Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Plant

Plant

Darganfuwyd 471 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
2.95

"Ych a Fi!" a cherddi eraill (Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Saith o gerddi syml a doniol o Wlad y Rwla.; 1, 2, 3 ac i ffwrdd â ni!

Ewch | Go
2.95

'Sbector Sbectol   (Angharad Tomos)
Llyfr grweiddiol, doniol, gwahanol i blant bach!; Roedd pethau'n mynd ar goll yng Ngwlad y Rwla. Ond roedd 'Sbector Sbec...

Ewch | Go
20.00

5 CD-rom Rwdlan (Cynnig Arbennig)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 5 CD-Rom Cyfres Rwdlan - yn cynnwys: Diffodd yr Haul, Diwrnod Golchi, Llipryn Llwyd, Penbwl Hapus ac Yn Ddistaw ...

Ewch | Go
3.95

A-a-a! Veronica   (Gwenno Hughes)
Hynt a helynt teulu annwyl iawn o lygod. Dechreuodd eu trafferthion wrth i fam a merch symud i mewn i'r ty.

Ewch | Go
3.95

Adar   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a Chnau'r Adar Bach   (Morgan Tomos)
Mae Alun wrth ei fodd yn bwyta, ac un bore mae'n copio'r adar bach, ac yn dechrau bwyta cnau!

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a Jac Drws Nesa   (Morgan Tomos)
Mae Alun yn ffrind da i Jac drws nesa. Beth yw'r newyddion pwysig sydd gan Jac? Gobeithio y bydd Alun yn gallu codi ei g...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a Sbectol ei Dad   (Morgan Tomos)
Esgidiau, sbectol a char ei dad sy'n mynd a bryd Alun yr Arth y tro hwn.

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Ddannodd   (Morgan Tomos)
Dyw Alun ddim yn glanhau ei ddannedd yn iawn felly mae'n dioddef o'r ddannodd. Aw!

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r ddau geffyl bach   (Morgan Tomos)
Mae Alun yn gwylltio am nad yw ei nain yn fodlon rhoi mwy o hufen iâ iddo. Ond pan mae Alun yn gweld ceffyl bach w...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Dial Dwl   (Morgan Tomos)
Mae'n Nadolig ac mae Alun a'i ffrind, Jac, wedi cael ffrae. Mae chwarae wedi troi'n chwerw wrth i'r naill ddial ar y lla...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Dyn Eira   (Morgan Tomos)
Helyntion diweddaraf Alun yr Arth a'i ffrind newydd, y dyn eira.

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Gm Fawr   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth wrth ei fodd pan mae Mam a Dad yn mynd ag ef i weld tim Cymru'n chwarae rygbi. Ond mae ei gyffro yn arw...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Het Wirion   (Morgan Tomos)
Pan ddaw Arwyn ac Alis i chwarae gyda Alun, dyw e ddim yn hapus. Maen nhw'n chwerthin ar ei het newydd, ond mae Alun yn ...

Ewch | Go
2.99

Alun yr Arth a'r Hunllef   (Morgan Tomos)
Yn ei hunllef mae Alun yn rhedeg nerth ei draed i geisio dianc rhag y deinosor cas.; A dyw pethau ddim yn gwella llawer ...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Ir Fach yr Haf   (Morgan Tomos)
Y llyfr cyntaf mewn cyfres boblogaidd i blant bach 3-5 oed. Mae Alun yr Arth yn arth bach drwg, bob amser yn creu helynt...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Llanast Mawr   (Morgan Tomos)
Mae Alun, yr arth bach drwg, wrth ei fodd yn chwarae a gwneud llanast o gwmpas y ty, ond un diwrnod mae'n ceisio bod yn ...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Parot   (Morgan Tomos)
Mae'r parot direidus yn hoff o watwar lleisiau ac ailadrodd brawddegau drosodd a throsodd a throsodd.; Mae hyd yn oed yn...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Tn Mawr   (Morgan Tomos)
Roedd Alun wrth ei fodd pan gafodd fynd am dro yn yr injan dan. Dysgodd y rheolau tan i gyd, ac un diwrnod, roedd yn rha...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Trombn   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth ar ben ei ddigon yn chwarae'r trombôn - yr offeryn mwyaf swnllyd yn y byd!

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Wy Pasg   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn edrych ymlaen yn ofnadwy am ei wy Pasg siocled. Ond daw o hyd i wyau llawer mwy diddorol yn yr Helfa...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth ar y Fferm   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn casau 'molchi. Felly, un diwrnod, mae e'n dianc o'r bath i ganol yr anifeiliaid...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth ar y Mr   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn mynd i lan y mor ac mae wrth ei fodd yn gwylio criw dewr y bad achub. Ond ar ddiwedd y dydd, Alun yw...

Ewch | Go
2.99

Alun yr Arth ar Ddraig Fach Goch   (Morgan Tomos)
Mae Alun yn mynd ar gefn y ddraig fach goch ar daith o gwmpas Cymru ac mae'n gweld rhyfeddodau di-ri!; Ond pam mae'r ddr...

Ewch | Go
2.99

Alun yr Arth ar Gm Bl-droed   (Morgan Tomos)
Mae Alun yn cael cyfle i ymarfer gyda thîm pêl-droed Cymru. Ond dyw e ddim yn gallu chwarae'n dda iawn felly...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth y Mr-leidr   (Morgan Tomos)
Dydi Alun ddim yn hapus pan mae Mam yn prynu llyfr iddo yn lle tegan. Ond daw i ddeall fod dipyn o sbort a drygioni i'w...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth ym Mhatagonia   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn mynd ar daith, ymhell bell dros y môr yn ei beiriant hedfan newydd. Ar ôl glanio ym Mhat...

Ewch | Go
3.95

Alun yr Arth yn Dysgu Cyfri   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn dysgu cyfri hyd at 12. Beth am helpu Alun i gyfri sawl dyn tan, anifail fferm, aderyn bach a iar fac...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth yn y Castell   (Morgan Tomos)
Mae Alun yn mynd i ymweld â chastell gyda'i dad a'i fam. Ond yn lle cael gwers ddiflas am hanes Cymru, mae Alun yn...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth yn y Gofod   (Morgan Tomos)
Nid yw Alun yn un da am gadw ei draed ar y ddaear ... Stori gyffrous arall yng Nghyfres Alun yr Arth. Pan welodd Alun ro...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth yn yr Ysgol   (Morgan Tomos)
Mae athrawes Alun yn dweud y drefn wrtho am fethu'i brawf yn yr ysgol ond mae Alun yn chwerthin pan mae'r athrawon yn ca...

Ewch | Go
3.95

Am Ddolig!   (Mari Gwilym)
Stori am ladron yn dwyn anrhegion ar noswyl Nadolig.

Ewch | Go
4.95

Am Stori!   (Amrywiol)
Cyfrol o straeon byrion ar gyfer darllenwyr 9-11 oed gan awduron amrywiol.

Ewch | Go
2.95

Amser Chwarae Maw / Maw's Playtime   (Richard Llwyd Edwards)
Mae Mr Ed yn mynd allan yn ei gar. Mae Maw eisiau mynd allan hefyd, ond mae'n bwrw glaw. Felly, bydd rhaid i Maw a'i ffr...

Ewch | Go
4.95

Antur Fawr Twm Twrch   (Richard Llwyd Edwards)
Mae Twm Twrch a Dilwyn Draenog yn mynd i wersylla. Un noson, wrth gysgodi mewn ogof, maen nhw'n dod ar draws drws yn y g...

Ewch | Go
2.95

Antur Fawr y Dewin (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae'r Dewin Doeth eisiau antur go iawn. "Hoffwn gael antur mewn llong," meddai. Ond beth sy'n digwydd?

Allan o brint
3.50

Anturiaethau Twm Sion Cati - Llyfr 2   (Dewi Lewis)
Anturiaethau Twm Sion Cati a Tim y ci.; Gwaith cartwn gan y diweddar Geoffrey Evans. Y geiriau gan Dewi Lewis.; Llyfr 2 ...

Allan o brint
3.50

Anturiaethau Twm Sion Cati - Llyfr 3   (Dewi Lewis)
Anturiaethau Twm Sion Cati a Tim y ci.; Gwaith cartwn gan y diweddar Geoffrey Evans. ; Y geiriau gan Dewi Lewis.; Llyfr ...

Ewch | Go
2.95

Ar Noson Calan Gaeaf Oer   (Morgan Tomos)
Gwylia! Cymer ofal a hithau'n ganol nos; Mae tri chreadur erchyll yn sleifio dros y rhos.; Am dy ferwi mae un ac un am d...

Ewch | Go
2.95

Ar Wib (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Hei, beth sy'n bod ar y Dewin Dwl a Rala Rwdins? Pam maen nhw'n rhedeg drwy'r goedwig ar wib?

Ewch | Go
3.95

Ar y Traeth   (Angharad Tomos)
Beth am fynd am dro i'r traeth?; Mae'r traeth yn llawn trysorau a gallwch weld pob math o greaduriaid, planhigion a chre...

Ewch | Go
4.95

Arfon y Celt   (Alan Rogers)
Arfon y Celt yw Asterix y Cymry, ac mae'n cael problemau gyda Cefin y Concwerwr. Ar ôl i Cefin a'i griw ddwyn holl...

Allan o brint
3.95

Arswyd Fawr   (Elwyn Ioan)
Wrth fynd am dro i gartref henoed Plas y Durtur, daw Dion a Dana ar draws pob math o gyfrinachau. Beth yw'r cynllwyn syd...

Ewch | Go
1.95

Atishw! (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Atishw! Mae pawb yn sal yn Nhy'n twll.

Ewch | Go
3.95

Balwn Bleddyn   (Elena Gruffudd)
Mae Bleddyn a Capten Cadwaladr yn mynd ar antur mewn balwn o amgylch y byd i gyd. Dewch ar daith i weld pob math o ryfed...

Ewch | Go
1.95

Band Gwlad y Rwla (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae pawb eisiau bod mewn band roc a rôl. Hwla Hwla, Band Roc a Rwla!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Synau, sy'n dil...

Ewch | Go
4.95

Baner Beca   (Marion Eames)
Nofel fyrlymus wedi ei lleoli yng nghyfnod Terfysg Beca, i blant 12-14 oed gan un o awduron mwyaf dawnus Cymru

Ewch | Go
2.95

Barti Ddwl   (Angharad Tomos)
Mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn gwybod bod gan Ceridwen gyfrinach. Beth yw'r gyfrinach, tybed?; A pham mae'r Dewin Dwl yn ...

Ewch | Go
4.95

Beth am Stori?   (Amrywiol)
Dyma gasgliad o 10 stori fer - rhai hen a rhai newydd. Beth am dilyn antur Siôn Corn a'r afr, dilyn Cadi i balas y...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Cynllun Hedfan   (Caryl Lewis, Gary Evans)
Mae DJ Donci Bonc yn derbyn cerdyn post o Sbaen, a jyst â marw eisiau mynd yno...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Deinosoriaid   (Caryl Lewis, Gary Evans)
Yng nghanol wyau bach gwyrddlas Mrs Hwyad, mae un wy anferth porffor a smotiau melyn! Pam, felly, mae Bili Boncyrs a twi...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Gm Bl-droed   (Caryl Lewis, Gary Evans)
Mae Bili Boncyrs wrth ei fodd yn gwylio pel-droed. Ac mae wrth ei fodd pan ddaw Donci Bonc i ddweud bod ffeinal y gwpan ...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Pants Hud   (Caryl Lewis, Gary Evans)
Antur gyntaf y teulu Boncyrs: mae DJ Donci Bonc eisiau canu mewn band on mae ei lais yn OFNADWY...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Planedau   (Caryl Lewis, Gary Evans)
Mae DJ Donci Bonc eisiau bod yn seren a hoffai Bili Boncyrs ymweld a phlaned Mawrth. Ond sut mae cyrraedd y gofod gyda h...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs ar y Fferm   (Caryl Lewis, Gary Evans)
Mae Bili Boncyrs, DJ Donci Bonc a'u chwiorydd yn mynd draw i helpu Ffarmwr Huws ar y fferm. Ond tra bod Tili, Mili a Bil...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs Seren y Rodeo   (Caryl Lewis, Gary Evans)
Mae Bili a DJ wrth eu boddau gyda cowbois ac indiaid. Hoffai Bili drefnu rode - ond sut mae cael Mwwlsen, y fuwch mwya t...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs yn y Sw   (Caryl Lewis, Gary Evans)
Mae Bili Boncyrs a'r teulu yn cael diwrnod i'w gofio yn y sw. Mae un mwnci bach direidus yn diflannu o'i gaets ac mae'n ...

Ewch | Go
4.95

Ble Mae Twm Twrch?   (Richard Llwyd Edwards)
Mae Twm Twrch ar goll neu ydy e? Mae 'na fôr o hwyl i'w gael wrth chwilio amdano yn y lluniau mawr, lliwgar hyn.

