Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Chwaraeon

Chwaraeon

Darganfuwyd 104 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Aled a'r Fedal Aur   (Aled Sion Davies)
Ym mis Medi 2012 daeth enw Aled Sion Davies yn gyfarwydd drwy'r byd i gyd wrth iddo ennill medal aur am daflu'r ddisgen ...

Ewch | Go
1.99

Ali Yassine: Llais yr Adar Gleision   (Ali Yassine)
Mi fydd dilynwyr yr Adar Gleision yn nabod Ali Yassine fel llais clwb pel-droed Caerdydd. Fe sy'n cynhesu'r dorf a'i joc...

Ewch | Go
9.95

Appy: Bont, Busnes a Byd y Bl   (Meirion Appleton)
Fuodd Meirion Appleton erioed ofn mentro. Roedd hynny'n amlwg hyd yn oed pan oedd yn blentyn yn tyfu i fyny yng Nghapel ...

Ewch | Go
4.95

Capten Cymru   (Androw Bennett, Jonathan Humphries)
Dyddiadur dadlennol sy'n croniclo teimladau ac atgofion Capten Rygbi Cymru yn ystod 1995-96. Dyma gyfrol sy'n portreadu'...

Ewch | Go
4.95

Cwpan Rygbi'r Byd 2011   (Lynn Davies)
Gwybodaeth angenrheidiol am Gwpan Rygbi'r Byd 2011 - y gemau, y timau, y chwaraewyr, yr hyfforddwyr, y dyfarnwyr a'r mey...

Allan o brint
3.95

Cwpan Rygbi'r Byd Cymru '99   (Lefi Gruffudd)
Ffeithiau, lluniau a siart am Gwpan y Byd.

Allan o brint
4.95

Cwpan y Byd 2010   (Gwyn Jenkins)
Dyma'r llyfr hanfodol i ddilyn Cwpan y Byd! Mae'n llawn ffeithiau, yn cynnwys holl fanylion y gemau, lluniau gwych o'r c...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Cymry Man U   (Gwyn Jenkins)
Man U efallai ydy clwb pel-droed enwoca'r byd ac mae miloedd o gefnogwyr yn byw yng Nghymru.; Ond faint sy'n gwybod mai ...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Cymry Mentrus   (John Meurig Edwards)
Mae nifer o Gymry'r gorffennol yn enwog am fynd ar deithiau peryglus a heriol. A heddiw mae pobl fel Lowri Morgan, Eric ...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Cymry yn y Gmau Olympaidd   (John Meurig Edwards)
O gofio gwlad mor fach yw Cymru, rydym yn gwneud yn arbennig o dda ym myd y campau Olympaidd ac mae'r gyfrol hon yn rhoi...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Dal Fy Nhir   (Dafydd Jones)
Ers i fi fod yn grwt ysgol ifanc iawn yn Aberaeron, roedd Mam yn dweud yr un peth wrtha i bob tro cyn i fi gamu ar y cae...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Dala'r Slac yn Dynn: Hunangofiant John Davies   (John Davies)
Dyma hunangofiant diflewyn ar dafod, yn llawn emosiwn a hiwmor y prop a'r ffermwr o ogledd Sir Benfro.; Enillodd John Da...

Ewch | Go
3.45

Dewch i Chwarae Athletau   (Hywel Jones)
Llyfrau deniadol yn cyflwyno hyfforddiant i blant mewn Athletau.

Ewch | Go
3.45

Dewch i Chwarae Criced   (Tom Marks)
Cyfres Dewch i Chwarae. Llyfrau deniadol yn cyflwyno hyfforddiant i blant yn y chwaraeon mwyaf poblogaidd.

Ewch | Go
3.45

Dewch i Chwarae Hoci Merched   (Marion Williams)
Cyfres Dewch i Chwarae. Cyfres ddeniadol yn cyflwyno hyfforddiant i blant yn y chwaraeon mwyaf poblogaidd.

Ewch | Go
2.00

Dewch i Chwarae Karate a Jiwdo   (Dafydd Andrews)
Cyfres Dewch i Chwarae. Cyfres ddeniadol yn cyflwyno hyfforddiant i blant yn y chwaraeon mwyaf poblogaidd.

Ewch | Go
2.00

Dewch i Chwarae Pel-droed   (Geraint H Jenkins)
Cyfres Dewch i Chwarae. Cyfres ddeniadol yn cyflwyno hyfforddiant i blant yn y chwaraeon mwyaf poblogaidd.

