Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : Awdur = Angharad Tomos

Angharad Tomos

Angharad Tomos

Er yn ymgyrchydd blaenllaw ym mrwydr yr iaith, mae enw Angharad bellach yr un mor adnabyddus fel llenor. Mae hi'n byw ym Mhen-y-Groes, Gwynedd gyda'i gwr Ben a'i mab Hedydd. Mae ganddi golofn wythnosol yn yr Herald ac mae wedi teithio yn helaeth.

Darganfuwyd 152 cofnod.

Ewch | Go
£15.00

Crys T Cena Cnoi Bach/Small (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Cena Cnoi (maint bach)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Rwdlan Canolig/Medium (Merched)   (Angharad Tomos)
Crys T Rwdlan (maint canolig)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Cena Cnoi Mawr/Large (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Cena Cnoi (maint mawr)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Dewin Dwl Bach/Small (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint bach)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Dewin Dwl Canolig/Medium (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint canolig)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Dewin Dwl Mawr/Large (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint mawr)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Rwdlan Mawr/Large (Merched)   (Angharad Tomos)
Crys T Rwdlan (maint mawr)

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
£12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
£12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
£12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
£2.95

"Ych a Fi!" a cherddi eraill (Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Saith o gerddi syml a doniol o Wlad y Rwla.; 1, 2, 3 ac i ffwrdd â ni!

Ewch | Go
£2.95

'Sbector Sbectol   (Angharad Tomos)
Llyfr grweiddiol, doniol, gwahanol i blant bach!; Roedd pethau'n mynd ar goll yng Ngwlad y Rwla. Ond roedd 'Sbector Sbec...

Ewch | Go
£29.95

5 CD-rom Rwdlan (Cynnig Arbennig)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 5 CD-Rom Cyfres Rwdlan - yn cynnwys: Diffodd yr Haul, Diwrnod Golchi, Llipryn Llwyd, Penbwl Hapus ac Yn Ddistaw ...

Ewch | Go
£3.95

Adar   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
£2.95

Antur Fawr y Dewin (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae'r Dewin Doeth eisiau antur go iawn. "Hoffwn gael antur mewn llong," meddai. Ond beth sy'n digwydd?

Ewch | Go
£2.95

Ar Wib (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Hei, beth sy'n bod ar y Dewin Dwl a Rala Rwdins? Pam maen nhw'n rhedeg drwy'r goedwig ar wib?

Ewch | Go
£1.95

Atishw! (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Atishw! Mae pawb yn sal yn Nhy'n twll.

Ewch | Go
£1.95

Band Gwlad y Rwla (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae pawb eisiau bod mewn band roc a rôl. Hwla Hwla, Band Roc a Rwla!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Synau, sy'n dil...

Ewch | Go
£2.95

Barti Ddwl   (Angharad Tomos)
Mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn gwybod bod gan Ceridwen gyfrinach. Beth yw'r gyfrinach, tybed?; A pham mae'r Dewin Dwl yn ...

Ewch | Go
£3.95

Blodau   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
£1.95

Bobol Bach! (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Beth mae Mursen yn ei weld wrth fynd am dro?

Ewch | Go
£4.95

Calendr Rwdlan 2012   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
£4.95

Calendr Rwdlan 2013   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
£4.95

Calendr Rwdlan 2014   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
£4.95

Calendr Rwdlan 2015   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
£14.95

CD Rom Diffodd yr Haul   (Angharad Tomos)
CD-ROM difyr yn adrodd hanes Rwdlan yn chwarae dau dric gwych ar Rala Rwdins a Ceridwen, gyda gweithgareddau addas i'r y...

Ewch | Go
£14.95

CD Rom Diwrnod Golchi   (Angharad Tomos)
CD difyr aml-gyfrwng wedi ei seilio ar y llyfr Diwrnod Golchi gan awdur poblogaidd, yn cynnwys darlleniad o'r stori yn a...