Ewch | Go
3.95

Blodau   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Allan o brint
1.65

Blodeuwedd (Lliwio Mabinogi 3)   (Elwyn Ioan, Robat Gruffudd)
Cyfres o lyfrau lliwio sy'n adrodd straeon enwocaf y Mabinogi i blant bach; delfrydol i Ysgolion Meithrin.

Ewch | Go
1.95

Bobol Bach! (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Beth mae Mursen yn ei weld wrth fynd am dro?

Ewch | Go
2.95

Bodo Parcie Mawr   (Elwyn Ioan, Dylan Williams)
Mae Bodo yn mynd am dro at hen fodryb gyfoethog.

Ewch | Go
2.50

Brn a Branwen   (Anne Brooke)
Mae Arth wedi dwyn Pair Brigid Fawr. Os na ddaw Bran a Branwen ag ef yn ol iddi, bydd hi'n marw a'r gwanwyn byth yn dych...

Ewch | Go
1.65

Branwen (Lliwio Mabinogi 2)   (Elwyn Ioan, Robat Gruffudd)
Cyfres o lyfrau lliwio sy'n adrodd straeon enwocaf y Mabinogi i blant bach; delfrydol i Ysgolion Meithrin.

Ewch | Go
1.95

Branwen a Bendigeidfran   (Meinir Wyn Edwards)
Brawd a chwaer oedd Branwen a Bendigeidfran. Roedd Bendigeidfran yn gawr ac yn frenin ar Ynys y Cedyrn, ac fe briododd B...

Ewch | Go
0.95

Brawd Newydd   (Mair Wynn Hughes)
Mae babi newydd wedi cyrraedd y ty ond mae'n gwneud bywyd yn annioddefol i'w chwaer.

Ewch | Go
1.95

Breuddwyd Macsen   (Meinir Wyn Edwards)
Cafodd Macsen Wledig freuddwyd ryfedd iawn ac ar ol iddo ddeffro, penderfynodd y byddai'n chwilio am y wlad, y castell a...

Ewch | Go
2.95

Breuddwydion Maw / Maw's Dreams   (Richard Llwyd Edwards)
Y trydydd llyfr sy'n dilyn helyntion Maw, y gath fach sinsir. Dyw Maw ddim yn hoffi tacluso ond mae wrth ei fodd yn cysg...

Ewch | Go
4.95

Brwydro!   (Meinir Wyn Edwards, Sioned Glyn)
Llyfr yng Nghyfres Cyffro - llyfrau llawn cartwnau am ddigwyddiadau go iawn.; Dwy stori am yr Ail Ryfel Byd yw "Brw...

Ewch | Go
3.95

Bwgi-drwg a'r Briodas   (Pam Thomas)
Helyntion Bwgi-drwg, tomboi'r teulu, a'i chwiorydd wrth iddyn nhw gael cyfle i fod yn forynion priodas.

Ewch | Go
5.99

Cadi dan y Dwr   (Bethan Gwanas)
Mae Cadi'n mynd i gael picnic ar lan y môr. Wrth iddi orwedd mewn pwll dwr cynnes, braf, mae'n cael ei thynnu i la...

Allan o brint
3.45

Cadwgan a Lleidr Carn yr Wyddfa   (Elwyn Ioan)
Mae Cadwgan a'i ffrindiau yn achub dim llai na chopa'r Wyddfa yn ôl i'r genedl o grafangau'r adyn ffiaidd, Syr Bro...

Ewch | Go
2.85

Cadwgan, y Llygoden or Lleuad   (Elwyn Ioan)
Y llyfr a gyflwynodd Gadwgan i'r Byd! Lluniau swynol, lliwgar a stori sy'n cymysgu'r doniol a'r chwedlonol.

Ewch | Go
2.95

Cailo 2   (Dafydd Parri)
Anturiaethau Cailo ar faes y syrcas.

Ewch | Go
2.95

Cailo 3   (Dafydd Parri)
Caiff Cailo ei gipio o labordy sy'n gwneud arbrofion ar anifeiliaid.

Ewch | Go
2.95

Cailo 4   (Dafydd Parri)
O dreialon cwn defaid i garchar tanddaearol.

Ewch | Go
2.95

Cailo 5   (Dafydd Parri)
Yr ymdrech fawr olaf i ddod o hyd i'r ci defaid coll.

Ewch | Go
4.99

Calendr Plant 2018   (Y Lolfa)
12 llun o 12 llyfr plant gwreiddiol y Lolfa a gyhoeddwyd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'n cynnwys lluniau gan artistia...

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2012   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Allan o brint
4.95

Calendr Rwdlan 2013   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2014   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2015   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
6.95

Caneuon Ffaldi-Rwla-la   (Mair Tomos Ifans)
Beth am ddysgu caneuon amrywiol newydd sbon am eich hoff gymeriadau o Wlad y Rwla? Cewch oriau o hwyl yn canu am Rala Rw...

Ewch | Go
1.95

Cantre'r Gwaelod (Cymraeg)   (Meinir Wyn Edwards)
Mae Gwyn a Llewelyn, y ddau wyliwr, wedi cael llond bol o aros am Seithennyn. Roedd hwnnw'n mwynhau ei hun ym mharti pen...

Allan o brint
4.95

Carwyn a'r Anrheg Nadolig   (Mari Gwilym)
Gyda'r Nadolig yn agosau mae Carwyn yn cael trafferth dewis anrhegion, ond pan ddaw bws o Saeson i ymweld â'r pent...

Ewch | Go
3.95

Castell Marwolaeth Boenus ac Erchyll   (Rolant Ellis)
Cyfres Cled; Mae Sam y Ci Defaid yn penderfynu hedfan i Dransylfania am wythnos o wyliau. Ond mae pawb a phopeth yn y Ca...

Ewch | Go
6.95

CD Rala la la   (Mair Tomos Ifans)
Dyma'r caneuon maen nhw'n canu yng Ngwlad y Rwla: Can y Mel, Can y Llyfrau, Rwdl Dwdl (Rwdlan!), Limrigau Mali Meipen, S...

Ewch | Go
5.00

CD Rom Diffodd yr Haul   (Angharad Tomos)
CD-ROM difyr yn adrodd hanes Rwdlan yn chwarae dau dric gwych ar Rala Rwdins a Ceridwen, gyda gweithgareddau addas i'r y...

Ewch | Go
5.00

CD Rom Diwrnod Golchi   (Angharad Tomos)
CD difyr aml-gyfrwng wedi ei seilio ar y llyfr Diwrnod Golchi gan awdur poblogaidd, yn cynnwys darlleniad o'r stori yn a...

Ewch | Go
5.00

CD Rom Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Dyma'r drydedd CD ROM yng nghyfres Rwdlan sy'n llawn o weithgareddau, yn cynnwys stori, gemau, a deunydd addysgol.

Ewch | Go
5.00

CD Rom Penbwl Hapus   (Angharad Tomos)
CD-ROM llawn hwyl a gweithgareddau i blant 3-7 oed. Yn cynnwys stori, caneuon a gweithgareddau technoleg gwybodaeth. Del...

Ewch | Go
5.00

CD Rom Yn Ddistaw Bach   (Angharad Tomos)
Y CD-ROM olaf yn y gyfres i blant 3-7 oed. Mae'r CD yn cynnwys gweithgareddau addysgol, rhifedd a gemau o bob math. Mae'...

Ewch | Go
7.95

CD Straeon Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Dyma holl straeon cyfres Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, 36 o lyfrau, yn cael eu darllen gan Mari Gwilym.; Cewch or...

Ewch | Go
1.95

Cen y Cwch Coch   (Elwyn Ioan, Tegwyn Jones)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn adrodd, mewn rhigymau difyr, hanes Cen y Cwch Coch yn cynorthwyo ei ffrindiau wedi i'r bont d...

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Alun yr Arth   (Morgan Tomos)
Cerdyn pen-blwydd lliwgar yn dangos llun Alun yr Arth.

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan gyda llun o'r Dewin Dwl. Mae'r gyfres yn dathlu 30 oed.

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Rwdlan   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan gyda llun Rwdlan yn peintio. Mae'r gyfres yn dathlu 30 oed eleni.

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Rwdlan a Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan yn dangos llun Rwdlan a'r Dewin Dwl yn mwynhau jeli a theisen. Cyfres o gardiau i gyd-fy...

Ewch | Go
2.50

Ceri a Caradog   (Anne Brooke)
"All neb yn y byd drechu dewin," meddai'r Dewin Llwyd. Ond dyna fydd tasg Ceri a Caradog ar ol i'r Dewin ddwyn...

Ewch | Go
2.95

Ceridwen   (Angharad Tomos)
Caiff Rwdlan ei hanfon am wersi at Ceridwen, y wrach orddeallus sy'n bwyta llyfrau yn lle bwyd.

Ewch | Go
2.95

Ceridwen ar Goll (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins yn poeni'n ofnadwy - mae Ceridwen ar goll. Ble gallai hi fod?

Ewch | Go
6.95

Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd   (Rhiannon Ifans)
Chwedlau hudolus o'r chwe gwlad Geltaidd wedi eu hadrodd yn feistrolgar gan Rhiannon Ifans, gyda 24 o ddarluniau lliw-ll...

Ewch | Go
4.50

Chwedlau'r Brenin Arthur   (Rhiannon Ifans)
Y chwedlau am Arthur y Cymry wedi eu cyflwyno'n hynod fywiog i blant: llyfr hardd, llawn lluniau lliw, a ddylai fod ar s...

Ewch | Go
1.95

Clec i'r Wy (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae'r Dewin Dwl ar ras, ond rhaid bwyta brecwast cyn mynd i'r ysgol. Llyfr llawn odlau!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Syn...

Ewch | Go
4.95

Cloddio!   (Meinir Wyn Edwards, Sioned Glyn)
Llyfr yng Nghyfres Cyffro - llyfrau llawn cartwnau am ddigwyddiadau go iawn.; Mae dwy stori "Cloddio!" yn digw...

Ewch | Go
3.95

Coed   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
5.99

Coeden Cadi   (Bethan Gwanas)
Mae Cadi'n hoffi dringo coed. Un diwrnod, daw gwynt OFNADWY o gryf nes bod Cadi'n methu'n lân â dal ei gafa...

Ewch | Go
2.25

Comics Cadwgan   (Elwyn Ioan)
Stribedi cartwn, lliw-llawn o straeon newydd am Cadwgan, y llygoden o'r lleuad.

Ewch | Go
2.95

Corryn (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae dau yn byw yn ogof Tu Hwnt - Ceridwen a Corryn. Dau wahanol iawn i'w gilydd.

Ewch | Go
2.95

Corwynt   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol a thyner gyda lluniau lliw difyr am y ffrindiau Rala Rwdins, Rwdlan, y Llipryn Llwyd a'r Dewin Dwl yn diod...

Ewch | Go
2.95

Cosyn   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol wedi ei darlunio'n lliwgar gan awdur poblogaidd, am lygoden fach yn peri trafferth i drigolion Gwlad y Rwl...

Ewch | Go
14.95

Cosyn: Llyfr Mawr   (Angharad Tomos)
Fersiwn mawr o'r llyfr - addas ar gyfer ysgolion ac ysgolion meithrin.

Ewch | Go
4.95

Creadur! - Nic a'r Anghenfil/Llygod   (Helen Emanuel Davies)
Rhif 2 yng nghyfres Pen i Waered. Mae'r stori wedi'i hysgrifennu gan Helen Emanuel Davies a darluniwyd y lluniau gan Mor...

Ewch | Go
3.95

Creaduriaid Bach   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
3.95

Creision Hud   (Mihangel Morgan)
Barddoniaeth wallgo a doniol am greaduriaid rhyfedd fel y Gwbiwe, y Crilion, y Besychgath a'r Entrychfil. Yn cynnwys dar...

Ewch | Go
1.95

Cribin Crwban   (Morfudd Strange)
Yr ail deitl mewn cyfres o lyfrau stori i blant yn ymwneud â rhai o'n hoff anifeiliaid anwes. Lluniau du-a-gwyn ad...

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
1.65

Culhwch ac Olwen (Lliwio Mabinogi 4)   (Elwyn Ioan, Robat Gruffudd)
Llyfr lliwio ynghyd â stori Culhwch ac Olwen, mewn cyfres o lyfrau lliwio o'r Mabinogi ar gyfer plant.

Ewch | Go
3.95

Cwm Teg - Coeden Nadolig   (Anna-Lisa Jenaer)
"Dymunwn Nadolig llawen; A blwyddyn newydd dda."; Mae'n bwrw eira yng Nghwm Teg. Pwy sydd a'r goeden Nadolig h...

