Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Celf

Celf

Darganfuwyd 39 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
24.95

Aneurin   (Emyr Llywelyn)
Casgliad swmpus, lliw llawn, o ddarluniau'r artist Aneurin Jones, gyda chyfraniadau gan lenorion, beirdd a beirniaid yn ...

Ewch | Go
29.95

Byd Aneurin: Hunangofiant mewn llun a gair (caled)   (Aneurin Jones)
Dyma gyfrol arbennig (clawr caled) sy'n cyfuno hunangofiant artist gyda nifer fawr o'i luniau mwyaf eiconig. Trwy gyd-fw...

Ewch | Go
19.95

Byd Aneurin: Hunangofiant mewn llun a gair (medd)   (Aneurin Jones)
Dyma gyfrol arbennig (clawr meddal) sy'n cyfuno hunangofiant artist gyda nifer fawr o'i luniau mwyaf eiconig. Trwy gyd-f...

Ewch | Go
19.95

Camera'r Cymro   (Raymond Daniel)
Tybed a oeddech chi yn nawnsfeydd Twrw Tanllyd, yn Eisteddfod Hwlffordd neu'n cofio Prins Charles yn Aberystwyth? Roedd ...

Ewch | Go
14.95

Capeli / Chapels   (Tim Rushton)
Ers y nawdegau cynnar bu Tim Rushton yn tynnu lluniau o Gapeli Anghydffurfiol Cymru, capeli mawreddog a rhai cyffredin. ...

Ewch | Go
12.95

Cefn Gwlad Geoff Charles   (Ioan Roberts)
Er mai "towni" oedd Geoff Charles, cai ei ddenu gan fywyd cefn gwlad, a bu'n cofnodi ei hynt a'i dranc am hann...

Ewch | Go
14.95

Cyfrinachau Llynnoedd Eryri   (Geraint Thomas)
"Pam mae 'na lyn yn agos at gopa'r Wyddfa o'r enw Llyn Nadroedd? Does bosib fod 'na nadroedd yn byw mor uchel!"...

Ewch | Go
14.95

Cymru Geoff Charles   (Ioan Roberts)
Hanes y ganrif ddiwethaf mewn llun a gair, gan gynnwys dros gant o luniau gorau ffotograffydd enwoca'r cyfnod, Geoff Cha...

Ewch | Go
24.95

Cymru o Hud   (Gwynfor Evans, Marian Delyth)
Un o brif ffotograffwyr creadigol Cymru yn cydweithio â' i phrif wladweinydd i greu golwg hollol newydd ar Gymru a...

Allan o brint
4.95

Cymru'r Camera   ((gol.) Marian Delyth)
Portread anffurfiol a thrawiadol o Gymru trwy lygaid deugain o ffotograffwyr Cymreig. Cymysgedd o luniau prydferth, tris...

Ewch | Go
9.50

Cymru'r Cynfas / Wales on Canvas   (Hywel Harries)
Tua cant o luniau, eu chwarter mewn lliw llawn, gan bymtheg artist darluniadol sy'n gweithio yng Nghymru heddiw; nawr me...

Ewch | Go
6.95

Delweddau o'r Ymylon   ((gol.) Mary Lloyd Jones, Ceridwen Lloyd Morgan)
Cyfrol o waith un o artistaid creadigol blaenaf Cymru, sydd yr un mor gartrefol yn creu tirluniau dychmygus ag yn creu p...

Ewch | Go
12.95

Eisteddfodau Geoff Charles   (Ioan Roberts)
Er na chafodd Geoff Charles ei fagu yn y "pethe", ni fu neb mor drylwyr yn rhoi bywyd eisteddfodau Cymru ar go...

Ewch | Go
4.99 Ychwanegu eLyfr i
4.99

Elfennau E-lyfr yn unig (dogfen Pdf)  
Awduron y Llyfr - Disgyblion Blwyddyn 3,4,5,+6 Ysgolion Glantwymyn, Llanbrynmair a Charno. Cynhyrchwyd gan Gwmni Theatr ...

Ewch | Go
24.95

Gair yn ei Le (clawr caled)   (Gwyn Thomas)
Yn dilyn llwyddiant Cymru: Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw, dyma gyfrol hardd arall i'w thrysori sy'n cyfuno gair a llun.';...

Dim stoc dros dro
14.95

Gair yn ei Le (clawr meddal)   (Gwyn Thomas)
Yn dilyn llwyddiant Cymru: Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw, dyma gyfrol hardd arall i'w thrysori sy'n cyfuno gair a llun.';...

Ewch | Go
9.95

Pwytho Pennill   (Joyce Jones)
Enghreifftiau o benillion ac englynion Cymraeg wedi eu pwytho; gyda siartiau manwl a chlir a lluniau o'r gwaith lliw gor...

Ewch | Go
7.95

Sampleri Cymreig   (Joyce Jones)
Sut i ddewis defnydd, lliwiau a sut i bwytho, gyda nifer fawr o batrymau a delweddau Cymreig i'w dilyn, ac enghreifftiau...

Ewch | Go
29.95

Y Llaw Broffwydol   (Gareth Alban Davies)
Astudiaeth ddarluniadol o fywyd a gwaith Owen Jones (1809-74), pensaer a chynllunydd, argraffydd a dylunydd arloesol o d...

