Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Plant

Plant

Darganfuwyd 436 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
2.95

"Ych a Fi!" a cherddi eraill (Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Saith o gerddi syml a doniol o Wlad y Rwla.; 1, 2, 3 ac i ffwrdd â ni!

Ewch | Go
2.95

'Sbector Sbectol   (Angharad Tomos)
Llyfr grweiddiol, doniol, gwahanol i blant bach!; Roedd pethau'n mynd ar goll yng Ngwlad y Rwla. Ond roedd 'Sbector Sbec...

Ewch | Go
29.95

5 CD-rom Rwdlan (Cynnig Arbennig)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 5 CD-Rom Cyfres Rwdlan - yn cynnwys: Diffodd yr Haul, Diwrnod Golchi, Llipryn Llwyd, Penbwl Hapus ac Yn Ddistaw ...

Ewch | Go
3.95

A-a-a! Veronica   (Gwenno Hughes)
Hynt a helynt teulu annwyl iawn o lygod. Dechreuodd eu trafferthion wrth i fam a merch symud i mewn i'r ty.

Ewch | Go
3.95

Adar   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a Chnau'r Adar Bach   (Morgan Tomos)
Mae Alun wrth ei fodd yn bwyta, ac un bore mae'n copio'r adar bach, ac yn dechrau bwyta cnau!

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a Jac Drws Nesa   (Morgan Tomos)
Mae Alun yn ffrind da i Jac drws nesa. Beth yw'r newyddion pwysig sydd gan Jac? Gobeithio y bydd Alun yn gallu codi ei g...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a Sbectol ei Dad   (Morgan Tomos)
Esgidiau, sbectol a char ei dad sy'n mynd a bryd Alun yr Arth y tro hwn.

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Ddannodd   (Morgan Tomos)
Dyw Alun ddim yn glanhau ei ddannedd yn iawn felly mae'n dioddef o'r ddannodd. Aw!

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r ddau geffyl bach   (Morgan Tomos)
Mae Alun yn gwylltio am nad yw ei nain yn fodlon rhoi mwy o hufen iâ iddo. Ond pan mae Alun yn gweld ceffyl bach w...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Dial Dwl   (Morgan Tomos)
Mae'n Nadolig ac mae Alun a'i ffrind, Jac, wedi cael ffrae. Mae chwarae wedi troi'n chwerw wrth i'r naill ddial ar y lla...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Dyn Eira   (Morgan Tomos)
Helyntion diweddaraf Alun yr Arth a'i ffrind newydd, y dyn eira.

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Gm Fawr   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth wrth ei fodd pan mae Mam a Dad yn mynd ag ef i weld tim Cymru'n chwarae rygbi. Ond mae ei gyffro yn arw...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Het Wirion   (Morgan Tomos)
Pan ddaw Arwyn ac Alis i chwarae gyda Alun, dyw e ddim yn hapus. Maen nhw'n chwerthin ar ei het newydd, ond mae Alun yn ...

Ewch | Go
2.99

Alun yr Arth a'r Hunllef   (Morgan Tomos)
Yn ei hunllef mae Alun yn rhedeg nerth ei draed i geisio dianc rhag y deinosor cas.; A dyw pethau ddim yn gwella llawer ...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Ir Fach yr Haf   (Morgan Tomos)
Y llyfr cyntaf mewn cyfres boblogaidd i blant bach 3-5 oed. Mae Alun yr Arth yn arth bach drwg, bob amser yn creu helynt...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Llanast Mawr   (Morgan Tomos)
Mae Alun, yr arth bach drwg, wrth ei fodd yn chwarae a gwneud llanast o gwmpas y ty, ond un diwrnod mae'n ceisio bod yn ...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Parot   (Morgan Tomos)
Mae'r parot direidus yn hoff o watwar lleisiau ac ailadrodd brawddegau drosodd a throsodd a throsodd.; Mae hyd yn oed yn...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Tn Mawr   (Morgan Tomos)
Roedd Alun wrth ei fodd pan gafodd fynd am dro yn yr injan dan. Dysgodd y rheolau tan i gyd, ac un diwrnod, roedd yn rha...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Trombn   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth ar ben ei ddigon yn chwarae'r trombôn - yr offeryn mwyaf swnllyd yn y byd!

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth a'r Wy Pasg   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn edrych ymlaen yn ofnadwy am ei wy Pasg siocled. Ond daw o hyd i wyau llawer mwy diddorol yn yr Helfa...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth ar y Fferm   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn casau 'molchi. Felly, un diwrnod, mae e'n dianc o'r bath i ganol yr anifeiliaid...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth ar y Mr   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn mynd i lan y mor ac mae wrth ei fodd yn gwylio criw dewr y bad achub. Ond ar ddiwedd y dydd, Alun yw...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth y Mr-leidr   (Morgan Tomos)
Dydi Alun ddim yn hapus pan mae Mam yn prynu llyfr iddo yn lle tegan. Ond daw i ddeall fod dipyn o sbort a drygioni i'w...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth ym Mhatagonia   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn mynd ar daith, ymhell bell dros y môr yn ei beiriant hedfan newydd. Ar ôl glanio ym Mhat...

Ewch | Go
3.95

Alun yr Arth yn Dysgu Cyfri   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn dysgu cyfri hyd at 12. Beth am helpu Alun i gyfri sawl dyn tan, anifail fferm, aderyn bach a iar fac...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth yn y Castell   (Morgan Tomos)
Mae Alun yn mynd i ymweld â chastell gyda'i dad a'i fam. Ond yn lle cael gwers ddiflas am hanes Cymru, mae Alun yn...

Ewch | Go
2.95

Alun yr Arth yn y Gofod   (Morgan Tomos)
Nid yw Alun yn un da am gadw ei draed ar y ddaear ... Stori gyffrous arall yng Nghyfres Alun yr Arth. Pan welodd Alun ro...

Dim stoc dros dro
2.95

Alun yr Arth yn yr Ysgol   (Morgan Tomos)
Mae athrawes Alun yn dweud y drefn wrtho am fethu'i brawf yn yr ysgol ond mae Alun yn chwerthin pan mae'r athrawon yn ca...

Ewch | Go
3.95

Am Ddolig!   (Mari Gwilym)
Stori am ladron yn dwyn anrhegion ar noswyl Nadolig.

Ewch | Go
4.95

Am Stori!   (Amrywiol)
Cyfrol o straeon byrion ar gyfer darllenwyr 9-11 oed gan awduron amrywiol.; Tabl Cynnwys:; Mared Llwyd; Leusa Fflur Llew...

Ewch | Go
2.95

Amser Chwarae Maw / Maw's Playtime   (Richard Llwyd Edwards)
Mae Mr Ed yn mynd allan yn ei gar. Mae Maw eisiau mynd allan hefyd, ond mae'n bwrw glaw. Felly, bydd rhaid i Maw a'i ffr...

Ewch | Go
4.95

Antur Fawr Twm Twrch   (Richard Llwyd Edwards)
Mae Twm Twrch a Dilwyn Draenog yn mynd i wersylla. Un noson, wrth gysgodi mewn ogof, maen nhw'n dod ar draws drws yn y g...

Ewch | Go
2.95

Antur Fawr y Dewin (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae'r Dewin Doeth eisiau antur go iawn. "Hoffwn gael antur mewn llong," meddai. Ond beth sy'n digwydd?

Ewch | Go
3.50

Anturiaethau Twm Sion Cati - Llyfr 2   (Dewi Lewis)
Anturiaethau Twm Sion Cati a Tim y ci.; Gwaith cartwn gan y diweddar Geoffrey Evans. Y geiriau gan Dewi Lewis.; Llyfr 2 ...

Ewch | Go
3.50

Anturiaethau Twm Sion Cati - Llyfr 3   (Dewi Lewis)
Anturiaethau Twm Sion Cati a Tim y ci.; Gwaith cartwn gan y diweddar Geoffrey Evans. ; Y geiriau gan Dewi Lewis.; Llyfr ...

Ewch | Go
2.95

Ar Noson Calan Gaeaf Oer   (Morgan Tomos)
Gwylia! Cymer ofal a hithau'n ganol nos; Mae tri chreadur erchyll yn sleifio dros y rhos.; Am dy ferwi mae un ac un am d...

Ewch | Go
2.95

Ar Wib (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Hei, beth sy'n bod ar y Dewin Dwl a Rala Rwdins? Pam maen nhw'n rhedeg drwy'r goedwig ar wib?

Ewch | Go
4.95

Arfon y Celt   (Alan Rogers)
Arfon y Celt yw Asterix y Cymry, ac mae'n cael problemau gyda Cefin y Concwerwr. Ar ôl i Cefin a'i griw ddwyn holl...

Allan o brint
3.95

Arswyd Fawr   (Elwyn Ioan)
Wrth fynd am dro i gartref henoed Plas y Durtur, daw Dion a Dana ar draws pob math o gyfrinachau. Beth yw'r cynllwyn syd...

Ewch | Go
1.95

Atishw! (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Atishw! Mae pawb yn sal yn Nhy'n twll.

Ewch | Go
3.95

Balwn Bleddyn   (Elena Gruffudd)
Mae Bleddyn a Capten Cadwaladr yn mynd ar antur mewn balwn o amgylch y byd i gyd. Dewch ar daith i weld pob math o ryfed...

Ewch | Go
1.95

Band Gwlad y Rwla (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae pawb eisiau bod mewn band roc a rôl. Hwla Hwla, Band Roc a Rwla!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Synau, sy'n dil...

Ewch | Go
4.95

Baner Beca   (Marion Eames)
Nofel fyrlymus wedi ei lleoli yng nghyfnod Terfysg Beca, i blant 12-14 oed gan un o awduron mwyaf dawnus Cymru

Ewch | Go
2.95

Barti Ddwl   (Angharad Tomos)
Mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn gwybod bod gan Ceridwen gyfrinach. Beth yw'r gyfrinach, tybed?; A pham mae'r Dewin Dwl yn ...

Ewch | Go
4.95

Beth am Stori?   (Amrywiol)
Dyma gasgliad o 10 stori fer - rhai hen a rhai newydd. Beth am dilyn antur Siôn Corn a'r afr, dilyn Cadi i balas y...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Cynllun Hedfan   (Caryl Lewis a Gary Evans)
Mae DJ Donci Bonc yn derbyn cerdyn post o Sbaen, a jyst â marw eisiau mynd yno...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Deinosoriaid   (Caryl Lewis a Gary Evans)
Yng nghanol wyau bach gwyrddlas Mrs Hwyad, mae un wy anferth porffor a smotiau melyn! Pam, felly, mae Bili Boncyrs a twi...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Gm Bl-droed   (Caryl Lewis a Gary Evans)
Mae Bili Boncyrs wrth ei fodd yn gwylio pel-droed. Ac mae wrth ei fodd pan ddaw Donci Bonc i ddweud bod ffeinal y gwpan ...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Pants Hud   (Caryl Lewis a Gary Evans)
Antur gyntaf y teulu Boncyrs: mae DJ Donci Bonc eisiau canu mewn band on mae ei lais yn OFNADWY...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs a'r Planedau   (Caryl Lewis a Gary Evans)
Mae DJ Donci Bonc eisiau bod yn seren a hoffai Bili Boncyrs ymweld a phlaned Mawrth. Ond sut mae cyrraedd y gofod gyda h...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs ar y Fferm   (Caryl Lewis a Gary Evans)
Mae Bili Boncyrs, DJ Donci Bonc a'u chwiorydd yn mynd draw i helpu Ffarmwr Huws ar y fferm. Ond tra bod Tili, Mili a Bil...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs Seren y Rodeo   (Caryl Lewis a Gary Evans)
Mae Bili a DJ wrth eu boddau gyda cowbois ac indiaid. Hoffai Bili drefnu rode - ond sut mae cael Mwwlsen, y fuwch mwya t...

Ewch | Go
2.95

Bili Boncyrs yn y Sw   (Caryl Lewis a Gary Evans)
Mae Bili Boncyrs a'r teulu yn cael diwrnod i'w gofio yn y sw. Mae un mwnci bach direidus yn diflannu o'i gaets ac mae'n ...