Ewch | Go
3.95

Cwm Teg - Fuoch Chi 'Rioed yn Morio?   (Meinir Lynch, Owen Stickler)
Mae Jac wrth ei fodd yn gwylio'r cychod yn yr harbwr. Pysgotwr yw Wncwl Wyn ac mae ganddo rywbeth arbennig i Jac.; Fuoch...

Ewch | Go
3.95

Cwm Teg - Gee Ceffyl Bach   (Meinir Lynch, Owen Stickler)
Dewch am dro i'r ffair gyda Gwen a Gareth. Y ceffylau bach yw eu hoff reid, ond mae un ceffyl bach yn dianc!; Gee ceffyl...

Ewch | Go
12.95

Cyfres Am Dro: Pecyn 1   (Angharad Tomos)
Llyfrau ffeithiol ar gyfer plant bach. Dewch am dro i ryfeddu at fyd natur Gwlad y Rwla.; Cynnwys:; Adar; Blodau; Creadu...

Ewch | Go
12.95

Cyfres am Dro: Pecyn 2   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 llyfr lliwgar Cyfres Am Dro ar gyfer y Cyfnod Sylfaen - Ar y Traeth, Dydd a Nos, Y Tywydd a Ddoe a Heddiw. Cyh...

Ewch | Go
23.95

Cyfres Am Dro: Pecyn Cyflawn   (Angharad Tomos)
Pecyn cyflawn o 8 llyfr Cyfres Am Dro, mewn un pecyn hwylus. Yn cynnwys Adar, Ar y Traeth, Blodau, Coed, Creaduriaid Bac...

Ewch | Go
100.00

Cyfres Darllen Mewn Dim: Pecyn Cyflawn   (Angharad Tomos)
Pecyn o holl ddeunyddiau cyfres ddarllen boblogaidd Angharad Tomos ers 2005, Darllen Mewn Dim. Mae'n cynnwys posteri, tu...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
3.99

Cyfrinach Craig yr Wylan   (Bet Jones)
Dyma nofel gyntaf Bet Jones ar gyfer plant. Mae'n sôn am Huw yn gorfod gadael ei gartref ar lan y traeth a symud i...

Ewch | Go
4.95

Cyfrinachau - Cyfrinach Lob/Codau   (Helen Emanuel Davies)
Mae Rhif 4 yng nghyfres Pen i Waered yn delio â chyfrinachau o bob math. Mae'r stori, wedi'i darlunio gan Robin La...

Ewch | Go
2.95

Cymland   (Robat Gruffudd)
Stori ddoniol am wlad lle mae bechgyn yn chwarae snwcer am gant o oriau'r dydd a bwyta Crisps Blas Aur - ond tarfir ar e...

Ewch | Go
3.95

Cyw ar y Fferm   (Anni Llyn)
Mae Cyw a'i ffrindiau yn gofalu am yr anifeiliaid ar y fferm. Ond beth yw'r holl synau od?

Ewch | Go
3.99

Cyw yn yr Ysbyty   (Anni Llyn)
Dyma'r pedwerydd yn y gyfres o lyfrau stori Cyw. Llyfr perffaith i blant bach i ddysgu geirfa sy'n gysylltiedig â'...

Ewch | Go
3.95

Cyw yn yr Ysgol   (Anni Llyn)
Dere i'r ysgol gyda Cyw a'i ffrindiau wrth i rywun arbennig ymweld â nhw bob dydd.; Cofia helpu Cyw i lenwi ei dyd...

Ewch | Go
3.95

Dafydd a Dad   (Manon Steffan Ros, Jac Jones)
Mae hi'n ddiwrnod braf. Beth fydd Dafydd a Dad yn ei wneud heddiw, tybed? Chwarae pêl-droed? Chwarae clai? ; "...

Ewch | Go
2.95

Dal y Lleidr (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins wedi coginio cacennau hyfryd i de ac mae'r Dewin Dwl barus eisiau eu bwyta - twt lol!

Ewch | Go
2.95

Dan y Dail   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins yn adeiladu ty coeden i'r Dewin Dwl gael chwarae ynddo. Mae'n cael amser cyffrous yng nghanol y coed a'r...

Ewch | Go
3.95

Ddoe a Heddiw   (Angharad Tomos)
Beth am fynd am dro drwy'r blynyddoedd gyda Rwdlan a'r Dewin Dwl? Maen nhw'n dysgu am y byd ers talwm byd heb drydan, ...

Ewch | Go
6.99

Deg Chwedl o Gymru   (Meinir Wyn Edwards)
Casgliad o ddeg chwedl o Gymru - Cantre'r Gwaelod, Gwylliaid Cochion Mawddwy, Twm Siôn Cati, Merched Beca, Branwen...

Ewch | Go
4.95

Deio a'i Drwmped   (Leon Balen)
Wrth geisio cael llonydd i ymarfer ei drwpmed o gwmpas Caerdydd, mae Deio'n tarfu ar bawb. Ond un dydd mae'n cael y lwc ...

Ewch | Go
6.95

Dewi Sant   (Rhiannon Ifans)
Straeon digri a difyr yn adrodd hanes bywyd nawddsant Cymru. Ceir straeon am wyrthiau, brenhinoedd, môr-ladron a ...

Ewch | Go
4.95

Dewi'r Llyfrbryf   (Wayne Denfhy)
Hanes llyfrbryf sy'n byw mewn llygaid cath ar y ffordd fawr. Beth sy'n digwydd pan mae Dewi yn mentro ar draffordd brysu...

Ewch | Go
1.95

Dic Penderyn (Cymraeg)   (Meinir Wyn Edwards)
Roedd Dic Penderyn yn gweithio yn un o byllau glo ardal Merthyr Tudful. Daeth yn arweinydd ac yn arwr. Cafodd ei gyhuddo...

Ewch | Go
2.95

Diffodd yr Haul   (Angharad Tomos)
Rwdlan yn chwarae dau dric bendigedig ar Rala Rwdins a Ceridwen.

Ewch | Go
4.95

Dirgelwch Loch Ness   (Gareth F Williams)
Ai ffaith neu chwedl yw Nessie, anghenfil Llyn Loch Ness? Golwg newydd ar hen stori gan awdur sydd wedi ymweld â L...

Ewch | Go
2.95

Diwrnod Golchi   (Angharad Tomos)
Mae Dewin Dwl yn drysu Diwrnod Golchi Rwdlan ac yn golchi Mursen y Gath!

Ewch | Go
2.95

Doethion Aberdwli   (Dafydd Parri)
Llond trol o straeon doniol a chwedlau anhygoel am bentref o ffyliaid; cartwnau gan Wayne Griffiths.

Ewch | Go
2.95

Dona Direidi yn Dysgu... Coginio   (Beca Evans)
Mae Dona Direidi'n chwilio am ffordd o ennill arian poced.; Pan mae'n gweld hysbysb am rywun i helpu mewn cegin, mae'n m...

Ewch | Go
2.95

Dona Direidi yn dysgu... Glanhau   (Beca Evans)
Mae stafell wely Dona Direidi yn llawn llanast. Diolch byth fod ei chefnder, Gari Glân, wedi dod i helpu!

Ewch | Go
2.95

Dona Direidi yn dysgu...Dawnsio   (Beca Evans)
Mae Dona Direidi yn chwilio am ffordd o ennill arian poced. ; Pan mae'n gweld hysbyseb am rywun i ddawnsio mewn sioe, ma...

Ewch | Go
1.95

Dwl a Doeth (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
0.95

Dwyn Afalau   (Mair Wynn Hughes)
Dau fachgen ifanc yn dod o hyd i rywbeth od iawn i lawr yn y berllan.

Ewch | Go
3.95

Dydd a Nos   (Angharad Tomos)
Beth am fynd am daith drwy'r dydd a'r nos gyda Rwdlan a'r Dewin Dwl?; Ewch i fyny i'r awyr i weld yr haul a'r lleuad, y ...

Ewch | Go
2.95

Dydd Sbri 1: Gwersylla   (Mererid Hopwood)
Mae'n ddydd Sbri ac mae'n rhaid cael hwyl ar ddydd Sbri!; Felly, mae Mama, Dada, Baba a Dai y deinosor yn mynd i wersyll...

Ewch | Go
2.95

Dydd Sbri 2: Y Sw   (Mererid Hopwood)
Mae'n ddydd Sbri ac mae'n rhaid cael hwyl ar ddydd Sbri!; Felly, mae Mama, Dada, Baba a Dai y deinosor yn mynd i'r sw. O...

Ewch | Go
4.95

Dyddiadur Nel   (Meleri Wyn James)
Dyddiadur i blant 6-12 oed, wedi'i seilio ar lyfr Na, Nel! gan Meleri Wyn James. Wythnos dros ddwy dudalen a lle i ysgri...

Ewch | Go
2.95

Dyfal Donc Endaf!   (Pam Thomas)
Mae gan Endaf bêl-droed newydd sbon, ond er mwyn osgoi Jac y bwli, mae'n aros gartref i adeiladu gwibgart. Lluniau...

Ewch | Go
2.95

Dysgu Rhifo   (Elwyn Ioan)
Llyfryn i ddysgu rhifo i'r plant lleiaf trwy gyfrwng gair a rhif, llun a lliw.

Ewch | Go
1.95

Eira Oer a Gwlyb (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Mae hi'n bwrw eira yng Ngwlad y Rwla ac mae traed Ceridwen yn oer a gwlyb.

Ewch | Go
2.95

Eira'r Gaeaf (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae Eira'r Gaeaf yn un o 4 llyfr gan Angharad Tomos am y tymhorau. Mae'n rhan o gyfres Darllen mewn Dim ac yn dilyn lefe...

Ewch | Go
2.95

Eisteddfod Gwlad y Rwla (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae pawb yn brysur yng Ngwlad y Rwla yn paratoi at yr Eisteddfod. Mae'r goedwig yn llawn swn canu a llefaru ac mae'r Dew...

Ewch | Go
4.99 Ychwanegu eLyfr i
4.99

Elfennau E-lyfr yn unig (dogfen Pdf)  
Awduron y Llyfr - Disgyblion Blwyddyn 3,4,5,+6 Ysgolion Glantwymyn, Llanbrynmair a Charno. Cynhyrchwyd gan Gwmni Theatr ...

Ewch | Go
1.95

Fal y Fan Fioled   (Elwyn Ioan, Tegwyn Jones)
Hanes Fal y Fan Fioled a'i thaith helbulus un prynhawn sydd rhwng y cloriau hyn. Odlau digri Tegwyn Jones sy'n adrodd y ...

Ewch | Go
3.99

Ffan bach Pl-droed Cymru   (Mark Williams)
Mae ffan bach pêl-droed Cymru yn gyffrous iawn. Mae'n cael mynd i weld tîm Cymru'n chwarae mewn gêm ry...

Ewch | Go
3.95

Ffan Bach Rygbi Cymru   (Mark Williams)
Mae Gareth yn caru Cymru a rygbi, ond mae'n teimlo'n drist - does dim cwmni ganddo i fynd i wylio gêmau rygbi. Ond...

Ewch | Go
2.00

Ffau'r Llewod   (Cen Williams)
Posau - cwisiau - dyfeisiadau - teganau - ffeithiau od: cannoed yn wir o chwaraeon a dirgelion ar gyfer diwrnod braf - n...

Ewch | Go
0.95

Ffrindiau Pennaf   (Mair Wynn Hughes)
Mae cael beic newydd yn gallu gwneud hyd yn oed y ffrindiau pennaf yn eiddigeddus!

Ewch | Go
2.95

Garddio   (Elwyn Ioan, Dylan Williams)
Caiff chwynladdwr ei chwistrellu dros Efa Thri Sbid.

Ewch | Go
3.95

Geiriau Cyntaf Cyw   (Helen Davies)
Llyfr bach lliwgar yn cyflwyno geirfa syml mewn gwahanol sefyllfaoedd, fel Yn yr Ardd, Yn y Parc.

Ewch | Go
3.95

Gloria a'r Berllan Bupur   (David Greenslade)
Un gaeaf, a phobman o dan rew ac eira, mae'r adar barus sy'n dwyn y pupurau o'r berllan yn achub Gloria rhag yr oerfel. ...

Ewch | Go
4.95

Gl - Josh a'r Gwylliaid/Chwaraeon Pl   (Helen Emanuel Davies)
Llyfr mewn cyfres i blant 7 i 9 oed. Llyfr maint A4, sydd â stori ar un ochr, ac o droi'r llyfr ben i waered, ceir...

Ewch | Go
4.95

Guto Nythbrn   (Jeremy Turner)
Dyma stori ryfeddol am fachgen anhygoel. Roedd Guto yn medru rhedeg fel y gwynt. Enillodd bob ras a redodd yn ei fywyd. ...

Ewch | Go
2.95

Gwanwyn Gwlad y Rwla (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae Gwanwyn Gwlad y Rwla yn un o 4 llyfr am y tymhorau, sydd yn rhan o gyfres Darllen mewn Dim gan Angharad Tomos. Mae'n...

