Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Music

Music

Darganfuwyd 91 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
£11.95

'Sneb yn Becso Dam   (Mari Rhian Owen)
Drama gerdd newydd sbon, wedi'i seilio ar ganeuon Edward H Dafis, ar gyfer pobl ifanc sy'n cynnwys sgript wreiddiol a 12...

Ewch | Go
£14.95

100 o Ganeuon Gwerin   (Meinir Wyn Edwards)
Yn dilyn llwyddiant 100 o Ganeuon Pop, dyma gasgliad o gant o ganeuon gwerin mwyaf poblogaidd Cymru, yn cynnwys yr alawo...

Dim stoc dros dro
£14.95

100 o Ganeuon Pop   (Meinir Wyn Edwards)
Alaw, geiriau a chordiau gitâr cant o ganeuon pop Cymraeg poblogaidd - clasuron sydd wedi goroesi ers dros 20 mlyn...

Ewch | Go
£4.95

Alawon Dwynant   (J Eirian Jones)
Casgliad o alawon cerdd dant gwreiddiol ar gyfer pobl ifanc, yn cynnwys darnau gosod ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.; Cynnw...

Ewch | Go
£9.95

Ar Noson Oer Nadolig   (Meinir Wyn Edwards (gol.))
Dyma gasgliad o 11 o ganeuon Nadoligaidd, gan gynnwys hen ffefrynnau fel "Nadolig? Pwy a Wyr?" a threfniant ne...

Ewch | Go
£6.95

Atgofion Hen Wanc   (David R Edwards)
Yn y gyfrol hon ceir stori unigryw un o arwyr y sin roc Gymraeg, yn syml ac yn onest yn ei eiriau ei hun. O gael ei flas...

Ewch | Go
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Ave Maria A Fflat   (Gilmor Griffiths)
Ave Maria, mewn A Fflat, gan Gilmor Griffiths

Ewch | Go
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Ave Maria F Fwyaf   (Gilmor Griffiths)
Ave Maria, mewn F Fwyaf, gan Gilmor Griffiths

Ewch | Go
£14.95

Be Bop a Lula'r Delyn Aur   (Hefin Wyn)
Llyfr cynhwysfawr llawn lluniau am hanes canu pop Cymraeg, o gyfnod Bob Tai'r Felin i gynnwrf 79. Portreadau gwych a syl...

Ewch | Go
£14.95

Ble Wyt Ti Rhwng?   (Hefin Wyn)
Hanes canu poblogaidd Cymraeg rhwng 1980 a 2000. Llyfr swmpus sy'n adrodd stori'r cythryblus yr SRG mewn cyfnod o newid ...

Ewch | Go
£2.00

Breuddwydion   (Gilmor Griffiths)

Ewch | Go
£4.95

Byd Plentyn   (E Olwen Jones)
Cyfrol o garolau a chaneuon dymunol a syml ar gyfer plant bach.; Cynnwys:; Amser; Balwn Aer Poeth; Cân Mair; Curo ...

Ewch | Go
£5.95

Cana'r Ffliwt   (Wyn Thomas)
Llawlyfr cyntaf yn Gymraeg ar gyfer dechreuwyr ar y ffliwt; eglur a deniadol.

Ewch | Go
£3.95

Caneuon Clinc a Chlonc a Chlec   (Falyri Jenkins)
Deunaw o ganeuon difyr ar gyfer plant meithrin a derbyn.; Cynnwys:; Croesi'r Bont; Croesi'r Stryd; Dannedd; Goleuadau'r ...

Ewch | Go
£5.95

Caneuon Ems   (Emyr Huws Jones)
25 o hoff ganeuon Ems, yn cynnwys clasuron megis 'Cofio dy Wyneb', 'Ceidwad y Goleudy', 'Hi yw fy Ffrind' ac 'Ynys Lland...

Ewch | Go
£6.95

Caneuon Ffaldi-Rwla-la   (Mair Tomos Ifans)
Beth am ddysgu caneuon amrywiol newydd sbon am eich hoff gymeriadau o Wlad y Rwla? Cewch oriau o hwyl yn canu am Rala Rw...

