Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Learners

Learners

Darganfuwyd 60 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
4.95

Ar Garlam - Lefel 3 Canolradd   ((gol.) Meleri Wyn James)
Y llyfr darllen cyntaf yn y gyfres newydd i ddysgwyr ar gyfer Lefel 3: Canolradd.; Am y tro cyntaf, dyma gyfres o chwech...

Ewch | Go
3.95

Budapest   (Elin Meek)
Pan oedd yn gweithio yn Budapest mae Gwyn yn gweld merch o'r enw Margit, ei hen gariad yn y coleg dros bymtheg mlynedd y...

Ewch | Go
4.95

Camu Ymlaen - Lefel 1 Mynediad   ((gol.) Meleri Wyn James)
Y llyfr darllen cyntaf yn y gyfres newydd i ddysgwyr ar gyfer Lefel 1: Mynediad gan yr awdur a'r tiwtor iaith profiadol,...

Ewch | Go
4.95

Cath i Gythraul - Lefel 3 Canolradd   ((gol.) Meleri Wyn James)
'Dych chi'n dysgu Cymraeg ers dros ddwy flynedd? 'Dych chi'n dysgu ar gwrs Canolradd? Dyma ddeunydd Cymraeg i chi fwynha...

Ewch | Go
4.95

Cerddi'r Galon   (Susan May)
Cerddi i ddysgwyr gan ddysgwraig, dyma a geir yn y gyfrol hon, gyda geirfa hwylus ochr yn ochr a phob cerdd. Mae'r cerdd...

Ewch | Go
3.95

Cyfle i Siarad   (Heini Gruffudd)
Dewch gyda'r awdur i dafarnau a chlybiau Cymraeg, i ymuno â chymdeithasau a gweithgareddau Cymraeg o bob math, ym ...

Ewch | Go
14.95

Cymraeg Da   (Heini Gruffudd)
Llyfr gramadeg cynhwysfawr gyda lluniau a chartwnau. Ysgrifennwyd y gyfrol ar gyfer disgyblion ail iaith Safon Uwch, ond...

Ewch | Go
3.95

Cymry Ddoe   (Catrin Stevens)
Deuddeg o'r cymeriadau mwyaf pwysig yn hanes Cymru o'r chweched ganrif hyd at yr ugeinfed ganrif.

Ewch | Go
3.95

Cymry wrth eu Gwaith   (Elin Meek)
Cyfle i chi gael cipolwg ar ddeuddeg o Gymry Cymraeg wrth eu gwaith.

Ewch | Go
3.95

Ffilmiau Cymraeg Enwog   (Philip Wyn Jones)
Cyflwyniad i ddadansoddiad o 12 ffilm Gymraeg enwog.

Ewch | Go
3.95

Gwerth y Byd yn Grwn   (Duncan Brown)
Hanes datblygiad amgylchedd Cymru ac ystyriaeth o'r ffordd y mae pobl yn trin yr amgylchedd heddiw, wedi ei ysgrifennu a...

Ewch | Go
4.95

Ling-di-long - Lefel 1 Mynediad   ((gol.) Meleri Wyn James)
'Dych chi'n dechrau dysgu Cymraeg? 'Dych chi'n dysgu ar gwrs Mynediad? A 'dych chi eisiau darnau byr i ddechrau darllen ...

Dim stoc dros dro
3.95

Llyfrau Cymraeg Enwog   (Glenys M Roberts)
Mae'r Cymry Cymraeg yn falch iawn o'u llenyddiaeth a'u hen, hen hanes. Ffordd i mewn i'r llenyddiaeth honno, drwy gyfrw...

Ewch | Go
3.95

Mynd am Dro   (Dyfed Elis-Gruffydd)
Casgliad diddorol o ddwsin o deithiau cerdded amrywiol o ran hyd ac anhawster mewn sawl ardal yng Nghymru, yn cynnwys ma...

