Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : Awdur = Angharad Tomos

Angharad Tomos

Angharad Tomos

Er yn ymgyrchydd blaenllaw ym mrwydr yr iaith, mae enw Angharad bellach yr un mor adnabyddus fel llenor. Mae hi'n byw ym Mhen-y-Groes, Gwynedd gyda'i gwr Ben a'i mab Hedydd. Mae ganddi golofn wythnosol yn yr Herald ac mae wedi teithio yn helaeth.

Enillodd wobr goffa Mary Vaughan Jones yn 2009 am ei chyfraniad i lenyddiaeth plant.

Darganfuwyd 160 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
2.95

"Ych a Fi!" a cherddi eraill (Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Saith o gerddi syml a doniol o Wlad y Rwla.; 1, 2, 3 ac i ffwrdd â ni!

Ewch | Go
2.95

'Sbector Sbectol   (Angharad Tomos)
Llyfr grweiddiol, doniol, gwahanol i blant bach!; Roedd pethau'n mynd ar goll yng Ngwlad y Rwla. Ond roedd 'Sbector Sbec...

Ewch | Go
20.00

5 CD-rom Rwdlan (Cynnig Arbennig)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 5 CD-Rom Cyfres Rwdlan - yn cynnwys: Diffodd yr Haul, Diwrnod Golchi, Llipryn Llwyd, Penbwl Hapus ac Yn Ddistaw ...

Ewch | Go
3.95

Adar   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
2.95

Antur Fawr y Dewin (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae'r Dewin Doeth eisiau antur go iawn. "Hoffwn gael antur mewn llong," meddai. Ond beth sy'n digwydd?

Ewch | Go
2.95

Ar Wib (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Hei, beth sy'n bod ar y Dewin Dwl a Rala Rwdins? Pam maen nhw'n rhedeg drwy'r goedwig ar wib?

Ewch | Go
3.95

Ar y Traeth   (Angharad Tomos)
Beth am fynd am dro i'r traeth?; Mae'r traeth yn llawn trysorau a gallwch weld pob math o greaduriaid, planhigion a chre...

Ewch | Go
1.95

Atishw! (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Atishw! Mae pawb yn sal yn Nhy'n twll.

Ewch | Go
1.95

Band Gwlad y Rwla (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae pawb eisiau bod mewn band roc a rôl. Hwla Hwla, Band Roc a Rwla!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Synau, sy'n dil...

Ewch | Go
2.95

Barti Ddwl   (Angharad Tomos)
Mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn gwybod bod gan Ceridwen gyfrinach. Beth yw'r gyfrinach, tybed?; A pham mae'r Dewin Dwl yn ...

Ewch | Go
3.95

Blodau   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
1.95

Bobol Bach! (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Beth mae Mursen yn ei weld wrth fynd am dro?

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2012   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Allan o brint
4.95

Calendr Rwdlan 2013   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2014   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2015   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
5.00

CD Rom Diffodd yr Haul   (Angharad Tomos)
CD-ROM difyr yn adrodd hanes Rwdlan yn chwarae dau dric gwych ar Rala Rwdins a Ceridwen, gyda gweithgareddau addas i'r y...

Ewch | Go
5.00

CD Rom Diwrnod Golchi   (Angharad Tomos)
CD difyr aml-gyfrwng wedi ei seilio ar y llyfr Diwrnod Golchi gan awdur poblogaidd, yn cynnwys darlleniad o'r stori yn a...

Ewch | Go
5.00

CD Rom Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Dyma'r drydedd CD ROM yng nghyfres Rwdlan sy'n llawn o weithgareddau, yn cynnwys stori, gemau, a deunydd addysgol.

Ewch | Go
5.00

CD Rom Penbwl Hapus   (Angharad Tomos)
CD-ROM llawn hwyl a gweithgareddau i blant 3-7 oed. Yn cynnwys stori, caneuon a gweithgareddau technoleg gwybodaeth. Del...

Ewch | Go
5.00

CD Rom Yn Ddistaw Bach   (Angharad Tomos)
Y CD-ROM olaf yn y gyfres i blant 3-7 oed. Mae'r CD yn cynnwys gweithgareddau addysgol, rhifedd a gemau o bob math. Mae'...