Ewch | Go
24.95

Y Weledigaeth Geltaidd   (John Meirion Morris)
Dadansoddiad hollol newydd o gelfyddyd Geltaidd, o safbwynt ei hystyr ysbrydol a chymdeithasol. Llyfr arloesol a heriol ...

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
19.95

A Celtic Canvas   (Glyn Rhys)
Bywgraffiad a chasgliad o waith celf Carey Morris, artist ac awdur a anwyd yn Llandeilo.

Ewch | Go
5.95

Artists in Snowdonia   (James Bogle)
Deg ar hugain o gynfasau gan arlunwyr sydd wedi ceisio, dros y ddwy ganrif ddiwethaf, i bortreadu mawredd mynyddoedd uch...

Ewch | Go
12.95

Cardiff before Cardiff   (Jon Pountney, Alun Gibbard)
Dyma gasgliad o ffotograffau sy'n portreadu bywyd yng Nghaerdydd yn ystod y 1970au a'r 80au hyd at 2012.

Ewch | Go
9.95

Castles of our Princes / Time Lines   (Glyn Rhys)
Casgliad o soneddau Shakespearaidd mewn dwy ran; y cyntaf yn canolbwyntio ar naw o gestyll Cymru a'r ail, dan y teitl Ti...

Ewch | Go
17.95

Curnow Vosper: His Life and Works   (Jolyon Goodman)
Y gyfrol gyntaf i'w neilltuo yn gyfan gwbl i adrodd hanes bywyd a gwaith Curnow Vosper (1866-1942), a adnabyddir yn benn...

Ewch | Go
9.95

Eternal Wales   (Gwynfor Evans, Marian Delyth)
Un o brif ffotograffwyr creadigol Cymru yn cydweithio â' i phrif wladweinydd i greu golwg hollol newydd ar Gymru a...

Ewch | Go
29.95

Harvest Moon: The life and work of artist Aneurin Jones (hb)   (Aneurin Jones)

Ewch | Go
19.95

Harvest Moon: The life and work of artist Aneurin Jones (pb)   (Aneurin Jones)

Ewch | Go
6.95

Snowdonia: Myth and Image   (Anthony Griffiths)
Arweinlyfr i dros 30 o leoliadau swynol Eryri gyda thestun yn cofnodi'r cefndir hanesyddol ac archaeolegol gyda'r pwysla...

Ewch | Go
29.95

Stained Glass from Welsh Churches   (Martin Crampin)
Llyfr prydferth sy'n adrodd hanes a datblygiad ffenestri gwydr lliw yng Nghymru o'r bedwaredd ganrif ar ddeg hyd heddiw.

Ewch | Go
19.95

The Celtic Vision   (John Meirion Morris)
Dadansoddiad hollol newydd o gelfyddyd Geltaidd, o safbwynt ei hystyr ysbrydol a chymdeithasol. Llyfr arloesol a heriol ...

Ewch | Go
12.99

Thomas Jones Pencerrig   (Richard Veasey)
Bywgraffiad yr arlunydd tirlun o'r 18eg ganrif Thomas Jones (1742-1803)

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
4.95

Cestyll Cymru Mewn Croesbwyth / Welsh Castles   (Gareth James)
Llyfr dwyieithog gyda chyfarwyddiadau a siartiau clir i bwytho cestyll enwocaf Cymru. Rhwymiad Sbeiral

Allan o brint
9.95

Delwau Duon / Symphonies in Black   (Nicholas Evans, Rhoda Evans)
Casgliad o beintiadau unigryw, emosiynol o'r diwydiant glo gan arlunydd a ddechreuodd beintio yn ei saithdegau; cyfrol d...

Ewch | Go
3.95

Delweddau o Gymru / Images of Wales   (Ron Davies)
Casgliad o luniau sy'n dal naws rhiniol y Gymru Gymraeg, gyda delweddau cyfareddol o dirlun a chymeriad y wlad.

Ewch | Go
24.99

Hadau Ceredigion (cc/hb)   (Owain Llyr)
"Haden" i ni bobol Ceredigion yw tipyn o gymeriad. Ond yr hadau hefyd y'w digwyddiadau a'r hanes sy'n rhan o'n...

Ewch | Go
14.99

Hadau Ceredigion (cm/pb)   (Owain Llyr)
"Haden" i ni bobol Ceredigion yw tipyn o gymeriad. Ond yr hadau hefyd y'w digwyddiadau a'r hanes sy'n rhan o'n...

Ewch | Go
12.95

Lluniau Gwyn Roberts / Photography by Gwyn Roberts   (Gwyn Roberts, Tudur Huws Jones)
Bu Gwyn Roberts yn ffotograffydd papur newydd am bron i 40 mlynedd. Trwy lygad ei gamera cawn gip ar gymdeithas fywiog y...

Ewch | Go
14.95

Tryweryn: Claudia Williams   (Ceridwen Lloyd-Morgan)
Mae hanes boddi cwm Tryweryn yn un o'r digwyddiadau mwyaf trasig yn hanes Cymru.; Yn ystod blynyddoedd yr argyfwng roedd...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304