Ewch | Go
3.45

Dewch i Chwarae Rygbi   (Alun Wyn Bevan, Mel Morgans)
Cyfres Dewch i Chwarae. Cyfres o lyfrau deniadol yn cyflwyno hyfforddiant i blant yn y chwaraeon mwyaf poblogaidd.

Ewch | Go
3.45

Dewch i Chwarae Snwcer   (Bob Dorkins)
Cyfres Dewch i Chwarae. Cyfres o lyfrau deniadol yn cyflwyno hyfforddiant i blant yn y chwaraeon mwyaf poblogaidd.

Ewch | Go
3.45

Dewch i Chwarae Tenis   (Nia Wyn Williams)
Cyfres Dewch i Chwarae. Cyres of lyfrau deniadol yn cyflwyno hyfforddiant I blant yn y chwaraeon mwyaf poblogaidd.

Allan o brint
3.45

Dewch i Farchogaeth   (Joyce Davies)
Cyfres Dewch i Chwarae. Cyfres ddeniadol yn cyflwyno hyfforddiant i blant yn y chwaraeon mwyaf poblogaidd.

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Dwayne Peel: Hunangofiant   (Dwayne Peel)
Enillodd Dwayne Peel 76 cap am chwarae rygbi dros ei wlad, mwy nag unrhyw fewnwr arall o Gymro, a bu'n ddewis cyntaf i d...

Ewch | Go
8.95

Dyddiadur Cwpan y Byd 2011   (Wyn Gruffydd)
Ymunwch â Wyn Gruffydd ar daith fythgofiadwy i ddilyn Cymru yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd 2011: taith lle mae'r sylwe...

Ewch | Go
3.95

Ffan Bach Rygbi Cymru   (Mark Williams)
Mae Gareth yn caru Cymru a rygbi, ond mae'n teimlo'n drist - does dim cwmni ganddo i fynd i wylio gêmau rygbi. Ond...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Foxy'r Llew   (Jonathan Davies)
Dyma stori am lwyddiant rhyfeddol "Foxy", y canolwro bentre Bancyfelin. Daeth yn enwog drwy'r byd wrth helpu'r...

Allan o brint
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Fyny Gyda'r Swans   (Owain Tudur Jones)
Roedd arwyddo i'r Swans yn freuddwyd i Owain Tudur Jones.; A bu byw y freuddwyd honno'n wefr anhygoel iddo, yn arbennig ...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

George North   (George North)
George North ydi Jonah Lomu Cymru, yn ôl rhai.; Daeth y cawr o Sir Fôn i gael ei adnabod fel y Seren o'r Gog...

Ewch | Go
2.00

Gl   (Gwyn Jenkins)

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
0.99

Gorau Chwarae Cydchwarae   (Dylan Ebenezer)
Mae carfan o gefnogwyr yn dilyn tim pel-droed Cymru i bob cwr o'r byd. Ond yn Ffrainc y bydd tim Cymru, a'r cefnogwyr, y...

Allan o brint
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Hanner Amser   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd ...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.95

Hartson   (John Hartson)
Pel-droediwr a ddaeth yn ffefryn cenedl, yn chwaraewr caled a dawnus yn rhoi o'i orau wrth chwarae dros Gymru.; Cawn ei ...

Ewch | Go
9.99

Ibuprofen Sil Vous Plait Mwy na stori bel-droed   (Dewi Prysor)
Roedd byw y freuddwyd wrth ddilyn ymgyrch arwrol Cymru yn Ewro 2016 yn waith sychedig.; Wrth i Gymru fach, ei hiaith a...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Jamie: Y Llew yn Ne Affrica   (Jamie Roberts)
Doedd hi ddim yn syndod i neb pan ddewiswyd Jamie Roberts yn chwaraewr gorau'r Llewod wedi'r daith i Dde Affrica yn 2009...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Malcolm Allen: Hunangofiant   (Malcolm Allen)
Dyma hunangofiant emosiynol a gonest un o bel-droedwyr mwyaf adnabyddus Cymru a bendiliodd o uchelfannau i iselfannau'r ...

Ewch | Go
1.99

Mefin, i Gymru yn l   (Mefin Davies)
"Ma' stori hir tu cefen i'r penderfyniad wnes i i fynd i Loegr i chwarae."; Yn y llyfr hwn cawn ateb i'r cwest...