Ewch | Go
4.95

Mynd Amdani - Lefel 2 Sylfaen   ((gol.) Meleri Wyn James)
Y llyfr darllen cyntaf yn y gyfres newydd i ddysgwyr ar gyfer Lefel 2: Sylfaen.; Am y tro cyntaf, dyma gyfres o chwech o...

Ewch | Go
4.95

Nerth dy Draed - Lefel 2 Sylfaen   ((gol.) Meleri Wyn James)
'Dych chi'n dysgu Cymraeg ers blwyddyn neu ddwy? 'Dych chi'n dysgu ar gwrs Sylfaen? Dyma ddarnau Cymraeg byr i chi fwynh...

Ewch | Go
3.95

Ofn yn y Nos   (Greville James)
Yn hollol annisgwyl iddo, tra ar wyliau, daw Gareth Prys yn rhan o ymgyrch y gwasanaethau cudd i ddrysu cynllwyn gan far...

Ewch | Go
19.95

Pecyn Cyfres Ar Ben Ffordd   (Meleri Wyn James)
Casgliad cyflawn o'r holl lyfrau yng nghyfres Ar Ben Ffordd, sy'n ddeunydd darllen amrywiol i ddysgwyr Cymraeg. Am y tro...

Ewch | Go
3.95

Sr Heddiw   (Elin Meek)
Cyfweliadau gyda deuddeg o ddynion/ferched poblogaidd Cymru.

Dim stoc dros dro
3.95

Sgyrsiau Dros Baned   (Elwyn Hughes)
Storiau ac anecdotau gan diwtor Cymraeg.

Ewch | Go
3.95

Teithiau Car   (Sion Meredith)
Teithiau car i rai o'r llefydd mwyaf diddorol a phrydferth yng Nghymru.

Ewch | Go
6.95

Y Daith   (Mairwen Thorne)
Cred yr aboriginiaid fod bywyd yn gylch, ac yn y gyfrol hon o ysgrifau mae Mairwen Thorne yn son am deithiau gwahanol sy...

Dim stoc dros dro
3.95

Y Gymraeg Ddoe a Heddiw   (Cennard Davies)
Hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg.

Allan o brint
3.95

Y Sin Roc   (Kate Crockett)
Cyfweliadau diddorol a doniol gyda deuddeg band Cymreig.

Ewch | Go
3.95

Y Ty ar Lon Glasgoed   (Sonia Edwards)
Nofel fywiog ond iasoer sy'n mynd a dwy ffrind i fyd ysbrydion.

Ewch | Go
8.99

Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg   (Gwyn Thomas)
Y mae Gwyn Thomas yn Athro Emeritws a chyn-Bennaeth Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor; y mae'n fardd, yn un sydd wedi...

Ewch | Go
3.95

Ymarferion Cymraeg Da   (Heini Gruffudd)
2,000 o ymarferion ychwanegol ar gyfer Cymraeg Da.

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
5.95

BBC Learn Welsh   (BBC)
Gramadeg Cymraeg hynod ddefnyddiol maint llyfr poced wedi ei seilio ar y safle we boblogaidd o'r un enw, yn cynnwys canl...

Ewch | Go
4.95

Cornish is Fun   (Heini Gruffudd)
Cwrs anffurfiol a hwyliog ar gyfer dysgu'r iaith Gernyweg lafar yn cynnwys ymadroddion a chyfarchion defnyddiol, nodiada...

Ewch | Go
5.95

Dysgu Cymraeg / Venturing into Welsh   (Hilda Hunter, Carol Williams)
Y profiad o ddysgu Cymraeg yw thema'r ysgrifau hyn. Trafodir sut bydd unigolyn yn dysgu iaith a beth yw safon y Gymraeg ...

Ewch | Go
9.95

Hands-Free Welsh   (Heini Gruffudd)
Pecyn yn cynnwys llyfryn 56-tudalen a dau CD ar gyfer dysgwyr. Yn addas ar gyfer y car, ar y traeth neu yn y bath!