Ewch | Go
£1.95

Caneuon Heddwch   (Lleucu Roberts)
Casgliad o ganeuon Cymraeg cyfarwydd, a rhai llai cyfarwydd, addas i'w canu neu gydganu mewn cyfarfodydd heddwch; geiria...

Ewch | Go
£4.50

Caneuon Islwyn Ffowc Elis   (Islwyn Ffowc Elis)
Dwsin o ganeuon gan brif nofelydd Cymru! Yn cynnwys ffefrynnau fel Y Sipsiwn a Fy Llong Fach Arian I. Trefnwyd gan Robat...

Ewch | Go
£5.95

Caneuon John ac Alun   (John ac Alun)
30 o ganeuon enwocaf John ac Alun, gyda lluniau a straeon difyr.; Cynnwys:; Crwydryn; Cwrw Noson Cynt; Chwarelwr; Dwi'm ...

Ewch | Go
£4.50

Caneuon Llifon   (Llifon Hughes-Jones)
Dwsin o ganeuon i blant gan gerddor caboledig, gyda threfniannau piano llawn.; Cynnwys:; Cân y Melinydd; Cymylau; ...

Ewch | Go
£5.95

Caneuon Ryan   (Ryan Davies)
Un ar ddeg o ganeuon enwocaf Ryan wedi'u trefnu ar gyfer piano a llais gan Eleri Huws. Casgliad bythol-wyrdd sy'n parhau...

Ewch | Go
£5.95

Caneuon Tecwyn Ifan   (Tecwyn Ifan)
Dyma gasgliad o 20 o ganeuon cynnar Tecwyn Ifan wedi'u trefnu'n syml ar gyfer gitâr a llais er mwyn i bawb eu canu...

Allan o brint
£1.95

Caneuon y Creaduriaid   (Falyri Jenkins)
Ugain o ganeuon swynol i blant bach, gyda threfniant piano, sol-ffa a chordiau gitâr; lluniau trawiadol gan Elwyn ...

Ewch | Go
£6.95

Caneuon y Talwrn ac eraill   (E Olwen Jones)
Dyma gasgliad newydd sbon o 21 o ganeuon amrywiol i blant rhwng 8 a 14 oed. Mae rhan gyntaf y gyfrol yn ganeuon sy'n ymw...

Ewch | Go
£2.95

Canwn   (Gwilym Rees)
Dros 100 o ganeuon poblogaidd i'w cydganu unrhyw bryd; maint bach, poced; geiriau'n unig.; Cynnwys:; Anthem Gen. Undeb y...

Ewch | Go
£5.95

Carol yr Alarch   (Llifon Hughes-Jones)
Chwech o ganeuon newydd ar gyfer plant a phobl ifanc; delfrydol fel darnau i'w canu mewn eisteddfodau a chyngherddau, ga...

Ewch | Go
£6.95

Carolau Gilmor   (Gilmor Griffiths)
Un ar ddeg o garolau syml a swynol wedi eu trefnu'n llawn ar gyfer unigolion, partïon a chorau.; Cynnwys:; Anwylyn ...

Ewch | Go
£6.95

CD Rala la la   (Mair Tomos Ifans)
Dyma'r caneuon maen nhw'n canu yng Ngwlad y Rwla: Can y Mel, Can y Llyfrau, Rwdl Dwdl (Rwdlan!), Limrigau Mali Meipen, S...

Ewch | Go
£5.95

Ceidwad y Gannwyll   (Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain)
Casgliad o 10 o ganeuon i blant rhwng 8 a 14 oed; caneuon ffres i gyd-fynd â themâu'r Cwricwlwm yn ogystal &...

Ewch | Go
£5.95

Cerddoriaeth y Cymry   (Arfon Gwilym)
Mae gan Gymru draddodiad cerddorol hir a chyfoethog, a chyflwynir hanes y traddodiad unigryw hwnnw mewn modd hylaw a dar...

