddon; Caned Preswylwyr y Ddae...

Ewch | Go
£8.95

Mwy o Glap a Chân   (Eddie Jones ac Ann Morgan)
More catchy, modern hymns for children. ; Contents:; Angylion glân a'u Gloria; Aleliwia Iôr i Ti; Brysia i ...

Ewch | Go
£5.95

Mwy o Gynghanedd Cariad   (J Eirian Jones)
Nine songs for children. ; Contents:; Angorfa; Am Roddi Inni; Breuddwyd; Ceirios; Rhydfelen; Rhyfeddodau; Seren Wen; Y ...

Ewch | Go
£6.95

Nadolig yn Rwla   (Mair Tomos Ifans)
A musical drama by Mair Tomos Ifans, based on the characters from the Darllen Mewn Dim series by Angharad Tomos.

Ewch | Go
£5.95

O Lyn i Ffrisco   (T Gwynn Jones)
A collection of ten songs for soloists, parties, duets and choirs. ; Contents:; Ffrindiau Crist; Harri Parri'r Peirat; ...

Ewch | Go
£5.95

O Ris i Ris   (E Olwen Jones)
Contemporary computer-themed songs for primary schoolchildren. ; Contents:; Breuddwyd; Cadw-Mi-Gei; Glan Mor; Heb Siw n...

Ewch | Go
£3.95

Patapan   (Llifon Hughes-Jones)
Ten songs for older children with accompaniment. ; Contents:; Carol; Crinddail; Gwanwyn; Patapan; Pyslo; Rhigwm; Rhosyn...

Out of print
£3.50

Pws!   (Dewi Pws)
Humorous stories, poems and 20 Welsh pop songs by the inimitable Dewi Pws!

Ewch | Go
£3.95

Rala la la - Caneuon o Wlad y Rwla   (Mair Tomos Ifans)
A book of songs from the Land of Rwla - CD available. ; Contents:; Anthem Rwla; Cân Cyn Cysgu; Cân y Gwylia...

Ewch | Go
£5.95

Rhyfeddodau   (Llifon Hughes-Jones)
A volume of the composer's last songs.; Contents:; Cân y Crwydryn; Gwanwyn; Hydref; Rhyfeddodau; Y Ferlen Fach Wen...

Ewch | Go
£1.95

Ryan: Y Gân Ola'   (Arwyn Davies a Bethan Davies)
Arrangements of songs by Ryan Davies published for the first time, and arranged by his children, Arwyn and Bethan. Full ...

Ewch | Go
£9.95

Sesiwn yng Nghymru   (Huw Dylan Owen)
An entertaining and unique collection of articles dealing with the folk sessions in Wales, each chapter entitled with th...

Ewch | Go
£8.95

Sioeau Maldwyn   (Linda Gittins, Derec Williams a Penri Roberts)
A selection of the best songs of the renowned Maldwyn Theatre Company. ; Contents:; Ar Ben Dy Hun; Ar Noson Fel Hon; Ar...

Ewch | Go
£12.95

Sioetastig! 22 o ganeuon o sioeau cerdd   (Gol. Catrin Wyn Hughes)
A collection of varied songs from musical theatre.; Brand new translations of songs from Broadway and the West End, as w...

Ewch | Go
£4.95

Stori'r Preseb   (Robat Arwyn)
Six charming carols with piano arrangement and guitar chords. ; Contents:; Bethlehem; Cysga'n Dawel; Dilyn y Seren; Dim...

Ewch | Go
£9.95

Wyth Cân, Pedair Sioe   (Robat Arwyn)
A collection of songs from four of Robat Arwyn's musicals - Rhys a Meinir, Iarlles y Ffynnon, Plas Du and Pwy bia'r g&ac...

Ewch | Go
£8.95

Y Gitar - Tiwtor Cyflawn   (John Evans)
The first complete guitar tutor in the Welsh language, with traditional Welsh melodies in various styles.

Ewch | Go
£2.00 Add eBook to your cart
£2.00

Y Pethau Bach (E fwyaf)   (Ryan Davies)
This is one of the late Ryan Davies' most beautiful songs, specially arranged for piano and voice. It is an ideal song f...

Ewch | Go
£2.00

Y Pren Afalau   (Gilmor Griffiths)

Ewch | Go
£2.00 Add eBook to your cart
£2.00

Yr Eliffant   (J Eirian Jones)
The song "Yr Eliffant" - taken from Cynghanedd Cariad - printed for the Eisteddfod yr Urdd 2016 competition.

Bi-lingual (Welsh/English) books
Ewch | Go
£1.95

25 Can a Charol   (Hawys Glyn)
A bilingual collections of songs and carols, suitable for schools and youth clubs. ; List of songs:; Baban Iesu (Carol);...

Add eBook to your cart
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Cor Meibion   (Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas)
Male voice choir version of the Saint David's day song Ring out the Bells for Saint David. Fully bilingual text. Should ...

Add eBook to your cart
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Cor Merched   (Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas)
Female voice choir version of the Saint David's day song Ring out the Bells for Saint David. Fully bilingual text. Shoul...

Add eBook to your cart
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Piano a llais   (Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas)
Piano and one voice version of the Saint David's day song Ring out the Bells for Saint David. Fully bilingual text. Shou...

Add eBook to your cart
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - SATB   (Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas)
SATB version of the Saint David's day song Ring out the Bells for Saint David. Fully bilingual text. Should you wish to ...

Ewch | Go
£6.95

Emynau Cymru / The Hymns of Wales   (Ifor ap Gwilym a Gwynn ap Gwilym (gol.))
A selection of fifty favourite Welsh hymns, with historical notes and sol-fa arrangements (bilingual).; Angrhediniaeth, ...

Ewch | Go
£5.95

Mabsant   (Siwsann George a Stuart Brown (gol.))
54 popular Welsh folk songs, including English translations and historical notes. ; Contents:; Y Wassael; Adar Mâ...

Ewch | Go
£4.95

Sosban Fach   (Stuart Brown (gol.))
A blasphemous collection of Welsh rugby-club songs with uncensored words and music; includes hymns, folksongs and songs ...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304