Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : Awdur = John Owen

John Owen

Ganwyd John Owen yn Y Rhondda a bu'n athro ac awdur yno am bron i 20 mlynedd. Ef oedd un o awduron mwyaf arloesol y Gymraeg a llwyddodd i ysbrydoli cenedlaethau o blant i ddarllen Cymraeg.

Darganfuwyd 4 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
5.95

Pam Fi Duw ddy Mwfi   (John Owen)
Cyfweliadau dadlenol gyda chymeriadau'r gyfres deledu. Llawn gwybodaeth bersonol am eu ffrindau, eu bywyd rhywiol, a'u b...

Ewch | Go
5.95

Pam Fi Eto, Duw?   (John Owen)
Dilyniant i ddyddiadur Rhys wrth iddo fynd i ddosbarth chwech Ysgol Glynrhedyn. Cyfle arall i ddilyn helyntion Spikey, L...

Ewch | Go
5.95

Pam Fi, Duw, Pam Fi?   (John Owen)
Darlun o fywyd yn un o ysgolion uwchradd dwyieithog de Cymru trwy lygaid Rhys, un o'r disgyblion. Mae'r hiwmor mor fentr...

Ewch | Go
6.95

Pam Ni Duw?   (John Owen)
Cyfrol ola John Owen am fywydau gwallgo Sara a Cwcw. Tra fod Sara'n llwyddo i gael Ffocsi a Bebi Spans i ymladd drosti, ...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304