Dim stoc dros dro
£25.00

Cerddtastic   (Geraint Thomas a Christine Hall)
Cyflwyniad cyflawn i gerddoriaeth Cymru, newydd a hen, ar gyfer y dosbarth yn bennaf; llyfr, 2 CD ac un CD-ROM yn cynnwy...

Ewch | Go
£8.95

Clap a Chân i Dduw   (Eddie Jones a Falyri Jenkins)
Casgliad hynod boblogaidd o emynau modern i blant, wedi eu trefnu'n llawn; hanfodol i ysgolion a chapeli.

Ewch | Go
£7.95

Codi bawd a dweud helô   (Falyri Jenkins)
68 o ganeuon ar gyfer plant 3-7 oed, 15 ohonynt yn newydd sbon.; Dyma gyfrol ddelfrydol ar gyfer athrawon a disgyblion y...

Ewch | Go
£1.50 Ychwanegu eLyfr i
£1.50

Cofi o Dre   (Eddie Jones)
Dawns "Cofi o Dre" o'r gyfrol "Dawnsie Twmpath", gan Eddie Jones.

Ewch | Go
£7.95

Cynghanedd Cariad   (J Eirian Jones)
16 o ganeuon ar gyfer ysgol ac eisteddfod gan gyfansoddwraig o fri; addas ar gyfer plant cynradd.; Cynnwys:; Bendithion ...

Ewch | Go
£7.95

Cythrel Cerdd   (Alwyn Humphreys)
"Y broblem gydag opera ydi bod gormod o ganu," meddai debussy; yn ol Aaron Copland, "mae gwrando ar Bumed...

Ewch | Go
£6.50

Dwylo ar y Piano   (Sw Gerallt Jones)
Llawlyfr safonol ar gyfer dysgu'r piano, gydag ymarferion manwl ar gyfer pob cam; yn gorffen â chasgliad o alawon ...

Ewch | Go
£6.95

Dwylo ar y Piano 3: Dawnsiau Celtaidd   (Sw Gerallt Jones)
Dyma gasgliad deniadol a ffres o ddawnsiau o wledydd Celtaidd Prydain a'r cyfandir wedi'u trefnu ar gyfer dysgwyr piano ...

Ewch | Go
£4.50

Dwylo Eto ar y Piano   (Sw Gerallt Jones)
Llyfr yn dysgu camau pellach ar y piano ac yn cynnwys deuawdau athro a disgybl. Dilyniant i "Dwylo ar y Piano"

Allan o brint
£2.00

Emynau Cymru   (Gwynn ap Gwilym)
Rhestr o emynau:; Angrhediniaeth, gad fi lonydd; Arglwydd, gad im dawel orffwys; Arglwydd Iesu, Arwain F'Enaid; Ai am fy...

Ewch | Go
£8.95

Er Mwyn Yfory   (Robat Arwyn, Derec Williams a Penri Roberts)
Efallai'r Sioe Gerdd Gymraeg fwyaf llwyddiannus erioed; perfformiwyd yn Eisteddfod Y Bala a theatrau ledled Cymru, a chy...

Ewch | Go
£3.95

Ffitian Ffatian   (Falyri Jenkins)
Ugain o ganeuon doniol, swynol i blant bach gyda lluniau gan ferch fach yr awdur.; Cynnwys:; Ble Mae'r Llygoden?; C&acir...

Ewch | Go
£3.95

Gilmora   (Gilmor Griffiths)
15 o alawon cerdd dant gan feistr ar y grefft.; Cynnwys:; Aberderfyn; Breuddwyd y Frenhines; Bryn Elwy; Carnguwch; Cefni...

Ewch | Go
£6.95

Gwin Beaujolais   (Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain)
Dwsin o ganeuon gorau'r awduron talentog hyn wedi'u trefnu ar gyfer un, dau, tri a phedwar llais - gyda chyfeiliant llaw...