Ewch | Go
7.95

CD Straeon Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Dyma holl straeon cyfres Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, 36 o lyfrau, yn cael eu darllen gan Mari Gwilym.; Cewch or...

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan gyda llun o'r Dewin Dwl. Mae'r gyfres yn dathlu 30 oed.

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Rwdlan   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan gyda llun Rwdlan yn peintio. Mae'r gyfres yn dathlu 30 oed eleni.

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Rwdlan a Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan yn dangos llun Rwdlan a'r Dewin Dwl yn mwynhau jeli a theisen. Cyfres o gardiau i gyd-fy...

Ewch | Go
2.95

Ceridwen   (Angharad Tomos)
Caiff Rwdlan ei hanfon am wersi at Ceridwen, y wrach orddeallus sy'n bwyta llyfrau yn lle bwyd.

Ewch | Go
2.95

Ceridwen ar Goll (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins yn poeni'n ofnadwy - mae Ceridwen ar goll. Ble gallai hi fod?

Ewch | Go
1.95

Clec i'r Wy (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae'r Dewin Dwl ar ras, ond rhaid bwyta brecwast cyn mynd i'r ysgol. Llyfr llawn odlau!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Syn...

Ewch | Go
3.95

Coed   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
2.95

Corryn (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae dau yn byw yn ogof Tu Hwnt - Ceridwen a Corryn. Dau wahanol iawn i'w gilydd.

Ewch | Go
2.95

Corwynt   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol a thyner gyda lluniau lliw difyr am y ffrindiau Rala Rwdins, Rwdlan, y Llipryn Llwyd a'r Dewin Dwl yn diod...

Ewch | Go
2.95

Cosyn   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol wedi ei darlunio'n lliwgar gan awdur poblogaidd, am lygoden fach yn peri trafferth i drigolion Gwlad y Rwl...

Ewch | Go
14.95

Cosyn: Llyfr Mawr   (Angharad Tomos)
Fersiwn mawr o'r llyfr - addas ar gyfer ysgolion ac ysgolion meithrin.

Ewch | Go
3.95

Creaduriaid Bach   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
15.00

Crys T Cena Cnoi Bach/Small (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Cena Cnoi (maint bach)

Ewch | Go
15.00

Crys T Rwdlan Canolig/Medium (Merched)   (Angharad Tomos)
Crys T Rwdlan (maint canolig)

Ewch | Go
15.00

Crys T Cena Cnoi Mawr/Large (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Cena Cnoi (maint mawr)

Ewch | Go
15.00

Crys T Dewin Dwl Bach/Small (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint bach)

Ewch | Go
15.00

Crys T Dewin Dwl Canolig/Medium (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint canolig)

Ewch | Go
15.00

Crys T Dewin Dwl Mawr/Large (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint mawr)

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
15.00

Crys T Rwdlan Mawr/Large (Merched)   (Angharad Tomos)
Crys T Rwdlan (maint mawr)

Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
12.95

Cyfres Am Dro: Pecyn 1   (Angharad Tomos)
Llyfrau ffeithiol ar gyfer plant bach. Dewch am dro i ryfeddu at fyd natur Gwlad y Rwla.; Cynnwys:; Adar; Blodau; Creadu...

Ewch | Go
12.95

Cyfres am Dro: Pecyn 2   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 llyfr lliwgar Cyfres Am Dro ar gyfer y Cyfnod Sylfaen - Ar y Traeth, Dydd a Nos, Y Tywydd a Ddoe a Heddiw. Cyh...

Ewch | Go
23.95

Cyfres Am Dro: Pecyn Cyflawn   (Angharad Tomos)
Pecyn cyflawn o 8 llyfr Cyfres Am Dro, mewn un pecyn hwylus. Yn cynnwys Adar, Ar y Traeth, Blodau, Coed, Creaduriaid Bac...

Ewch | Go
100.00

Cyfres Darllen Mewn Dim: Pecyn Cyflawn   (Angharad Tomos)
Pecyn o holl ddeunyddiau cyfres ddarllen boblogaidd Angharad Tomos ers 2005, Darllen Mewn Dim. Mae'n cynnwys posteri, tu...