Ewch | Go
4.95

Ble Mae Twm Twrch?   (Richard Llwyd Edwards)
Mae Twm Twrch ar goll neu ydy e? Mae 'na fôr o hwyl i'w gael wrth chwilio amdano yn y lluniau mawr, lliwgar hyn.

Ewch | Go
3.95

Blodau   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Allan o brint
1.65

Blodeuwedd (Lliwio Mabinogi 3)   (Elwyn Ioan a Robat Gruffudd)
Cyfres o lyfrau lliwio sy'n adrodd straeon enwocaf y Mabinogi i blant bach; delfrydol i Ysgolion Meithrin.

Ewch | Go
1.95

Bobol Bach! (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Beth mae Mursen yn ei weld wrth fynd am dro?

Ewch | Go
2.95

Bodo Parcie Mawr   (Elwyn Ioan a Dylan Williams)
Mae Bodo yn mynd am dro at hen fodryb gyfoethog.

Ewch | Go
2.50

Brn a Branwen   (Anne Brooke)
Mae Arth wedi dwyn Pair Brigid Fawr. Os na ddaw Bran a Branwen ag ef yn ol iddi, bydd hi'n marw a'r gwanwyn byth yn dych...

Ewch | Go
1.65

Branwen (Lliwio Mabinogi 2)   (Elwyn Ioan a Robat Gruffudd)
Cyfres o lyfrau lliwio sy'n adrodd straeon enwocaf y Mabinogi i blant bach; delfrydol i Ysgolion Meithrin.

Ewch | Go
1.95

Branwen a Bendigeidfran   (Meinir Wyn Edwards)
Brawd a chwaer oedd Branwen a Bendigeidfran. Roedd Bendigeidfran yn gawr ac yn frenin ar Ynys y Cedyrn, ac fe briododd B...

Ewch | Go
0.95

Brawd Newydd   (Mair Wynn Hughes)
Mae babi newydd wedi cyrraedd y ty ond mae'n gwneud bywyd yn annioddefol i'w chwaer.

Ewch | Go
1.95

Breuddwyd Macsen   (Meinir Wyn Edwards)
Cafodd Macsen Wledig freuddwyd ryfedd iawn ac ar ol iddo ddeffro, penderfynodd y byddai'n chwilio am y wlad, y castell a...

Ewch | Go
2.95

Breuddwydion Maw / Maw's Dreams   (Richard Llwyd Edwards)
Y trydydd llyfr sy'n dilyn helyntion Maw, y gath fach sinsir. Dyw Maw ddim yn hoffi tacluso ond mae wrth ei fodd yn cysg...

Ewch | Go
4.95

Brwydro!   (Meinir Wyn Edwards & Sioned Glyn)
Llyfr yng Nghyfres Cyffro - llyfrau llawn cartwnau am ddigwyddiadau go iawn.; Dwy stori am yr Ail Ryfel Byd yw "Brw...

Ewch | Go
3.95

Bwgi-drwg a'r Briodas   (Pam Thomas)
Helyntion Bwgi-drwg, tomboi'r teulu, a'i chwiorydd wrth iddyn nhw gael cyfle i fod yn forynion priodas.

Allan o brint
3.45

Cadwgan a Lleidr Carn yr Wyddfa   (Elwyn Ioan)
Mae Cadwgan a'i ffrindiau yn achub dim llai na chopa'r Wyddfa yn ôl i'r genedl o grafangau'r adyn ffiaidd, Syr Bro...

Ewch | Go
2.85

Cadwgan, y Llygoden or Lleuad   (Elwyn Ioan)
Y llyfr a gyflwynodd Gadwgan i'r Byd! Lluniau swynol, lliwgar a stori sy'n cymysgu'r doniol a'r chwedlonol.

Ewch | Go
2.95

Cailo 2   (Dafydd Parri)
Anturiaethau Cailo ar faes y syrcas.

Ewch | Go
2.95

Cailo 3   (Dafydd Parri)
Caiff Cailo ei gipio o labordy sy'n gwneud arbrofion ar anifeiliaid.

Ewch | Go
2.95

Cailo 4   (Dafydd Parri)
O dreialon cwn defaid i garchar tanddaearol.

Ewch | Go
2.95

Cailo 5   (Dafydd Parri)
Yr ymdrech fawr olaf i ddod o hyd i'r ci defaid coll.

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2012   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2013   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2014   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
4.95

Calendr Rwdlan 2015   (Angharad Tomos)
Calendr lliwgar, un tudalen maint A4 i bob mis, yn dangos cymeriadau Gwlad y Rwla. Addas i blant 3 i 7 oed, mae'n dangos...

Ewch | Go
6.95

Caneuon Ffaldi-Rwla-la   (Mair Tomos Ifans)
Beth am ddysgu caneuon amrywiol newydd sbon am eich hoff gymeriadau o Wlad y Rwla? Cewch oriau o hwyl yn canu am Rala Rw...

Ewch | Go
1.95

Cantre'r Gwaelod (Cymraeg)   (Meinir Wyn Edwards)
Mae Gwyn a Llewelyn, y ddau wyliwr, wedi cael llond bol o aros am Seithennyn. Roedd hwnnw'n mwynhau ei hun ym mharti pen...

Allan o brint
4.95

Carwyn a'r Anrheg Nadolig   (Mari Gwilym)
Gyda'r Nadolig yn agosau mae Carwyn yn cael trafferth dewis anrhegion, ond pan ddaw bws o Saeson i ymweld â'r pent...

Ewch | Go
3.95

Castell Marwolaeth Boenus ac Erchyll   (Rolant Ellis)
Cyfres Cled; Mae Sam y Ci Defaid yn penderfynu hedfan i Dransylfania am wythnos o wyliau. Ond mae pawb a phopeth yn y Ca...

Ewch | Go
6.95

CD Rala la la   (Mair Tomos Ifans)
Dyma'r caneuon maen nhw'n canu yng Ngwlad y Rwla: Can y Mel, Can y Llyfrau, Rwdl Dwdl (Rwdlan!), Limrigau Mali Meipen, S...

Ewch | Go
14.95

CD Rom Diffodd yr Haul   (Angharad Tomos)
CD-ROM difyr yn adrodd hanes Rwdlan yn chwarae dau dric gwych ar Rala Rwdins a Ceridwen, gyda gweithgareddau addas i'r y...

Ewch | Go
14.95

CD Rom Diwrnod Golchi   (Angharad Tomos)
CD difyr aml-gyfrwng wedi ei seilio ar y llyfr Diwrnod Golchi gan awdur poblogaidd, yn cynnwys darlleniad o'r stori yn a...

Ewch | Go
14.95

CD Rom Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Dyma'r drydedd CD ROM yng nghyfres Rwdlan sy'n llawn o weithgareddau, yn cynnwys stori, gemau, a deunydd addysgol.

Ewch | Go
14.95

CD Rom Penbwl Hapus   (Angharad Tomos)
CD-ROM llawn hwyl a gweithgareddau i blant 3-7 oed. Yn cynnwys stori, caneuon a gweithgareddau technoleg gwybodaeth. Del...

Ewch | Go
14.95

CD Rom Yn Ddistaw Bach   (Angharad Tomos)
Y CD-ROM olaf yn y gyfres i blant 3-7 oed. Mae'r CD yn cynnwys gweithgareddau addysgol, rhifedd a gemau o bob math. Mae'...

Ewch | Go
7.95

CD Straeon Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Dyma holl straeon cyfres Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, 36 o lyfrau, yn cael eu darllen gan Mari Gwilym.; Cewch or...

Ewch | Go
1.95

Cen y Cwch Coch   (Elwyn Ioan a Tegwyn Jones)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn adrodd, mewn rhigymau difyr, hanes Cen y Cwch Coch yn cynorthwyo ei ffrindiau wedi i'r bont d...

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Alun yr Arth   (Morgan Tomos)
Cerdyn pen-blwydd lliwgar yn dangos llun Alun yr Arth.

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan gyda llun o'r Dewin Dwl. Mae'r gyfres yn dathlu 30 oed.

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Rwdlan   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan gyda llun Rwdlan yn peintio. Mae'r gyfres yn dathlu 30 oed eleni.

Ewch | Go
1.50

Cerdyn Pen-Blwydd Rwdlan a Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Cerdyn pen-blwydd Cyfres Rwdlan yn dangos llun Rwdlan a'r Dewin Dwl yn mwynhau jeli a theisen. Cyfres o gardiau i gyd-fy...

Ewch | Go
2.50

Ceri a Caradog   (Anne Brooke)
"All neb yn y byd drechu dewin," meddai'r Dewin Llwyd. Ond dyna fydd tasg Ceri a Caradog ar ol i'r Dewin ddwyn...

Ewch | Go
1.95

Ceridwen   (Angharad Tomos)
Caiff Rwdlan ei hanfon am wersi at Ceridwen, y wrach orddeallus sy'n bwyta llyfrau yn lle bwyd.

Ewch | Go
2.95

Ceridwen ar Goll (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins yn poeni'n ofnadwy - mae Ceridwen ar goll. Ble gallai hi fod?

Ewch | Go
6.95

Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd   (Rhiannon Ifans)
Chwedlau hudolus o'r chwe gwlad Geltaidd wedi eu hadrodd yn feistrolgar gan Rhiannon Ifans, gyda 24 o ddarluniau lliw-ll...

Ewch | Go
4.50

Chwedlau'r Brenin Arthur   (Rhiannon Ifans)
Y chwedlau am Arthur y Cymry wedi eu cyflwyno'n hynod fywiog i blant: llyfr hardd, llawn lluniau lliw, a ddylai fod ar s...

Ewch | Go
1.95

Clec i'r Wy (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae'r Dewin Dwl ar ras, ond rhaid bwyta brecwast cyn mynd i'r ysgol. Llyfr llawn odlau!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Syn...

Ewch | Go
4.95

Cloddio!   (Meinir Wyn Edwards & Sioned Glyn)
Llyfr yng Nghyfres Cyffro - llyfrau llawn cartwnau am ddigwyddiadau go iawn.; Mae dwy stori "Cloddio!" yn digw...

Ewch | Go
3.95

Coed   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
5.99

Coeden Cadi   (Bethan Gwanas)
Mae Cadi'n hoffi dringo coed. Un diwrnod, daw gwynt OFNADWY o gryf nes bod Cadi'n methu'n lân â dal ei gafa...

Ewch | Go
2.25

Comics Cadwgan   (Elwyn Ioan)
Stribedi cartwn, lliw-llawn o straeon newydd am Cadwgan, y llygoden o'r lleuad.

Ewch | Go
2.95

Corryn (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Mae dau yn byw yn ogof Tu Hwnt - Ceridwen a Corryn. Dau wahanol iawn i'w gilydd.

Ewch | Go
2.95

Corwynt   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol a thyner gyda lluniau lliw difyr am y ffrindiau Rala Rwdins, Rwdlan, y Llipryn Llwyd a'r Dewin Dwl yn diod...

Ewch | Go
2.95

Cosyn   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol wedi ei darlunio'n lliwgar gan awdur poblogaidd, am lygoden fach yn peri trafferth i drigolion Gwlad y Rwl...

Ewch | Go
14.95

Cosyn: Llyfr Mawr   (Angharad Tomos)
Fersiwn mawr o'r llyfr - addas ar gyfer ysgolion ac ysgolion meithrin.

Ewch | Go
4.95

Creadur! - Nic a'r Anghenfil/Llygod   (Helen Emanuel Davies)
Rhif 2 yng nghyfres Pen i Waered. Mae'r stori wedi'i hysgrifennu gan Helen Emanuel Davies a darluniwyd y lluniau gan Mor...

Ewch | Go
3.95

Creaduriaid Bach   (Angharad Tomos)
Mae Cyfres Am Dro yn rhan o gynllun Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos, sy'n adnodd perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen...

Ewch | Go
3.95

Creision Hud   (Mihangel Morgan)
Barddoniaeth wallgo a doniol am greaduriaid rhyfedd fel y Gwbiwe, y Crilion, y Besychgath a'r Entrychfil. Yn cynnwys dar...

Ewch | Go
1.95

Cribin Crwban   (Morfudd Strange)
Yr ail deitl mewn cyfres o lyfrau stori i blant yn ymwneud â rhai o'n hoff anifeiliaid anwes. Lluniau du-a-gwyn ad...