Ewch | Go
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Gwylanod (Cywair E)   (Gilmor Griffiths)
Fersiwn unigol o'r gân 'Gwylanod' i blant gan Gilmor Griffiths o'r gyfrol 'Hwyl ar y Gân'. Geiriau gan H. D....

Ewch | Go
£14.95

Hela'r Hen Ganeuon   (Meredydd Evans)
Ffrwyth blynyddoedd o lafur diflino yw "Hela'r Hen Ganeuon". Mae'r gyfrol nodedig hon yn trafod hanes casglu c...

Ewch | Go
£7.95

Hen Garolau Plygain   (Geraint Vaughan-Jones (gol.))
Trot y Gaseg, Y Ceiliog Gwyn, Dyddiau Hyfryd - dyma enwau swynol rhai o'r ceinciau y cenid yr hen garolau Plygain arnynt...

Ewch | Go
£9.95

Holl Ganeuon Dafydd Iwan   (Dafydd Iwan)
Dros 150 o ganeuon amrywiol a gwlatgarol canwr mwyaf poblogaidd Cymru, ar gyfer piano; cordiau gitâr, a sol-ffa. H...

Ewch | Go
£9.95

Hunangofiant y Brawd Houdini   (Meic Stevens)
Hunangofiant lliwgar Meic Stevens, canwr a chyfansoddwr a gyfrannodd yn helaeth i faes cerddoriaeth bop Cymru yn ystod d...

Allan o brint
£1.95

Huwcyn Puwcyn   (Hawys Glyn ac Eunice Williams)
24 o ganeuon syml i blant bach, gyda threfniant hen nodiant a chordiau gitâr. Addas i rieni ac athrawon - yn arben...

Ewch | Go
£3.45

Hwyl a Mawl   (Hawys Glyn)
14 o ganeuon ysgafn, canadwy i blant; defnyddiol i ysgolion cynradd a Sul; dwyieithog.; Cynnwys:; Baled y Rhondda; Carol...

Ewch | Go
£5.95

Hwyl ar y Gân   (Gilmor Griffiths)
Saith o ganeuon hwyliog i blant; llais a chyfeiliant piano.; Cynnwys:; Breuddwydio; Cwymp y Dail; Gwylanod; Lliwiau'r Hy...

Ewch | Go
£19.95

Hwyl gyda'r Delyn   (Mair Roberts)
Mae'r gwerslyfr yma wedi sefydlu'i hun fel yr un delfrydol i ddechreuwyr ifanc ar y delyn.; Wedi'i lunio gan delynores b...

Ewch | Go
£6.95

Iarlles y Ffynnon   (Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain)
Sioe gerdd hudolus, gydag wyth cân, a gymer oddeutu awr i'w pherfformio. Addas hefyd i gystadleuwyr eisteddfodol.;...

Allan o brint
£1.95

Llinyn   (Hawys Glyn)
Casgliad o ganeuon gwreiddiol ar gyfer ysgol ac aelwyd gyda threfniant cerddorol cyflawn. Dwyieithog; lluniau gan John M...

Ewch | Go
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Lliwiau'r Hydref   (Gilmor Griffiths)
Y gân, Lliwiau'r Hydref, gan Gilmor Griffiths,

Ewch | Go
£1.95

Llyfryn geiriau Clap a Chân i Dduw   (Eddie Jones a Falyri Jenkins)
Geiriau Clap a Chân i Dduw.

Ewch | Go
£1.45

Llyfryn geiriau Mwy o Glap a Chân i Dduw   (Eddie Jones ac Ann Morgan)
Geiriau Mwy o Glap a Chân.

Ewch | Go
£1.95

Map o Gymru   (T Gwynn Jones)
Cân o hiraeth am yr hen siroedd yng Nghymru cyn i'r ffiniau gael eu hymestyn a'r enwau gael eu newid - am yr eildr...

Ewch | Go
£6.95

Miwsig y Misoedd   (Robat Arwyn)
Ugain o ganeuon ysgafn, ffres i'w canu ar achlysuron drwy'r flwyddyn; wedi eu trefnu'n llawn - delfrydol i ysgolion.; Cy...