Ewch | Go
£14.95

CD Rom Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Dyma'r drydedd CD ROM yng nghyfres Rwdlan sy'n llawn o weithgareddau, yn cynnwys stori, gemau, a deunydd addysgol.

Ewch | Go
£14.95

CD Rom Penbwl Hapus   (Angharad Tomos)
CD-ROM llawn hwyl a gweithgareddau i blant 3-7 oed. Yn cynnwys stori, caneuon a gweithgareddau technoleg gwybodaeth. Del...

Ewch | Go
£14.95

CD Rom Yn Ddistaw Bach   (Angharad Tomos)
Y CD-ROM olaf yn y gyfres i blant 3-7 oed. Mae'r CD yn cynnwys gweithgareddau addysgol, rhifedd a gemau o bob math. Mae'...

Ewch | Go
£7.95

CD Straeon Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Dyma holl straeon cyfres Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, 36 o lyfrau, yn cael eu darllen gan Mari Gwilym.; Cewch or...

Ewch | Go
£1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan gyda llun o'r Dewin Dwl. Mae'r gyfres yn dathlu 30 oed.

Ewch | Go
£1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Rwdlan   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan gyda llun Rwdlan yn peintio. Mae'r gyfres yn dathlu 30 oed eleni.

Ewch | Go
£1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Rwdlan a Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan yn dangos llun Rwdlan a'r Dewin Dwl yn mwynhau jeli a theisen. Cyfres o gardiau i gyd-fy...

Ewch | Go
£1.95

Ceridwen   (Angharad Tomos)
Caiff Rwdlan ei hanfon am wersi at Ceridwen, y wrach orddeallus sy'n bwyta llyfrau yn lle bwyd.

Ewch | Go
£2.95

Ceridwen ar Goll (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins yn poeni'n ofnadwy - mae Ceridwen ar goll. Ble gallai hi fod?

Ewch | Go
£1.95

Clec i'r Wy (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae'r Dewin Dwl ar ras, ond rhaid bwyta brecwast cyn mynd i'r ysgol. Llyfr llawn odlau!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Syn...

Ewch | Go
£3.95

Coed   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
£2.95

Corryn (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae dau yn byw yn ogof Tu Hwnt - Ceridwen a Corryn. Dau wahanol iawn i'w gilydd.

Ewch | Go
£2.95

Corwynt   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol a thyner gyda lluniau lliw difyr am y ffrindiau Rala Rwdins, Rwdlan, y Llipryn Llwyd a'r Dewin Dwl yn diod...

Ewch | Go
£2.95

Cosyn   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol wedi ei darlunio'n lliwgar gan awdur poblogaidd, am lygoden fach yn peri trafferth i drigolion Gwlad y Rwl...

Ewch | Go
£14.95

Cosyn: Llyfr Mawr   (Angharad Tomos)
Fersiwn mawr o'r llyfr - addas ar gyfer ysgolion ac ysgolion meithrin.

Ewch | Go
£3.95

Creaduriaid Bach   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
£12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
£12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
£12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
£12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
£12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
£12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
£2.95

Dal y Lleidr (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins wedi coginio cacennau hyfryd i de ac mae'r Dewin Dwl barus eisiau eu bwyta - twt lol!

Ewch | Go
£2.95

Dan y Dail   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins yn adeiladu ty coeden i'r Dewin Dwl gael chwarae ynddo. Mae'n cael amser cyffrous yng nghanol y coed a'r...

Ewch | Go
£2.95

Diffodd yr Haul   (Angharad Tomos)
Rwdlan yn chwarae dau dric bendigedig ar Rala Rwdins a Ceridwen.

Ewch | Go
£2.95

Diwrnod Golchi   (Angharad Tomos)
Mae Dewin Dwl yn drysu Diwrnod Golchi Rwdlan ac yn golchi Mursen y Gath!

Ewch | Go
£1.95

Dwl a Doeth (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
£1.95

Eira Oer a Gwlyb (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Mae hi'n bwrw eira yng Ngwlad y Rwla ac mae traed Ceridwen yn oer a gwlyb.