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
1.65

Culhwch ac Olwen (Lliwio Mabinogi 4)   (Elwyn Ioan a Robat Gruffudd)
Llyfr lliwio ynghyd â stori Culhwch ac Olwen, mewn cyfres o lyfrau lliwio o'r Mabinogi ar gyfer plant.

Ewch | Go
3.95

Cwm Teg - Coeden Nadolig   (Anna-Lisa Jenaer)
"Dymunwn Nadolig llawen; A blwyddyn newydd dda."; Mae'n bwrw eira yng Nghwm Teg. Pwy sydd a'r goeden Nadolig h...

Ewch | Go
3.95

Cwm Teg - Fuoch Chi 'Rioed yn Morio?   (Meinir Lynch a Owen Stickler)
Mae Jac wrth ei fodd yn gwylio'r cychod yn yr harbwr. Pysgotwr yw Wncwl Wyn ac mae ganddo rywbeth arbennig i Jac.; Fuoch...

Ewch | Go
3.95

Cwm Teg - Gee Ceffyl Bach   (Meinir Lynch a Owen Stickler)
Dewch am dro i'r ffair gyda Gwen a Gareth. Y ceffylau bach yw eu hoff reid, ond mae un ceffyl bach yn dianc!; Gee ceffyl...

Ewch | Go
4.95

Cyfrinach Craig yr Wylan   (Bet Jones)
Dyma nofel gyntaf Bet Jones ar gyfer plant. Mae'n sôn am Huw yn gorfod gadael ei gartref ar lan y traeth a symud i...

Ewch | Go
4.95

Cyfrinachau - Cyfrinach Lob/Codau   (Helen Emanuel Davies)
Mae Rhif 4 yng nghyfres Pen i Waered yn delio â chyfrinachau o bob math. Mae'r stori, wedi'i darlunio gan Robin La...

Ewch | Go
2.95

Cymland   (Robat Gruffudd)
Stori ddoniol am wlad lle mae bechgyn yn chwarae snwcer am gant o oriau'r dydd a bwyta Crisps Blas Aur - ond tarfir ar e...

Ewch | Go
3.95

Cyw ar y Fferm   (Anni Llyn)
Mae Cyw a'i ffrindiau yn gofalu am yr anifeiliaid ar y fferm. Ond beth yw'r holl synau od?

Ewch | Go
3.95

Dafydd a Dad   (Manon Steffan Ros & Jac Jones)
Mae hi'n ddiwrnod braf. Beth fydd Dafydd a Dad yn ei wneud heddiw, tybed? Chwarae pêl-droed? Chwarae clai? ; "...

Ewch | Go
2.95

Dal y Lleidr (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins wedi coginio cacennau hyfryd i de ac mae'r Dewin Dwl barus eisiau eu bwyta - twt lol!

Ewch | Go
2.95

Dan y Dail   (Angharad Tomos)
Mae Rala Rwdins yn adeiladu ty coeden i'r Dewin Dwl gael chwarae ynddo. Mae'n cael amser cyffrous yng nghanol y coed a'r...

Ewch | Go
4.95

Deio a'i Drwmped   (Leon Balen)
Wrth geisio cael llonydd i ymarfer ei drwpmed o gwmpas Caerdydd, mae Deio'n tarfu ar bawb. Ond un dydd mae'n cael y lwc ...

Ewch | Go
6.95

Dewi Sant   (Rhiannon Ifans)
Straeon digri a difyr yn adrodd hanes bywyd nawddsant Cymru. Ceir straeon am wyrthiau, brenhinoedd, môr-ladron a ...

Ewch | Go
4.95

Dewi'r Llyfrbryf   (Wayne Denfhy)
Hanes llyfrbryf sy'n byw mewn llygaid cath ar y ffordd fawr. Beth sy'n digwydd pan mae Dewi yn mentro ar draffordd brysu...

Ewch | Go
1.95

Dic Penderyn (Cymraeg)   (Meinir Wyn Edwards)
Roedd Dic Penderyn yn gweithio yn un o byllau glo ardal Merthyr Tudful. Daeth yn arweinydd ac yn arwr. Cafodd ei gyhuddo...

Ewch | Go
2.95

Diffodd yr Haul   (Angharad Tomos)
Rwdlan yn chwarae dau dric bendigedig ar Rala Rwdins a Ceridwen.

Ewch | Go
4.95

Dirgelwch Loch Ness   (Gareth F Williams)
Ai ffaith neu chwedl yw Nessie, anghenfil Llyn Loch Ness? Golwg newydd ar hen stori gan awdur sydd wedi ymweld â L...

Ewch | Go
2.95

Diwrnod Golchi   (Angharad Tomos)
Mae Dewin Dwl yn drysu Diwrnod Golchi Rwdlan ac yn golchi Mursen y Gath!

Ewch | Go
2.95

Doethion Aberdwli   (Dafydd Parri)
Llond trol o straeon doniol a chwedlau anhygoel am bentref o ffyliaid; cartwnau gan Wayne Griffiths.

Ewch | Go
2.95

Dona Direidi yn Dysgu... Coginio   (Beca Evans)
Mae Dona Direidi'n chwilio am ffordd o ennill arian poced.; Pan mae'n gweld hysbysb am rywun i helpu mewn cegin, mae'n m...

Ewch | Go
2.95

Dona Direidi yn dysgu...Dawnsio   (Beca Evans)
Mae Dona Direidi yn chwilio am ffordd o ennill arian poced. ; Pan mae'n gweld hysbyseb am rywun i ddawnsio mewn sioe, ma...

Ewch | Go
1.95

Dwl a Doeth (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
0.95

Dwyn Afalau   (Mair Wynn Hughes)
Dau fachgen ifanc yn dod o hyd i rywbeth od iawn i lawr yn y berllan.

Ewch | Go
2.95

Dydd Sbri 1: Gwersylla   (Mererid Hopwood)
Mae'n ddydd Sbri ac mae'n rhaid cael hwyl ar ddydd Sbri!; Felly, mae Mama, Dada, Baba a Dai y deinosor yn mynd i wersyll...

Ewch | Go
2.95

Dydd Sbri 2: Y Sw   (Mererid Hopwood)
Mae'n ddydd Sbri ac mae'n rhaid cael hwyl ar ddydd Sbri!; Felly, mae Mama, Dada, Baba a Dai y deinosor yn mynd i'r sw. O...

Ewch | Go
4.95

Dyddiadur Nel   (Meleri Wyn James)
Dyddiadur i blant 6-12 oed, wedi'i seilio ar lyfr Na, Nel! gan Meleri Wyn James. Wythnos dros ddwy dudalen a lle i ysgri...

Ewch | Go
2.95

Dyfal Donc Endaf!   (Pam Thomas)
Mae gan Endaf bêl-droed newydd sbon, ond er mwyn osgoi Jac y bwli, mae'n aros gartref i adeiladu gwibgart. Lluniau...

Ewch | Go
2.95

Dysgu Rhifo   (Elwyn Ioan)
Llyfryn i ddysgu rhifo i'r plant lleiaf trwy gyfrwng gair a rhif, llun a lliw.

Ewch | Go
1.95

Eira Oer a Gwlyb (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Mae hi'n bwrw eira yng Ngwlad y Rwla ac mae traed Ceridwen yn oer a gwlyb.

Ewch | Go
2.95

Eira'r Gaeaf (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae Eira'r Gaeaf yn un o 4 llyfr gan Angharad Tomos am y tymhorau. Mae'n rhan o gyfres Darllen mewn Dim ac yn dilyn lefe...

Ewch | Go
2.95

Eisteddfod Gwlad y Rwla (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae pawb yn brysur yng Ngwlad y Rwla yn paratoi at yr Eisteddfod. Mae'r goedwig yn llawn swn canu a llefaru ac mae'r Dew...

Ewch | Go
1.95

Fal y Fan Fioled   (Elwyn Ioan a Tegwyn Jones)
Hanes Fal y Fan Fioled a'i thaith helbulus un prynhawn sydd rhwng y cloriau hyn. Odlau digri Tegwyn Jones sy'n adrodd y ...

Ewch | Go
3.95

Ffan Bach Rygbi Cymru   (Mark Williams)
Mae Gareth yn caru Cymru a rygbi, ond mae'n teimlo'n drist - does dim cwmni ganddo i fynd i wylio gêmau rygbi. Ond...

Ewch | Go
2.00

Ffau'r Llewod   (Cen Williams)
Posau - cwisiau - dyfeisiadau - teganau - ffeithiau od: cannoed yn wir o chwaraeon a dirgelion ar gyfer diwrnod braf - n...

Ewch | Go
0.95

Ffrindiau Pennaf   (Mair Wynn Hughes)
Mae cael beic newydd yn gallu gwneud hyd yn oed y ffrindiau pennaf yn eiddigeddus!

Ewch | Go
2.95

Garddio   (Elwyn Ioan a Dylan Williams)
Caiff chwynladdwr ei chwistrellu dros Efa Thri Sbid.

Ewch | Go
3.95

Geiriau Cyntaf Cyw   (Helen Davies)
Llyfr bach lliwgar yn cyflwyno geirfa syml mewn gwahanol sefyllfaoedd, fel Yn yr Ardd, Yn y Parc.

Ewch | Go
3.95

Gloria a'r Berllan Bupur   (David Greenslade)
Un gaeaf, a phobman o dan rew ac eira, mae'r adar barus sy'n dwyn y pupurau o'r berllan yn achub Gloria rhag yr oerfel. ...

Ewch | Go
4.95

Gl - Josh a'r Gwylliaid/Chwaraeon Pl   (Helen Emanuel Davies)
Llyfr mewn cyfres i blant 7 i 9 oed. Llyfr maint A4, sydd â stori ar un ochr, ac o droi'r llyfr ben i waered, ceir...

Ewch | Go
4.95

Guto Nythbrn   (Jeremy Turner)
Dyma stori ryfeddol am fachgen anhygoel. Roedd Guto yn medru rhedeg fel y gwynt. Enillodd bob ras a redodd yn ei fywyd. ...

Ewch | Go
2.95

Gwanwyn Gwlad y Rwla (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Mae Gwanwyn Gwlad y Rwla yn un o 4 llyfr am y tymhorau, sydd yn rhan o gyfres Darllen mewn Dim gan Angharad Tomos. Mae'n...

Ewch | Go
2.50

Gwen ac Owain   (Anne Brooke)
Mae plant y Goedwig newydd glywed fod y ffrwythau gorau yn y byd yn tygu ar goeden rhyfeddol Cogfran Gawr. Sut maen nhw'...

Allan o brint
2.95

Gwibdaith Gron   (Hilma Lloyd Edwards a Sin Morris)
Ar fwrdd Soser Sadwrn, allan yn y gofod, mae criw o ddisgyblion ysgol o'r Blaned Gron yn cynllwynio i lanio ar y Ddaear ...

Ewch | Go
3.95

Gwich a Draig   (Andrew Fusek Peters a Gini Wade)
Stori hwyliog a lliwgar yn adrodd hanes un diwrnod ym mywyd y ffrindiau Gwich a Draig, draig a llygoden sy'n byw gyda'i ...

Ewch | Go
3.95

Gwich a Draig a'r Ffatri Eira   (Andrew Fusek Peters a Gini Wade)
Deffrodd Gwich a Draig i fyd gwyn gan eira. Fe adeiladon nhw ysgol i fyny i'r Ffatri Eira a chael anrheg arbennig gan An...

Ewch | Go
2.50

Gwri a Rhian   (Anne Brooke)
Bob Calan Haf bydd Henwin Hen, Mam-gu Pawb, yn cynnal parti mawr yng Ngelli'r Deri lle mae hi'n byw. Ond eleni, mae Gwri...

Ewch | Go
4.95

Gwyl a Hwyl - Io, Gaiws!/Gwyliau'r Gaeaf   (Helen Emanuel Davies)
Rhif 5 yng nghyfres Pen i Waered. Yn Gwyl a Hwyl mae stori'n ymwneud â chaethwas o'r enw Gaiws yng nghyfnod y Rhuf...