Ewch | Go
3.95

Irish is Fun!   (Aodn Mac Poilin)
Cwrs hwyliog ar gyfer y sawl sy'n dechrau dysgu Gwyddeleg, gyda chartwnau du-a-gwyn a 17 gwers wedi eu graddio'n ofalus ...

Dim stoc dros dro
3.95

Irish is Fun-tastic!   (Sean O'Riain)
Llawlyfr dysgu'r Wyddeleg fydd o gymorth i'r sawl sydd â pheth gwybodaeth o'r iaith eisoes. Dilyniant i'r llyfr Ir...

Ewch | Go
6.95

It's Welsh!   (Heini Gruffudd)
Mae'r cwrs Cymraeg hwn wedi ei ysgrifennu yn bwrpasol ar gyfer bobl ifanc yn eu harddegau, a gall gael ei ddefnyddio ar ...

Ewch | Go
5.95

Lazy Way to Gaelic   (George Jones)
Cyflwyniad drwy gyfrwng cartwnau hwyliog i eiriau, ymadroddion a brawddegau sylfaenol Gaeleg.

Ewch | Go
5.95

Lazy Way to Irish   (Flann O'Riain)
Cyfrol hwyliog i gynorthwyo dechreuwyr i ddysgu siarad Gwyddeleg trwy gyfrwng cartwnau yn cynnwys gwersi gramadeg a geir...

Ewch | Go
5.95

Lazy Way to Welsh   (Flann O'Riain)
Ffordd ddiog iawn o ddechrau dysgu Cymraeg; dim gwersi - dim ond swigenod a chartwnau gyda llinellau eglurhaol. Gallwch...

Ewch | Go
6.95

Live Welsh   (Heini Gruffudd)
Mae'r llyfr dysgu Cymraeg llafar hwn yn cyflwyno'r iaith ar ei symlaf, fel nad oes raid i ddysgwyr ddysgu llu o ffurfiau...

Ewch | Go
5.99

Speak Welsh Outside Class You Can Do It!   (Dr Lynda Pritchard Newcombe)
Llyfryn i gynorthwyo dysgwyr y Gymraeg i ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd ganddynt yn y dosbarth yn eu bywyd cymdeithasol.

Ewch | Go
4.95

Street Welsh   (Heini Gruffudd)
Llyfr ar gyfer dysgwyr sydd am ddysgu hanfodion y Gymraeg - yn cynnwys geiriadur, rheolau gramadeg ac ymadroddion pwysig...

Ewch | Go
5.95

The Pan-Celtic Phrasebook   (Liam Knox)
Llyfryn defnyddiol iawn i unrhyw un sydd a diddordeb yn yr ieithoedd Celtaidd. Cyflwynir chi yn Saesneg a Ffrangeg, a m...

Ewch | Go
6.95

The Welsh Learner's Dictionary   (Heini Gruffudd)
O'r diwedd dyma eiriadur yn cynnwys 20,000 o eiriau ac ymadroddion. 256 tudalen yn llawn esiamplau.

Ewch | Go
3.95

The Welsh Learner's Dictionary Mini Edition   (Heini Gruffudd)
Fersiwn maint poced o'r geiriadur poblogaidd.

Ewch | Go
5.95

Welcome to Welsh   (Heini Gruffudd)
Cwrs Cymraeg 15-rhan mewn un llyfr, yn defnyddio cartwnau, gramadeg, ymarferion, trafodaethau a geirfa. Dechrau da i'r ...

Ewch | Go
9.95

Welcome to Welsh CD   (Heini Gruffudd)
Dau CD sy'n gydymaith i Welcome to Welsh, y cwrs dysgu Cymraeg. Gellir gwrando ar y cryno-ddisgiau gyda'r llyfrau neu he...

Ewch | Go
19.95

Welsh for Parents   (Lisa Jones)
Dyma gwrs 3-CD i ddysgwyr sy'n dechrau dysgu Cymraeg (3 x CD 80 munud). Wedi ei ddylunio, ei brofi a'i sgwennu gan genhe...

