Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Nwyddau Eraill

Nwyddau Eraill

Darganfuwyd 95 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Dim stoc dros dro
£1.00

100 o Sticeri "Cymraeg!"   (Robat Gruffudd)
Sticyrs i bawb sy'n dal i arddangos arwyddion Saesneg i gael gwybod ein bod yn byw yng Nghymru a bod yr iaith yn fyw!

Ewch | Go
£2.00

Blwyddiadur 2013   (Y Lolfa)
Blwyddiadur wal maint A2

Allan o brint
£2.00

Blwyddiadur Wal 2015 Wall Planner  
Blwyddiadur wal maint A2

Ewch | Go
£9.95

CD Dyddiadur Dyn Priod   (Goronwy Jones)
Dyma dair awr o ddoniolwch pur am helyntion y Dyn Dwad, sy'n ceisio setlo lawr i fywyd priodasol yng nghanol crachach Ca...

Ewch | Go
£0.95

Cerdyn Babi Newydd   (Gwenno James)
Cerdyn cyfarch

Ewch | Go
£0.95

Cerdyn Brysia Wella   (Gwenno James)
Cerdyn cyfarch

Allan o brint
£0.95

Cerdyn Cariad   (Gwenno James)
Cerdyn cyfarch

Allan o brint
£0.95

Cerdyn Cydymdeimlad   (Gwenno James)
Cerdyn cyfarch

Allan o brint
£0.95

Cerdyn Diolch   (Gwenno James)
Cerdyn cyfarch

Ewch | Go
£0.95

Cerdyn Llongyfarchiadau   (Gwenno James)
Cerdyn cyfarch

Allan o brint
£0.95

Cerdyn Penblwydd Hapus   (Gwenno James)
Cerdyn cyfarch

Ewch | Go
£0.95

Cerdyn Pob Lwc   (Gwenno James)
Cerdyn cyfarch

Ewch | Go
£15.00

Crys T Cena Cnoi Bach/Small (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Cena Cnoi (maint bach)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Rwdlan Canolig/Medium (Merched)   (Angharad Tomos)
Crys T Rwdlan (maint canolig)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Cena Cnoi Mawr/Large (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Cena Cnoi (maint mawr)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Dewin Dwl Bach/Small (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint bach)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Dewin Dwl Canolig/Medium (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint canolig)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Dewin Dwl Mawr/Large (Dynion)   (Angharad Tomos)
Crys T Y Dewin Dwl (maint mawr)

Ewch | Go
£12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
£12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Ewch | Go
£12.00

Crys T Dewin Dwl ydw i (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o'r Dewin Dwl

Allan o brint
£6.95

Crys T Meibion y Machlud (mawr iawn)   (Y Lolfa)
Crys T Meibion y Machlud (mawr iawn); Lliw - du

Ewch | Go
£6.95

Crys T Meibion y Machlud (mawr)   (Y Lolfa)
Crys T Meibion y Machlud (mawr)

Ewch | Go
£15.00

Crys T Rwdlan Mawr/Large (Merched)   (Angharad Tomos)
Crys T Rwdlan (maint mawr)

Ewch | Go
£12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
£12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
£12.00

Crys T Rydw i'n Hoffi Rwdlan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Rwdlan

Ewch | Go
£12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 1-2)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 1-2 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
£12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 3-4)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 3-4 oed gyda llun o Strempan.

Ewch | Go
£12.00

Crys T Strim Stram Strempan (Oed 5-6)   (Angharad Tomos)
Crys T i blant 5-6 oed gyda llun o Strempan.