Ewch | Go
3.45

Gwyliau Cochyn Bach   (Hilma Lloyd Edwards)
Mae pawb wedi mynd am wyliau i Sbaen, a Cochyn wedi cael llond bol. Un noson olau leuad, penderfyna fynd i Sbaen ei hun.

Ewch | Go
2.95

Gwyliau Da   (Elwyn Ioan a Dylan Williams)
Cael lliw haul wrth ddim ond cofio am wyliau.

Ewch | Go
1.95

Gwylliaid Cochion Mawddwy   (Meinir Wyn Edwards)
Mae 'na griw o ddynion gwyllt yn cuddio yn y goedwig. Maen nhw'n barod i ddial ond mae 'na ddynion eraill sy'n benderfyn...

Ewch | Go
2.95

Haf Braf (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Fel un o 4 Lyfr Tymhorau, mae 'Haf Braf' yn adrodd stori cymeriadau Gwlad y Rwla yn mynd ar eu gwyliau haf - i'r Sioe Fr...

Ewch | Go
2.95

Halibalw yr Hydref (Cam 2 Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Fel rhan o'r prosiect i gyhoeddi deunydd ychwanegol i gyfres Darllen mewn Dim, ac yn dilyn cais gan nifer o athrawon Cyf...

Ewch | Go
1.95

Hannibal a'r Hebog   (Dyfed Glyn)
Nofel antur gyffrous am y Sheik atgas, Khalid, a'i griw o ddilynwyr sy'n gwersylla yn Y Babell Ddu yn anialwch y Sahara.

Ewch | Go
4.95

Herio!   (Meinir Wyn Edwards a Sioned Glyn)
Mae "Herio!" yn olrhain hanes y Gêmau Olympaidd hyd at y dydd heddiw. Hefyd chwedl 12 tasg Herciles a st...

Ewch | Go
3.95

Hogia'r Milgi   (Eirug Wyn)
Un o brif smyglwyr gogledd Cymru a pherchennog tafarn yw Ned Pyrs. Ond pan ddaw swyddogion y tollau i'w herio ef a'i fei...

Ewch | Go
3.95

Hud y Mabinogi   (Rhiannon Ifans)
Prif storïau'r Mabinogi wedi eu hailadrodd yn syml a gafaelgar ac wedi eu darlunio'n llawn hiwmor gan yr artist Hel...

Ewch | Go
5.95

Hynt a Helynt Hanes Cymru   (Sioned Glyn)
4 o storiau graffig lliwgar am 4 o arwyr hanes Cymru. Dyma 4 cymeriad a fu'n brwydro yn erbyn y Rhufeiniaid am ganrifoed...

Allan o brint
4.95

I Wlad yr Hwli Dwlis   (Joan Ferrero)
Stori a lluniau llawn lliw i blant cyfnod allweddol 1 am daith anhygoel I'r gofod. Llyfrau Llawen, rhif 10.

Ewch | Go
3.95

Ici'r Ddl a'r Blwch Postio   (Elwyn Ioan)
Mae'r blwch postio lleol yn mynd i gau - ac mae Ici a'i gymdogion yn anhapus.

Ewch | Go
3.95

Ici'r Ddl a'r Cathod Nadolig   (Elwyn Ioan)
Mae'n Nadolig - ac mae gan Ici ddwy gath i'w gwarchod.

Ewch | Go
3.95

Ici'r Ddl a'r Corrach Coch   (Elwyn Ioan)
Mae un planhigyn bach yn achosi problemau yn lolfa'r Ddôl.

Ewch | Go
3.95

Ici'r Ddl a'r Jp Melyn   (Elwyn Ioan)
Mae Ici'n trio cystadleuaeth, a'r wobr yw jîp melyn, ac mae'n ennill - wel, bron.

Ewch | Go
4.95

Iona'r Ir   (Dylan Thomas)
Stori wreiddiol liwgar a hwyliog am helyntion Iona'r Iâr yn ceisio dysgu nofio cyn mynd ar ei gwyliau i lan y m&oc...

Dim stoc dros dro
2.95

Jam Poeth   (Angharad Tomos)
Stori ddoniol gyda lluniau lliw difyr am helyntion Rwdlan a Dewin Dwl wrth iddynt gasglu mwyar duon er mwyn gwneud jam p...

Ewch | Go
2.95

Jigso - Bwci Bo   (Angharad Tomos)
Jig-so lliwgar i blant bach o gymeriadau Gwlad y Rwla.

Ewch | Go
2.95

Jigso Penblwydd Mursen   (Angharad Tomos)
Jigso lliwgar o gymeriadau Gwlad y Rwla

Ewch | Go
2.00

Joio Mas Draw   (Ieuan Rhys)
Yr ail gasgliad o gêmau, cwisiau, cartwnau a diddanion gyda manylion am rai o sêr y cyfryngau.

Ewch | Go
1.95

Lisa Lois a Lewsyn yn Chwarae Cuddio   (Siwan Gwyndaf (lluniau Ruth Jen))
Mae Lisa, Lois a Lewsyn yn dwli chwarae; cuddio. Mae'n llawer mwy o hwyl na thacluso teganau!

Ewch | Go
1.95

Lisa'r Lorri Las   (Elwyn Ioan a Tegwyn Jones)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn adrodd, mewn rhigymau difyr, hanes Lisa'r lorri las yn helpu i ddal lleidr, gyda llun i'w liw...

Ewch | Go
1.95

Llipryn a Llio (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Llipryn yn drist ac yn unig tan iddo gael ffrind newydd.; Llyfr arall yng nghyfres Llyfrau Llythrennau sy'n dilyn le...

Ewch | Go
2.95

Llipryn ar Frys (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Beth sy'n bod ar y Llipryn Llwyd? Mae'n gwibio drwy'r goedwig fel milgi! "Beth sy'n bod, Llipryn?"

Ewch | Go
2.95

Llipryn yn Sl (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Dydy Llipryn ddim yn teimlo'n dda o gwbl. "Rydw i'n sâl iawn," meddai'n llipa. Diolch byth am ei ffrindi...

Ewch | Go
3.95

Llithro Dros Lythrennau   (Angharad Tomos)
Llyfr igam-ogam i ddysgu'r wyddor gyda ffrindiau Gwlad y Rwla. Y gamp fydd ceisio dweud yr holl frawddegau yn ddigon cyf...

Ewch | Go
2.00

Lliwia dy Wlad   (Elwyn Ioan)
Cyfle i liwio cestyll, llynnoedd, plasau, capeli, llongau, awyrennau, marchnadoedd, ffeiriau a melinau gwynt Cymru! Main...

Dim stoc dros dro
1.95

Lliwia'r 123   (Liz Cole)
Llyfr i helpu plant bach i ddysgu rhifo o un i ddeg ac yn rhoi cyfle iddynt gael hwyl yn lliwio lluniau ar yr un pryd.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r ABC   (Liz Cole)
Llyfryn i ddysgu'r wyddor drwy liwio lluniau ar gyfer plant bach. Ceir llythyren, llun i'w liwio a gair ar bob tudalen.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r Anifeiliaid   (Tania Morgan)
Llyfr yn cyfuno dysgu a chwarae gyda llun i'w liwio, enw anifail i'w ddysgu a llythyren i'w chopio ar bob tudalen.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r Fferm   (Elwyn Ioan)
Llyfr o gartwnau gwych gan Elwyn Ioan i'w lliwio i mewn gan ddysgu rhifedd a chyfri yn ogystal; i blant dan 7 oed.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r Lliwiau   (Liz Cole)
Llyfr syml sy'n cyfuno dysgu â chwarae, gan ddysgu'r lliwiau a sut i'w cymysgu i blant bach.

Ewch | Go
1.95

Lliwia'r Siapiau   (Liz Cole)
Llyfr peintio syml i ddysgu plant bach i adnabod siâp pethau cyffredin.

Ewch | Go
2.45

Llyfr ABC   (Elwyn Ioan)
Llyfryn lliwgar yn cyflwyno llythrennau'r Wyddor Gymraeg gyda lluniau cartwn ardderchog un o gartwnwyr mwyaf poblogaidd ...

Ewch | Go
2.95

Llyfr ABC Rwdlan   (Angharad Tomos)
Dysgwch yr ABC gyda Rwdlan a'i ffrindiau. Llyfr lliwgar i'ch helpu i adnabod llythrennau a darllen geiriau syml.

Ewch | Go
12.95

Llyfr Athrawon Darllen Mewn Dim 1   (Angharad Tomos ac Anwen Owen)
Pecyn sy'n cynnwys llyfryn A4, 82 tudalen a CD-Rom i gynorthwyo athrawon wrth ddefnyddio pedwar cam cyntaf Darllen Mewn ...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Bach Tawel (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Does dim swn mewn balwn tan iddi fynd POP!; Mae Llyfrau Llythrennau yn gyfres newydd o fewn Cam y Dewin Dwl Cyfres Darll...

Dim stoc dros dro
1.95

Llyfr Bore Dolig   (Tania Morgan)
Llyfr gweithgareddau yn llawn posau a lluniau i'w lliwio. Cracyr o lyfr!

Allan o brint
2.00

Llyfr Cwis y Llewod   (Cen Williams)
Deuddeg cant o gwestiynau ar bob math o bynciau - dyma'r rhai mae'r Llewod a'u ffrindiau yn gofyn i'w gilydd pan fydd hi...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Ha Ha (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Ha ha! He he! Hi hi! Mae'r Dewin Dwl yn cael sbri! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwga...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Hetiau (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Dyma lond gwlad o hetiau - dyma lond trol o hwyl! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar...

Ewch | Go
4.95

Llyfr Hwyl Y LOLfa   (Huw Aaron)
Jôcs twp! Posau anodd! Comics dwl! Cyngor amheus!; Dwedwch 'Shw mae!' wrth Pwdu-Man, Capten Clonc, Bloben, Coesau ...

Ewch | Go
2.00

Llyfr Ianto 1   (Wayne Griffiths)

Ewch | Go
2.00

Llyfr Ianto 2   (Wayne Griffiths)

Ewch | Go
1.95

Llyfr Llanast   (Angharad Tomos)
Llyfr lliwio gwahanol, anarchaidd lle mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn eich annog i wneud pob math o bethau NA ddylech eu ...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Arthur a'r Cleddyf   (Elwyn Ioan a Garmon Gruffudd)
Llyfr lliwio i blant yn darlunio ac yn adrodd y stori am Arthur yn tynnu'r cleddyf o'r garreg ac yn dod yn frenin Ynys P...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Dewi Sant   (Elwyn Ioan a Garmon Gruffudd)
Llyfr lliwio gyda thestun cryno yn adrodd hanes Dewi Sant, mewn cyfres sy'n cyflwyno hanes rhai o enwogion Cymru.

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Guto Nyth Bran   (Lefi Gruffudd ac Elwyn Ioan)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn cynnwys pymtheg o luniau i'w lliwio gan Elwyn Ioan, ynghyd â thestun perthnasol yn port...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Llywelyn a Gelert   (Elwyn Ioan a Garmon Gruffudd)
Llyfr lliwio i blant yn darlunio ac yn adrodd y stori enwog am Llywelyn yn lladd ei gi ffyddlon.

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Owain Glyndwr   (Elwyn Ioan a Lefi Gruffudd)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn cynnwys pedwar ar ddeg o luniau i'w lliwio gan Elwyn Ioan, ynghyd â thestun perthnasol ...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Lliwio Santes Dwynwen   (Elwyn Ioan a Garmon Gruffudd)
Llyfr lliwio gyda thestun cryno yn adrodd hanes Santes Dwynwen. Rhan o gyfres sy'n cyflwyno hanes rhai o enwogion Cymru.

Ewch | Go
9.95

Llyfr Mawr Cyw   (Helen Davies)
Ymuna gyda Cyw, Deryn, Plwmp, Bolgi, Llew a Jangl ar daith o gwmpas byd Cyw gyda straeon, gemau a phosau.

Ewch | Go
9.95

Llyfr Mawr Rwdlan   (Angharad Tomos)
Dewch i ddarganfod mwy am Wlad y Rwla ac i wybod ambell gyfrinach am y cymeriadau lliwgar sy'n byw yno.; Posau di-ri; Ll...