Ewch | Go
2.95

Dal y Lleidr (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins wedi coginio cacennau hyfryd i de ac mae'r Dewin Dwl barus eisiau eu bwyta - twt lol!

Ewch | Go
2.95

Dan y Dail   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins yn adeiladu ty coeden i'r Dewin Dwl gael chwarae ynddo. Mae'n cael amser cyffrous yng nghanol y coed a'r...

Ewch | Go
3.95

Ddoe a Heddiw   (Angharad Tomos)
Beth am fynd am dro drwy'r blynyddoedd gyda Rwdlan a'r Dewin Dwl? Maen nhw'n dysgu am y byd ers talwm byd heb drydan, ...

Ewch | Go
2.95

Diffodd yr Haul   (Angharad Tomos)
Rwdlan yn chwarae dau dric bendigedig ar Rala Rwdins a Ceridwen.

Ewch | Go
2.95

Diwrnod Golchi   (Angharad Tomos)
Mae Dewin Dwl yn drysu Diwrnod Golchi Rwdlan ac yn golchi Mursen y Gath!

Ewch | Go
1.95

Dwl a Doeth (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
3.95

Dydd a Nos   (Angharad Tomos)
Beth am fynd am daith drwy'r dydd a'r nos gyda Rwdlan a'r Dewin Dwl?; Ewch i fyny i'r awyr i weld yr haul a'r lleuad, y ...

Ewch | Go
1.95

Eira Oer a Gwlyb (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Mae hi'n bwrw eira yng Ngwlad y Rwla ac mae traed Ceridwen yn oer a gwlyb.

Ewch | Go
2.95

Eira'r Gaeaf (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae Eira'r Gaeaf yn un o 4 llyfr gan Angharad Tomos am y tymhorau. Mae'n rhan o gyfres Darllen mewn Dim ac yn dilyn lefe...

Ewch | Go
2.95

Eisteddfod Gwlad y Rwla (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae pawb yn brysur yng Ngwlad y Rwla yn paratoi at yr Eisteddfod. Mae'r goedwig yn llawn swn canu a llefaru ac mae'r Dew...

Ewch | Go
2.95

Gwanwyn Gwlad y Rwla (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae Gwanwyn Gwlad y Rwla yn un o 4 llyfr am y tymhorau, sydd yn rhan o gyfres Darllen mewn Dim gan Angharad Tomos. Mae'n...

Ewch | Go
2.95

Haf Braf (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Fel un o 4 Lyfr Tymhorau, mae 'Haf Braf' yn adrodd stori cymeriadau Gwlad y Rwla yn mynd ar eu gwyliau haf - i'r Sioe Fr...

Ewch | Go
2.95

Halibalw yr Hydref (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Fel rhan o'r prosiect i gyhoeddi deunydd ychwanegol i gyfres Darllen mewn Dim, ac yn dilyn cais gan nifer o athrawon Cyf...

Ewch | Go
3.95

Hen Fyd Hurt   (Angharad Tomos)
Hanes merch yn gadael coleg ac yn cael ei dadrithio gan argyfwng yr iaith a diweithdra nes iddi glywed llais Llywelyn yn...

Ewch | Go
2.95

Jam Poeth   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol gyda lluniau lliw difyr am helyntion Rwdlan a Dewin Dwl wrth iddynt gasglu mwyar duon er mwyn gwneud jam p...

Ewch | Go
2.95

Jigso - Bwci Bo   (Angharad Tomos)
Jig-so lliwgar i blant bach o gymeriadau Gwlad y Rwla.

Ewch | Go
1.95

Llipryn a Llio (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Llipryn yn drist ac yn unig tan iddo gael ffrind newydd.; Llyfr arall yng nghyfres Llyfrau Llythrennau sy'n dilyn le...

Ewch | Go
2.95

Llipryn ar Frys (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Beth sy'n bod ar y Llipryn Llwyd? Mae'n gwibio drwy'r goedwig fel milgi! "Beth sy'n bod, Llipryn?"

Ewch | Go
2.95

Llipryn yn Sl (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Dydy Llipryn ddim yn teimlo'n dda o gwbl. "Rydw i'n sâl iawn," meddai'n llipa. Diolch byth am ei ffrindi...