Ewch | Go
£4.95

Mwy o Garolau Plygain   (Geraint Vaughan-Jones (gol.))
Casgliad pellach o 26 o garolau'r Cymry wedi'u trefnu'n llawn mewn hen nodiant a sol-ffa ar gyfer tri neu bedwar llais.;...

Ewch | Go
£8.95

Mwy o Glap a Chân   (Eddie Jones ac Ann Morgan)
92 eto o emynau cyfoes, swynol, modern, addas i ysgolion dyddiol a Sul; trefniannau cerddorol cyflawn.; Cynnwys:; Angyli...

Ewch | Go
£5.95

Mwy o Gynghanedd Cariad   (J Eirian Jones)
Casgliad o naw can i ysgolion cynradd sy'n ddelfrydol i'w defnyddio mewn eisteddfodau a chyngherddau - dilyniant i'r gyf...

Ewch | Go
£6.95

Nadolig yn Rwla   (Mair Tomos Ifans)
Yng nghanol yr holl brysurdeb a'r paratoi ar gyfer y Nadolig mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn mynd i weld Drama'r Geni am ...

Ewch | Go
£5.95

O Lyn i Ffrisco   (T Gwynn Jones)
Casgliad o ddeg o ganeuon ysgafn, clasurol; ar gyfer unawdwyr, partïon deulais a chorau pedwar llais.; Cynnwys:; Ff...

Ewch | Go
£5.95

O Ris i Ris   (E Olwen Jones)
Caneuon poblogaidd i blant cynradd sy'n cynnwys themau cyfrifiadurol cyfoes.; Cynnwys:; Breuddwyd; Cadw-Mi-Gei; Glan Mor...

Ewch | Go
£3.95

Patapan   (Llifon Hughes-Jones)
Deg o ganeuon swynol i blant hyn, gyda chyfeiliant llawn.; Cynnwys:; Carol; Crinddail; Gwanwyn; Patapan; Pyslo; Rhigwm; ...

Allan o brint
£3.50

Pws!   (Dewi Pws)
Ymysg yr adroddiadau digri, esboniadau gwallgo, cartwnau, cerddi a darlithoedd mae 20 o'i ganeuon poblogaidd enwocaf fel...

Ewch | Go
£3.95

Rala la la - Caneuon o Wlad y Rwla   (Mair Tomos Ifans)
Llyfr o ganeuon am gymeriadau Gwlad y Rwla, yn cynnwys, wrth reswm, yr Anthem Genedlaethol, Mae Hen Wlad y Rwla yn Annwy...

Ewch | Go
£5.95

Rhyfeddodau   (Llifon Hughes-Jones)
Y casgliad olaf o ganeuon y cyfansoddwr talentog hwn.; Cynnwys:; Cân y Crwydryn; Gwanwyn; Hydref; Rhyfeddodau; Y F...

Ewch | Go
£1.95

Ryan: Y Gân Ola'   (Arwyn Davies a Bethan Davies)
Cyflwyniad a threfniant o ganeuon Ryan sydd erioed wedi gweld golau ddydd, wedi eu paratoi a'u trefnu gan ei blant, Arwy...

Ewch | Go
£8.95

Sioeau Maldwyn   (Linda Gittins, Derec Williams a Penri Roberts)
Detholiad o ganeuon gorau Cwmni Theatr Maldwyn, yn cynnwys caneuon o sioe gyntaf y cwmni, Y Mab Darogan, a sioeau gwefre...

Ewch | Go
£4.95

Stori'r Preseb   (Robat Arwyn)
Hanner dwsin o garolau swynol gyda threfniant piano llawn a chordiau gitâr.; Cynnwys:; Bethlehem; Cysga'n Dawel; D...