Ewch | Go
4.95

Llyfr Mawr y Pants   (Daniel a Matthew Glyn)
Llyfr o hiwmor, cerddi dwl a tips dylach byth i blant cynradd. Yn cynnwys degau o ffeithiau di-chwaeth, disgrifiad manwl...

Ewch | Go
2.95

Llyfr Pnawn Gwlyb   (Siriol Griffiths)
Llyfr posau/croeseiriau/chwileiriau - gyda lluniau i'w lliwio a phethau i'w gwneud. Perffaith ar gyfer pnawn gwlyb!

Ewch | Go
1.45

Llyfr Smonach   (Angharad Tomos)
Yr ail lyfr lliwio a phosau 'gwahanol' i'r plant lleiaf yn y gyfres boblogaidd hon sy'n sôn am Rwdlan a'i ffrindia...

Ewch | Go
2.95

Llyfr Stomp   (Angharad Tomos)
Mae yma oriau o hwyl yn eich disgwyl drwy greu stomp gyda lliwiau. Ceir yma 21 llun o gymeriadau Gwlad y Rwla i'w lliwio...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Stori (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Beth sydd gan Llipryn, tybed? Wel, dyma antur! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn...

Ewch | Go
1.95

Llyfr Swnllyd (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Wa! Aw! Wo! Mae Gwlad y Rwla yn swnllyd iawn. Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun ...

Ewch | Go
1.95

Llygad y Ddraig   (Dyfed Glyn)
Yr ymryson rhwng Morgan Morgan, y cyfalafwr Cymreig, a Samuel Chan, y Tsinewr cas, i gael yr emrallt sydd yn Llygad y Dd...

Ewch | Go
1.95

Llyn y Fan Fach   (Meinir Wyn Edwards)
Mae hud arbennig yn y chwedl hon o Sir Gâr. Pan welodd Hywel ferch hardd yn codi o ganol Llyn y Fan Fach, syrthiod...

Ewch | Go
6.95

Llywelyn ein Llyw Olaf   (Gwyn Thomas)
Llywelyn ein Llyw Olaf oedd Tywysog olaf Cymru rydd, a hynny 800 mlynedd yn ol. Ef oedd yn arwain y brwydro yn erbyn Edw...

Dim stoc dros dro
6.95

Lot-o-Rwdlan!   (Angharad Tomos)
Gem llun a gair wedi ei seilio ar gymeriadau cyfres Rwdlan ar gyfer hyd at 4 chwaraewr. Addas i blant rhwng 2-6 oed.

Dim stoc dros dro
6.95

Lot-o-Swn!   (Angharad Tomos)
Gemau llun, gair a sain i hyd at 4 chwaraewr 2-6 oed.

Ewch | Go
2.95

Madarch y Dewin (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Does dim byd yn well gan y Dewin Doeth na madarch. Mae wedi casglu llond basged i'w rhannu i frecwast gyda Ceridwen. Ond...

Ewch | Go
6.95

Madog (Cymraeg)   (Gwyn Thomas)
Cyfrol gampus arall gan Gwyn Thomas, am helyntion y Cymro cyntaf i gyrraedd America yn y 12fed Ganrif. Darluniwyd gan M...

Ewch | Go
1.95

Maelgwn Gwynedd   (Meinir Wyn Edwards)
Ar draeth Ynyslas roedd cystadleuaeth ryfedd iawn yn cael ei chynnal. Pwy fyddai brenin nesaf Gwynedd? Roedd Maelgwn yn ...

Ewch | Go
2.95

Mali Meipen   (Angharad Tomos)
Mae'n noson Calan Gaeaf ac mae'r Dewin Dwl yn rhoi taffi ar yr afalau i groesawu Mali Meipen, yn y llyfr llun-a-stori hw...

Ewch | Go
3.95

Mamarswpial   (Pam Thomas)
Anturiaethau Lowri a'i brawd, Gwyndaf, pan dry eu mam yn gangarw! Lluniau gan Ann Lewis.

Ewch | Go
2.95

Maw a'r Cyw / Maw and the Chick   (Richard Llwyd Edwards)
Dyma'r bedwaredd llyfr yng nghyfres Maw, y gath fach sinsir o Gorris Uchaf. Mae'r testun yn syml i blant gyda brawddeg f...

Ewch | Go
2.95

Maw!   (Richard Llwyd Edwards)
Mae Maw yn hoffi dringo, chwarae, bwyta a chysgu. Mae hefyd wrth ei fodd yn mewian yn swnllyd drwy'r dydd, bob dydd.; (M...

Ewch | Go
1.95

Meic y Modur Melyn   (Tegwyn Jones ac Elwyn Ioan)
Llyfr lliwio gwreiddiol yn adrodd, mewn rhigymau difyr, hanes Meic y modur yn mynd am dro i'r wlad un prynhawn, gyda llu...

Ewch | Go
1.95

Merched Beca   (Meinir Wyn Edwards)
Mae Beca a'i Merched yn teithio yn y nos, yn llosgi tollbyrth a chwalu clwydi. Maen nhw'n benderfynol o gael chwarae teg...

Ewch | Go
1.95

Mewian ar y Mat (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Mae Mursen yn mewian, Dewin Dwl yn dawnsio a Llipryn yn llithro! Clymau tafod i'w dweud yn gyflym!; Mae'n rhan o gyfres ...

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl   (Brian Anson)
Migl unig yn mynd am dro i wlad hud lle mae'n cwrdd â Magl.

Allan o brint
1.25

Migl a Magl yn Chwarae Cuddio   (Brian Anson)
Pwy sy'n byw yn y goedwig hud? Ffani Fflamog y ddraig!

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl yn Helpu Sin Corn   (Brian Anson)
Migl a Magl yn helpu i rannu teganau i holl blant y byd. Llyfr Nadolig perffaith!

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl yn Mynd ar Daith   (Brian Anson)
Mae'n aeaf yn y wlad hud, a Migl yn chwilio am gartref newydd.

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl yn Mynd i'r Lleuad   (Brian Anson)
Beth am gael parti ar y lleuad? Dyna syniad da!

Ewch | Go
1.25

Migl a Magl yn Trin Gwallt   (Brian Anson)
Daeth yn amser i Migl a Magl gael trin eu gwalltiau!

Ewch | Go
2.00

Miri Meithrin   (Margaret Cyril Hughes)

Ewch | Go
1.95

Moc y Mochyn Cwta   (Morfudd Strange)
Y trydydd teitl mewn cyfres o lyfrau stori i blant yn ymwneud â rhai o'n hoff anifeiliaid anwes. Lluniau du-a-gwyn...

Ewch | Go
2.99

Moi a'r Siarc   (Haf Llewelyn)
Mae Ned a Moi allan ar y môr mawr.; O na! Cuddia, Ned!; Mae'r siarc ffyrnig yn dangos ei ddannedd.; Y pedwerydd ll...

Ewch | Go
4.95

Morio!   (Meinir Wyn Edwards a Sioned Glyn)
Cyfres newydd gyffrous mewn cartwnau lliwgar. Dyma'r cyntaf yng Nghyfres Cyffro! i blant 7-11 oed sy'n cael ei gyhoeddi ...

Ewch | Go
3.95

Morus yr Ystlum   (Sheelagh Thomas-Christensen)
Mae e'n ifanc, yn ddireidus, ac ychydig yn wahanol i'r ystlumod eraill ar Fferm yr Hendre. Does neb byth yn siwr beth wn...

Ewch | Go
3.95

Mr Abracadabra Jones   (Mari Stevens)
Dewin yw Mr Abracadabra Jones. Ond does dim son amdano yn y llyfrau hud a lledrith. Pam? Sh! Mae pob un o'i swynion yn m...

Ewch | Go
1.95

Mwnc (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
1.95

Mwy na Mwydyn (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
4.95

Mwy o Jocs y LOLfa   (Huw Aaron)
Wyt ti'n hoffi chwerthin?; Os wyt ti, wel dyma'r llyfr i ti! Mae'n llawn jôcs , cartwnau a cherddi dwl ar gyfer pl...

Ewch | Go
1.95

Mwydyn yn y Jam (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
O, mam bach! Mae jam ym mhoban. Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun syml yn cyflwy...

Ewch | Go
2.95

Myn Brain i! (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae hi'n ddiwrnod golchi yng Ngwlad y Rwla a Ceridwen wedi bod yn brysur iawn. Ond pan mae hi'n mynd i dynnu ei dillad o...

Ewch | Go
3.95

Myrddin yr Ail   (Hilma Lloyd Edwards)
Ar lan Llyn Padarn mae Geraint yn cwrdd â Myrddin yr Ail sy'n ei gipio'n ôl drwy'r oesoedd i arwain marchogi...

Ewch | Go
4.95

Na, Nel!   (Meleri Wyn James)
Mae Nel yn ferch ddireidus ac yn y gyfrol hon mae tair stori ddigri. Mae ei rhieni'n gorfod gweiddi "Na, Nel!"...

Ewch | Go
4.95

Na, Nel! Ha, ha!   (Meleri Wyn James)
Mae Nel eisie ci. Ond mae'n dod adref gydag anifail HOLLOL wahanol.; Mae'n MYNNU bod yn y côr, er ei bod hi'n METH...

Ewch | Go
2.99

Na, Nel! Ho, ho!   (Meleri Wyn James)
Jôcs, posau, stori a phethau i'w gwneud! Hwyl a direidi Nadolig Nel - anrheg perffaith i'r hosan Nadolig!; Addas i...

Ewch | Go
3.95

Nadolig Llawen Cyw   (Anni Llyn)
Mae hi'n noswyl Nadolig ac mae Cyw a'i ffrindiau yn paratoi ar gyfer y diwrnod mawr. Beth all fynd o'i le?

Ewch | Go
2.95

Nadolig Llawen y Blaidd Mawr Drwg   (Morgan Tomos)
Mae'r Blaidd Mawr Drwg druan yn dioddef yn arw bob Nadolig, ond mae ganddo gynllun cyfrwys. Mae'n penderfynu bod yn Sion...

Ewch | Go
6.95

Nadolig yn Rwla   (Mair Tomos Ifans)
Yng nghanol yr holl brysurdeb a'r paratoi ar gyfer y Nadolig mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn mynd i weld Drama'r Geni am ...

Ewch | Go
2.99

Ned a Moi Cnoi   (Haf Llewelyn)
Ci Ned yw Moi Cnoi.; Mae Moi yn gi da.; Ond mae Moi yn cnoi pob peth!; Twt lol!; Yr ail lyfr mewn cyfres o bump o lyfrau...

Ewch | Go
2.99

Ned a Moi yn Pysgota   (Haf Llewelyn)
Mae Ned a Moi yn mynd i bysgota.; Da iawn, wir!; Ond ble mae'r pysgod?; Y trydydd llyfr mewn cyfres o bump o lyfrau lliw...

Ewch | Go
2.99

Ned y Morwr   (Haf Llewelyn)
Mae Ned yn mynd yn ei gwch ar y môr mawr.; Ond mae Ned yn mynd yn sâl.; Druan o Ned!; Y llyfr cyntaf mewn cy...

Ewch | Go
1.95

Nyrs Rwdlan (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
3.95

Odl a Chodl   (Jini Owen a Tegwyn Jones (gol.))
Blodeugerdd wahanol, answyddogol, bryfoclyd i blant 5-8 oed, wedi ei darlunio drwyddi gan Wil Rowlands.; Rhestr o Gerddi...

Allan o brint
4.95

Oli Olew   (Catrin Evans)
Mae Oli Olew wedi cael llond bol o fyw yn yr hen sied. Un noson mae'n codi ei bac a chwilio am fwy o hwyl mewn ceir mawr...

Ewch | Go
3.95

Olwynion Twm Twrch   (Richard Llwyd Edwards)
Stori fywiog a gwreiddiol wedi ei darlunio'n lliwgar yn adrodd hanes helyntion Twm Twrch wedi iddo ddarganfod ac adnewyd...

Ewch | Go
5.95

Owain Glyndwr: Tywysog Cymru   (Rhiannon Ifans)
Cyfrol liwgar o straeon am un o brif arwyr Cymru. Ynghyd â 24 o luniau lliw yr artist Margaret Jones, ceir straeon...