Ewch | Go
3.95

Llithro Dros Lythrennau   (Angharad Tomos)
Llyfr igam-ogam i ddysgu'r wyddor gyda ffrindiau Gwlad y Rwla. Y gamp fydd ceisio dweud yr holl frawddegau yn ddigon cyf...

Ewch | Go
2.95

Llyfr ABC Rwdlan   (Angharad Tomos)
Dysgwch yr ABC gyda Rwdlan a'i ffrindiau. Llyfr lliwgar i'ch helpu i adnabod llythrennau a darllen geiriau syml.

Ewch | Go
12.95

Llyfr Athrawon Darllen Mewn Dim 1   (Angharad Tomos, Anwen Owen)
Pecyn sy'n cynnwys llyfryn A4, 82 tudalen a CD-Rom i gynorthwyo athrawon wrth ddefnyddio pedwar cam cyntaf Darllen Mewn ...

Ewch | Go
15.95

Llyfr Athrawon Darllen Mewn Dim 2   (Angharad Tomos, Anwen Owen)
Bwriad cyfres Darllen mewn Dim yw rhoi profiadau aml-synnwyr a llawn mwynhad i blant sy'n dechrau dysgu darllen. Mae Pec...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Bach Tawel (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Does dim swn mewn balwn tan iddi fynd POP!; Mae Llyfrau Llythrennau yn gyfres newydd o fewn Cam y Dewin Dwl Cyfres Darll...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Ha Ha (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Ha ha! He he! Hi hi! Mae'r Dewin Dwl yn cael sbri! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwga...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Hetiau (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Dyma lond gwlad o hetiau - dyma lond trol o hwyl! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Llanast   (Angharad Tomos)
Llyfr lliwio gwahanol, anarchaidd lle mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn eich annog i wneud pob math o bethau NA ddylech eu ...

Ewch | Go
9.95

Llyfr Mawr Rwdlan   (Angharad Tomos)
Dewch i ddarganfod mwy am Wlad y Rwla ac i wybod ambell gyfrinach am y cymeriadau lliwgar sy'n byw yno.; Posau di-ri; Ll...

Ewch | Go
1.45

Llyfr Smonach   (Angharad Tomos)
Yr ail lyfr lliwio a phosau 'gwahanol' i'r plant lleiaf yn y gyfres boblogaidd hon sy'n sôn am Rwdlan a'i ffrindia...

Ewch | Go
2.95

Llyfr Stomp   (Angharad Tomos)
Mae yma oriau o hwyl yn eich disgwyl drwy greu stomp gyda lliwiau. Ceir yma 21 llun o gymeriadau Gwlad y Rwla i'w lliwio...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Stori (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Beth sydd gan Llipryn, tybed? Wel, dyma antur! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Swnllyd (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Wa! Aw! Wo! Mae Gwlad y Rwla yn swnllyd iawn. Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun ...

Dim stoc dros dro
6.95

Lot-o-Rwdlan!   (Angharad Tomos)
Gem llun a gair wedi ei seilio ar gymeriadau cyfres Rwdlan ar gyfer hyd at 4 chwaraewr. Addas i blant rhwng 2-6 oed.

Dim stoc dros dro
6.95

Lot-o-Swn!   (Angharad Tomos)
Gemau llun, gair a sain i hyd at 4 chwaraewr 2-6 oed.

Ewch | Go
2.95

Madarch y Dewin (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Does dim byd yn well gan y Dewin Doeth na madarch. Mae wedi casglu llond basged i'w rhannu i frecwast gyda Ceridwen. Ond...

Ewch | Go
2.95

Mali Meipen   (Angharad Tomos)
Mae'n noson Calan Gaeaf ac mae'r Dewin Dwl yn rhoi taffi ar yr afalau i groesawu Mali Meipen, yn y llyfr llun-a-stori hw...

Ewch | Go
1.95

Mewian ar y Mat (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae Mursen yn mewian, Dewin Dwl yn dawnsio a Llipryn yn llithro! Clymau tafod i'w dweud yn gyflym!; Mae'n rhan o gyfres ...

Ewch | Go
1.95

Mwnc (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
1.95

Mwy na Mwydyn (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
1.95

Mwydyn yn y Jam (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
O, mam bach! Mae jam ym mhoban. Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun syml yn cyflwy...