Ewch | Go
£2.95

Eira'r Gaeaf (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae Eira'r Gaeaf yn un o 4 llyfr gan Angharad Tomos am y tymhorau. Mae'n rhan o gyfres Darllen mewn Dim ac yn dilyn lefe...

Ewch | Go
£2.95

Eisteddfod Gwlad y Rwla (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae pawb yn brysur yng Ngwlad y Rwla yn paratoi at yr Eisteddfod. Mae'r goedwig yn llawn swn canu a llefaru ac mae'r Dew...

Ewch | Go
£2.95

Gwanwyn Gwlad y Rwla (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae Gwanwyn Gwlad y Rwla yn un o 4 llyfr am y tymhorau, sydd yn rhan o gyfres Darllen mewn Dim gan Angharad Tomos. Mae'n...

Ewch | Go
£2.95

Haf Braf (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Fel un o 4 Lyfr Tymhorau, mae 'Haf Braf' yn adrodd stori cymeriadau Gwlad y Rwla yn mynd ar eu gwyliau haf - i'r Sioe Fr...

Ewch | Go
£2.95

Halibalw yr Hydref (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Fel rhan o'r prosiect i gyhoeddi deunydd ychwanegol i gyfres Darllen mewn Dim, ac yn dilyn cais gan nifer o athrawon Cyf...

Ewch | Go
£3.95

Hen Fyd Hurt   (Angharad Tomos)
Hanes merch yn gadael coleg ac yn cael ei dadrithio gan argyfwng yr iaith a diweithdra nes iddi glywed llais Llywelyn yn...

Dim stoc dros dro
£2.95

Jam Poeth   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol gyda lluniau lliw difyr am helyntion Rwdlan a Dewin Dwl wrth iddynt gasglu mwyar duon er mwyn gwneud jam p...

Ewch | Go
£2.95

Jigso - Bwci Bo   (Angharad Tomos)
Jig-so lliwgar i blant bach o gymeriadau Gwlad y Rwla.

Ewch | Go
£2.95

Jigso Penblwydd Mursen   (Angharad Tomos)
Jigso lliwgar o gymeriadau Gwlad y Rwla

Ewch | Go
£1.95

Llipryn a Llio (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Llipryn yn drist ac yn unig tan iddo gael ffrind newydd.; Llyfr arall yng nghyfres Llyfrau Llythrennau sy'n dilyn le...

Ewch | Go
£2.95

Llipryn ar Frys (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Beth sy'n bod ar y Llipryn Llwyd? Mae'n gwibio drwy'r goedwig fel milgi! "Beth sy'n bod, Llipryn?"

Ewch | Go
£2.95

Llipryn yn S‚l (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Dydy Llipryn ddim yn teimlo'n dda o gwbl. "Rydw i'n sâl iawn," meddai'n llipa. Diolch byth am ei ffrindi...

Ewch | Go
£3.95

Llithro Dros Lythrennau   (Angharad Tomos)
Llyfr igam-ogam i ddysgu'r wyddor gyda ffrindiau Gwlad y Rwla. Y gamp fydd ceisio dweud yr holl frawddegau yn ddigon cyf...

Ewch | Go
£2.95

Llyfr ABC Rwdlan   (Angharad Tomos)
Dysgwch yr ABC gyda Rwdlan a'i ffrindiau. Llyfr lliwgar i'ch helpu i adnabod llythrennau a darllen geiriau syml.

Ewch | Go
£12.95

Llyfr Athrawon Darllen Mewn Dim 1   (Angharad Tomos ac Anwen Owen)
Pecyn sy'n cynnwys llyfryn A4, 82 tudalen a CD-Rom i gynorthwyo athrawon wrth ddefnyddio pedwar cam cyntaf Darllen Mewn ...