Ewch | Go
2.99

Paid, Taid!   (Haf Llewelyn)
Mae Taid eisiau mynd allan yn y cwch gyda Ned a Moi.; Ond mae'r cwch yn fach.; Mae'r cwch yn siglo, siglo, siglo!; Y pum...

Ewch | Go
1.95

Palu'r Ardd (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
3.95

Pam Mae'r Ddraig yn Goch?   (Eleri Davies a Dai Nicholas)
A wyddech chi mai draig werdd oedd y Ddraig Goch yn wreiddiol? Stori fydryddol i blant wedi ei darlunio'n ffraeth mewn l...

Ewch | Go
1.95

Pan fydd... (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Pan fydd rhywbeth yn digwydd, mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn ymateb.; Mae Pan fydd ... yn dysgu plant Cyfnod Sylfaen i wa...

Ewch | Go
1.95

Parti Cwmwl   (Branwen Nicholas ac Angharad Tomos)
Mwy o ryseitiau blasus - yn cynnwys cyfle i wneud picnic o fwydod marsipan, cymylau, a hetiau'r Dewin Dwl.

Ewch | Go
1.95

Parti Pwy? (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Ydych chi'n barod am barti, ac i fwyta jam a jeli? Mae "Parti Pwy?" yn un o'r Llyfrau Llythrennau, sef cyfres ...

Ewch | Go
9.95

Pecyn Cam 2 Rala Rwdins (Llyfrau Tymhorau)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 Llyfr Tymhorau Cam 2 Rala Rwdins am £9.95 yn lle £2.95 yr un!; Yn cynnwys:; Gwanwyn Gwlad y Rwla; ...

Ewch | Go
6.95

Pecyn Cam 2 Rwdlan (Llyfrau Synau)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 4 Llyfr Synau Cam 2 Rwdlan am £6.95 yn lle £1.95 yr un!; Yn cynnwys:; Band Gwlad y Rwla; Clec i'r Wy...

Ewch | Go
10.00

Pecyn Cam 2 Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Pecyn o lyfrau darllen syml i'r plant lleiaf.; Cynnwys:; Palu'r Ardd; Dwl a Doeth; Mwy na Mwydyn; Mwnc; Waeth gen i!; Ny...

Ewch | Go
15.95

Pecyn Cam Ceridwen   (Angharad Tomos)
Seithfed cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Y Picnic; Troi Clociau; Trafferth mewn Trochion; Dal y Ll...

Ewch | Go
12.95

Pecyn Cam Mursen   (Angharad Tomos)
Cam cyntaf yn y gyfres Darllen Mewn Dim.; Cyfres o 8 o bosteri A2 wedi eu lamineiddio. Yn seiliedig ar gymeriadau cyfres...

Ewch | Go
15.95

Pecyn Cam Rala Rwdins   (Angharad Tomos)
Chweched cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Eisteddfod Gwlad y Rwla; Llipryn ar Frys; Madarch y Dewin...

Ewch | Go
12.95

Pecyn Cam Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pedwerydd cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 8 llyfr:; Swper Strempan; Sgwrio Cath; Sbectol Ceridwen; Atishw!; ...

Ewch | Go
15.95

Pecyn Cam y Dewin Doeth   (Angharad Tomos)
Pumed cam yn y gyfres Darllen Mewn Dim yn cynnwys 6 llyfr:; Antur Fawr y Dewin; Seren Unig; Corryn; Ceridwen ar Goll; Ar...

Ewch | Go
12.95

Pecyn Cam Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Trydydd cam yn y gyfres Darllen mewn Dim yn cynnwys 8 llyfr:; Llyfr Ha ha; Llyfr Hetiau; Potiau Mel; Llyfr Swnllyd; Llyf...

Ewch | Go
6.95

Pecyn Cam Y Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Ail gam yn y gyfres Darllen Mewn Dim.; Cyfres o 20 o gardiau fflach A4 yn seiliedig ar gyfres Rwdlan.

Ar gael o 15/02/2016
24.99

Pecyn Cyflawn Ned y Morwr   (Haf Llewelyn)
Pecyn cyflawn yn cynnwys 5 llyfr dysgu darllen Ned y Morwr ac 20 o gardiau A4 dwyochrog wedi'u lamineiddio. Bydd 4 stori...

Ewch | Go
12.95

Pecyn Cyfres Am Dro   (Angharad Tomos)
Llyfrau ffeithiol ar gyfer plant bach. Dewch am dro i ryfeddu at fyd natur Gwlad y Rwla.; Cynnwys:; Adar; Blodau; Creadu...

Ewch | Go
20.00

Pecyn Cyfres Cyffro   (Meinir Wyn Edwards & Sioned Glyn)
Pecyn cyflawn o'r pum cyfrol yn y gyfres liwgar ar gyfer plant 7-11 oed, Cyfres Cyffro!; Tabl Cynnwys:; Morio!; Herio!; ...

Ewch | Go
12.99

Pecyn Cyfres Ned y Morwr   (Haf Llewelyn)
Cyfres o 5 o lyfrau gwreiddiol. Llyfrau lliwgar i blant sy'n dechrau dysgu darllen.

Dim stoc dros dro
40.00

Pecyn Cyfres Rwdlan (16 llyfr)   (Angharad Tomos)
16 o lyfrau Cyfres Rwdlan mewn un bocs hwylus. Anrheg delfrydol i ddathlu'r gyfres yn 30 oed. Llyfrau gwreiddiol, doniol...

Ewch | Go
60.00

Pecyn Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Yn cynnwys 34 o lyfrau:; Cam y Dewin dwl (8 llyfr); Cam Rwdlan (8 llyfr); Cam Rala Rwdins (6 llyfr); Cam y Dewin Doeth (...

Ewch | Go
9.95

Pecyn Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Pecyn o'r 6 Llyfr Llythrennau gan Angharad Tomos, sydd hefyd yn cael eu cyhoeddi fel llyfrau ar wahân. Maent yn rh...

Ewch | Go
19.95

Pecyn Pen i Waered   (Helen Emanuel Davies)
Pecyn o 5 llyfr Cyfres Pen i Waered. Llyfrau unigryw yn y Gymraeg, mae un ochr yn cynnwys stori ac o droi'r gyfrol ben i...

Ewch | Go
4.95

Peiriant y Tywydd   (Catrin Evans)
Mae Wenfys, y wrach gas, yn creu llanast trwy drio newid y tywydd yn holl wledydd y byd. Lluniau gan Guto Evans.; Fersiw...

Allan o brint
4.95

Pen Cyrliog a Sbectol Sgwr   (Gareth F Williams)
Nofel antur 200 tudalen am ddihirod sy'n tarfu ar wyliau heddychlon Magwen a Jimbo yng nghanol y wlad.

Ewch | Go
1.95

Penbleth Rwdlan (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Rwdlan druan mewn penbleth. Mae ei phethau wedi mynd ar goll yn yr holl lanast. Llyfr sy'n helpu plant sy'n dechrau ...

Ewch | Go
1.95

Penbleth Sin Corn   (Fiona Wynn Hughes)
Cynllun llyfrau darllen CBAC; Pwy sy'n dwyn anrhegion plant y byd? Rhaid i Siôn Corn ddatrys y dirgelwch cyn y Nad...

Ewch | Go
2.95

Penbwl Hapus   (Angharad Tomos)
Mae pawb wedi anghofio am ben blwydd y Llipryn Llwyd felly does dim amdani ond dathlu ar ei ben ei hunan.

Ewch | Go
2.45

Penllanw   (Doreen Wynne)
Dau gefnder yn mynd am wyliau glan-y-môr yng Ngheredigion. Yn ddamweiniol, cwympa Iwan i mewn i ogof a fu'n guddfa...

Ewch | Go
1.95

Picil Sin Corn   (Fiona Wynn Hughes)
Mae rhywun wedi gadael dwy sach yn gorlifo o anrhegion ym mhen draw'r cwt, ac mae Siôn Corn yn poeni a fydd pawb y...

Ewch | Go
1.95

Pip ac Euryn, y Pysgod Aur   (Morfudd Strange)
Y teitl cyntaf mewn cyfres o lyfrau stori i blant yn ymwneud â rhai o'u hoff anifeiliaid anwes. Lluniau du-a-gwyn ...

Ewch | Go
2.45

Poster Rhifo   (Elwyn Ioan)
Poster i'r plant ddysgu rhifo

Ewch | Go
2.95

Poster Wyddor Rwdlan (Darllen Mewn Dim)   (Angharad Tomos)
Poster lliwgar yn dangos yr wyddor Gymraeg, gyda'r cymeriad adnabyddus i blant, Rwdlan.

Allan o brint
2.45

Poster yr Wyddor   (Elwyn Ioan)
Dysgwch yr wyddor Gymraeg!

Ewch | Go
1.95

Potiau Ml (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl. Un, dau, tri phot mêl - mmm!

Ewch | Go
2.00

Pum Cyfrinach y Llewod   (Dafydd Parri)

Ewch | Go
4.95

Pwslo   (Myfanwy Sandham)
Cybolfa o bosau diddorol i arteithio'r meddwl!

Ewch | Go
1.95

Pwy Sy'n Cuddio? (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl.. Pwy sydd yna? Rwdlan a Llipryn a'r lleill - tyrd i chwilio!

Ewch | Go
1.65

Pwyll a Rhiannon (Lliwio Mabinogi 1)   (Elwyn Ioan a Robat Gruffudd)
Llyfr lliwio ynghyd â stori Pwyll a Rhiannon, mewn cyfres o lyfrau lliwio o'r Mabinogi ar gyfer plant.

Ewch | Go
1.95

Pysgodyn Cochyn Bach   (Hilma Lloyd Edwards)
Does dim siâp ar Cochyn yn dal llygod, er gwaetha'r holl wersi gan Mali, ond yn y diwedd daw Cochyn yn arwr y pent...

Ewch | Go
2.00

Ragsi Ragsan   (Mair Wynn Hughes)
Hanes Tania yn dysgu gwers i fwlis yn ei hysgol newydd, mewn cyfres o lyfrynnau straeon hwyliog ar gyfer disgyblion Cymr...

Ewch | Go
3.95

Rala la la - Caneuon o Wlad y Rwla   (Mair Tomos Ifans)
Llyfr o ganeuon am gymeriadau Gwlad y Rwla, yn cynnwys, wrth reswm, yr Anthem Genedlaethol, Mae Hen Wlad y Rwla yn Annwy...

Ewch | Go
2.95

Rala Rwdins   (Angharad Tomos)
Cyflwyniad i Rala Rwdins, y wrach o Wlad y Rwla, a'r wrach fach ddireidus, Rwdlan.

Ewch | Go
1.95

Rala Rwdins (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Sh! Mae Rala Rwdins yn cysgu...

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 1 (O ble mae llaeth yn dod?)   (Beca Evans)
Mae Rapsgaliwn, rapiwr gorau'r byd, yn odli o hyd!; Mae'n edrych yn ei raplyfr am yr ateb i gwestiwn pwysig iawn - o ble...

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 2 (O ble mae coed Nadolig yn dod?)   (Beca Evans)
Mae Rapsgaliwn, rapiwr gorau'r byd, yn odli o hyd! Mae'n edrych yn ei raplyfr am yr ateb i gwestiwn pwysig iawn - o ble ...

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 3 (I Ble Mae Sbwriel yn Mynd?)   (Beca Evans)
Mae Rapsgaliwn, rapiwr gorau'r byd, yn datrys pos arall - i ble mae ein sbwriel yn mynd ar ôl i ni ei daflu i'r bi...

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 4 (O Ble Daw dy Siwmper Di?)   (Beca Evans)
Mae Rapsgaliwn, rapiwr gorau'r byd, yn datrys pos arall - o ble mae ein siwmperi'n dod?

Ewch | Go
2.95

Rapsgaliwn: Raplyfr 5 (Sut Mae Gwneud Cacen Pen-blwydd?)   (Beca Evans)
Mae rapiwr gorau'r byd yn dysgu sut mae gwneud cacen pen-blwydd!