Ewch | Go
2.50

Gwen ac Owain   (Anne Brooke)
Mae plant y Goedwig newydd glywed fod y ffrwythau gorau yn y byd yn tygu ar goeden rhyfeddol Cogfran Gawr. Sut maen nhw'...

Allan o brint
2.95

Gwibdaith Gron   (Hilma Lloyd Edwards, Sion Morris)
Ar fwrdd Soser Sadwrn, allan yn y gofod, mae criw o ddisgyblion ysgol o'r Blaned Gron yn cynllwynio i lanio ar y Ddaear ...

Ewch | Go
3.95

Gwich a Draig   (Andrew Fusek Peters, Gini Wade)
Stori hwyliog a lliwgar yn adrodd hanes un diwrnod ym mywyd y ffrindiau Gwich a Draig, draig a llygoden sy'n byw gyda'i ...

Ewch | Go
3.95

Gwich a Draig a'r Ffatri Eira   (Andrew Fusek Peters, Gini Wade)
Deffrodd Gwich a Draig i fyd gwyn gan eira. Fe adeiladon nhw ysgol i fyny i'r Ffatri Eira a chael anrheg arbennig gan An...

Ewch | Go
2.50

Gwri a Rhian   (Anne Brooke)
Bob Calan Haf bydd Henwin Hen, Mam-gu Pawb, yn cynnal parti mawr yng Ngelli'r Deri lle mae hi'n byw. Ond eleni, mae Gwri...

Ewch | Go
4.95

Gwyl a Hwyl - Io, Gaiws!/Gwyliau'r Gaeaf   (Helen Emanuel Davies)
Rhif 5 yng nghyfres Pen i Waered. Yn Gwyl a Hwyl mae stori'n ymwneud â chaethwas o'r enw Gaiws yng nghyfnod y Rhuf...

Ewch | Go
3.45

Gwyliau Cochyn Bach   (Hilma Lloyd Edwards)
Mae pawb wedi mynd am wyliau i Sbaen, a Cochyn wedi cael llond bol. Un noson olau leuad, penderfyna fynd i Sbaen ei hun.

Ewch | Go
2.95

Gwyliau Da   (Elwyn Ioan, Dylan Williams)
Cael lliw haul wrth ddim ond cofio am wyliau.

Ewch | Go
1.95

Gwylliaid Cochion Mawddwy   (Meinir Wyn Edwards)
Mae 'na griw o ddynion gwyllt yn cuddio yn y goedwig. Maen nhw'n barod i ddial ond mae 'na ddynion eraill sy'n benderfyn...

Ewch | Go
2.95

Haf Braf (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Fel un o 4 Lyfr Tymhorau, mae 'Haf Braf' yn adrodd stori cymeriadau Gwlad y Rwla yn mynd ar eu gwyliau haf - i'r Sioe Fr...

Ewch | Go
2.95

Halibalw yr Hydref (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Fel rhan o'r prosiect i gyhoeddi deunydd ychwanegol i gyfres Darllen mewn Dim, ac yn dilyn cais gan nifer o athrawon Cyf...

Ewch | Go
1.95

Hannibal a'r Hebog   (Dyfed Glyn)
Nofel antur gyffrous am y Sheik atgas, Khalid, a'i griw o ddilynwyr sy'n gwersylla yn Y Babell Ddu yn anialwch y Sahara.

Ewch | Go
4.95

Herio!   (Meinir Wyn Edwards, Sioned Glyn)
Mae "Herio!" yn olrhain hanes y Gêmau Olympaidd hyd at y dydd heddiw. Hefyd chwedl 12 tasg Herciles a st...

Ewch | Go
3.95

Hogia'r Milgi   (Eirug Wyn)
Un o brif smyglwyr gogledd Cymru a pherchennog tafarn yw Ned Pyrs. Ond pan ddaw swyddogion y tollau i'w herio ef a'i fei...

Ewch | Go
3.95

Hud y Mabinogi   (Rhiannon Ifans)
Prif storïau'r Mabinogi wedi eu hailadrodd yn syml a gafaelgar ac wedi eu darlunio'n llawn hiwmor gan yr artist Hel...

Ewch | Go
5.95

Hynt a Helynt Hanes Cymru   (Sioned Glyn)
4 o storiau graffig lliwgar am 4 o arwyr hanes Cymru. Dyma 4 cymeriad a fu'n brwydro yn erbyn y Rhufeiniaid am ganrifoed...

Allan o brint
4.95

I Wlad yr Hwli Dwlis   (Joan Ferrero)
Stori a lluniau llawn lliw i blant cyfnod allweddol 1 am daith anhygoel I'r gofod. Llyfrau Llawen, rhif 10.

Ewch | Go
3.95

Ici'r Ddl a'r Blwch Postio   (Elwyn Ioan)
Mae'r blwch postio lleol yn mynd i gau - ac mae Ici a'i gymdogion yn anhapus.

Ewch | Go
3.95

Ici'r Ddl a'r Cathod Nadolig   (Elwyn Ioan)
Mae'n Nadolig - ac mae gan Ici ddwy gath i'w gwarchod.

Ewch | Go
3.95

Ici'r Ddl a'r Corrach Coch   (Elwyn Ioan)
Mae un planhigyn bach yn achosi problemau yn lolfa'r Ddôl.

Ewch | Go
3.95

Ici'r Ddl a'r Jp Melyn   (Elwyn Ioan)
Mae Ici'n trio cystadleuaeth, a'r wobr yw jîp melyn, ac mae'n ennill - wel, bron.

Ewch | Go
4.95

Iona'r Ir   (Dylan Thomas)
Stori wreiddiol liwgar a hwyliog am helyntion Iona'r Iâr yn ceisio dysgu nofio cyn mynd ar ei gwyliau i lan y m&oc...

Ewch | Go
2.95

Jam Poeth   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol gyda lluniau lliw difyr am helyntion Rwdlan a Dewin Dwl wrth iddynt gasglu mwyar duon er mwyn gwneud jam p...

Ewch | Go
2.95

Jigso - Bwci Bo   (Angharad Tomos)
Jig-so lliwgar i blant bach o gymeriadau Gwlad y Rwla.

Ewch | Go
2.00

Joio Mas Draw   (Ieuan Rhys)
Yr ail gasgliad o gêmau, cwisiau, cartwnau a diddanion gyda manylion am rai o sêr y cyfryngau.

Ewch | Go
1.95

Lisa Lois a Lewsyn yn Chwarae Cuddio   (Siwan Gwyndaf)
Mae Lisa, Lois a Lewsyn yn dwli chwarae; cuddio. Mae'n llawer mwy o hwyl na thacluso teganau!

Ewch | Go
1.95

Lisa'r Lorri Las   (Elwyn Ioan, Tegwyn Jones)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn adrodd, mewn rhigymau difyr, hanes Lisa'r lorri las yn helpu i ddal lleidr, gyda llun i'w liw...

Ewch | Go
1.95

Llipryn a Llio (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Llipryn yn drist ac yn unig tan iddo gael ffrind newydd.; Llyfr arall yng nghyfres Llyfrau Llythrennau sy'n dilyn le...

Ewch | Go
2.95

Llipryn ar Frys (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Beth sy'n bod ar y Llipryn Llwyd? Mae'n gwibio drwy'r goedwig fel milgi! "Beth sy'n bod, Llipryn?"

Ewch | Go
2.95

Llipryn yn Sl (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Dydy Llipryn ddim yn teimlo'n dda o gwbl. "Rydw i'n sâl iawn," meddai'n llipa. Diolch byth am ei ffrindi...

Ewch | Go
3.95

Llithro Dros Lythrennau   (Angharad Tomos)
Llyfr igam-ogam i ddysgu'r wyddor gyda ffrindiau Gwlad y Rwla. Y gamp fydd ceisio dweud yr holl frawddegau yn ddigon cyf...

Ewch | Go
2.00

Lliwia dy Wlad   (Elwyn Ioan)
Cyfle i liwio cestyll, llynnoedd, plasau, capeli, llongau, awyrennau, marchnadoedd, ffeiriau a melinau gwynt Cymru! Main...

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r 123   (Liz Cole)
Llyfr i helpu plant bach i ddysgu rhifo o un i ddeg ac yn rhoi cyfle iddynt gael hwyl yn lliwio lluniau ar yr un pryd.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r ABC   (Liz Cole)
Llyfryn i ddysgu'r wyddor drwy liwio lluniau ar gyfer plant bach. Ceir llythyren, llun i'w liwio a gair ar bob tudalen.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r Anifeiliaid   (Tania Morgan)
Llyfr yn cyfuno dysgu a chwarae gyda llun i'w liwio, enw anifail i'w ddysgu a llythyren i'w chopio ar bob tudalen.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r Fferm   (Elwyn Ioan)
Llyfr o gartwnau gwych gan Elwyn Ioan i'w lliwio i mewn gan ddysgu rhifedd a chyfri yn ogystal; i blant dan 7 oed.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r Lliwiau   (Liz Cole)
Llyfr syml sy'n cyfuno dysgu â chwarae, gan ddysgu'r lliwiau a sut i'w cymysgu i blant bach.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r Siapiau   (Liz Cole)
Llyfr peintio syml i ddysgu plant bach i adnabod siâp pethau cyffredin.

Ewch | Go
2.45

Llyfr ABC   (Elwyn Ioan)
Llyfryn lliwgar yn cyflwyno llythrennau'r Wyddor Gymraeg gyda lluniau cartwn ardderchog un o gartwnwyr mwyaf poblogaidd ...

Ewch | Go
2.95

Llyfr ABC Rwdlan   (Angharad Tomos)
Dysgwch yr ABC gyda Rwdlan a'i ffrindiau. Llyfr lliwgar i'ch helpu i adnabod llythrennau a darllen geiriau syml.

Ewch | Go
12.95

Llyfr Athrawon Darllen Mewn Dim 1   (Angharad Tomos, Anwen Owen)
Pecyn sy'n cynnwys llyfryn A4, 82 tudalen a CD-Rom i gynorthwyo athrawon wrth ddefnyddio pedwar cam cyntaf Darllen Mewn ...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Bach Tawel (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Does dim swn mewn balwn tan iddi fynd POP!; Mae Llyfrau Llythrennau yn gyfres newydd o fewn Cam y Dewin Dwl Cyfres Darll...

Allan o brint
2.00

Llyfr Cwis y Llewod   (Cen Williams)
Deuddeg cant o gwestiynau ar bob math o bynciau - dyma'r rhai mae'r Llewod a'u ffrindiau yn gofyn i'w gilydd pan fydd hi...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Ha Ha (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Ha ha! He he! Hi hi! Mae'r Dewin Dwl yn cael sbri! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwga...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Hetiau (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Dyma lond gwlad o hetiau - dyma lond trol o hwyl! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar...

Ewch | Go
4.95

Llyfr Hwyl Y LOLfa   (Huw Aaron)
Jôcs twp! Posau anodd! Comics dwl! Cyngor amheus!; Dwedwch 'Shw mae!' wrth Pwdu-Man, Capten Clonc, Bloben, Coesau ...

Ewch | Go
2.00

Llyfr Ianto 1   (Wayne Griffiths)

Ewch | Go
2.00

Llyfr Ianto 2   (Wayne Griffiths)

Ewch | Go
1.95

Llyfr Llanast   (Angharad Tomos)
Llyfr lliwio gwahanol, anarchaidd lle mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn eich annog i wneud pob math o bethau NA ddylech eu ...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Arthur a'r Cleddyf   (Elwyn Ioan, Garmon Gruffudd)
Llyfr lliwio i blant yn darlunio ac yn adrodd y stori am Arthur yn tynnu'r cleddyf o'r garreg ac yn dod yn frenin Ynys P...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Dewi Sant   (Elwyn Ioan, Garmon Gruffudd)
Llyfr lliwio gyda thestun cryno yn adrodd hanes Dewi Sant, mewn cyfres sy'n cyflwyno hanes rhai o enwogion Cymru.

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Guto Nyth Bran   (Lefi Gruffudd, Elwyn Ioan)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn cynnwys pymtheg o luniau i'w lliwio gan Elwyn Ioan, ynghyd â thestun perthnasol yn port...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Llywelyn a Gelert   (Elwyn Ioan, Garmon Gruffudd)
Llyfr lliwio i blant yn darlunio ac yn adrodd y stori enwog am Llywelyn yn lladd ei gi ffyddlon.

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Owain Glyndwr   (Elwyn Ioan, Lefi Gruffudd)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn cynnwys pedwar ar ddeg o luniau i'w lliwio gan Elwyn Ioan, ynghyd â thestun perthnasol ...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Santes Dwynwen   (Elwyn Ioan, Garmon Gruffudd)
Llyfr lliwio gyda thestun cryno yn adrodd hanes Santes Dwynwen. Rhan o gyfres sy'n cyflwyno hanes rhai o enwogion Cymru.