Ewch | Go
£15.95

Llyfr Athrawon Darllen Mewn Dim 2   (Angharad Tomos ac Anwen Owen)
Bwriad cyfres Darllen mewn Dim yw rhoi profiadau aml-synnwyr a llawn mwynhad i blant sy'n dechrau dysgu darllen. Mae Pec...

Ewch | Go
£1.95

Llyfr Bach Tawel (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Does dim swn mewn balwn tan iddi fynd POP!; Mae Llyfrau Llythrennau yn gyfres newydd o fewn Cam y Dewin Dwl Cyfres Darll...

Ewch | Go
£1.95

Llyfr Ha Ha (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Ha ha! He he! Hi hi! Mae'r Dewin Dwl yn cael sbri! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwga...

Ewch | Go
£1.95

Llyfr Hetiau (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Dyma lond gwlad o hetiau - dyma lond trol o hwyl! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar...

Ewch | Go
£1.95

Llyfr Llanast   (Angharad Tomos)
Llyfr lliwio gwahanol, anarchaidd lle mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn eich annog i wneud pob math o bethau NA ddylech eu ...

Ewch | Go
£9.95

Llyfr Mawr Rwdlan   (Angharad Tomos)
Dewch i ddarganfod mwy am Wlad y Rwla ac i wybod ambell gyfrinach am y cymeriadau lliwgar sy'n byw yno.; Posau di-ri; Ll...

Ewch | Go
£1.45

Llyfr Smonach   (Angharad Tomos)
Yr ail lyfr lliwio a phosau 'gwahanol' i'r plant lleiaf yn y gyfres boblogaidd hon sy'n sôn am Rwdlan a'i ffrindia...

Ewch | Go
£2.95

Llyfr Stomp   (Angharad Tomos)
Mae yma oriau o hwyl yn eich disgwyl drwy greu stomp gyda lliwiau. Ceir yma 21 llun o gymeriadau Gwlad y Rwla i'w lliwio...

Ewch | Go
£1.95

Llyfr Stori (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Beth sydd gan Llipryn, tybed? Wel, dyma antur! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn...

Ewch | Go
£1.95

Llyfr Swnllyd (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Wa! Aw! Wo! Mae Gwlad y Rwla yn swnllyd iawn. Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun ...

Dim stoc dros dro
£6.95

Lot-o-Rwdlan!   (Angharad Tomos)
Gem llun a gair wedi ei seilio ar gymeriadau cyfres Rwdlan ar gyfer hyd at 4 chwaraewr. Addas i blant rhwng 2-6 oed.

Dim stoc dros dro
£6.95

Lot-o-Swn!   (Angharad Tomos)
Gemau llun, gair a sain i hyd at 4 chwaraewr 2-6 oed.

Ewch | Go
£2.95

Madarch y Dewin (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Does dim byd yn well gan y Dewin Doeth na madarch. Mae wedi casglu llond basged i'w rhannu i frecwast gyda Ceridwen. Ond...

Ewch | Go
£2.95

Mali Meipen   (Angharad Tomos)
Mae'n noson Calan Gaeaf ac mae'r Dewin Dwl yn rhoi taffi ar yr afalau i groesawu Mali Meipen, yn y llyfr llun-a-stori hw...

Ewch | Go
£1.95

Mewian ar y Mat (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae Mursen yn mewian, Dewin Dwl yn dawnsio a Llipryn yn llithro! Clymau tafod i'w dweud yn gyflym!; Mae'n rhan o gyfres ...

Ewch | Go
£1.95

Mwnc (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
£1.95

Mwy na Mwydyn (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
£1.95

Mwydyn yn y Jam (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
O, mam bach! Mae jam ym mhoban. Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun syml yn cyflwy...

Ewch | Go
£2.95

Myn Brain i! (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae hi'n ddiwrnod golchi yng Ngwlad y Rwla a Ceridwen wedi bod yn brysur iawn. Ond pan mae hi'n mynd i dynnu ei dillad o...

