Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Bargeinion

Bargeinion

Darganfuwyd 20 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
29.95

5 CD-rom Rwdlan (Cynnig Arbennig)   (Angharad Tomos)
Pecyn o 5 CD-Rom Cyfres Rwdlan - yn cynnwys: Diffodd yr Haul, Diwrnod Golchi, Llipryn Llwyd, Penbwl Hapus ac Yn Ddistaw ...

Ewch | Go
9.95

Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf   (Gwyn Jenkins)
Hanes profiadau'r Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan gynnwys milwyr, morwyr, nyrsys, munitionettes a heddychwyr o bo...

Ewch | Go
1.95

Dan Leuad Llyn   (Penri Jones)
Cyfres yr Arddegau; Cyfnod helbulus a chyffrous i griw o ffrindiau yn un o drefi glan môr gogledd Cymru. Yn gefndi...

Ewch | Go
6.95

Delweddau o'r Ymylon   (Mary Lloyd Jones a Ceridwen Lloyd Morgan, gol.))
Cyfrol o waith un o artistaid creadigol blaenaf Cymru, sydd yr un mor gartrefol yn creu tirluniau dychmygus ag yn creu p...

Ewch | Go
1.95

Dynion Dieflig   (Dyfed Edwards)
Disgrifiwyd Peter Moore fel un o'r bobl beryclaf i osod troed yng Ngogledd Cymru erioed, ar ol ymosod ar ddegau o ddynio...

Ewch | Go
1.95

Gwirioni   (Shoned Wyn Jones)
Nofel ddirdynnol ac emosiynol am brofiadau merch yn ei harddegau sy'n cael ei chaethiwo mewn perthynas dreisgar. Cyfleir...

Ewch | Go
1.95

Gwylliaid Glyndwr   (Daniel Davies)
Ar Fawrth y chweched 1406 ysgrifennwyd Llythyr Pennal - un o lythyrau pwysicaf hanes Cymru, yn datgan breuddwyd Owain Gl...

Ewch | Go
9.95

Gwynfor: Rhag Pob Brad   (Rhys Evans)
Mae'r gyfrol hon yn garreg filltir bwysig yn hanesyddiaeth Cymru. Ceir yma ddadansoddiad manwl o yrfa gwladgarwr Cymrei...

Ewch | Go
2.00

Hiwmor y Glwr   (Edgar ap Lewys)

Ewch | Go
1.95

Mr-Ladron Cymru   (Dafydd Meirion)
Hanes rhai o arwyr, dihirod a throseddwyr enwocaf Cymru a ddaeth yn adnabyddus trwy'r byd am ei campau morwrol: Harri Mo...

Ewch | Go
2.00

Papur 10 Owain Glyndwr   (Sion Jones)
Pump papur £10 Cymreig wedi eu cyflwyno mewn waled arbennig.

Ewch | Go
60.00

Pecyn Darllen Mewn Dim   (Angharad Tomos)
Yn cynnwys 34 o lyfrau:; Cam y Dewin dwl (8 llyfr); Cam Rwdlan (8 llyfr); Cam Rala Rwdins (6 llyfr); Cam y Dewin Doeth (...

Ewch | Go
10.00

Pecyn o 3 o lyfrau Daniel Davies   (Daniel Davies)
Pecyn o dri o lyfrau Daniel Davies, awdur Gwobr Goffa Daniel Owen 2011, yn cynnwys "Twist ar 20", "Hei-Ho...

Ewch | Go
2.00

Stamp Owain Glyndwr   (Margaret Jones)
dau ddwsin o stampiau dosbarth cyntaf a argraffwyd gan Wasg y Lolfa i ddathlu chwe chan mlwyddiant cychwyn gwrthryfel Gl...

Ewch | Go
2.95

Troi Clust Fyddar   (Lleucu Roberts)
Ar dren i Lundain, mae Siw'n hel meddyliau am ei pherthynas a'i gwr Pete, a'r cyfeillgarwch a fu rhyngddi a Noi a Dan. N...

Ewch | Go
3.95

Y Brenin Arthur   (Gwyn Thomas)
Chwedl enwog y Brenin Arthur trwy lygaid Cymreig. Yma mae Arthur yn ennill yn ol y lle a fu iddo yn nychymyg y Cymry ar ...

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
9.95

Eternal Wales   (Gwynfor Evans a Marian Delyth)
Un o brif ffotograffwyr creadigol Cymru yn cydweithio â' i phrif wladweinydd i greu golwg hollol newydd ar Gymru a...

Ewch | Go
9.95

Gwynfor Evans: A Portrait of a Patriot   (Rhys Evans)
Cyfieithiad Saesneg o "Gwynfor: Rhag Pob Brad", cofiant meistrolgar gan Rhys Evans.

Dim stoc dros dro
19.95

Wales: the 100 places to see before you die   (John Davies a Marian Delyth)
Cyfeithiad Saesneg o'r gyfrol "Cymru: y 100 lle i'w gweld cyn marw".

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
4.95

Cestyll Cymru Mewn Croesbwyth / Welsh Castles   (Iona James a Gareth James)
Llyfr dwyieithog gyda chyfarwyddiadau a siartiau clir i bwytho cestyll enwocaf Cymru. Rhwymiad Sbeiral
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304