Ewch | Go
1.95

Rhys a Meinir   (Meinir Wyn Edwards)
Stori am ddau ffrind, Rhys a Meinir, o ardal Nant Gwrtheyrn sydd yn y chwedl hon. Mae'r ddau'n byw bywyd braf tan i rywb...

Ewch | Go
1.95

Rwsh Rwsh (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Rwsh, rwsh, mop, slop. Mae llanast yn ogof Tan Domen.

Allan o brint
1.75

Sasgwats   (Dyfed Glyn)
Nofel am fwystfil mawr blewog yn byw ym mynyddoedd y Sierra Nevada. A beth yw'r cysylltiad rhwng daearegwr o Gymru a llw...

Ewch | Go
1.95

Sbectol Ceridwen (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
"Dydw i ddim yn gallu gweld, bw-hw!" Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun...

Ewch | Go
1.95

Sblash yn y Bath (Cam 2 Rwdlan: Synau)   (Angharad Tomos)
Bath poeth i'r Dewin Doeth, ond mae'r llawr yn wlyb. Wwps!; Mae'n rhan o gyfres Llyfrau Synau, sy'n dilyn lefel Cam Rwdl...

Ewch | Go
2.95

Seren Unig (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
Pwy sy'n crio yn y nos ddu? Y seren fach wen, druan ohoni. Beth sy'n bod, tybed?

Ewch | Go
2.95

Seros 1   (Martin Davis)
Nofel wyddonias i blant sy'n sôn am drigolion y ddaear yn ffoi i fyw ar blanedau eraill. Mae Meic Jervis a'i deulu...

Ewch | Go
2.95

Seros 2   (Martin Davis)
Yr ail gyfrol yng nghyfres Seros yn cofnodi helyntion cyffrous Mei c ac Elen Jarvis wrth iddynt geisio dychwelyd i blane...

Ewch | Go
5.95

Sgleinio'r Lleuad   (Caryl Lewis)
Cyfrol hardd, clawr caled, yn adrodd hanes Byrti a Bwbw sy'n sgleinio'r lleuad. Ond beth sy'n digwydd pan mae'r ddau'n p...

Ewch | Go
2.95

Sgleinio'r Sr (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
"Andros Aberdaron! Wyt ti wedi sgleinio'r ser heno?" bloeddiodd y Dewin Doeth. Druan o'r Dewin Dwl!

Ewch | Go
1.95

Sgwrio Cath (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Aeth Rwdlan am dro i Bryn Blodau. Beth welodd hi yno tybed? Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a ...

Ewch | Go
2.00

Sioned yn Tisian   (Elwyn Ioan)
Mae Sioned y Wiwer yn mynd i'r Eidal i gael dail coed macaroni at ei thisian yn y llyfr llun-a-stori hwn i blant bach

Ewch | Go
2.65

Sionyn a Siarli   (Marion Eames)
Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o storïau bywiog am ddau frawd sy'n byw gyda'u ffrindiau yn ardal Tre Tatws. Dyma'r lly...

Ewch | Go
2.65

Sionyn a Siarli a'r Bws Hud   (Marion Eames)
Dyma ragor o hanesion difyr i blant am y ddau frawd o Dre Tatws a'u llu o ffrindiau. Y tro hwn fe gânt nifer o ant...

Ewch | Go
5.95

Snap Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pecyn o 36 cerdyn - 9 cymeriad Gwlad y Rwla x 4.; Beth am chwarae Snap, Cofio Pâr, Cer i Bysgota neu Teuluoedd Ded...

Ewch | Go
4.95

Sothach a Sglyfath   (Angharad Tomos)
Os oes rhywfaint o synnwyr cyffredin gennych chi, wnewch chi ddim meiddio agor y llyfr yma, achos po leiaf y gwyddoch ch...

Ewch | Go
6.95

Stori Dafydd ap Gwilym   (Gwyn Thomas)
Drwy dynnu ar straeon o gerddi'r bardd a hanesion sydd wedi wedi eu cadw amdano fe gyflwynir stori Dafydd mewn deuddeg p...

Ewch | Go
2.95

Strempan   (Angharad Tomos)
Strempan Ddrwg yn creu stormydd a llifogydd trwy Wlad y Rwla nes bron â boddi pawb.

Ewch | Go
1.95

Stwnsh Rwdlan   (Branwen Niclas ac Angharad Tomos)
Llyfr coginio i blant bach sy'n llawn ryseitiau fel ysgubabs, teisennau pry cop ac ysbrydion tatws.

Ewch | Go
4.95

Suddo!   (Meinir Wyn Edwards & Sioned Glyn)
Llyfr yng Nghyfres Cyffro - llyfrau llawn cartwnau am ddigwyddiadau go iawn.; Stori Cantre'r Gwaelod a hanes tswnami Jap...

Ewch | Go
1.95

Swper Strempan (Cam Rwdlan)   (Angharad Tomos)
Cam Rwdlan. Mae Strempan yn dal pysgodyn melyn tew i swper - o na! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwg...

Ewch | Go
4.95

Syniad Da! - Dylan a Doctor Leon/Dyfeisiadau   (Helen Emanuel Davies)
Rhif 3 yng nghyfres Pen i Waered. Mae'r stori Dylan a Doctor Leon yn sôn am ddyfeisiwr yn creu peiriant amser (llu...

Ewch | Go
1.95

Traed Mawr Strempan (Cam Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Cam Dewin Dwl.Twrw, twrw, twrw mawr Strempan! Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun ...

Ewch | Go
2.95

Trafferth mewn Trochion (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Bobol bach mae Rala Rwdins yn brysur. Mae ganddi lond gwald o ddillad i'w golchi. Ond mae rhywbeth dychrynllyd yn Llyn L...

Ewch | Go
1.95

Trafferth y Taffi (Llyfrau Llythrennau Y Dewin Dwl)   (Angharad Tomos)
Mae Mursen y gath yn sownd mewn taffi. Bai pwy yw hynny, tybed? Mae Trafferth y Taffi yn dysgu'r gwahaniaeth rhwng 'ff' ...

Ewch | Go
2.95

Troi Clociau (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Tic, toc. Tic, toc. Beth mae'r Dewin Dwl bach drwg yna'n ei wneud gyda chlociau pawb yng Ngwlad y Rwla, tybed?

Ewch | Go
2.95

Trwbl Dwbl Ddwywaith   (Pam Thomas)
Nofel fer am drafferthion dau bâr o efeilliaid, nad yw eu bywyd byth yn hamddenol nac yn ddiflas. Lluniau du-a-gwy...

Ewch | Go
3.45

Trysor   (Elwyn Ioan a Dylan Williams)
Chwilio am drysor ar wely'r afon.

Allan o brint
2.25

Trysor Tomos   (Margaret Davies)
O dan wely Tomos mae yna focs trysorau sy'n cynnwys llygoden! Lluniau Rod Knipping

Ewch | Go
3.95

Twinc Cawr yr Ynys Binc   (Fiona Wynn Hughes)
Stori wreiddiol hwyliog a lliwgar am gawr sy'n mynnu bod popeth ar ei ynys yn cael ei baentio'n binc gan beri anhapusrwy...

Ewch | Go
1.95

Twm Sin Cati   (Meinir Wyn Edwards)
Roedd Twm Siôn Cati yn hoff o dynnu coes. Cafodd ei hun mewn trwbl yn aml, ac aeth y chwarae triciau yn fwy ac yn ...

Ewch | Go
4.95

Ty Jac   (Manon Eames a Ioan Hefin, a Mary Price Jenkins)
Llyfr hardd yn cyflwyno neges "werdd" mewn ffordd ddeniadol. Mae'n adrodd hanes Jac, a rannai'r byd gyda'r eli...

Ewch | Go
1.95

Waeth gen i! (Cam Dewin Dwl 2)   (Angharad Tomos)
Un o 6 stori sy'n cyd-fynd gyda Cham Dewin Dwl (cyfres Darllen Mewn Dim) gan Angharad Tomos, sy'n lyfrau syml i rai sy'n...

Ewch | Go
3.95

Wini ar y Siglen   (Siriol Griffiths)
Tro trwstan pan mae'r gwynt yn chwythu'r siglen yn rhy uchel.

Ewch | Go
3.95

Wini'r Wenynen   (Siriol Griffiths)
Beth sy'n digwydd i Wini farus pan mae'n casglu gormod o fêl?

Ewch | Go
2.95

Y Bastai (Wirioneddol) Erchyll (Cam Rala Rwdins)   (Angharad Tomos)
Rhai drwg yw Strempan a'r Cena Cnoi, yn creu trwbwl ar hyd Gwlad y Rwla. Mae'n bryd i rywun ddysgu gwers i'r cnafon!

Ewch | Go
3.95

Y Brenin Arthur   (Gwyn Thomas)
Chwedl enwog y Brenin Arthur trwy lygaid Cymreig. Yma mae Arthur yn ennill yn ol y lle a fu iddo yn nychymyg y Cymry ar ...

Ewch | Go
2.95

Y Cloc   (Elwyn Ioan a Dylan Williams)
Damwain cyn parti penblwydd Siôn Bach Preis.

Ewch | Go
2.95

Y Dewin Dwl   (Angharad Tomos)
Rhaid i Rwdlan ddal gwenyn i Rala Rwdins ar gyfer swyn.; Pwy well i'w helpu na'r Dewin Dwl? Onid ef sy'n gofalu am y pot...

Ewch | Go
3.45

Y Goedwig   (Elwyn Ioan a Dylan Williams)
Siôn Bach Preis yn clywed sôn am chwarter miliwn o bunnau.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a Mistar Mostyn   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Allan o brint
2.00

Y Llewod a'r Ceffyl Gwyn   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
3.95

Y Llewod a'r Dagr Haearn   (Dafydd Parri)
Argraffiad newydd o'r pedwar teitl mwyaf poblogaidd yn y gyfres hir o nofelau antur i blant. Mae hofrennydd yn disgyn ar...

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Fodrwy Saffir   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Freichled Aur   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Llyffantod Melyn   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Smyglwyr   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Soser Arian   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
3.95

Y Llewod a'r Tair Canhwyllbren   (Dafydd Parri)
Argraffiad newydd o'r pedwar teitl mwyaf poblogaidd yn y gyfres hir o nofelau antur i blant. Pwy yw'r sgïwr dwr sy'...

Ewch | Go
2.00

Y Llewod a'r Trn Sgrech   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Englynion Piws   (Anhysbys)
Y casgliad gwarthus o englynion coch a glas; mewn cwdyn plastig.; ANADDAS I BLANT!

Ewch | Go
2.00

Y Llewod ar Bigau'r Drain   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod ar Ynys Cristyn   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod mewn Carchar   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod mewn Storm Eira   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod yn Codi Angor   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
2.00

Y Llewod yn Colli Menig   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
3.95

Y Llewod yn Dal Ysbryd   (Dafydd Parri)
Argraffiad newydd o'r pedwar teitl mwyaf poblogaidd yn y gyfres hir o nofelau antur i blant.Mae sôn bod ysbryd ar ...

Ewch | Go
2.00

Y Llewod yn Dilyn y Sr   (Dafydd Parri)
Rhan o gyfres o lyfrau am anturiaethau cynhyrfus a pheryglus y Llewod.

Ewch | Go
3.95

Y Llewod yn y Steddfod   (Dafydd Parri)
Argraffiad newydd o'r pedwar teitl mwyaf poblogaidd yn y gyfres hir o nofelau antur i blant. Mae Eisteddfod Abercledwen ...

Ewch | Go
2.95

Y Llipryn Llwyd   (Angharad Tomos)
Y Llipryn Llwyd, sy'n byw ar lan Llyn Llymru, yn colli ei hoff hances oren a gwyrdd. Gwobr Tir na n-Og.

Ewch | Go
9.95

Y Mabinogi   (Gwyn Thomas)
Pedair cainc y Mabinogi ar gyfer plant. Yn cynnwys lluniau trawiadol gan Margaret Jones.; Fersiwn Saesneg ar gael, "...

Ewch | Go
2.00

Y Peiriant Golchi   (Elwyn Ioan)

Ewch | Go
2.95

Y Picnic (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Mae Rwdlan a'i ffrindiau yn mynd am bicnic i'r goedwig ond mae'r swn ofnadwy yn eu dychryn - beth gallai fod? Brrrrrrrr!