Ewch | Go
£1.95

Nyrs Rwdlan (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
£1.95

Palu'r Ardd (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
£1.95

Pan fydd... (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Pan fydd rhywbeth yn digwydd, mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn ymateb.; Mae Pan fydd ... yn dysgu plant Cyfnod Sylfaen i wa...

Ewch | Go
£1.95

Parti Cwmwl   (Branwen Nicholas ac Angharad Tomos)
Mwy o ryseitiau blasus - yn cynnwys cyfle i wneud picnic o fwydod marsipan, cymylau, a hetiau'r Dewin Dwl.

Ewch | Go
£1.95

Parti Pwy? (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Ydych chi'n barod am barti, ac i fwyta jam a jeli? Mae "Parti Pwy?" yn un o'r Llyfrau Llythrennau, sef cyfres ...

Ewch | Go
£9.95

Pecyn Cam 2 Rala Rwdins (Llyfrau Tymhorau)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 Llyfr Tymhorau Cam 2 Rala Rwdins am £9.95 yn lle £2.95 yr un!; Yn cynnwys:; Gwanwyn Gwlad y Rwla; ...

Ewch | Go
£6.95

Pecyn Cam 2 Rwdlan (Llyfrau Synau)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 Llyfr Synau Cam 2 Rwdlan am £6.95 yn lle £1.95 yr un!; Yn cynnwys:; Band Gwlad y Rwla; Clec i'r Wy...

Ewch | Go
£10.00

Pecyn Cam 2 Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Pecyn o lyfrau darllen syml i'r plant lleiaf.; Cynnwys:; Palu'r Ardd; Dwl a Doeth; Mwy na Mwydyn; Mwnc; Waeth gen i!; Ny...

Ewch | Go
£15.95

Pecyn Cam Ceridwen   (Angharad Tomos)
Seithfed cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Y Picnic; Troi Clociau; Trafferth mewn Trochion; Dal y Ll...

Ewch | Go
£12.95

Pecyn Cam Mursen   (Angharad Tomos)
Cam cyntaf yn y gyfres Darllen Mewn Dim.; Cyfres o 8 o bosteri A2 wedi eu lamineiddio. Yn seiliedig ar gymeriadau cyfres...

Ewch | Go
£15.95

Pecyn Cam Rala Rwdins   (Angharad Tomos)
Chweched cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Eisteddfod Gwlad y Rwla; Llipryn ar Frys; Madarch y Dewin...

Ewch | Go
£12.95

Pecyn Cam Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pedwerydd cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 8 llyfr:; Swper Strempan; Sgwrio Cath; Sbectol Ceridwen; Atishw!; ...

Ewch | Go
£15.95

Pecyn Cam y Dewin Doeth   (Angharad Tomos)
Pumed cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Antur Fawr y Dewin; Seren Unig; Corryn; Ceridwen ar Goll; Ar...

Ewch | Go
£12.95

Pecyn Cam Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Trydydd cam yn y gyfres Darllen mewn Dim yn cynnwys 8 llyfr:; Llyfr Ha ha; Llyfr Hetiau; Potiau Mel; Llyfr Swnllyd; Llyf...

Ewch | Go
£6.95

Pecyn Cam Y Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Ail gam yn y gyfres Darllen Mewn Dim.; Cyfres o 20 o gardiau fflach A4 yn seiliedig ar gyfres Rwdlan.

Ewch | Go
£12.95

Pecyn Cyfres Am Dro   (Angharad Tomos)
Llyfrau ffeithiol ar gyfer plant bach. Dewch am dro i ryfeddu at fyd natur Gwlad y Rwla.; Cynnwys:; Adar; Blodau; Creadu...

Dim stoc dros dro
£40.00

Pecyn Cyfres Rwdlan (16 llyfr)   (Angharad Tomos)
16 o lyfrau Cyfres Rwdlan mewn un bocs hwylus. Anrheg delfrydol i ddathlu'r gyfres yn 30 oed. Llyfrau gwreiddiol, doniol...