Allan o brint
£7.95

Crys-t Annibynniaeth (Canolig)   (Y Lolfa)

Allan o brint
£7.95

Crys-t Annibynniaeth (Mawr Iawn)   (Y Lolfa)

Allan o brint
£1.25

Cyfres y Duwiau 1   (Ioan Einion)
Cerdyn Gwydion

Allan o brint
£1.25

Cyfres y Duwiau 2   (Ioan Einion)
Cerdyn Arawn

Ewch | Go
£1.25

Cyfres y Duwiau 3   (Ioan Einion)
Cerdyn Hu Gadarn

Allan o brint
£1.25

Cyfres y Duwiau 4   (Ioan Einion)
Cerdyn Mabyn

Allan o brint
£1.25

Cyfres y Duwiesau 1   (Ioan Einion)
Cerdyn Ceridwen

Allan o brint
£1.25

Cyfres y Duwiesau 2   (Ioan Einion)
Cerdyn Blodeuwedd

Allan o brint
£1.25

Cyfres y Duwiesau 3   (Ioan Einion)
Cerdyn Rhiannon

Allan o brint
£1.25

Cyfres y Duwiesau 4   (Ioan Einion)
Cerdyn Arianrhod

Allan o brint
£2.48

Dyddiadur Poced 2016 Pocket Diary   (Y Lolfa)
Dyddiadur poced Cymraeg, hylaw ar gyfer y flwyddyn 2016. Tudalen i bob wythnos, yn cynnwys cyfeiriadur cynhwysfawr i sef...

Ewch | Go
£5.95

Dyma Fi!   (Eleri Huws, Rhiannon Powell)
Llyfr a gynlluniwyd yn arbennig i gadw ar glawr y ffeithiau pwysicaf am eich baban newydd. Lle i ystadegau, hanesion, co...

Allan o brint
£3.48

Ffeiloffaith 2016 Filofax  
Ffeiloffaith Cymraeg wythnos-i-ddwy-dudalen ar gyfer y flwyddyn 2016, yn cynnwys cyfeiriadur cynhwysfawr i sefydliadau a...

Ewch | Go
£9.95

Gair am Air   (Heini Gruffudd)
Cyhoeddiad newydd o'r gem eiriau boblogaidd.

Ewch | Go
£9.95

Gêm y Steddfod   (Heini Gruffudd)
Gêm fwrdd hwyliog i blant ac oedolion, rhwng dau a chwe chwaraewr. Mae gofyn i deithio o gwmpas maes yr Eisteddfod...

Ewch | Go
£14.95

Gwasanaethau Ysgol   (Geraint Thomas)
Casgliad gwerthfawr o dros 100 o wasanaethau ar themau amrywiol yn dilyn blwyddyn ysgol. Yn cynnwys stori a gweddi, awgr...

Ewch | Go
£18.99

Hyrwyddo Diogelwch Personol trwy ABCh   (Jane Harries)
Seiliwyd y cyhoeddiad hwn ar waith a gyflawnwyd gan yr NSPCC mewn ysgolion uwchradd. Adnodd addysgu ydyw, i'w ddefnyddio...

Ewch | Go
£2.95

Jigso - Bwci Bo   (Angharad Tomos)
Jig-so lliwgar i blant bach o gymeriadau Gwlad y Rwla.

Allan o brint
£2.95

Jigso Penblwydd Mursen   (Angharad Tomos)
Jigso lliwgar o gymeriadau Gwlad y Rwla

Ewch | Go
£5.95

Llawlyfr Athrawon Dramau'r Drain   (Meinir Ebbsworth)
Llawlyfr Athro sy'n cynnwys syniadau am ymarferion i athrawon ac arweiniad i ddisgyblion sydd am ddefnyddio'r dramau fel...

Ewch | Go
£5.95

Llawlyfr Athrawon Pen Dafad 1   (Meinir Ebbsworth)
Pecyn o adnoddau dysgu ar gyfer y dosbarth. Y nod yw sbarduno disgyblion i drafod themau, mynegi barn, chwarae rol, creu...

Ewch | Go
£5.95

Llawlyfr Athrawon Pen Dafad 2   (Gwawr Maelor)
Yn y gyfrol hon ceir pecyn o adnoddau y gellir eu defnyddio mewn gwersi Cymraeg. Y nod yw sbarduno disgyblion i drafod y...