Ewch | Go
9.95

Llyfr Mawr Cyw   (Helen Davies)
Ymuna gyda Cyw, Deryn, Plwmp, Bolgi, Llew a Jangl ar daith o gwmpas byd Cyw gyda straeon, gemau a phosau.

Ewch | Go
9.95

Llyfr Mawr Rwdlan   (Angharad Tomos)
Dewch i ddarganfod mwy am Wlad y Rwla ac i wybod ambell gyfrinach am y cymeriadau lliwgar sy'n byw yno.; Posau di-ri; Ll...

Ewch | Go
4.95

Llyfr Mawr y Pants   (Daniel Glyn, Matthew Glyn)
Llyfr o hiwmor, cerddi dwl a tips dylach byth i blant cynradd. Yn cynnwys degau o ffeithiau di-chwaeth, disgrifiad manwl...

Ewch | Go
2.95

Llyfr Pnawn Gwlyb   (Siriol Griffiths)
Llyfr posau/croeseiriau/chwileiriau - gyda lluniau i'w lliwio a phethau i'w gwneud. Perffaith ar gyfer pnawn gwlyb!

Ewch | Go
1.45

Llyfr Smonach   (Angharad Tomos)
Yr ail lyfr lliwio a phosau 'gwahanol' i'r plant lleiaf yn y gyfres boblogaidd hon sy'n sôn am Rwdlan a'i ffrindia...

Ewch | Go
2.95

Llyfr Stomp   (Angharad Tomos)
Mae yma oriau o hwyl yn eich disgwyl drwy greu stomp gyda lliwiau. Ceir yma 21 llun o gymeriadau Gwlad y Rwla i'w lliwio...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Stori (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Beth sydd gan Llipryn, tybed? Wel, dyma antur! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Swnllyd (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Wa! Aw! Wo! Mae Gwlad y Rwla yn swnllyd iawn. Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun ...

Ewch | Go
1.95

Llygad y Ddraig   (Dyfed Glyn)
Yr ymryson rhwng Morgan Morgan, y cyfalafwr Cymreig, a Samuel Chan, y Tsinewr cas, i gael yr emrallt sydd yn Llygad y Dd...

Ewch | Go
1.95

Llyn y Fan Fach   (Meinir Wyn Edwards)
Mae hud arbennig yn y chwedl hon o Sir Gâr. Pan welodd Hywel ferch hardd yn codi o ganol Llyn y Fan Fach, syrthiod...

Ewch | Go
6.95

Llywelyn ein Llyw Olaf   (Gwyn Thomas)
Llywelyn ein Llyw Olaf oedd Tywysog olaf Cymru rydd, a hynny 800 mlynedd yn ol. Ef oedd yn arwain y brwydro yn erbyn Edw...

Dim stoc dros dro
6.95

Lot-o-Rwdlan!   (Angharad Tomos)
Gem llun a gair wedi ei seilio ar gymeriadau cyfres Rwdlan ar gyfer hyd at 4 chwaraewr. Addas i blant rhwng 2-6 oed.

Dim stoc dros dro
6.95

Lot-o-Swn!   (Angharad Tomos)
Gemau llun, gair a sain i hyd at 4 chwaraewr 2-6 oed.

Ewch | Go
2.95

Madarch y Dewin (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Does dim byd yn well gan y Dewin Doeth na madarch. Mae wedi casglu llond basged i'w rhannu i frecwast gyda Ceridwen. Ond...

Ewch | Go
6.95

Madog (Cymraeg)   (Gwyn Thomas)
Cyfrol gampus arall gan Gwyn Thomas, am helyntion y Cymro cyntaf i gyrraedd America yn y 12fed Ganrif. Darluniwyd gan M...

Ewch | Go
1.95

Maelgwn Gwynedd   (Meinir Wyn Edwards)
Ar draeth Ynyslas roedd cystadleuaeth ryfedd iawn yn cael ei chynnal. Pwy fyddai brenin nesaf Gwynedd? Roedd Maelgwn yn ...

Ewch | Go
2.95

Mali Meipen   (Angharad Tomos)
Mae'n noson Calan Gaeaf ac mae'r Dewin Dwl yn rhoi taffi ar yr afalau i groesawu Mali Meipen, yn y llyfr llun-a-stori hw...

Ewch | Go
3.95

Mamarswpial   (Pam Thomas)
Anturiaethau Lowri a'i brawd, Gwyndaf, pan dry eu mam yn gangarw! Lluniau gan Ann Lewis.

Ewch | Go
2.95

Maw a'r Cyw / Maw and the Chick   (Richard Llwyd Edwards)
Dyma'r bedwaredd llyfr yng nghyfres Maw, y gath fach sinsir o Gorris Uchaf. Mae'r testun yn syml i blant gyda brawddeg f...

Ewch | Go
2.95

Maw!   (Richard Llwyd Edwards)
Mae Maw yn hoffi dringo, chwarae, bwyta a chysgu. Mae hefyd wrth ei fodd yn mewian yn swnllyd drwy'r dydd, bob dydd.; (M...

Ewch | Go
1.95

Meic y Modur Melyn   (Tegwyn Jones, Elwyn Ioan)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn adrodd, mewn rhigymau difyr, hanes Meic y modur yn mynd am dro i'r wlad un prynhawn, gyda llu...

Ewch | Go
2.00

Mellten, Rhif 1 (Mehefin 2016)  
Comic chwarterol newydd o safon wedi'i anelu yn bennaf at fechgyn a merched 7-13 oed. Bydd y cylchgrawn yn cynnwys posau...

Ewch | Go
2.00

Mellten, Rhif 2 (Medi 2016)  
Comic chwarterol newydd o safon wedi'i anelu yn bennaf at fechgyn a merched 7-13 oed. Bydd y cylchgrawn yn cynnwys posau...

Ewch | Go
2.00

Mellten, Rhif 3 (Rhagfyr 2016)  
Comic chwarterol newydd o safon wedi'i anelu yn bennaf at fechgyn a merched 7-13 oed. Bydd y cylchgrawn yn cynnwys posau...

Ewch | Go
2.00

Mellten, Rhif 4 (Mawrth 2017)  
Comic chwarterol newydd o safon wedi'i anelu yn bennaf at fechgyn a merched 7-13 oed. Bydd y cylchgrawn yn cynnwys posau...

Ewch | Go
2.00

Mellten, Rhif 5 (Mehefin 2017)  
Comic chwarterol newydd o safon wedi'i anelu yn bennaf at fechgyn a merched 7-13 oed. Bydd y cylchgrawn yn cynnwys posau...

Ewch | Go
1.95

Merched Beca   (Meinir Wyn Edwards)
Mae Beca a'i Merched yn teithio yn y nos, yn llosgi tollbyrth a chwalu clwydi. Maen nhw'n benderfynol o gael chwarae teg...

Ewch | Go
1.95

Mewian ar y Mat (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae Mursen yn mewian, Dewin Dwl yn dawnsio a Llipryn yn llithro! Clymau tafod i'w dweud yn gyflym!; Mae'n rhan o gyfres ...

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl   (Brian Anson)
Migl unig yn mynd am dro i wlad hud lle mae'n cwrdd â Magl.

Allan o brint
1.25

Migl a Magl yn Chwarae Cuddio   (Brian Anson)
Pwy sy'n byw yn y goedwig hud? Ffani Fflamog y ddraig!

Allan o brint
1.25

Migl a Magl yn Helpu Sin Corn   (Brian Anson)
Migl a Magl yn helpu i rannu teganau i holl blant y byd. Llyfr Nadolig perffaith!

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl yn Mynd ar Daith   (Brian Anson)
Mae'n aeaf yn y wlad hud, a Migl yn chwilio am gartref newydd.

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl yn Mynd i'r Lleuad   (Brian Anson)
Beth am gael parti ar y lleuad? Dyna syniad da!

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl yn Trin Gwallt   (Brian Anson)
Daeth yn amser i Migl a Magl gael trin eu gwalltiau!

Ewch | Go
2.00

Miri Meithrin   (Margaret Cyril Hughes)

Ewch | Go
1.95

Moc y Mochyn Cwta   (Morfudd Strange)
Y trydydd teitl mewn cyfres o lyfrau stori i blant yn ymwneud â rhai o'n hoff anifeiliaid anwes. Lluniau du-a-gwyn...

Ewch | Go
2.99

Moi a'r Siarc   (Haf Llewelyn)
Mae Ned a Moi allan ar y môr mawr.; O na! Cuddia, Ned!; Mae'r siarc ffyrnig yn dangos ei ddannedd.; Y pedwerydd ll...

Ewch | Go
4.95

Morio!   (Meinir Wyn Edwards, Sioned Glyn)
Cyfres newydd gyffrous mewn cartwnau lliwgar. Dyma'r cyntaf yng Nghyfres Cyffro! i blant 7-11 oed sy'n cael ei gyhoeddi ...

Ewch | Go
3.95

Morus yr Ystlum   (Sheelagh Thomas)
Mae e'n ifanc, yn ddireidus, ac ychydig yn wahanol i'r ystlumod eraill ar Fferm yr Hendre. Does neb byth yn siwr beth wn...

Ewch | Go
3.95

Mr Abracadabra Jones   (Mari Stevens)
Dewin yw Mr Abracadabra Jones. Ond does dim son amdano yn y llyfrau hud a lledrith. Pam? Sh! Mae pob un o'i swynion yn m...

Ewch | Go
1.95

Mwnc (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
1.95

Mwy na Mwydyn (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
4.95

Mwy o Jocs y LOLfa   (Huw Aaron)
Wyt ti'n hoffi chwerthin?; Os wyt ti, wel dyma'r llyfr i ti! Mae'n llawn jôcs , cartwnau a cherddi dwl ar gyfer pl...

Ewch | Go
1.95

Mwydyn yn y Jam (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
O, mam bach! Mae jam ym mhoban. Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun syml yn cyflwy...

Ewch | Go
2.95

Myn Brain i! (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae hi'n ddiwrnod golchi yng Ngwlad y Rwla a Ceridwen wedi bod yn brysur iawn. Ond pan mae hi'n mynd i dynnu ei dillad o...

Ewch | Go
3.95

Myrddin yr Ail   (Hilma Lloyd Edwards)
Ar lan Llyn Padarn mae Geraint yn cwrdd â Myrddin yr Ail sy'n ei gipio'n ôl drwy'r oesoedd i arwain marchogi...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Na, Nel!   (Meleri Wyn James)
Mae Nel yn ferch ddireidus ac yn y gyfrol hon mae tair stori ddigri. Mae ei rhieni'n gorfod gweiddi "Na, Nel!"...

Ewch | Go
4.99

Na, Nel! Aaaa!   (Meleri Wyn James)
Grêt! Gwyliau! Ond gwyliau gyda Nel yw'r GWAETHAF erioed...; mae ei pharti pen-blwydd yn un i'w gofio... am SAWL r...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
3.99

Na, Nel! Ha, ha!   (Meleri Wyn James)
Mae Nel eisie ci. Ond mae'n dod adref gydag anifail HOLLOL wahanol.; Mae'n MYNNU bod yn y côr, er ei bod hi'n METH...

Ewch | Go
2.99

Na, Nel! Ho, ho!   (Meleri Wyn James)
Jôcs, posau, stori a phethau i'w gwneud! Hwyl a direidi Nadolig Nel - anrheg perffaith i'r hosan Nadolig!; Addas i...

Ewch | Go
4.99

Na, Nel! Shhh!   (Meleri Wyn James)
Ydy, mae Nel yn gallu gwneud swn MAWR. Ond dyma'r swn GWAETHAF mae hi wedi ei wneud ERIOED.; Shhh! Mae gan Nel gyfrinach...

Ewch | Go
3.95

Nadolig Llawen Cyw   (Anni Llyn)
Mae hi'n noswyl Nadolig ac mae Cyw a'i ffrindiau yn paratoi ar gyfer y diwrnod mawr. Beth all fynd o'i le?

Ewch | Go
2.95

Nadolig Llawen y Blaidd Mawr Drwg   (Morgan Tomos)
Mae'r Blaidd Mawr Drwg druan yn dioddef yn arw bob Nadolig, ond mae ganddo gynllun cyfrwys. Mae'n penderfynu bod yn Sion...

Ewch | Go
6.95

Nadolig yn Rwla   (Mair Tomos Ifans)
Yng nghanol yr holl brysurdeb a'r paratoi ar gyfer y Nadolig mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn mynd i weld Drama'r Geni am ...

Ewch | Go
2.99

Ned a Moi Cnoi   (Haf Llewelyn)
Ci Ned yw Moi Cnoi.; Mae Moi yn gi da.; Ond mae Moi yn cnoi pob peth!; Twt lol!; Yr ail lyfr mewn cyfres o bump o lyfrau...