Ewch | Go
£60.00

Pecyn Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Yn cynnwys 34 o lyfrau:; Cam y Dewin dwl (8 llyfr); Cam Rwdlan (8 llyfr); Cam Rala Rwdins (6 llyfr); Cam y Dewin Doeth (...

Ewch | Go
£9.95

Pecyn Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Pecyn o'r 6 Llyfr Llythrennau gan Angharad Tomos, sydd hefyd yn cael eu cyhoeddi fel llyfrau ar wahân. Maent yn rh...

Ewch | Go
£1.95

Penbleth Rwdlan (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Rwdlan druan mewn penbleth. Mae ei phethau wedi mynd ar goll yn yr holl lanast. Llyfr sy'n helpu plant sy'n dechrau ...

Ewch | Go
£2.95

Penbwl Hapus   (Angharad Tomos)
Mae pawb wedi anghofio am ben blwydd y Llipryn Llwyd felly does dim amdani ond dathlu ar ei ben ei hunan.

Ewch | Go
£2.95

Poster Wyddor Rwdlan (Darllen Mewn Dim)   (Angharad Tomos)
Poster lliwgar yn dangos yr wyddor Gymraeg, gyda'r cymeriad adnabyddus i blant, Rwdlan.

Ewch | Go
£1.95

Potiau MÍl (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Un, dau, tri phot mêl - mmm!

Ewch | Go
£1.95

Pwy Sy'n Cuddio? (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl.. Pwy sydd yna? Rwdlan a Llipryn a'r lleill - tyrd i chwilio!

Ewch | Go
£2.95

Rala Rwdins   (Angharad Tomos)
Cyflwyniad i Rala Rwdins, y wrach o Wlad y Rwla, a'r wrach fach ddireidus, Rwdlan.

Ewch | Go
£1.95

Rala Rwdins (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Sh! Mae Rala Rwdins yn cysgu...

Ewch | Go
£1.95

Rwsh Rwsh (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Rwsh, rwsh, mop, slop. Mae llanast yn ogof Tan Domen.

Ewch | Go
£1.95

Sbectol Ceridwen (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
"Dydw i ddim yn gallu gweld, bw-hw!" Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun...

Ewch | Go
£1.95

Sblash yn y Bath (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Bath poeth i'r Dewin Doeth, ond mae'r llawr yn wlyb. Wwps!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Synau, sy'n dilyn lefel Cam Rwdl...

Ewch | Go
£2.95

Seren Unig (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Pwy sy'n crio yn y nos ddu? Y seren fach wen, druan ohoni. Beth sy'n bod, tybed?

Ewch | Go
£2.95

Sgleinio'r SÍr (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
"Andros Aberdaron! Wyt ti wedi sgleinio'r ser heno?" bloeddiodd y Dewin Doeth. Druan o'r Dewin Dwl!

Ewch | Go
£1.95

Sgwrio Cath (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Aeth Rwdlan am dro i Bryn Blodau. Beth welodd hi yno tybed? Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a ...

Ewch | Go
£6.95

Si Hei Lwli   (Angharad Tomos)
Mae dwy ferch mewn car yn gwneud yr un daith, ond ar gyflymder gwahanol; mae pellder oes yn eu gwahanu, ond ar eiliad fe...

Ewch | Go
£5.95

Snap Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pecyn o 36 cerdyn - 9 cymeriad Gwlad y Rwla x 4.; Beth am chwarae Snap, Cofio Pâr, Cer i Bysgota neu Teuluoedd Ded...

Ewch | Go
£4.95

Sothach a Sglyfath   (Angharad Tomos)
Os oes rhywfaint o synnwyr cyffredin gennych chi, wnewch chi ddim meiddio agor y llyfr yma, achos po leiaf y gwyddoch ch...

Ewch | Go
£2.95

Strempan   (Angharad Tomos)
Strempan Ddrwg yn creu stormydd a llifogydd trwy Wlad y Rwla nes bron â boddi pawb.