Ewch | Go
2.95

Myn Brain i! (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae hi'n ddiwrnod golchi yng Ngwlad y Rwla a Ceridwen wedi bod yn brysur iawn. Ond pan mae hi'n mynd i dynnu ei dillad o...

Ewch | Go
1.95

Nyrs Rwdlan (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
1.95

Palu'r Ardd (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
1.95

Pan fydd... (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Pan fydd rhywbeth yn digwydd, mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn ymateb.; Mae Pan fydd ... yn dysgu plant Cyfnod Sylfaen i wa...

Ewch | Go
1.95

Parti Cwmwl   (Branwen Nicholas, Angharad Tomos)
Mwy o ryseitiau blasus - yn cynnwys cyfle i wneud picnic o fwydod marsipan, cymylau, a hetiau'r Dewin Dwl.

Ewch | Go
1.95

Parti Pwy? (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Ydych chi'n barod am barti, ac i fwyta jam a jeli? Mae "Parti Pwy?" yn un o'r Llyfrau Llythrennau, sef cyfres ...

Ewch | Go
9.95

Pecyn Cam 2 Rala Rwdins (Llyfrau Tymhorau)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 Llyfr Tymhorau Cam 2 Rala Rwdins am £9.95 yn lle £2.95 yr un!; Yn cynnwys:; Gwanwyn Gwlad y Rwla; ...

Ewch | Go
6.95

Pecyn Cam 2 Rwdlan (Llyfrau Synau)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 Llyfr Synau Cam 2 Rwdlan am £6.95 yn lle £1.95 yr un!; Yn cynnwys:; Band Gwlad y Rwla; Clec i'r Wy...

Ewch | Go
10.00

Pecyn Cam 2 Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Pecyn o lyfrau darllen syml i'r plant lleiaf.; Cynnwys:; Palu'r Ardd; Dwl a Doeth; Mwy na Mwydyn; Mwnc; Waeth gen i!; Ny...

Ewch | Go
15.95

Pecyn Cam Ceridwen   (Angharad Tomos)
Seithfed cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Y Picnic; Troi Clociau; Trafferth mewn Trochion; Dal y Ll...

Allan o brint
12.95

Pecyn Cam Mursen   (Angharad Tomos)
Cam cyntaf yn y gyfres Darllen Mewn Dim.; Cyfres o 8 o bosteri A2 wedi eu lamineiddio. Yn seiliedig ar gymeriadau cyfres...

Dim stoc dros dro
15.95

Pecyn Cam Rala Rwdins   (Angharad Tomos)
Chweched cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Eisteddfod Gwlad y Rwla; Llipryn ar Frys; Madarch y Dewin...

Ewch | Go
12.95

Pecyn Cam Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pedwerydd cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 8 llyfr:; Swper Strempan; Sgwrio Cath; Sbectol Ceridwen; Atishw!; ...

Ewch | Go
15.95

Pecyn Cam y Dewin Doeth   (Angharad Tomos)
Pumed cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Antur Fawr y Dewin; Seren Unig; Corryn; Ceridwen ar Goll; Ar...

Ewch | Go
12.95

Pecyn Cam Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Trydydd cam yn y gyfres Darllen mewn Dim yn cynnwys 8 llyfr:; Llyfr Ha ha; Llyfr Hetiau; Potiau Mel; Llyfr Swnllyd; Llyf...

Ewch | Go
6.95

Pecyn Cam Y Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Ail gam yn y gyfres Darllen Mewn Dim.; Cyfres o 20 o gardiau fflach A4 yn seiliedig ar gyfres Rwdlan.

Ewch | Go
60.00

Pecyn Cyfres Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Yn cynnwys 34 o lyfrau:; Cam y Dewin dwl (8 llyfr); Cam Rwdlan (8 llyfr); Cam Rala Rwdins (6 llyfr); Cam y Dewin Doeth (...

Ewch | Go
40.00

Pecyn Cyfres Rwdlan (16 llyfr)   (Angharad Tomos)
16 o lyfrau Cyfres Rwdlan mewn un bocs hwylus. Anrheg delfrydol i ddathlu'r gyfres yn 30 oed. Llyfrau gwreiddiol, doniol...