Ewch | Go
7.99

Merci Cymru   ((gol.) Tim Hartley)
Mond gêm yw hi wedi'r cyfan, medden nhw. Y, na...; Codwyd cenedl gyfan gan lwyddiant tîm pêl-droed C...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Non: Yn Erbyn y Ffactore   (Non Evans)
"Does ond un Non Eleri," meddai un o'r bobol oedd yn ei nabod hi orau am y bencampwraig dalentog hon o Bontard...

Ewch | Go
1.00

Rhwng y Pyst   (Owain Fn Williams)
Dyma hanes gonest, tu ôl i'r llenni, tîm pêl-droed Cymru adeg Pencampwriaeth Ewro 2016, gan un o'r chw...

Ewch | Go
4.95

Rygbi'r Byd   (Keith Davies)
Beth yw sgôr uchaf Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd?; I ba dîm rygbi chwaraeodd Dewi Pws?; Ym mha wlad y cafodd...

Ewch | Go
4.95

Sgorio   (Ffilmiau'r Nant)
Llyfr llawn ffeithiau, erthyglau a chyfweliadau am bel-droed gorau Ewrop ac un o raglenni mwyaf poblogaidd S4C erioed. M...

Dim stoc dros dro
1.99

Shane Williams: Ar Ben y Byd   (Shane Williams)
Bu 2008 yn flwyddyn anhygoel i Shane Williams. Ennillodd wobr Chwaraewr Rygbi Gorau'r Byd yr IRB, a Phersonoliaeth Chwar...

Allan o brint
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Stephen Jones: O Clermont i Nantes   (Stephen Jones)
Ar ol cael ei ddewis yn faswr y flwyddyn yn Ffrainc a dod yn arwr i gefnogwyr Clermont Auvergne, roedd dod nol i'r Strad...

Ewch | Go
14.99

Y Crysau Cochion   (Gwynfor Jones)
Dyma gyfrol anhepgor i holl gefnogwyr pêl-droed Cymru. Mae'n drysorfa o wybodaeth a storiau am bob un o'r chwaraew...

Allan o brint
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Y Cymro Cryfa   (Robin Mcbryde)
Bu ennill gwobr "Y Cymro Cryfa" yn boendod parhaus i Robin McBryde - cafodd ei herio a'i atgoffa o'r peth ar h...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Yr Elyrch: Dathlu'r 100   (Geraint H Jenkins)
Dyma hanes llwyddiant anhygoel clwb pêl-droed Abertawe. Ym mlwyddyn ei ganmlwyddiant, mae'r clwb hefyd yn dathlu e...

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

All Black and Amber - 1963 and a Game of Rugby   (Steve Lewis)
Llyfr i ddathlu 50 mlynedd ers i dîm rygbi Casnewydd ennill yn erbyn Crysau Duon Seland Newydd ar Hydref 30ain 196...

Allan o brint
14.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Ashley Williams: My Premier League Diary   (Ashley Williams)
Dyma ddyddiadur Ashley Williams dros gyfnod o dymor gyda'r Elyrch a Chymru - blas ar fywyd fel chwaraewr yn yr Uwch Gyng...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Despite the Knock-backs   (Lynn Howells)
Profodd Lynn Howells, cyn-hyfforddwr y Celtic Warriors ac un o gyd-hyfforddwyr Graham Henry yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd 1...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Dixie: The Autobiography of Dixie McNeil   (Dixie McNeil)
Dyma gofiant Dixie McNeil, saethwr pel-droed a fu'n chwarae dros gyfnod o dri degawd. Chwaraeodd i dimau Leicester, Exet...

Ewch | Go
9.95

Easter's Rising   (Simon Easterby)
Simon Easterby. Caled. Digyfaddawd. Asgellwr ffyrnig. Beasterby i'w alw wrth ei lysenw. Mae ambell wrthwynebwr, a'i anaf...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

El Bandito: Orig Williams, The Autobiography   (Orig Williams)
Ym Mhacistan rhaid oedd iddo ffoi am ei fywyd wrth i'r dorf daflu cerrig ato ar Faes Criced Lahore. Yn Nhwrci llosgodd y...