Ewch | Go
£9.95

Llwybrau Llên   (Emyr Llywelyn)
Cyfrol sy'n rhoi arweiniad i ddisgyblion hyn ysgolion uwchradd ar y grefft o werthfawrogi rhyddiaith a barddoniaeth gan ...

Ewch | Go
£12.95

Llyfr Athrawon Darllen Mewn Dim 1   (Angharad Tomos, Anwen Owen)
Pecyn sy'n cynnwys llyfryn A4, 82 tudalen a CD-Rom i gynorthwyo athrawon wrth ddefnyddio pedwar cam cyntaf Darllen Mewn ...

Ewch | Go
£15.95

Llyfr Athrawon Darllen Mewn Dim 2   (Angharad Tomos, Anwen Owen)
Bwriad cyfres Darllen mewn Dim yw rhoi profiadau aml-synnwyr a llawn mwynhad i blant sy'n dechrau dysgu darllen. Mae Pec...

Ewch | Go
£19.95

Llyfr Ymwelwyr / Visitors Book   (Ceri Jones)
Mewn ymateb i alw taer, Llyfr Ymwelwyr hardd, rhwymedig maint A4 ar draws, gyda lle i nodi cyfeiriad, sylwadau &c. C...

Dim stoc dros dro
£6.95

Lot-o-Rwdlan!   (Angharad Tomos)
Gem llun a gair wedi ei seilio ar gymeriadau cyfres Rwdlan ar gyfer hyd at 4 chwaraewr. Addas i blant rhwng 2-6 oed.

Ewch | Go
£2.00

Papur £10 Owain Glyndwr   (Sion Jones)
Pump papur £10 Cymreig wedi eu cyflwyno mewn waled arbennig.

Ewch | Go
£2.00

Poster A Gymri di Gymru   (Robat Gruffudd)
Poster o gerdd gan Robat Gruffudd.

Allan o brint
£1.95

Poster Britania Rwls the Wels, hwnna ydio!   (Ifas y Tryc)

Ewch | Go
£3.95

Poster Ein Tad   (John Jenkins)
Poster Ein Tad yr Hwn yr Wyt yn y Nefoedd a ddarluniwyd gan John Jenkins tra'r oedd yng ngharchar.

Ewch | Go
£3.95

Poster Gwell Llaeth Cymru...   (Eirwyn Pontshan)
Gwell Llaeth Cymru na Chwrw Lloegr - Pontshan yn yfed peint o laeth.

Ewch | Go
£4.95

Poster Gwnewch Bopeth yn Gymraeg   (Elwyn Ioan)
Argraffiad newydd o un o bosteri enwocaf Y Lolfa.

Allan o brint
£1.95

Poster Gwyn eu Byd   (John Jenkins)
Poster Gwyn eu byd y rhai a erlidir o achos cyfiawnder.

Ewch | Go
£2.00

Poster I Ti To   (Dewi Pws Morris)
Cerdd Dewi Pws, Celfwaith Ruth Jen.

Ewch | Go
£3.95

Poster Lleucu Llwyd   (Paul Nichols)
Portread o Lleucu Llwyd mewn lliw llawn ac wedi ei lamineiddio.

Ewch | Go
£3.95

Poster Owain Glyndwr   (Paul Nichols)
Poster gwladgarol gyda dyfyniad gan Gerallt Lloyd Owen

Ewch | Go
£2.45

Poster Rhifo   (Elwyn Ioan)
Poster i'r plant ddysgu rhifo

Ewch | Go
£2.00

Poster Traws Cambria   (Steve Eaves)
Y gan enwog mewn geiriau gyda ffotograff o waith Marian Delyth

Allan o brint
£2.00

Poster Y Gymru Newydd   (Robin Llwyd ab Owain)
Cerdd gan Robin Llwyd ab Owain ar ffurf poster A2

Ewch | Go
£4.95

Poster y Mabinogion   (Margaret Jones)
Poster A2. Map o Gymru wedi ei seilio ar chwedlau'r Mabinogi.