Dim stoc dros dro
9.95

Pecyn Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Pecyn o'r 6 Llyfr Llythrennau gan Angharad Tomos, sydd hefyd yn cael eu cyhoeddi fel llyfrau ar wahân. Maent yn rh...

Ewch | Go
1.95

Penbleth Rwdlan (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Rwdlan druan mewn penbleth. Mae ei phethau wedi mynd ar goll yn yr holl lanast. Llyfr sy'n helpu plant sy'n dechrau ...

Ewch | Go
2.95

Penbwl Hapus   (Angharad Tomos)
Mae pawb wedi anghofio am ben blwydd y Llipryn Llwyd felly does dim amdani ond dathlu ar ei ben ei hunan.

Ewch | Go
4.95

Poster Tan Domen   (Angharad Tomos)
Poster lliwgar o Dy Tan Domen - Rwdlan, Rala Rwdins a Mursen y gath - cymeriadau poblogaidd i blant o straeon Rala Rwdin...

Ewch | Go
4.95

Poster Tyn Twll   (Angharad Tomos)
Poster lliwgar yn darlunio dau o gymeriadau poblogaidd Angharad Tomos sef y Dewin Doeth a'r Dewin Dwl yn eu cartref yn T...

Ewch | Go
4.95

Poster Wyddor Rwdlan (Darllen Mewn Dim)   (Angharad Tomos)
Poster lliwgar yn dangos yr wyddor Gymraeg, gyda'r cymeriad adnabyddus i blant, Rwdlan.; Poster = £2.95; Cludiant ...

Ewch | Go
1.95

Potiau Ml (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Un, dau, tri phot mêl - mmm!

Ewch | Go
1.95

Pwy Sy'n Cuddio? (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl.. Pwy sydd yna? Rwdlan a Llipryn a'r lleill - tyrd i chwilio!

Ewch | Go
2.95

Rala Rwdins   (Angharad Tomos)
Cyflwyniad i Rala Rwdins, y wrach o Wlad y Rwla, a'r wrach fach ddireidus, Rwdlan.

Ewch | Go
1.95

Rala Rwdins (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Sh! Mae Rala Rwdins yn cysgu...

Ewch | Go
1.95

Rwsh Rwsh (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Rwsh, rwsh, mop, slop. Mae llanast yn ogof Tan Domen.

Ewch | Go
1.95

Sbectol Ceridwen (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
"Dydw i ddim yn gallu gweld, bw-hw!" Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun...

Ewch | Go
1.95

Sblash yn y Bath (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Bath poeth i'r Dewin Doeth, ond mae'r llawr yn wlyb. Wwps!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Synau, sy'n dilyn lefel Cam Rwdl...

Ewch | Go
2.95

Seren Unig (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Pwy sy'n crio yn y nos ddu? Y seren fach wen, druan ohoni. Beth sy'n bod, tybed?

Ewch | Go
2.95

Sgleinio'r Sr (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
"Andros Aberdaron! Wyt ti wedi sgleinio'r ser heno?" bloeddiodd y Dewin Doeth. Druan o'r Dewin Dwl!

Ewch | Go
1.95

Sgwrio Cath (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Aeth Rwdlan am dro i Bryn Blodau. Beth welodd hi yno tybed? Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a ...

Ewch | Go
6.95

Si Hei Lwli   (Angharad Tomos)
Mae dwy ferch mewn car yn gwneud yr un daith, ond ar gyflymder gwahanol; mae pellder oes yn eu gwahanu, ond ar eiliad fe...

Ewch | Go
5.95

Snap Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pecyn o 36 cerdyn - 9 cymeriad Gwlad y Rwla x 4.; Beth am chwarae Snap, Cofio Pâr, Cer i Bysgota neu Teuluoedd Ded...

Ewch | Go
4.95

Sothach a Sglyfath   (Angharad Tomos)
Os oes rhywfaint o synnwyr cyffredin gennych chi, wnewch chi ddim meiddio agor y llyfr yma, achos po leiaf y gwyddoch ch...

Ewch | Go
2.95

Strempan   (Angharad Tomos)
Strempan Ddrwg yn creu stormydd a llifogydd trwy Wlad y Rwla nes bron â boddi pawb.