Ewch | Go
2.95

Yn Ddistaw Bach   (Angharad Tomos)
Mae'n bwrw eira'n drwm yng Ngwlad y Rwla ond, rhyngoch chi a fi, mae rhywbeth od iawn yn digwydd. Fedrwch chi gadw cyfri...

Ewch | Go
5.95

Yr ABC Doniol   (Elwyn Ioan a Tegwyn Jones)
Y llyfr hwyliog sy'n dysgu'r wyddor trwy gyfrwng hiwmor. Darllenwch y rhigwm, dangoswch y llun, a bydd eich plentyn yn c...

Ewch | Go
2.95

Yr Ambarel (Cam Ceridwen)   (Angharad Tomos)
Hip, hip, hwre! Mae hi'n ben-blwydd ar y Dewin Dwl. Mae'n cael anrheg wych, sef ambarel - ond bydd angen glaw arno nawr.

Ewch | Go
2.95

Yr Ysbryd (Cam Y Dewin Doeth)   (Angharad Tomos)
WA! Mae ysbryd yn y coed ac mae'r Dewin Dwl a Rwdlan yn crynu fel jeli! HELP!

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
6.95

A Stone for Remembrance   (Barrie Llewelyn (ed.))
Casgliad o chwedlau wedi'u haddasu ar gyfer cynulleidfa fodern. Bydd plant yn mwynhau darllen am anturiaethau Llywelyn a...

Ewch | Go
3.95

Alun the Bear and the Grand Slam   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth wrth ei fodd pan mae Mam a Dad yn mynd ag ef i weld tim Cymru'n chwarae rygbi. Ond mae ei gyffro yn arw...

Ewch | Go
3.95

Alun the Bear in the Castle   (Morgan Tomos)
Mae Alun yr Arth yn ymweld â chastell gyda'i fam a'i dad. Ond yn lle cael gwers hanes ddiflas, mae'n darganfod rhy...

Ewch | Go
1.95

Cantre'r Gwaelod (English)   (Meinir Wyn Edwards)
Mae Gwyn a Llewelyn, y ddau wyliwr, wedi cael llond bol o aros am Seithennyn. Roedd hwnnw'n mwynhau ei hun ym mharti pen...

Ewch | Go
3.95

Dai The Dragon Keeper   (Alan Rogers)
Ac yntau'n godro'i ddreigiau ar ochr Mynydd Mawr un bore, mae Dai yn sylwi bod y cennin i gyd wedi diflannu o'r caeau. M...

Dim stoc dros dro
4.95

Dewi the Dragon   (Christie Davies)
Dyma lyfr i unrhywun sy'n meddwl am ddreigiau. Mae gan Dewi, y ddraig goch, a'i wraig, draig Tseiniaidd, bedwar o ddreig...

Ewch | Go
1.95

Dic Penderyn (English)   (Meinir Wyn Edwards)
Roedd Dic Penderyn yn gweithio yn un o byllau glo ardal Merthyr Tudful. Daeth yn arweinydd ac yn arwr. Cafodd ei gyhuddo...

Dim stoc dros dro
3.95

Dragon and Mousie   (Andrew Fusek Peters a Gini Wade)
Cyfieithiad Saesneg o "Gwich a Draig". Stori addas i blant 5-7 mlwydd oed am ddraig werdd a llygoden fach frow...

Ewch | Go
3.95

Dragon and Mousie and the Snow Factory   (Andrew Fusek Peters a Gini Wade)
Deffrodd Gwich a Draig i fyd gwyn gan eira. Fe adeiladon nhw ysgol i fynd i'r Ffatri Eira a chael anrheg arbennig gan An...

Ewch | Go
5.95

Dragonrise   (David Morgan Williams)
Nofel antur i blant 9-12 oed wedi ei lleoli yng Nghymru a byd dirgel chwedloniaeth Gymreig.

Ewch | Go
5.95

Ebony and Ivory   (David Morgan Williams)
Mae Huw yn deffro o dduwch, ei ben yn brifo. Pam fod ei draed a'i ddwylo wedi'u rhwymo, yng nghefn tryc, yn gyrru ar gyf...

Ewch | Go
4.95

Famous Welsh Tales   (Meinir Wyn Edwards)
Casgliad o chwedlau Cymraeg mewn un cyfrol: Rhys and Meinir, Cantre'r Gwaelod, Dic Penderyn, Red Bandits of Mawddwy, Mae...

Ewch | Go
9.95

King Arthur   (Gwyn Thomas)
Chwedl enwog y Brenin Arthur trwy lygaid Cymreig. Yma mae Arthur yn ennill yn ol y lle a fu iddo yn nychymyg y Cymry ar ...

Ewch | Go
6.95

Madog, the First White American (English)   (Gwyn Thomas)
Cyfrol gampus arall gan Gwyn Thomas am helyntion y Cymro cyntaf i gyrraedd America yn y 12fed Ganrif. Darluniwyd gan Ma...

Ewch | Go
1.95

Maelgwn, King of Gwynedd   (Meinir Wyn Edwards)
Ar draeth Ynyslas roedd cystadleuaeth ryfedd iawn yn cael ei chynnal. Pwy fyddai brenin nesaf Gwynedd? Roedd Maelgwn yn ...

Ewch | Go
5.95

Manawl's Treasure   (Liz Whittaker)
Dyma'r olaf o gyfres o dair nofel. Helyntion ac anturiaethau Ginny a Leo a'u gwahanol ffrindiau wrth iddynt geisio dychw...

Ewch | Go
4.95

Mrs GwraK   (Morgan Tomos)
Stori arswyd i blant. Mae hi'n wrach, ac mae David yn gwybod ei bod hi'n wrach! Gall weld drwy ei chuddwisg! Ond nid yw ...

Ewch | Go
6.95

Owain Glyndwr: Prince of Wales   (Rhiannon Ifans)
Cyfrol liwgar o straeon am un o brif arwyr Cymru. Ynghyd â 24 o luniau lliw yr artist Margaret Jones, ceir straeon...

Ewch | Go
1.95

Red Bandits of Mawddwy   (Meinir Wyn Edwards)
Mae 'na griw o ddynion gwyllt yn cuddio yn y goedwig. Maen nhw'n barod i ddial ond mae 'na ddynion eraill sy'n benderfyn...

Ewch | Go
1.95

Rhys and Meinir   (Meinir Wyn Edwards)
Stori am ddau ffrind, Rhys a Meinir, o ardal Nant Gwrtheyrn sydd yn y chwedl hon. Mae'r ddau'n byw bywyd braf tan i rywb...

Ewch | Go
6.95

Rock Tales   (Chris Fletcher)
Darganfyddwch ryfeddodau creigiau - allwch chi fod yn dditectif a dod o hyd i'r cliwiau? Dyma stori teulu o gewri a'u dr...

Ewch | Go
6.95

Saint David   (Rhiannon Ifans)
Mae mil a hanner o flynyddoedd wedi mynd heibio ers oes Dewi Sant. Ac eto rydym yn dal i'w gofio ar Fawrth y cyntaf ac ...

Dim stoc dros dro
1.95

Saint David Colouring Book   (Elwyn Ioan a Garmon Gruffudd)
Lliwiwch y lluniau a darllenwch y storiau anhygoel am Ddewi Sant.

Ewch | Go
5.95

Shapeshifters at Cilgerran   (Liz Whittaker)
Ail gyfrol trioleg ffantasi am ddau blentyn yn eu harddegau sy'n meddu ar bwerau seicig ac sy'n profi anturiaethau rhyfe...

Ewch | Go
6.95

Tales From The Celtic Countries   (Rhiannon Ifans)
Chwedlau hudolus o'r chwe gwlad Geltaidd wedi eu hadrodd yn feistrolgar gan Rhiannon Ifans, gyda 24 o ddarluniau lliw-ll...

Ewch | Go
9.95

Tales from the Mabinogion   (Gwyn Thomas)
Pedair cainc y Mabinogi ar gyfer plant. Yn cynnwys lluniau trawiadol gan Margaret Jones. Mae fersiwn Cymraeg o'r llyfr y...

Ewch | Go
3.95

Tales from Wales   (Rhiannon Ifans)
Storiau hynafol o Gymru. Bydd oedolion a phlant yn mwynhau darllen am anturiaethau marchogion gwrol, cewri dreulon, mory...

Ewch | Go
5.95

The Fizzing Stone   (Liz Whittaker)
Cyfrol gyntaf trioleg ffantasi am ddau blentyn yn eu harddegau o'r cyfnod presennol yn profi antur rhyfeddol a brawychus...

Ewch | Go
4.95

The House That Jack Built   (Manon Eames a Ioan Hefin & Mary Price Jenkins)
Llyfr i blant gyda neges "werdd". Gyda lluniau trawiadol gan Mary Price Jenkins.; Fersiwn Gymraeg ar gael - &q...

Ewch | Go
4.95

The Legends of King Arthur   (Rhiannon Ifans)
Y chwedlau am Arthur y Cymry wedi eu cyflwyno'n hynod fywiog i blant: llyfr hardd, llawn lluniau lliw, a ddylai fod ar s...

Ewch | Go
3.95

The Little Welsh Rugby Fan   (Mark Williams)
Mae Gareth yn hoff iawn o rygbi a thim Cymru, ond nae'n drist. Nid yw'n gallu mynd i wylio'r gemau oherwydd fod ei dad y...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The M4 Cats   (Dafydd Wyn)
Nofel i blant 9-12. Mae cathod Llundain yn dianc ar hyd traffordd yr M4 i ddod o hyd i loches rhag firws ffliw cathod ac...

Ewch | Go
4.95

The Magic of the Mabinogion   (Rhiannon Ifans)
Prif storïau'r Mabinogi wedi eu hailadrodd yn syml a gafaelgar ac wedi eu darlunio'n llawn hiwmor gan yr artist Hel...

Ewch | Go
6.95

The Pig Tale   (Angela Roberts)
Nofel ddoniol, a adroddir mewn dull bywiog, am ferch un ar ddeg mlwydd oed sy'n berchen ar fochyn unigryw iawn...

Ewch | Go
6.95

The Story of Dafydd ap Gwilym   (Gwyn Thomas)
Drwy dynnu ar straeon o gerddi'r bardd a hanesion sydd wedi wedi eu cadw amdano fe gyflwynir stori Dafydd mewn deuddeg p...

Ewch | Go
1.95

The Wales Fun Book   (Morgan Tomos)
Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 2-7 oed yn cynnwys posau, lliwio, dot-i-ddot, nabod y gwahaniaeth a gêmau erai...

Ewch | Go
4.95

Welsh Folk Stories   (Meinir Wyn Edwards)
Dyma gasgliad o bump o chwedlau o Gymru. Twm Siôn Cati, y lleidr pen-ffordd, oedd yn hoff iawn o chwarae triciau; ...

Ewch | Go
4.95

Welsh Fun and Games   (Ethne Jeffreys)
Casgliad bywiog o gêmau i blant 5-11 oed yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o dros 70 o weithgareddau, yn gê...

Ewch | Go
3.95

Wena and the Weather Machine   (Catrin Evans)
Mae Wena, y wrach gas, yn creu llanast trwy drio newid y tywydd yn holl wledydd y byd. Lluniau gan Guto Evans.; Cyfieith...

Ewch | Go
3.95

Wu-Ling's Tears   (David Morgan Williams)
Brawychwyd Wu-Ling pan welodd fod y Goedwig Bambw ar dân. Bu raid i'r panda ddianc i'r mynyddoedd, ond os dinistri...

Ewch | Go
5.95

XCalibur, Merlin and the Teeth of the Dragon   (David Morgan Williams)
Nofel ffantasi i ddarllenwyr rhwng 9 a 12 oed. Y drydedd nofel yn nhrioleg 'Spirit of the Dragon'.

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
14.95

Dysgu darllen gyda Sam y Ci / Learning to read with Sam y Ci   (Emyr Llywelyn & John Lund)
Pecyn Dysgu darllen gyda Sam y Ci, yn seiliedig ar Storiau Sam y Ci.; Mae'r pecyn yn cynnwys:; Nodiadau i rieni; Llyfr G...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304