Ewch | Go
4.95

Friendly Fishing Hotels of Wales   (Chris Thomas)
Arweiniad i ddewis eang o westai yng Nghymru sy'n cynnig hyd o afon neu lyn i'w gwesteion fwynhau pysgota. Mae'n cynnwys...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Garry Monk: Loud, Proud & Positive   (Garry Monk)
Hunangofiant capten yr Elyrch, Garry monk. Arweiniodd ei dîm at ddyrchafiad ar dri achlysur yn ystod y saith mlyne...

Ewch | Go
9.99

Goughy - A Tough Lock to Crack   (Ian Gough)
Hunangofiant y seren rygbi Ian Gough. Yn enillydd y Gamp Lawn ddwywaith, mae gyrfa rygbi penigamp Gough yn ymestyn yn &o...

Ewch | Go
8.95

Grand Slam - Behind the Scenes of the Classic Film   (John Hefin)
Lluniau a thestun am ffilmio a pharatoi'r clasur o ffilm, Grand Slam a ddarlledwyd yn wreiddiol 30 mlynedd yn ôl. ...

Ewch | Go
9.95

Great Welsh Number 10s   (Lynn Davies)
Dadansoddiad o gyfraniad 32 o faswyr a chwaraeodd dros Gymru rhwng 1947 a 1999, gan gynnwys Carwyn James, Barry John, Ph...

Allan o brint
14.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Half Time (hardback)   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd ...

Ewch | Go
9.95

Half Time (paperback)   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd ...

Ewch | Go
14.99

Handball: The Story of Wales First National Sport   (Kevin Dicks)
Mae cyfrol y cyn-chwaraewr a'r swyddog Kevin Dicks yn dangos ôl ymchwil manwl iawn wrth iddo olrhain datblygiad y ...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Hard Men of Welsh Rugby   (Lynn Davies)
Dyma gyfrol sy'n brolio ugain o gyn-chwaraewyr dewraf Cymru, ac nid eu sgiliau chwarae sy'n ennyn sylw'r awdur yn unig. ...

Ewch | Go
14.99

Into the Wind - The Life of Carwyn James   (Alun Gibbard)
Cofiant cynhwysfawr i un o bersonoliaethau mwyaf eiconig Cymru yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif, mewn meysydd amry...

Ewch | Go
14.99 Ychwanegu eLyfr i
6.99

JJ Williams: the life and times of a rugby legend (hb)   (JJ Williams, Peter Jackson)
Hunangofiant y chwaraewr rygbi chwedlonol, J. J. Williams. Yn athro wrth ei alwedigaeth, bu'n bencampwr can medr Prydain...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

John Dawes: The Man who changed the world of Rugby   (Ross Reyburn)
Cofiant am fywyd cynnar a gyrfa chwarae John Dawes, capten timau Cymry Llundain, y Llewod (1971) a'r Barbariaid. Mae'r c...

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
7.99

Kicking Off in North Korea   (Tim Hartley)
Cyfrol i bawb sy'n ymddiddori mewn pêl-droed a theithio, gan blethu hanes cyfoes gydag adroddiadau newyddiadurol m...

Ewch | Go
8.99

Percy Bush: Welsh Rugby's Little Marvel   (Ken Poole)
Mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes y chwaraewr rygbi enwog, Percy Bush. Roedd ganddo bersonoliaeth hynod ar y cae ac oddi...

Allan o brint
14.95

Proud to be a Swan (hardback)   (Geraint H Jenkins)
Mae Clwb Peldroed Abertawe yn dathlu ei ganmlwyddiant yn 2012. Mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes y clwb ac yn rhoi manyl...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Proud to be a Swan (paperback)   (Geraint H Jenkins)
Mae Clwb Peldroed Abertawe yn dathlu ei ganmlwyddiant yn 2012. Mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes y clwb ac yn rhoi manyl...

Ewch | Go
9.99

Red Dragons: The Story of Welsh Football   (Phil Stead)
Mae Red Dragons yn adrodd hanes Pêl-droed yng Nghymru ers y dyddiau cynnar yn y bedwaredd Ganril ar Bymtheg - gan ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Rick O'Shea: It's All Rugby   (Rick O'Shea)
Hunangofiant y cyflwynydd a'r pyndit rygbi poblogaidd Rick O'Shea. Daw o deulu rygbi da, gan i'w dad gynrychioli Cymru a...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Roberto: Kicking Every Ball   (Roberto Martinez)
Hunangofiant Roberto Martinez - yn wreiddiol o Balaguer yng Nghatalonia, chwaraeodd bel droed i'r dref cyn symud i chwar...