Ewch | Go
£1.95

Stwnsh Rwdlan   (Branwen Niclas ac Angharad Tomos)
Llyfr coginio i blant bach sy'n llawn ryseitiau fel ysgubabs, teisennau pry cop ac ysbrydion tatws.

Ewch | Go
£1.95

Swper Strempan (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Mae Strempan yn dal pysgodyn melyn tew i swper - o na! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwg...

Ewch | Go
£4.95

Titrwm   (Angharad Tomos)
Nofel farddonol am ferch fud a byddar sy'n rhoi cyfrinachau bywyd i'r baban yn ei chroth.

Ewch | Go
£1.95

Traed Mawr Strempan (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl.Twrw, twrw, twrw mawr Strempan! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun ...

Ewch | Go
£2.95

Trafferth mewn Trochion (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Bobol bach mae Rala Rwdins yn brysur. Mae ganddi lond gwald o ddillad i'w golchi. Ond mae rhywbeth dychrynllyd yn Llyn L...

Ewch | Go
£1.95

Trafferth y Taffi (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Mursen y gath yn sownd mewn taffi. Bai pwy yw hynny, tybed? Mae Trafferth y Taffi yn dysgu'r gwahaniaeth rhwng 'ff' ...

Ewch | Go
£2.95

Troi Clociau (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Tic, toc. Tic, toc. Beth mae'r Dewin Dwl bach drwg yna'n ei wneud gyda chlociau pawb yng Ngwlad y Rwla, tybed?

Ewch | Go
£1.95

Waeth gen i! (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
£6.95

Wele'n Gwawrio   (Angharad Tomos)
Nofel llawn dychymyg am Ennyd Fach a'i ffrindiau sy'n dal i herio confensiwn, ac wrth i'r milflwydd newydd wawrio maent ...

Ewch | Go
£2.95

Y Bastai (Wirioneddol) Erchyll (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Rhai drwg yw Strempan a'r Cena Cnoi, yn creu trwbwl ar hyd Gwlad y Rwla. Mae'n bryd i rywun ddysgu gwers i'r cnafon!

Ewch | Go
£6.95

Y Byd a'r Betws: Colofnau Angharad Tomos   (Angharad Tomos)
Detholiad o golofnau mwya cofiadwy Angharad Tomos yn yr Herald: gwleidyddiaeth, iaith a theithio, i grefydd a heddychiae...

Ewch | Go
£2.95

Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Rhaid i Rwdlan ddal gwenyn i Rala Rwdins ar gyfer swyn.; Pwy well i'w helpu na'r Dewin Dwl? Onid ef sy'n gofalu am y pot...

Ewch | Go
£2.95

Y Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Y Llipryn Llwyd, sy'n byw ar lan Llyn Llymru, yn colli ei hoff hances oren a gwyrdd. Gwobr Tir na n-Og.

Ewch | Go
£2.95

Y Picnic (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae Rwdlan a'i ffrindiau yn mynd am bicnic i'r goedwig ond mae'r swn ofnadwy yn eu dychryn - beth gallai fod? Brrrrrrrr!

Ewch | Go
£3.95

Yma o Hyd   (Angharad Tomos)
Disgrifiad anghysurus o onest am fywyd mewn carchar merched ac am deimladau cymysg, cignoeth Cymraes ifanc yn y fath le....

Ewch | Go
£2.95

Yn Ddistaw Bach   (Angharad Tomos)
Mae'n bwrw eira'n drwm yng Ngwlad y Rwla ond, rhyngoch chi a fi, mae rhywbeth od iawn yn digwydd. Fedrwch chi gadw cyfri...

Ewch | Go
£2.95

Yr Ambarel (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Hip, hip, hwre! Mae hi'n ben-blwydd ar y Dewin Dwl. Mae'n cael anrheg wych, sef ambarel - ond bydd angen glaw arno nawr.

Ewch | Go
£2.95

Yr Ysbryd (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
WA! Mae ysbryd yn y coed ac mae'r Dewin Dwl a Rwdlan yn crynu fel jeli! HELP!
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304