Ewch | Go
1.95

Stwnsh Rwdlan   (Branwen Nicholas, Angharad Tomos)
Llyfr coginio i blant bach sy'n llawn ryseitiau fel ysgubabs, teisennau pry cop ac ysbrydion tatws.

Ewch | Go
1.95

Swper Strempan (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Mae Strempan yn dal pysgodyn melyn tew i swper - o na! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwg...

Ewch | Go
4.95

Titrwm   (Angharad Tomos)
Nofel farddonol am ferch fud a byddar sy'n rhoi cyfrinachau bywyd i'r baban yn ei chroth.

Ewch | Go
1.95

Traed Mawr Strempan (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl.Twrw, twrw, twrw mawr Strempan! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun ...

Ewch | Go
2.95

Trafferth mewn Trochion (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Bobol bach mae Rala Rwdins yn brysur. Mae ganddi lond gwald o ddillad i'w golchi. Ond mae rhywbeth dychrynllyd yn Llyn L...

Ewch | Go
1.95

Trafferth y Taffi (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Mursen y gath yn sownd mewn taffi. Bai pwy yw hynny, tybed? Mae Trafferth y Taffi yn dysgu'r gwahaniaeth rhwng 'ff' ...

Ewch | Go
2.95

Troi Clociau (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Tic, toc. Tic, toc. Beth mae'r Dewin Dwl bach drwg yna'n ei wneud gyda chlociau pawb yng Ngwlad y Rwla, tybed?

Ewch | Go
1.95

Waeth gen i! (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
6.95

Wele'n Gwawrio   (Angharad Tomos)
Nofel llawn dychymyg am Ennyd Fach a'i ffrindiau sy'n dal i herio confensiwn, ac wrth i'r milflwydd newydd wawrio maent ...

Ewch | Go
2.95

Y Bastai (Wirioneddol) Erchyll (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Rhai drwg yw Strempan a'r Cena Cnoi, yn creu trwbwl ar hyd Gwlad y Rwla. Mae'n bryd i rywun ddysgu gwers i'r cnafon!

Ewch | Go
6.95

Y Byd a'r Betws: Colofnau Angharad Tomos   (Angharad Tomos)
Detholiad o golofnau mwya cofiadwy Angharad Tomos yn yr Herald: gwleidyddiaeth, iaith a theithio, i grefydd a heddychiae...

Ewch | Go
2.95

Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Rhaid i Rwdlan ddal gwenyn i Rala Rwdins ar gyfer swyn.; Pwy well i'w helpu na'r Dewin Dwl? Onid ef sy'n gofalu am y pot...

Ewch | Go
2.95

Y Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Y Llipryn Llwyd, sy'n byw ar lan Llyn Llymru, yn colli ei hoff hances oren a gwyrdd. Gwobr Tir na n-Og.

Ewch | Go
2.95

Y Picnic (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae Rwdlan a'i ffrindiau yn mynd am bicnic i'r goedwig ond mae'r swn ofnadwy yn eu dychryn - beth gallai fod? Brrrrrrrr!

Ewch | Go
3.95

Y Tywydd   (Angharad Tomos)
Y seithfed teitl yn y gyfres boblogaidd 'Am Dro', sy'n dilyn cymeriadau Gwlad y Rwla drwy bob math o dywydd. Mae'n cyfun...

Ewch | Go
3.95

Yma o Hyd   (Angharad Tomos)
Disgrifiad anghysurus o onest am fywyd mewn carchar merched ac am deimladau cymysg, cignoeth Cymraes ifanc yn y fath le....

Ewch | Go
2.95

Yn Ddistaw Bach   (Angharad Tomos)
Mae'n bwrw eira'n drwm yng Ngwlad y Rwla ond, rhyngoch chi a fi, mae rhywbeth od iawn yn digwydd. Fedrwch chi gadw cyfri...

Ewch | Go
2.95

Yr Ambarel (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Hip, hip, hwre! Mae hi'n ben-blwydd ar y Dewin Dwl. Mae'n cael anrheg wych, sef ambarel - ond bydd angen glaw arno nawr.

Ewch | Go
2.95

Yr Ysbryd (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
WA! Mae ysbryd yn y coed ac mae'r Dewin Dwl a Rwdlan yn crynu fel jeli! HELP!
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304