Ewch | Go
3.95

Rugby Trip Stories   (David Jandrell, Matthew Tucker)
Storiau difyr o'r "gemau oddi cartref" - i'r gwragedd ddeall beth yw'r atyniad, ac i'r dynion ddarllen am beth...

Ewch | Go
9.95

Rygbi: Calon y gymuned/Rugby: Heart of the commun   (Geraint Cunnick)
Ffrwyth prosiect ar y cyd gan Undeb Rygbi Cymru a Pgrifysgol Cymru, Casnewydd i greu cofnod mewn lluniau o rygbi llawr g...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Shadow: The Dai Morris Story   (Dai Morris)
Hunangofiant y chwaraewr rygbi chwedlonol, Dai Morris, oedd yn aelod o dîm fwyaf llwyddiannus 1970au Cymru -dyn fy...

Allan o brint
14.95

Ten Years of the Ospreys   (Peter Owen)
Llyfr i ddathlu 10 mlynedd o rygbi rhanbarthol yng Nghymru, ers i dimau Castell Nedd ac Abertawe gyfuno i greu y Gweilch...

Ewch | Go
9.99

Terry Davies: Waless First Superstar Fullback   (Terry Davies, Geraint Thomas)
Hanes bywyd y seren rygbi rhyngwladol Terry Davies, a chwaraeodd i Gymru ac i'r Llewod. Cwmpasir ei blentyndod yn Bynea ...

Ewch | Go
3.95

The A-Z of Welsh Rugby   (Richard Rowe)
Storiau difyr yn ymwneud a byd rygbi Cymru.

Ewch | Go
9.95

The Arms Park: Heart of a Rugby Nation   (Bill O'Keefe, Emyr Young)
Llyfr sy'n disgrifio hanes rygbi Cymru a sefydlu Parc yr Arfau, Caerdydd, a Stadiwm y Mileniwm. Mae'r llyfr hwn yn olrha...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

The Blues Are Up: Cardiff City's Journey to the Premier League   (Scott Johnson)
Hanes taith tim pel-droed Caerdydd i'r Uwch Gynghrair.

Ewch | Go
6.95

The Daffodils who played in Whites   (Byron Hughes, Lyn Meredith)
Llyfr yn olrhain hanes Clwb Criced Llanidloes dros gyfnod o ddeugain mlynedd. Mae'r llyfr yn llawn o storiau am griced a...

Dim stoc dros dro
9.99 Ychwanegu eLyfr i
4.99

The Dragon Roars Again   (Jamie Thomas)
Mae The Dragons Roars again yn dogfennu llwyddiant anhygoel diweddaraf Tîm Pêl-droed Cymru ar gymhwyso eu hy...

Ewch | Go
8.95

The Football and Rugby Playing Fields of Wales   (Richard E Huws)
Treuliodd Richard E Huws ddegawd yn ymchwilio meysydd chwarae Cymru. Y canlyniad yw'r canllaw addysgiadol a chynhwysfawr...

Ewch | Go
6.95

The Holiday Angler in Wales   (Chris Thomas)
Arweinlyfr hanfodol i'r sawl sydd am bysgota yng Nghymru gan wr sydd â bron i ddeugain mlynedd o brofiad o bysgota...

Ewch | Go
3.99

The Lions Rugby Quiz Book   (Matthew Jones)
Llyfr cwis yn llawn o gwestiynau difyr am dîm rygbi'r Llewod, yn cynnwys 50 rownd o 10 cwestiwn yr un, gan awdur y...

Ewch | Go
6.99

The Manchester United Welsh   (Gwyn Jenkins, Ioan Gwyn)
Hanes y Cymry fu'n chwarae ac hyfforddi i Manchester United.

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

The Mike Hall Story   (Mike Hall, Hamish Stuart)

Ewch | Go
24.95

The Red Dragons: The Story of Welsh Football (hb)   (Phil Stead)
Dyma stori datblygiad pel-droed yng Nghymru. Dilynwch hanes ein tim cenedlaethol dros 135 mlynedd o frwydro i ddod &acir...

Ewch | Go
14.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

The Red Dragons: The Story of Welsh Football (pb)   (Phil Stead)
Dyma stori datblygiad pel-droed yng Nghymru. Dilynwch hanes ein tim cenedlaethol dros 135 mlynedd o frwydro i ddod &acir...