Allan o brint
£2.45

Poster yr Wyddor   (Elwyn Ioan)
Dysgwch yr wyddor Gymraeg!

Ewch | Go
£5.00

Posteri Cyfres y Diarhebion   (Hywel Harries)
Set o bosteri lliwgar, cartwnaidd, yn darlunio rhai o ddiarhebion Cymru.

Ewch | Go
£6.95

Posteri Poeth   (Marian Delyth)
Set o bedwar poster cyfoes trawiadol yn defnyddio celfwaith o'r gyfrol Poeth a cherddi gan feirdd enwog.

Ewch | Go
£5.95

Snap Rwdlan   (Angharad Tomos)
Pecyn o 36 cerdyn - 9 cymeriad Gwlad y Rwla x 4.; Beth am chwarae Snap, Cofio Pâr, Cer i Bysgota neu Teuluoedd Ded...

Ewch | Go
£2.00

Stamp Owain Glyndwr   (Margaret Jones)
dau ddwsin o stampiau dosbarth cyntaf a argraffwyd gan Wasg y Lolfa i ddathlu chwe chan mlwyddiant cychwyn gwrthryfel Gl...

Ewch | Go
£2.95

Sylw - Rhif 1 Awst 2009   (Y Lolfa)
Cylchgrawn Materion y Dydd - ceir erthyglau ar wleidyddiaeth, llyfrau, hamdden, celf, teledu, bwyd a chwaraeon.

Ewch | Go
£7.95

Themau ein Llên   (Emyr Llywelyn)
Dyma gyfrol bwysig arall gan Emyr Llywelyn sy'n rhoi arweiniad ar waith pedwar llenor cyfoes, sef Caryl Lewis, Mihangel ...

Ewch | Go
£6.95

Y Llyfr Cyfeiriadau - Du   (Y Lolfa)
Llyfr cyfeiriadau moethus ar gyfer busnesau. Clawr caled du a llythrennu arian.

Ewch | Go
£6.95

Y Llyfr Cyfeiriadau - Golygfa Eryri   (Y Lolfa)
Llyfr cyfeiriadau clawr caled gyda llun o Eryri ar y clawr. Wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer enwau Cymraeg gan ro...

Ewch | Go
£9.95

Y Llyfr Penblwyddi / The Welsh Birthday Book   (Y Lolfa)
Llyfr i gofnodi'r dyddiadau holl-bwysig, yn cynnwys dros 20 o luniau lliw a ffeithiau hanesyddol am bob dydd o'r flwyddy...

Ewch | Go
£8.99

Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg   (Gwyn Thomas)
Y mae Gwyn Thomas yn Athro Emeritws a chyn-Bennaeth Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor; y mae'n fardd, yn un sydd wedi...

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
£2.98

Dyddiadur Addysg A5 2016 Academic Diary   (Y Lolfa)
Dyddiadur addysg dwyieithog 17 mis, wythnos-ar-y-tro, maint A5, Awst 2015 - Rhagfyr 2016, ar gyfer sefydliadau Cymreig, ...

Ewch | Go
£3.48

Dyddiadur Amaeth 2016 Agricultural Diary   (Y Lolfa)
Dyddiadur amaeth dwyieithog maint A4 am y flwyddyn 2016 sy'n cynnwys dwy dudalen i'r wythnos, cyfeiriadur amaethyddol, d...

Ewch | Go
£3.48

Dyddiadur Desg A4 2016 Desk Diary   (Y Lolfa)
Dyddiadur desg dwyieithog, maint A4, am y flwyddyn 2016, yn cynnwys dwy dudalen i'r wythnos, blwyddiaduron 2016 a 2017, ...

Ewch | Go
£2.00

Sticeri Draig Goch / Red Dragon Stickers   (Y Lolfa)
Sticeri draig goch sy'n addas i'w gosod ar drwydded yrru. Pecyn o 6.
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304