Ewch | Go
9.95

Welsh for Parents - A Learner's Handbook   (Lisa Jones)
Dyma lyfr canllaw unigryw gan awdur Welsh for Parents, cyfres o 3 CD gyda llyfr o ymarferion hynod lwyddiannus.

Ewch | Go
7.95

Welsh in a Year!   (Jen Llywelyn)
Dysgwch Gymraeg mewn blwyddyn! Ydy, mae'n bosibl! Dyma wnaeth Jen Llywelyn - tra'n gweithio llawn amser ac astudio hanes...

Ewch | Go
3.95

Welsh in Your Pocket   (Y Lolfa)
Llyfryn bach hwylus fydd yn gymorth i ddysgu'r Gymraeg. Mae'r llyfryn yn cynnig rheolau sylfaenol gramadeg y Gymraeg: Tr...

Ewch | Go
3.95

Welsh is Fun!   (Heini Gruffudd, Elwyn Ioan)
Cyflwyniad i'r Gymraeg i oedolion: mae 17 o wersi cartwnaidd gydag ymarferion, gramadeg a geirfa.

Ewch | Go
3.95

Welsh is Fun-tastic!   (Heini Gruffudd, Elwyn Ioan)
Llyfr sy'n ddilyniant i 'Welsh is Fun!'. Dyma ragor o gartwnau doniol sy'n ddull di-boen o ddysgu Cymraeg lafar, fodern....

Dim stoc dros dro
4.95

Welsh on the Wall Poster   (Y Lolfa)
Poster deniadol a lliwgar sy'n cyflwyno'r Gymraeg mewn ffordd syml a chlir i ddysgwyr. Geirfa defnyddiol wedi'i gyflwyno...

Ewch | Go
6.95

Welsh Phrases for Learners   (Leonard Hayles)
Geiriadur o'r idiomau a'r ymadroddiadau Cymreig sy'n cael eu defnyddio yn ddyddiol, wedi ei ysgrifennu gan ddysgwr ar gy...

Ewch | Go
14.95

Welsh Rules   (Heini Gruffudd)
Gramadeg Cymraeg cynhwysfawr i ddysgwyr o oedolion sy'n dymuno defnyddio'r iaith Gymraeg mewn sefyllfaoedd pob dydd, wed...

Ewch | Go
3.95

Welsh Rules Exercises   (Heini Gruffudd)
2,000 o ymarferion am gyfieithu, treiglo, cywiro camgymeriadau a dewis geiriau eich hunan. Wedi ei gyhoeddi ynglhwm a '...

Ewch | Go
3.95

Welsh Talk   (Heini Gruffudd)
Casgliad hylaw o eiriau, ymadroddion a brawddegau llafar defnyddiol ar gyfer dysgwyr y Gymraeg mewn sefyllfaoedd pob dyd...

Ewch | Go
4.95

Welsh Words: Core vocabulary with phrases (North Wales)   (Steve Morris, Paul Meara)
Dydi Welsh Words ddim yn rhestr hir o bob gair Cymraeg!; Geirfa Graidd ydi hi - geiriau y bydd angen i chi eu gwybod erb...

Ewch | Go
4.95

Welsh Words: Core vocabulary with phrases (South Wales)   (Steve Morris, Paul Meara)
Dyw Welsh Words ddim yn rhestr hir o bob gair Cymraeg!; Geirfa Graidd yw hi - geiriau y bydd angen i chi eu gwybod erbyn...

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
3.95

Gwnewch y Pethau Bychain / Do the little things   ((gol.) Ffion Heledd Gruffudd)
Rhagair gan Nigel Owens.; Dyma lyfr sy'n llawn syniadau am y pethau bach, ond pellgyrhaeddol, y gall pob un ohonom eu gw...

Ewch | Go
2.95

Yec'hed Mat / Iechyd Da   (Zonia Bowen)
Geiriau a brawddegau Cymraeg a Llydaweg - ar gyfer gwyliau yn Llydaw.
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304