Ewch | Go
3.99

The Rugby Union Quiz Book   (Matthew Jones)
Llyfr cwis am rygbi yn cynnwys hanner cant o rowndiau deg cwestiwn yr un, yn adlewyrchu rhai o'r munudau mwyaf rhyfeddol...

Ewch | Go
1.95

The Scottish Trip   (Colin Palfrey)
Adroddiad ddigri iawn am y daith, sy'n digwydd pob dwy flynedd i Gaeredin, gan llond bws mini o gefnogwyr rygbi Cymru ff...

Ewch | Go
9.95

The Scrum that Changed my Life   (Bryan Davies)
Cyfieithiad o'r fersiwn Cymraeg, "Yogi". Hunangofiant dirdynnol Bryan 'Yogi' Davies, y chwaraewr rygbi a barly...

Ewch | Go
3.95

The Six Nations Rugby Quiz Book   (Matthew Jones)
Ar ddechrau'r 21ain ganrif bu esblygiad ym myd rygbi Ewrop pan drodd y Pum Gwlad yn Chwech. Nid yw'r gystadleuaeth ehang...

Ewch | Go
2.95

The Six Nations Rugby Songbook   (Y Lolfa)
Mae'r llyfr hwn yn hanfodol i gefnogwyr rygbi ym mhobman. Os byddwch yn gwylio'r gem yn y dafarn, ar y teledu, neu yn y ...

Ewch | Go
4.95

The Swans Go Up!   (Geraint H Jenkins)
Hanes dramatig un o'r tymhorau mwyaf cyffrous a llwyddiannus erioed i glwb pel-droed Abertawe. Yn y llyfr fe ddowch i ad...

Ewch | Go
3.99

The Welsh Football Quiz Book   (David Collins)
Llyfr cwis difyr yn cynnwys 20 pennod am amryfal agweddau ar bêl-droed rhyngwladol Cymru. Mae'r penodau amrywiol y...

Ewch | Go
3.95

The Welsh National Anthem   (Sion T. Jobbins)
Mae The Welsh National Anthem yn olrhain hanes ac ystyr anthem genedlaethol Cymru, ac yn cynnwys trefniant o'r gân...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Undefeated: The Story of the 1974 Lions   (Rhodri Davies)
Hanes Llewod 1974. Yr unig dro i'r Llewod ddychwelyd o daith heb golli gem.

Ewch | Go
7.99 Ychwanegu eLyfr i
5.99

Wales Defeated England   (Lynn Davies)
Cyfrol sy'n arddel llinell o gân eiconig 'Hymns and Arias' gan Max Boyce yn deitl iddi. Ynddi, cynigir golwg ar g&...

Ewch | Go
7.95

Was it something I said?   (Ali Yassine)
Hunangofiant un o ffans enwocaf tim pêl-droed Caerdydd. Llyfr am bêl-droed, ond hefyd am gymeriad diddorol i...

Ewch | Go
14.95

Welsh International Matches 1881-2011   (Howard Evans)
Dyma ganllaw i'r holl gemau rygbi rhyngwladol ers y gem gyntaf a chwaraewyd yn Blackheath ar 19 Chwefror 1881 hyd at ha...

Ewch | Go
3.95

Welsh Rugby Heroes   (Androw Bennett)
Llyfryn lliwgar darluniadol diddorol yn cynnig cyflwyniad difyr i hanes amryw o arwyr rygbi Cymru yn ystod yr 20fed ganr...

Ewch | Go
3.95

Welsh Rugby Quiz Book   (Matthew Jones)
Mae pawb yng Nghymru'n meddwl eu bod yn hollwybodus pan fo rygbi yn y cwestiwn! Dyma gyfle ichi brofi eich gwybodaeth. G...

Ewch | Go
3.95

Welsh Sports Quiz   (Matthew Jones)
Mae pawb yn adnabod yr enwau: Gareth Edwards, John Charles, Lynn Davies, Tanni Grey-Thompson, Joe Calzaghe. Dyma fawrion...

Ewch | Go
9.99

When Dragons Dare to Dream   (Jamie Thomas)
Stori anhygoel tîm pêl-droed Cymru a'u taith i gyrraedd rowndiau terfynol pencampwriaeth Ewro 2016 eu llwy...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Who Beat the All Blacks?   (Alun Gibbard)
Llyfr sy'n dathlu un o fomentau mwyaf yn hanes rygbi, gêm ar y 31ain Hydref 1972. Y tîmau a'r sgôr: Ll...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304