Ewch | Go
£9.95

Wyth Cân, Pedair Sioe   (Robat Arwyn)
Robat Arwyn yw un o gyfansoddwyr mwyaf toreithiog a phoblogaidd Cymru. Dyma gyfrol sy'n cwmpasu caneon allan o bedair o'...

Ewch | Go
£8.95

Y Gitar - Tiwtor Cyflawn   (John Evans)
Y tiwtor safonol, cyflawn, cyntaf yn Gymraeg, gyda detholiad o alawon Cymreig wedi'u trefnu mewn arddulliau clasurol, gw...

Ewch | Go
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Y Pethau Bach (E fwyaf)   (Ryan Davies)
Dyma un o ganeuon hyfrytaf y diweddar Ryan Davies wedi'i threfnu'n llawn ar gyfer piano a llais. Mae'n gân ddelfry...

Ewch | Go
£2.00

Y Pren Afalau   (Gilmor Griffiths)

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
£7.95

Brothers, Sing On!   (Eric Jones)
Dyma lyfr i ddathlu hanner can mlynedd ers sefydlu Cor Meibion Pontarddulais. Ceir hanes datblygiad y cor, buddugoliaeth...

Ewch | Go
£9.95

Solva Blues   (Meic Stevens)
Hunangofiant yr athrylith o Solfach. Fersiwn Gymraeg ar gael - "Hunangofiant y Brawd Houdini".

Ewch | Go
£6.95

Stand Up and Sing   (Beatrice Smith)
Hanes darluniadol Côr Cochion Caerdydd, 1983-2003, yn olrhain ei gyfraniad fel grwp cefnogi mewn ymgyrchoedd amryw...

Ewch | Go
£2.95

The Six Nations Rugby Songbook   (Y Lolfa)
Mae'r llyfr hwn yn hanfodol i gefnogwyr rygbi ym mhobman. Os byddwch yn gwylio'r gem yn y dafarn, ar y teledu, neu yn y ...

Ewch | Go
£3.95

Welsh Songs   (Lefi Gruffudd (ed.))
Rhai o ganeuol traddodiadol Cymru, gyda chyfieithiadau i'r Saesneg.; Cynnwys:; Ar Lan y Môr; Blaenau Ffestiniog; B...

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
£1.95

25 Can a Charol   (Hawys Glyn)
Casgliad o ganeuon gwreiddiol, amrywiol ar gyfer ysgol ac aelwyd gyda threfniant cerddorol cyflawn. (Dwyieithog); Rhestr...

Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Cor Meibion   (Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas)
Fersiwn Cor Meibion o'r gan i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Os am yr hawl i argraffu mwy nag un copi ebostiwch sonia@ylolfa.co...

Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Cor Merched   (Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas)
Fersiwn Cor Merched o'r gan i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Os am yr hawl i argraffu mwy nag un copi ebostiwch sonia@ylolfa.co...

Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Piano a llais   (Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas)
Fersiwn Piano a llais o'r gan i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Os am yr hawl i argraffu mwy nag un copi ebostiwch sonia@ylolfa....

Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - SATB   (Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas)
Fersiwn Cor Cymysg SATB o'r gan i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. ; Os am yr hawl i argraffu mwy nag un copi ebostiwch sonia@ylo...

Ewch | Go
£6.95

Emynau Cymru / The Hymns of Wales   (Ifor ap Gwilym a Gwynn ap Gwilym (gol.))
Casgliad o hanner cant o'n hemynau mwyaf poblogaidd gyda threfniannau llawn ar gyfer y piano a sol-ffa; hefyd nodiadau h...

Ewch | Go
£5.95

Mabsant   (Siwsann George a Stuart Brown (gol.))
Casglaid o 54 o'n caneuon gwerin mwyaf poblogaidd wedi'u trefnu o'r newydd ar gyfer llais a gitâr, a chyda chyfiei...

Ewch | Go
£4.95

Sosban Fach   (Stuart Brown (gol.))
Casgliad cableddus o 30 o emynau, caneuon gwerin, a chaneuon Saesneg Macs Boisaidd gyda'r gerddoriaeth a chordiau, a ffo...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304