Ewch | Go
2.99

Ned a Moi yn Pysgota   (Haf Llewelyn)
Mae Ned a Moi yn mynd i bysgota.; Da iawn, wir!; Ond ble mae'r pysgod?; Y trydydd llyfr mewn cyfres o bump o lyfrau lliw...

Ewch | Go
2.99

Ned y Morwr   (Haf Llewelyn)
Mae Ned yn mynd yn ei gwch ar y môr mawr.; Ond mae Ned yn mynd yn sâl.; Druan o Ned!; Y llyfr cyntaf mewn cy...

Ewch | Go
1.95

Nyrs Rwdlan (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
3.95

Odl a Chodl   ((gol.) Jini Owen, Tegwyn Jones)
Blodeugerdd wahanol, answyddogol, bryfoclyd i blant 5-8 oed, wedi ei darlunio drwyddi gan Wil Rowlands.

Allan o brint
4.95

Oli Olew   (Catrin Evans)
Mae Oli Olew wedi cael llond bol o fyw yn yr hen sied. Un noson mae'n codi ei bac a chwilio am fwy o hwyl mewn ceir mawr...

Ewch | Go
3.95

Olwynion Twm Twrch   (Richard Llwyd Edwards)
Stori fywiog a gwreiddiol wedi ei darlunio'n lliwgar yn adrodd hanes helyntion Twm Twrch wedi iddo ddarganfod ac adnewyd...

Ewch | Go
5.95

Owain Glyndwr: Tywysog Cymru   (Rhiannon Ifans)
Cyfrol liwgar o straeon am un o brif arwyr Cymru. Ynghyd â 24 o luniau lliw yr artist Margaret Jones, ceir straeon...

Ewch | Go
2.99

Paid, Taid!   (Haf Llewelyn)
Mae Taid eisiau mynd allan yn y cwch gyda Ned a Moi.; Ond mae'r cwch yn fach.; Mae'r cwch yn siglo, siglo, siglo!; Y pum...

Ewch | Go
1.95

Palu'r Ardd (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
3.95

Pam Mae'r Ddraig yn Goch?   (Eleri Davies, Dai Nicholas)
A wyddech chi mai draig werdd oedd y Ddraig Goch yn wreiddiol? Stori fydryddol i blant wedi ei darlunio'n ffraeth mewn l...

Ewch | Go
1.95

Pan fydd... (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Pan fydd rhywbeth yn digwydd, mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn ymateb.; Mae Pan fydd ... yn dysgu plant Cyfnod Sylfaen i wa...

Ewch | Go
1.95

Parti Cwmwl   (Branwen Nicholas, Angharad Tomos)
Mwy o ryseitiau blasus - yn cynnwys cyfle i wneud picnic o fwydod marsipan, cymylau, a hetiau'r Dewin Dwl.

Ewch | Go
1.95

Parti Pwy? (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Ydych chi'n barod am barti, ac i fwyta jam a jeli? Mae "Parti Pwy?" yn un o'r Llyfrau Llythrennau, sef cyfres ...

Ewch | Go
9.95

Pecyn Cam 2 Rala Rwdins (Llyfrau Tymhorau)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 Llyfr Tymhorau Cam 2 Rala Rwdins am £9.95 yn lle £2.95 yr un!; Yn cynnwys:; Gwanwyn Gwlad y Rwla; ...

Ewch | Go
6.95

Pecyn Cam 2 Rwdlan (Llyfrau Synau)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 Llyfr Synau Cam 2 Rwdlan am £6.95 yn lle £1.95 yr un!; Yn cynnwys:; Band Gwlad y Rwla; Clec i'r Wy...

Ewch | Go
10.00

Pecyn Cam 2 Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Pecyn o lyfrau darllen syml i'r plant lleiaf.; Cynnwys:; Palu'r Ardd; Dwl a Doeth; Mwy na Mwydyn; Mwnc; Waeth gen i!; Ny...

Ewch | Go
15.95

Pecyn Cam Ceridwen   (Angharad Tomos)
Seithfed cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Y Picnic; Troi Clociau; Trafferth mewn Trochion; Dal y Ll...

Allan o brint
12.95

Pecyn Cam Mursen   (Angharad Tomos)
Cam cyntaf yn y gyfres Darllen Mewn Dim.; Cyfres o 8 o bosteri A2 wedi eu lamineiddio. Yn seiliedig ar gymeriadau cyfres...

Dim stoc dros dro
15.95

Pecyn Cam Rala Rwdins   (Angharad Tomos)
Chweched cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Eisteddfod Gwlad y Rwla; Llipryn ar Frys; Madarch y Dewin...

Ewch | Go
12.95

Pecyn Cam Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pedwerydd cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 8 llyfr:; Swper Strempan; Sgwrio Cath; Sbectol Ceridwen; Atishw!; ...

Ewch | Go
15.95

Pecyn Cam y Dewin Doeth   (Angharad Tomos)
Pumed cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Antur Fawr y Dewin; Seren Unig; Corryn; Ceridwen ar Goll; Ar...

Ewch | Go
12.95

Pecyn Cam Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Trydydd cam yn y gyfres Darllen mewn Dim yn cynnwys 8 llyfr:; Llyfr Ha ha; Llyfr Hetiau; Potiau Mel; Llyfr Swnllyd; Llyf...

Ewch | Go
6.95

Pecyn Cam Y Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Ail gam yn y gyfres Darllen Mewn Dim.; Cyfres o 20 o gardiau fflach A4 yn seiliedig ar gyfres Rwdlan.

Ewch | Go
19.95

Pecyn Cyflawn Ned y Morwr   (Haf Llewelyn)
Pecyn cyflawn yn cynnwys 5 llyfr dysgu darllen Ned y Morwr ac 20 o gardiau A4 dwyochrog wedi'u lamineiddio. Bydd 4 stori...

Ewch | Go
20.00

Pecyn Cyfres Cyffro   (Meinir Wyn Edwards, Sioned Glyn)
Pecyn cyflawn o'r pum cyfrol yn y gyfres liwgar ar gyfer plant 7-11 oed, Cyfres Cyffro!; Tabl Cynnwys:; Morio!; Herio!; ...

Ewch | Go
60.00

Pecyn Cyfres Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Yn cynnwys 34 o lyfrau:; Cam y Dewin dwl (8 llyfr); Cam Rwdlan (8 llyfr); Cam Rala Rwdins (6 llyfr); Cam y Dewin Doeth (...

Ewch | Go
12.99

Pecyn Cyfres Ned y Morwr   (Haf Llewelyn)
Cyfres o 5 o lyfrau gwreiddiol. Llyfrau lliwgar i blant sy'n dechrau dysgu darllen.

Ewch | Go
40.00

Pecyn Cyfres Rwdlan (16 llyfr)   (Angharad Tomos)
16 o lyfrau Cyfres Rwdlan mewn un bocs hwylus. Anrheg delfrydol i ddathlu'r gyfres yn 30 oed. Llyfrau gwreiddiol, doniol...

Dim stoc dros dro
9.95

Pecyn Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Pecyn o'r 6 Llyfr Llythrennau gan Angharad Tomos, sydd hefyd yn cael eu cyhoeddi fel llyfrau ar wahân. Maent yn rh...

Ewch | Go
19.95

Pecyn Pen i Waered   (Helen Emanuel Davies)
Pecyn o 5 llyfr Cyfres Pen i Waered. Llyfrau unigryw yn y Gymraeg, mae un ochr yn cynnwys stori ac o droi'r gyfrol ben i...

Ewch | Go
4.95

Peiriant y Tywydd   (Catrin Evans)
Mae Wenfys, y wrach gas, yn creu llanast trwy drio newid y tywydd yn holl wledydd y byd. Lluniau gan Guto Evans.; Fersiw...

Allan o brint
4.95

Pen Cyrliog a Sbectol Sgwr   (Gareth F Williams)
Nofel antur 200 tudalen am ddihirod sy'n tarfu ar wyliau heddychlon Magwen a Jimbo yng nghanol y wlad.

Ewch | Go
1.95

Penbleth Rwdlan (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Rwdlan druan mewn penbleth. Mae ei phethau wedi mynd ar goll yn yr holl lanast. Llyfr sy'n helpu plant sy'n dechrau ...

Ewch | Go
1.95

Penbleth Sin Corn   (Fiona Wynn Hughes)
Cynllun llyfrau darllen CBAC; Pwy sy'n dwyn anrhegion plant y byd? Rhaid i Siôn Corn ddatrys y dirgelwch cyn y Nad...

Ewch | Go
2.95

Penbwl Hapus   (Angharad Tomos)
Mae pawb wedi anghofio am ben blwydd y Llipryn Llwyd felly does dim amdani ond dathlu ar ei ben ei hunan.

Ewch | Go
2.45

Penllanw   (Doreen Wynne)
Dau gefnder yn mynd am wyliau glan-y-môr yng Ngheredigion. Yn ddamweiniol, cwympa Iwan i mewn i ogof a fu'n guddfa...

Ewch | Go
3.95

Pi-po Cyw   (Anni Llyn)
Cyfres newydd Dysgu gyda Cyw, i ddysgwyr ifanc iawn, gyda thestun dwyieithog. Llyfrau perffaith i blant bach i ddysgu ge...

Ewch | Go
1.95

Picil Sin Corn   (Fiona Wynn Hughes)
Mae rhywun wedi gadael dwy sach yn gorlifo o anrhegion ym mhen draw'r cwt, ac mae Siôn Corn yn poeni a fydd pawb y...

Ewch | Go
1.95

Pip ac Euryn, y Pysgod Aur   (Morfudd Strange)
Y teitl cyntaf mewn cyfres o lyfrau stori i blant yn ymwneud â rhai o'u hoff anifeiliaid anwes. Lluniau du-a-gwyn ...

Ewch | Go
4.45

Poster Rhifo   (Elwyn Ioan)
Poster i'r plant ddysgu rhifo; Poster = £2.45; Cludiant i'r DU = £2.00

Ewch | Go
4.95

Poster Tan Domen   (Angharad Tomos)
Poster lliwgar o Dy Tan Domen - Rwdlan, Rala Rwdins a Mursen y gath - cymeriadau poblogaidd i blant o straeon Rala Rwdin...

Ewch | Go
4.95

Poster Tyn Twll   (Angharad Tomos)
Poster lliwgar yn darlunio dau o gymeriadau poblogaidd Angharad Tomos sef y Dewin Doeth a'r Dewin Dwl yn eu cartref yn T...

Ewch | Go
4.95

Poster Wyddor Rwdlan (Darllen Mewn Dim)   (Angharad Tomos)
Poster lliwgar yn dangos yr wyddor Gymraeg, gyda'r cymeriad adnabyddus i blant, Rwdlan.; Poster = £2.95; Cludiant ...

Ewch | Go
4.45

Poster yr Wyddor   (Elwyn Ioan)
Dysgwch yr wyddor Gymraeg!; Poster = £2.45; Cludiant = £2.00

Ewch | Go
1.95

Potiau Ml (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Un, dau, tri phot mêl - mmm!

Ewch | Go
2.00

Pum Cyfrinach y Llewod   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
4.95

Pwslo   (Myfanwy Sandham)
Cybolfa o bosau diddorol i arteithio'r meddwl!

Ewch | Go
1.95

Pwy Sy'n Cuddio? (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl.. Pwy sydd yna? Rwdlan a Llipryn a'r lleill - tyrd i chwilio!

Ewch | Go
1.65

Pwyll a Rhiannon (Lliwio Mabinogi 1)   (Elwyn Ioan, Robat Gruffudd)
Llyfr lliwio ynghyd â stori Pwyll a Rhiannon, mewn cyfres o lyfrau lliwio o'r Mabinogi ar gyfer plant.

Ewch | Go
1.95

Pysgodyn Cochyn Bach   (Hilma Lloyd Edwards)
Does dim siâp ar Cochyn yn dal llygod, er gwaetha'r holl wersi gan Mali, ond yn y diwedd daw Cochyn yn arwr y pent...

Ewch | Go
2.00

Ragsi Ragsan   (Mair Wynn Hughes)
Hanes Tania yn dysgu gwers i fwlis yn ei hysgol newydd, mewn cyfres o lyfrynnau straeon hwyliog ar gyfer disgyblion Cymr...

Ewch | Go
3.95

Rala la la - Caneuon o Wlad y Rwla   (Mair Tomos Ifans)
Llyfr o ganeuon am gymeriadau Gwlad y Rwla, yn cynnwys, wrth reswm, yr Anthem Genedlaethol, Mae Hen Wlad y Rwla yn Annwy...

Ewch | Go
2.95

Rala Rwdins   (Angharad Tomos)
Cyflwyniad i Rala Rwdins, y wrach o Wlad y Rwla, a'r wrach fach ddireidus, Rwdlan.

Ewch | Go
1.95

Rala Rwdins (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Sh! Mae Rala Rwdins yn cysgu...

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 1 (O ble mae llaeth yn dod?)   (Beca Evans)
Mae Rapsgaliwn, rapiwr gorau'r byd, yn odli o hyd!; Mae'n edrych yn ei raplyfr am yr ateb i gwestiwn pwysig iawn - o ble...

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 2 (O ble mae coed Nadolig yn dod?)   (Beca Evans)
Mae Rapsgaliwn, rapiwr gorau'r byd, yn odli o hyd! Mae'n edrych yn ei raplyfr am yr ateb i gwestiwn pwysig iawn - o ble ...

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 3 (I Ble Mae Sbwriel yn Mynd?)   (Beca Evans)
Mae Rapsgaliwn, rapiwr gorau'r byd, yn datrys pos arall - i ble mae ein sbwriel yn mynd ar ôl i ni ei daflu i'r bi...

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 4 (O Ble Daw dy Siwmper Di?)   (Beca Evans)
Mae Rapsgaliwn, rapiwr gorau'r byd, yn datrys pos arall - o ble mae ein siwmperi'n dod?

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 5 (Sut Mae Gwneud Cacen Pen-blwydd?)   (Beca Evans)
Mae rapiwr gorau'r byd yn dysgu sut mae gwneud cacen pen-blwydd!

Ewch | Go
1.95

Rhys a Meinir   (Meinir Wyn Edwards)
Stori am ddau ffrind, Rhys a Meinir, o ardal Nant Gwrtheyrn sydd yn y chwedl hon. Mae'r ddau'n byw bywyd braf tan i rywb...

Ewch | Go
1.95

Rwsh Rwsh (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Rwsh, rwsh, mop, slop. Mae llanast yn ogof Tan Domen.

Allan o brint
1.75

Sasgwats   (Dyfed Glyn)
Nofel am fwystfil mawr blewog yn byw ym mynyddoedd y Sierra Nevada. A beth yw'r cysylltiad rhwng daearegwr o Gymru a llw...

Ewch | Go
1.95

Sbectol Ceridwen (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
"Dydw i ddim yn gallu gweld, bw-hw!" Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun...

Ewch | Go
1.95

Sblash yn y Bath (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Bath poeth i'r Dewin Doeth, ond mae'r llawr yn wlyb. Wwps!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Synau, sy'n dilyn lefel Cam Rwdl...

Ewch | Go
2.95

Seren Unig (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Pwy sy'n crio yn y nos ddu? Y seren fach wen, druan ohoni. Beth sy'n bod, tybed?

Ewch | Go
2.95

Seros 1   (Martin Davis)
Nofel wyddonias i blant sy'n sôn am drigolion y ddaear yn ffoi i fyw ar blanedau eraill. Mae Meic Jervis a'i deulu...

Ewch | Go
2.95

Seros 2   (Martin Davis)
Yr ail gyfrol yng nghyfres Seros yn cofnodi helyntion cyffrous Mei c ac Elen Jarvis wrth iddynt geisio dychwelyd i blane...

Ewch | Go
5.95

Sgleinio'r Lleuad   (Caryl Lewis)
Cyfrol hardd, clawr caled, yn adrodd hanes Byrti a Bwbw sy'n sgleinio'r lleuad. Ond beth sy'n digwydd pan mae'r ddau'n p...

Ewch | Go
2.95

Sgleinio'r Sr (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
"Andros Aberdaron! Wyt ti wedi sgleinio'r ser heno?" bloeddiodd y Dewin Doeth. Druan o'r Dewin Dwl!

Ewch | Go
1.95

Sgwrio Cath (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Aeth Rwdlan am dro i Bryn Blodau. Beth welodd hi yno tybed? Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a ...

Ewch | Go
2.00

Sioned yn Tisian   (Elwyn Ioan)
Mae Sioned y Wiwer yn mynd i'r Eidal i gael dail coed macaroni at ei thisian yn y llyfr llun-a-stori hwn i blant bach

Ewch | Go
2.65

Sionyn a Siarli   (Marion Eames)
Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o storïau bywiog am ddau frawd sy'n byw gyda'u ffrindiau yn ardal Tre Tatws. Dyma'r lly...

Ewch | Go
2.65

Sionyn a Siarli a'r Bws Hud   (Marion Eames)
Dyma ragor o hanesion difyr i blant am y ddau frawd o Dre Tatws a'u llu o ffrindiau. Y tro hwn fe gânt nifer o ant...

Ewch | Go
5.95

Snap Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pecyn o 36 cerdyn - 9 cymeriad Gwlad y Rwla x 4.; Beth am chwarae Snap, Cofio Pâr, Cer i Bysgota neu Teuluoedd Ded...

Ewch | Go
4.95

Sothach a Sglyfath   (Angharad Tomos)
Os oes rhywfaint o synnwyr cyffredin gennych chi, wnewch chi ddim meiddio agor y llyfr yma, achos po leiaf y gwyddoch ch...

Ewch | Go
6.95

Stori Dafydd ap Gwilym   (Gwyn Thomas)
Drwy dynnu ar straeon o gerddi'r bardd a hanesion sydd wedi wedi eu cadw amdano fe gyflwynir stori Dafydd mewn deuddeg p...

Ewch | Go
2.95

Strempan   (Angharad Tomos)
Strempan Ddrwg yn creu stormydd a llifogydd trwy Wlad y Rwla nes bron â boddi pawb.

Ewch | Go
1.95

Stwnsh Rwdlan   (Branwen Nicholas, Angharad Tomos)
Llyfr coginio i blant bach sy'n llawn ryseitiau fel ysgubabs, teisennau pry cop ac ysbrydion tatws.

Ewch | Go
4.95

Suddo!   (Meinir Wyn Edwards, Sioned Glyn)
Llyfr yng Nghyfres Cyffro - llyfrau llawn cartwnau am ddigwyddiadau go iawn.; Stori Cantre'r Gwaelod a hanes tswnami Jap...

Ewch | Go
1.95

Swper Strempan (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Mae Strempan yn dal pysgodyn melyn tew i swper - o na! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwg...

Ewch | Go
4.95

Syniad Da! - Dylan a Doctor Leon/Dyfeisiadau   (Helen Emanuel Davies)
Rhif 3 yng nghyfres Pen i Waered. Mae'r stori Dylan a Doctor Leon yn sôn am ddyfeisiwr yn creu peiriant amser (llu...

Ewch | Go
1.95

Traed Mawr Strempan (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl.Twrw, twrw, twrw mawr Strempan! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun ...

Ewch | Go
2.95

Trafferth mewn Trochion (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Bobol bach mae Rala Rwdins yn brysur. Mae ganddi lond gwald o ddillad i'w golchi. Ond mae rhywbeth dychrynllyd yn Llyn L...

Ewch | Go
1.95

Trafferth y Taffi (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Mursen y gath yn sownd mewn taffi. Bai pwy yw hynny, tybed? Mae Trafferth y Taffi yn dysgu'r gwahaniaeth rhwng 'ff' ...

Ewch | Go
2.95

Troi Clociau (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Tic, toc. Tic, toc. Beth mae'r Dewin Dwl bach drwg yna'n ei wneud gyda chlociau pawb yng Ngwlad y Rwla, tybed?

Ewch | Go
2.95

Trwbl Dwbl Ddwywaith   (Pam Thomas)
Nofel fer am drafferthion dau bâr o efeilliaid, nad yw eu bywyd byth yn hamddenol nac yn ddiflas. Lluniau du-a-gwy...

Ewch | Go
3.45

Trysor   (Elwyn Ioan, Dylan Williams)
Chwilio am drysor ar wely'r afon.

Allan o brint
2.25

Trysor Tomos   (Margaret Davies)
O dan wely Tomos mae yna focs trysorau sy'n cynnwys llygoden! Lluniau Rod Knipping

Ewch | Go
3.95

Twinc Cawr yr Ynys Binc   (Fiona Wynn Hughes)
Stori wreiddiol hwyliog a lliwgar am gawr sy'n mynnu bod popeth ar ei ynys yn cael ei baentio'n binc gan beri anhapusrwy...

Ewch | Go
1.95

Twm Sin Cati   (Meinir Wyn Edwards)
Roedd Twm Siôn Cati yn hoff o dynnu coes. Cafodd ei hun mewn trwbl yn aml, ac aeth y chwarae triciau yn fwy ac yn ...

Ewch | Go
4.95

Ty Jac   (Manon Eames, Ioan Hefin, Mary Price Jenkins)
Llyfr hardd yn cyflwyno neges "werdd" mewn ffordd ddeniadol. Mae'n adrodd hanes Jac, a rannai'r byd gyda'r eli...

Ewch | Go
1.95

Waeth gen i! (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
3.95

Wini ar y Siglen   (Siriol Griffiths)
Tro trwstan pan mae'r gwynt yn chwythu'r siglen yn rhy uchel.

Ewch | Go
3.95

Wini'r Wenynen   (Siriol Griffiths)
Beth sy'n digwydd i Wini farus pan mae'n casglu gormod o fêl?

Ewch | Go
2.95

Y Bastai (Wirioneddol) Erchyll (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Rhai drwg yw Strempan a'r Cena Cnoi, yn creu trwbwl ar hyd Gwlad y Rwla. Mae'n bryd i rywun ddysgu gwers i'r cnafon!

Ewch | Go
3.95

Y Brenin Arthur   (Gwyn Thomas)
Chwedl enwog y Brenin Arthur trwy lygaid Cymreig. Yma mae Arthur yn ennill yn ol y lle a fu iddo yn nychymyg y Cymry ar ...

Ewch | Go
2.95

Y Cloc   (Elwyn Ioan, Dylan Williams)
Damwain cyn parti penblwydd Siôn Bach Preis.

Ewch | Go
2.95

Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Rhaid i Rwdlan ddal gwenyn i Rala Rwdins ar gyfer swyn.; Pwy well i'w helpu na'r Dewin Dwl? Onid ef sy'n gofalu am y pot...

Ewch | Go
3.45

Y Goedwig   (Elwyn Ioan, Dylan Williams)
Siôn Bach Preis yn clywed sôn am chwarter miliwn o bunnau.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a Mistar Mostyn   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Allan o brint
2.00

Y Llewod a'r Ceffyl Gwyn   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
3.95

Y Llewod a'r Dagr Haearn   (Dafydd Parri)
Argraffiad newydd o'r pedwar teitl mwyaf poblogaidd yn y gyfres hir o nofelau antur i blant. Mae hofrennydd yn disgyn ar...

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Fodrwy Saffir   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Freichled Aur   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Llyffantod Melyn   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Smyglwyr   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Soser Arian   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
3.95

Y Llewod a'r Tair Canhwyllbren   (Dafydd Parri)
Argraffiad newydd o'r pedwar teitl mwyaf poblogaidd yn y gyfres hir o nofelau antur i blant. Pwy yw'r sgïwr dwr sy'...

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Trn Sgrech   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Wennol Goch   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod ar Bigau'r Drain   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod ar Ynys Cristyn   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Allan o brint
2.00

Y Llewod ar Diemwntau   (Dafydd Parri)

Ewch | Go
2.00

Y Llewod mewn Carchar   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod mewn Storm Eira   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Allan o brint
2.00

Y Llewod Mewn Syrcas   (Dafydd Parri)

Ewch | Go
2.00

Y Llewod yn Codi Angor   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod yn Colli Menig   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
3.95

Y Llewod yn Dal Ysbryd   (Dafydd Parri)
Argraffiad newydd o'r pedwar teitl mwyaf poblogaidd yn y gyfres hir o nofelau antur i blant.Mae sôn bod ysbryd ar ...

Ewch | Go
2.00

Y Llewod yn Dilyn y Sr   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
3.95

Y Llewod yn y Steddfod   (Dafydd Parri)
Argraffiad newydd o'r pedwar teitl mwyaf poblogaidd yn y gyfres hir o nofelau antur i blant. Mae Eisteddfod Abercledwen ...

Ewch | Go
2.95

Y Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Y Llipryn Llwyd, sy'n byw ar lan Llyn Llymru, yn colli ei hoff hances oren a gwyrdd. Gwobr Tir na n-Og.

Ewch | Go
9.95

Y Mabinogi   (Gwyn Thomas)
Pedair cainc y Mabinogi ar gyfer plant. Yn cynnwys lluniau trawiadol gan Margaret Jones.; Fersiwn Saesneg ar gael, "...

Ewch | Go
2.00

Y Peiriant Golchi   (Elwyn Ioan)

Ewch | Go
2.95

Y Picnic (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae Rwdlan a'i ffrindiau yn mynd am bicnic i'r goedwig ond mae'r swn ofnadwy yn eu dychryn - beth gallai fod? Brrrrrrrr!

Ewch | Go
3.95

Y Tywydd   (Angharad Tomos)
Y seithfed teitl yn y gyfres boblogaidd 'Am Dro', sy'n dilyn cymeriadau Gwlad y Rwla drwy bob math o dywydd. Mae'n cyfun...

Ewch | Go
2.95

Yn Ddistaw Bach   (Angharad Tomos)
Mae'n bwrw eira'n drwm yng Ngwlad y Rwla ond, rhyngoch chi a fi, mae rhywbeth od iawn yn digwydd. Fedrwch chi gadw cyfri...

Ewch | Go
5.95

Yr ABC Doniol   (Elwyn Ioan, Tegwyn Jones)
Y llyfr hwyliog sy'n dysgu'r wyddor trwy gyfrwng hiwmor. Darllenwch y rhigwm, dangoswch y llun, a bydd eich plentyn yn c...

Ewch | Go
2.95

Yr Ambarel (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Hip, hip, hwre! Mae hi'n ben-blwydd ar y Dewin Dwl. Mae'n cael anrheg wych, sef ambarel - ond bydd angen glaw arno nawr.

Ewch | Go
2.95

Yr Ysbryd (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
WA! Mae ysbryd yn y coed ac mae'r Dewin Dwl a Rwdlan yn crynu fel jeli! HELP!

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
6.95

A Stone for Remembrance   ((ed.) Barrie Llewelyn)
Casgliad o chwedlau wedi'u haddasu ar gyfer cynulleidfa fodern. Bydd plant yn mwynhau darllen am anturiaethau Llywelyn a...

Ewch | Go
3.99

Alun the Bear and the Football Match   (Morgan Tomos)
Mae Alun wedi cael ei ddewis i ymarfer gyda thîm pêl-droed Cymru. Ond dyw e ddim yn chwarae'n dda iawn felly...

Ewch | Go
3.95

Alun the Bear and the Grand Slam   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth wrth ei fodd pan mae Mam a Dad yn mynd ag ef i weld tim Cymru'n chwarae rygbi. Ond mae ei gyffro yn arw...

Ewch | Go
3.95

Alun the Bear in the Castle   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn ymweld â chastell gyda'i fam a'i dad. Ond yn lle cael gwers hanes ddiflas, mae'n darganfod rhy...

Ewch | Go
1.95

Cantre'r Gwaelod (English)   (Meinir Wyn Edwards)
Mae Gwyn a Llewelyn, y ddau wyliwr, wedi cael llond bol o aros am Seithennyn. Roedd hwnnw'n mwynhau ei hun ym mharti pen...

Ewch | Go
3.95

Dai The Dragon Keeper   (Alan Rogers)
Ac yntau'n godro'i ddreigiau ar ochr Mynydd Mawr un bore, mae Dai yn sylwi bod y cennin i gyd wedi diflannu o'r caeau. M...

Allan o brint
4.95

Dewi the Dragon   (Christie Davies)
Dyma lyfr i unrhywun sy'n meddwl am ddreigiau. Mae gan Dewi, y ddraig goch, a'i wraig, draig Tseiniaidd, bedwar o ddreig...

Ewch | Go
1.95

Dic Penderyn (English)   (Meinir Wyn Edwards)
Roedd Dic Penderyn yn gweithio yn un o byllau glo ardal Merthyr Tudful. Daeth yn arweinydd ac yn arwr. Cafodd ei gyhuddo...

Allan o brint
3.95

Dragon and Mousie   (Andrew Fusek Peters, Gini Wade)
Cyfieithiad Saesneg o "Gwich a Draig". Stori addas i blant 5-7 mlwydd oed am ddraig werdd a llygoden fach frow...

Ewch | Go
3.95

Dragon and Mousie and the Snow Factory   (Andrew Fusek Peters, Gini Wade)
Deffrodd Gwich a Draig i fyd gwyn gan eira. Fe adeiladon nhw ysgol i fynd i'r Ffatri Eira a chael anrheg arbennig gan An...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Dragonrise   (David Morgan Williams)
Nofel antur i blant 9-12 oed wedi ei lleoli yng Nghymru a byd dirgel chwedloniaeth Gymreig.

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Ebony and Ivory   (David Morgan Williams)
Mae Huw yn deffro o dduwch, ei ben yn brifo. Pam fod ei draed a'i ddwylo wedi'u rhwymo, yng nghefn tryc, yn gyrru ar gyf...

Ewch | Go
4.95

Famous Welsh Tales   (Meinir Wyn Edwards)
Casgliad o chwedlau Cymraeg mewn un cyfrol: Rhys and Meinir, Cantre'r Gwaelod, Dic Penderyn, Red Bandits of Mawddwy, Mae...

Ewch | Go
9.95

King Arthur   (Gwyn Thomas)
Chwedl enwog y Brenin Arthur trwy lygaid Cymreig. Yma mae Arthur yn ennill yn ol y lle a fu iddo yn nychymyg y Cymry ar ...

Ewch | Go
6.95

Madog, the First White American (English)   (Gwyn Thomas)
Cyfrol gampus arall gan Gwyn Thomas am helyntion y Cymro cyntaf i gyrraedd America yn y 12fed Ganrif. Darluniwyd gan Ma...

Ewch | Go
1.95

Maelgwn, King of Gwynedd   (Meinir Wyn Edwards)
Ar draeth Ynyslas roedd cystadleuaeth ryfedd iawn yn cael ei chynnal. Pwy fyddai brenin nesaf Gwynedd? Roedd Maelgwn yn ...

Ewch | Go
5.95

Manawl's Treasure   (Liz Whitaker)
Dyma'r olaf o gyfres o dair nofel. Helyntion ac anturiaethau Ginny a Leo a'u gwahanol ffrindiau wrth iddynt geisio dychw...

Ewch | Go
4.95

Mrs GwraK   (Morgan Tomos)
Stori arswyd i blant. Mae hi'n wrach, ac mae David yn gwybod ei bod hi'n wrach! Gall weld drwy ei chuddwisg! Ond nid yw ...

Ewch | Go
6.95

Owain Glyndwr: Prince of Wales   (Rhiannon Ifans)
Cyfrol liwgar o straeon am un o brif arwyr Cymru. Ynghyd â 24 o luniau lliw yr artist Margaret Jones, ceir straeon...

Ewch | Go
1.95

Red Bandits of Mawddwy   (Meinir Wyn Edwards)
Mae 'na griw o ddynion gwyllt yn cuddio yn y goedwig. Maen nhw'n barod i ddial ond mae 'na ddynion eraill sy'n benderfyn...

Ewch | Go
1.95

Rhys and Meinir   (Meinir Wyn Edwards)
Stori am ddau ffrind, Rhys a Meinir, o ardal Nant Gwrtheyrn sydd yn y chwedl hon. Mae'r ddau'n byw bywyd braf tan i rywb...

Ewch | Go
6.95

Rock Tales   (Chris Fletcher)
Darganfyddwch ryfeddodau creigiau - allwch chi fod yn dditectif a dod o hyd i'r cliwiau? Dyma stori teulu o gewri a'u dr...

Ewch | Go
6.95

Saint David   (Rhiannon Ifans)
Mae mil a hanner o flynyddoedd wedi mynd heibio ers oes Dewi Sant. Ac eto rydym yn dal i'w gofio ar Fawrth y cyntaf ac ...

Ewch | Go
1.95

Saint David Colouring Book   (Elwyn Ioan, Garmon Gruffudd)
Lliwiwch y lluniau a darllenwch y storiau anhygoel am Ddewi Sant.

Ewch | Go
5.95

Shapeshifters at Cilgerran   (Liz Whitaker)
Ail gyfrol trioleg ffantasi am ddau blentyn yn eu harddegau sy'n meddu ar bwerau seicig ac sy'n profi anturiaethau rhyfe...

Ewch | Go
6.95

Tales From The Celtic Countries   (Rhiannon Ifans)
Chwedlau hudolus o'r chwe gwlad Geltaidd wedi eu hadrodd yn feistrolgar gan Rhiannon Ifans, gyda 24 o ddarluniau lliw-ll...

Ewch | Go
9.95

Tales from the Mabinogion   (Gwyn Thomas)
Pedair cainc y Mabinogi ar gyfer plant. Yn cynnwys lluniau trawiadol gan Margaret Jones. Mae fersiwn Cymraeg o'r llyfr y...

Ewch | Go
3.95

Tales from Wales   (Rhiannon Ifans)
Storiau hynafol o Gymru. Bydd oedolion a phlant yn mwynhau darllen am anturiaethau marchogion gwrol, cewri dreulon, mory...

Ewch | Go
5.99

The Crystal Fountain   (David Morgan Williams)
Nofel wedi'i gosod yn Ethiopia am ddau blentyn yn achub alpafr o dirlithriad, ac yn ei chynorthwyo i gael adferiad llwyr...

Ewch | Go
5.95

The Fizzing Stone   (Liz Whitaker)
Cyfrol gyntaf trioleg ffantasi am ddau blentyn yn eu harddegau o'r cyfnod presennol yn profi antur rhyfeddol a brawychus...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The Great Purple Sphere   (Huw Jones)
Mae arian yn brin yng nghartref Jasper Tuttle. Nid yw'n disgwyl cael unrhyw fath o wyliau haf, nes daw'r Athro Lightship...

Ewch | Go
4.95

The House That Jack Built   (Manon Eames, Ioan Hefin, Mary Price Jenkins)
Llyfr i blant gyda neges "werdd". Gyda lluniau trawiadol gan Mary Price Jenkins.; Fersiwn Gymraeg ar gael - &q...

Ewch | Go
4.95

The Legends of King Arthur   (Rhiannon Ifans)
Y chwedlau am Arthur y Cymry wedi eu cyflwyno'n hynod fywiog i blant: llyfr hardd, llawn lluniau lliw, a ddylai fod ar s...

Ewch | Go
3.99

The little Welsh Football fan   (Mark Williams)
Mae ffan bach pêl-droed Cymru yn gyffrous iawn. Mae'n cael mynd i weld tîm Cymru'n chwarae mewn gêm ry...

Ewch | Go
3.95

The Little Welsh Rugby Fan   (Mark Williams)
Mae Gareth yn hoff iawn o rygbi a thim Cymru, ond nae'n drist. Nid yw'n gallu mynd i wylio'r gemau oherwydd fod ei dad y...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The M4 Cats   (Dafydd Wyn)
Nofel i blant 9-12. Mae cathod Llundain yn dianc ar hyd traffordd yr M4 i ddod o hyd i loches rhag firws ffliw cathod ac...

Ewch | Go
4.95

The Magic of the Mabinogion   (Rhiannon Ifans)
Prif storïau'r Mabinogi wedi eu hailadrodd yn syml a gafaelgar ac wedi eu darlunio'n llawn hiwmor gan yr artist Hel...

Ewch | Go
6.95

The Pig Tale   (Angela Roberts)
Nofel ddoniol, a adroddir mewn dull bywiog, am ferch un ar ddeg mlwydd oed sy'n berchen ar fochyn unigryw iawn...

Ewch | Go
6.95

The Story of Dafydd ap Gwilym   (Gwyn Thomas)
Drwy dynnu ar straeon o gerddi'r bardd a hanesion sydd wedi wedi eu cadw amdano fe gyflwynir stori Dafydd mewn deuddeg p...

Ewch | Go
1.95

The Wales Fun Book   (Morgan Tomos)
Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 2-7 oed yn cynnwys posau, lliwio, dot-i-ddot, nabod y gwahaniaeth a gêmau erai...

Ewch | Go
4.95

Welsh Folk Stories   (Meinir Wyn Edwards)
Dyma gasgliad o bump o chwedlau o Gymru. Twm Siôn Cati, y lleidr pen-ffordd, oedd yn hoff iawn o chwarae triciau; ...

Ewch | Go
4.95

Welsh Fun and Games   (Ethne Jeffreys)
Casgliad bywiog o gêmau i blant 5-11 oed yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o dros 70 o weithgareddau, yn gê...

Ewch | Go
3.95

Wena and the Weather Machine   (Catrin Evans)
Mae Wena, y wrach gas, yn creu llanast trwy drio newid y tywydd yn holl wledydd y byd. Lluniau gan Guto Evans.; Cyfieith...

Ewch | Go
3.95

Wu-Ling's Tears   (David Morgan Williams)
Brawychwyd Wu-Ling pan welodd fod y Goedwig Bambw ar dân. Bu raid i'r panda ddianc i'r mynyddoedd, ond os dinistri...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

XCalibur, Merlin and the Teeth of the Dragon   (David Morgan Williams)
Nofel ffantasi i ddarllenwyr rhwng 9 a 12 oed. Y drydedd nofel yn nhrioleg 'Spirit of the Dragon'.

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
14.95

Dysgu darllen gyda Sam y Ci / Learning to read with Sam y Ci   (Emyr Llywelyn, John Lund)
Pecyn Dysgu darllen gyda Sam y Ci, yn seiliedig ar Storiau Sam y Ci.; Mae'r pecyn yn cynnwys:; Nodiadau i rieni; Llyfr G...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304